Pe 3 decembrie 2013, ora 12.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni a avut loc Conferința de lansare a Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020/73179/30.09.2013), implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, avînd valoarea de 166,085.40 Euro (2947567.42 lei), dintre care contribuția Uniunii Europene este de 149.410, 42 Euro și contribuția partenerilor este de 16.674,98 Euro.

read more

În perioada octombrie 2013 – martie 2014 Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  desfăşoară Campania  de conștientizare privind importanța genului și egalității de șanse și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politiclor publice și în procesul de dezvoltare durabilă  în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Promovarea principiului egalităţii de şanse şi incluziunea minorităților în procesul de formulare a politicilor publice  l  locale constituie obiectivul general al campaniei. 

Obiectivul specific al campaniei prevede consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa şii implica cetățenii din  raioanele Ungheni și Orhei în procesul de luare a deciziilor. 

Campania de informare va cuprinde întâlniri publice, organizate și desfășurate la sediul Centrului Pilot de Informare a cetăţenilor din oraşul Ungheni şi în localităţile raionului Orhei, diseminare postere şi flyere, vizionare spoturi video, emitere spoturi audio  cu scopul de a conștientiza și informa cetățenii asupra importanței dimensiunii de gender în formularea politicilor publice cu centrare pe reforma de descentralizare.

Grupul ţintă cuprinde autorităţile administraţiei publice locale și cetăţenii din mediul urban și rural al raioanelor Ungheni și Orhei.

Campania  de conștientizare privind importanța genului și egalității de șanse și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politiclor publice și în procesul de dezvoltare durabilă  are ca mesaj că fiecare cetățean are dreptul de a se implica în procesul de formulare a politicilor publice ce vizează comunitatea sa.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Din  luna august 2013, a început implementarea proiectului “Introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia”, cu suportul financiar al Comisiei Europene prin Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre pentru 2007-2013.

Scopul proiectului este să contribuie la îmbunătățirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în ţările din Bazinul Mării Negre, prin dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere şi cooperare pentru introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate: Kutaisi( Georgia), Ungheni ( Republica Moldova ) şi Ararat (Armenia).

La implementarea proiectului participă atât reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cât şi ai organizațiilor non-guvernamentale din patru ţări: Primăria Kutaisi ( partener principal ) şi  Asociaţia Uniunea Oamenilor de Ştiinţă din Imereti ”Spectri” /Georgia/, Consiliul orăşenesc, Primăria Ungheni şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă / Republica Moldova/, Consiliul orăşenesc, Primăria Ararat şi Asociaţia Supravieţuirea de Mediu / Armenia/, Asociaţia Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi/ România/.

Pe durata implementării proiectului, reprezentanții orașelor implicate în proiect vor fi familiarizați cu practicile inovative de management a deşeurilor utilizate în Uniunea Europeană, pe modelul din România, pentru a le putea aplica în localităţile lor.

În proiect sunt planificate vizite de studiu şi ateliere de formare privind managementul deșeurilor. Experții din România vor examina situaţia privind managementul deșeurilor în orașele Kutaisi, Ungheni și Ararat, vor fi formulate recomandări pe baza cărora părțile interesate vor elabora un plan de acțiune privind managementul deșeurilor. Vor fi elaborate și publicate în limbile naționale ale participanților la proiect diverse materiale informative şi promoţionale privind metodele moderne de management a deșeurilor. Proiectul  prevede luarea unor măsuri de organizare şi colectare selectivă a deșeurilor în Kutaisi și de compostare în Ararat.

Pentru participanții din oraşul Ungheni, care are o anumită experiență în colectarea selectivă a deșeurilor, participarea la proiect este o bună oportunitate  de dobândire a noilor cunoștințe și transferului de experiență.

Proiectul include implementarea de programe educaționale ecologice pentru elevi, o atenție specială va fi acordată educației ecologice și altor grupuri țintă (profesori,jurnaliști). Durata proiectului este 2 ani.

Luni, 18 noiembrie 2013, ora 14.00, în Sala de Conferinţe a Consiliului raional Ungheni va avea loc prezrentarea proiectului “Introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia“, la  care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ONG-urilor, liceelor şi mass-media.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, coordonator proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

 

read more

Ungheni, 11 noiembrie  2013

La 21 noiembrie 2013, ora 11.00, în incinta Primăriei orașului Ungheni va avea loc evenimentul de lansare a   Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni.

Centrul  Pilot de Informare pentru Cetățeni reprezintă o activitate cheie din cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD și implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Misiunea Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni vizează îmbunătățirea serviciilor și activității autorităților publice locale într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

Scopul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni este axat pe realizarea de către autoritățile administraţiei publice locale a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor, în obţinerea de informaţii publice și în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor.

Grupul țintă al Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt locuitorii orașului Ungheni.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni este creat pentru a fi în exclusivitate în slujba cetățeanului și pentru a răspunde în mod cât mai eficient, prompt și cu profesionalism solicitărilor acestuia.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni se află în sediul Primăriei oraşului Ungheni, într-un spaţiu primitor la parter, uşor accesibil, de unde cetăţenii vor putea primi informații despre organizarea și funcționarea Consiliului  orășenesc Ungheni, tipurile de servicii furnizate de primărie şi execuţia bugetului orașului, despre actele normative locale cu referire la drepturile cetățenilor. De asemenea, cetăţenii vor putea fi ghidaţi în procesul de obţinere a actelor necesare pe care le solicită de la autoriotăţile publice locale.

În cadrul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni oamenii vor comunica, se vor informa, își vor exprima opiniile lor privind planificara bugetului orașului, politicile publice locale şi integrarea grupurilor vulnerabile, vor obține informații din cele mai diverse domenii, vor face sugestii şi recomandări.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more

Pe 20 noiembrie 2013 va fi  lansată Platforma Electronică Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă în Ungheni şi Orhei” în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, implementat de Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Obiectivul Platformei Electronice „Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă din localităţile raionelor Ungheni şi Orhei” îl constituie consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Platforma Electronică are ca obiectiv  specific promoveze bunele practici de implementare  a proiectelor comunitare de dezvoltare durabilă, realizate în localitățile raioanelor Ungheni şi Orhei în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri, întreaga comunitate şi alţi actori comunitari, precum şi ideile de noi proiecte comune care vor fi concepute pe durata proiectului şi după finalizarea lui.

Din grupul țintă al PlatformeiElectronice fac parte autorităţile publice locale  şi  cetățenii localităților din ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei, utilizatori de Internet.

Pe Platforma Electronică interactivă www.ungheni-orhei.md vor fi disponibile informațiile privind activitățile cheie ale  proiectului: atelierele de lucru, instruirile, campaniile de conştientizare, întâlnirile publice, centul de informare pentru cetăţeni, materialele promotionale, manualele de curs, exemplele de bune practici în implementarea proiectelor comunitare, agendele reţelelor, programele de dezvoltare specifice localităţilor, agendele şedințelor Consiliilor Locale.

Platforma Electronică va oferi oportunități de a  stabili  parteneriate, de a face schimb de experiență privind bunele  practici de dezvoltare durabilă a localităţilor şi de a comunica prin intermediul forumului de discuții.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more

În urma aprobării , în anul 2012, de Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei Naționale de Descentralizare, primii pași se fac văzuți la Ungheni. Este vorba despre proiectul cu finanțare europeană ”Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare” care vizează orașele Ungheni și Orhei. Drept obiectiv specific proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din cele două localități, de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

read more

Susţinerea şi încurajarea  participării civice în soluţionarea problemelor locale şi regionale este scopul Târgului de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale, care se va desfăşura pe 20 decembrie 2012 în cadrul Proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

read more

Stimati cetateni, Primaria or. Ungheni are placerea de a Va invita la lansarea “PROIECTULUI USAID DE SUSTINERE A AUTORITATILOR LOCALE” in orasul Ungheni.

Evenimentul va avea loc la 25 iulie 2012, ora 11:00, Sala de Ședinte a Consiliului Raional Ungheni.

read more

Încurajarea şi promovarea participării civice în actul de guvernare locală este scopul sesiunilor de informare „Cetăţenii activi participă la actul de guvernare locală, care se vor desfăşura în perioada 23 iulie – 23 august 2012 în localităţile beneficiare ale Proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

read more

Alesii locali trec cursuri de instruire

On November 23rd, 2011, posted in: APL, Noutăţi by

Până la sfârşitul anului curent peste 12 mii de aleşi locali vor fi instruiţi în domeniul administraţiei publice locale. Atelierele de instruire au demarat luni la Ungheni şi se vor desfăşura pe etape în toată ţara.

 

Continure pe Expresul.com

read more