Cererea ofertelor de prețuri Dosar Nr.7 privind achiziționarea serviciilor de amenajare a unui mini-parc în curtea blocurilor de pe str. Porumbescu 3, 5, 7, și str. Alexandru cel Bun 32

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” anunță concurs prin Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de amenajare a unui mini-parc în curtea blocurilor de pe str. Porumbescu 3, 5, 7, și str. Alexandru cel Bun 32.

Invitația de participare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile la link-ul:

Data limită pentru depunerea ofertei este: 11aprilie 2019, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare:

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Cererea ofertelor de prețuri Dosar Nr.6 privind achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a târgului proiectelor implementate, care va fi desfășurat în luna mai 2019 în cadrul Campaniei de informare, promovare a unui mediu sănătos de viață utilizând tehnologii energetice inovative/surse energetice regenerabile

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” anunță concurs prin Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de organizare și desfășurare a târgului proiectelor implementate, care va fi desfășurat în luna mai 2019 în cadrul Campaniei de informare, promovare a unui mediu sănătos de viață utilizând tehnologii energetice inovative/surse energetice regenerabile.

Invitația de participare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile la link-ul :

Data limită pentru depunerea ofertei este: 10 aprilie 2019, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare:

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Cererea ofertelor de prețuri Dosar Nr.5 privind achiziționarea serviciilor de producere și difuzare a spotului video în cadrul Campaniei de informare, promovare a unui mediu sănătos de viață utilizând tehnologii energetice inovative/surse energetice regenerabile și de promovare a Târgului-expoziție a proiectelor implementate

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” anunță concurs prin Cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de producere și difuzare a spotului video în cadrul Campaniei de informare, promovare a unui mediu sănătos de viață utilizând tehnologii energetice inovative/surse energetice regenerabile și de promovare a Târgului-expoziție a proiectelor implementate.

Invitația de participare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile la link-ul :

Data limită pentru depunerea ofertei este: 10 aprilie 2019, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare:

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Cererea ofertelor de prețuri Dosar Nr. 4 privind achiziționarea echipamentului pentru sistemul video de monitorizare a curții blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu 3, 5, 7 din municipiul Ungheni.

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” anunță concurs prin Cererea ofertelor de prețuri pentru procurarea echipamentului pentru sistemul video de monitorizare a curții blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu 3, 5, 7 din municipiul Ungheni.

Invitația de participare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți, lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile  la link-ul :

Data limită pentru depunerea ofertei este:10 aprilie 2019, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare:

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”anunță licitația publică pentru procurarea echipamentului tehnic/materiale pentru stația fotovoltaică (3,3 KW/12 panouri 275 W) și a materialelor pentru amenajarea spațiilor verzi în curtea blocurilor de locuințe situate pe str. Porumbescu 3, 5, 7 din municipiul Ungheni.

Invitația departicipare, particularitățile licitației, instrucțiunile pentru ofertanți,lista cerințelor și formularele de licitație returnabile sunt disponibile la urmatorul link:

http://ungheni.md/site/wp-content/uploads/2018/12/Dosar-achizitie-statie-fotovoltaica-amenajare-spatii-verzi.zip

Data limită pentru depunerea ofertei este: 04 ianuarie 2019, ora 17:00.

Informaţiile adiţionale posibile sau clarificările/întrebările vor fi publicate pe pagina web www.crdd.md

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon: (+373) 236 2 36 68, 236 2 74 39

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

CONCURS DE LUCRĂRI DIN DEȘEURI RECICLABILE

inițiat în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de lucrări din deșeuri reciclabile „Un mediu curat pentru fiecare!”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul Campaniei de informare și conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile cu tema „Un mediu curat pentru fiecare!”.

I. Ce scop are concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor pentru reducerea poluării mediului.

II. Cine poate participa la concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
La concursul de lucrări din deșeuri reciclabile pot participa preșcolarii îndrumați de educatori din grădinițele de copii, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale care învață în instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe (școli primare, licee, colegii). Lucrările vor fi însoțite de o inscripție cu numele participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Unde şi când se depun lucrările din deșeuri reciclabile?
Lucrările din deșeuri reciclabile se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

IV.Criteriile de selectare a lucrărilor din deșeuri reciclabile sunt:

a. viziunea privind reducerea poluării mediului prin folosirea deșeurilor reciclabile
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului „Un mediu curat pentru fiecare!” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68;236 2 53 09;

read more

ANUNŢ CONCURS DE DESEN

On October 16th, 2017, posted in: Noutăţi, Oferte by

ANUNŢ

în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de desen cu tematica „ECO UNGHENI”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul campaniei de conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de desen „ECO UNGHENI”.

E știut că pe copiii și tinerii noștri îi interesează cum să protejeze natura, să traiască într-un mediu curat și să aibă grijă de cei dragi. Deopotrivă, se cunoaște că acești copii și tineri sunt inspirați și plini de imaginație. Așadar, copiii și tinerii sunt provocați să se înscrie la concursul de desen „ECO UNGHENI”.

I. Care este scopul concursului de desen?
Concursul de desen „ECO UNGHENI” are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind reducerea poluării mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

II. Ce reprezintă concursul de desen?
La concurs se depun desenele în care copiii și tinerii își vor prezenta viziunea despre colectarea selectivă, folosirea, stocarea sau reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Pot fi prezentate desene optimiste (de tipul “AȘA DA!”), sau desene în care vor fi expuse moduri greșite de păstrare sau debarasare de astfel de aparate (de tipul “AȘA NU!”).

Copiii și tinerii vor exprima și/sau spune în imagini cum văd ei reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Nu e nevoie ca participanții la concurs să aibă cunostințe vaste de desen, sunt suficiente doar ideile lor interesante.

II. Cine poate participa la concurs?
La concurs pot participa copiii şi tinerii de vârstă școlară care învață în școala de arte plastice, școlile primare, liceele și colegiile din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe. Desenele vor purta semnăturile participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Ce format trebuie să aibă desenele prezentate la concurs?
Formatul desenelor- A4 sau A3 .

IV. Când și unde se depun desenele?
Desenele se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

V. Criteriile de selectare a desenelor/vor fi apreciate și punctate:

a. viziunea privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului de desen „ECO UNGHENI” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09.

read more

fundatia

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia (parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate desfăşurate în domeniile educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor talentaţi
* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate
* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica sarbătorilor de iarnă.

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi reale ale tinerilor la nivel local
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni),        în perioada  25 septembrie  –  06 octombrie  2014.

Data limită de depunere a proiectelor: 06 octombrie  2014, ora 16.00.

Miercuri, 24 septembrie  2014, ora 11.00, în Biroul 601 al Primăriei oraşului Ungheni/ sala consilierilor/ se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile celui de-al XII – lea Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni. Sunt invitaţi toţi doritorii potenţiali aplicanţi la  acest PGM.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă anunţă un concurs privind selectarea firmei de construcţii pentru îndeplinirea lucrărilor civile de amenajare a curţii interioare a blocurilor locative situate pe străzile Decebal nr. 12, nr. 14 şi Romană nr. 64, nr. 66 din oraşul Ungheni.

Concursul este anunţat în cadrul proiectului „Curtea interioară a blocurilor de locuinţe – loc de odihnă şi agrement” implementat de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă cu suportul financiar al Fundației Est-Europene.

Sarcinile tehnice:
A)     amenajarea a trei terenuri/locuri de joacă pentru copii cu dale de beton şi borduri;
B)     confecţionarea şi instalarea nisipierelor, atributelor şi elementelor de joacă, odihnă şi sport: tobogane, balansoare, scrînciobe, scăriţe, bănci, foişoare, porţi de mini fotbal, piloni şi coşuri de bascketball, piloni şi plasă de volleyball.

Oferta comercială poate fi pentru una sau ambele din sarcinile solicitate.

Termen limită de depunere a ofertelor 25 martie 2011, ora 17.00.

read more