Proiect „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”/ „Waste Free Rivers for a Clean Black”

11 septembrie 2019                                                                       mun. Ungheni

Cu prilejul Zilei Mondiale a Curăţeniei, pe 20 septembrie 2019 Primăria Municipiului Ungheni împreună cu partenerii civici va organiza diverse activități și evenimente de salubrizare în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Scopul acţiunilor organizate în această zi este sensibilizarea și conștientizarea locuitoriilor orașului Ungheni privind păstrarea curăţeniei în locurile unde trăiesc sau muncesc precum  şi în locurile publice contribuind astfel la menţinerea unui mediu curat şi la protejarea sănătăţii lor.

Ziua Mondială a Curățeniei a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite în parteneriat cu organizația Clean- Up the World pe data de 23 septembrie 1993 pentru a îndemna societatea să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul înconjurător. De atunci, ani la rând, de  Ziua Mondială a Curățeniei au fost organizate acțiuni de curățare a albiilor râurilor și lacurilor, spațiilor verzi, de odihnă și agrement,au fost plantați arbori și arbuști, elaborate proiecte privind conservarea apei si energiei. Un rol important, în activitățile dedicate Zilei Mondiale a Curățeniei, îl au campaniile de promovare și informare a cetățenilor privind protecția mediului înconjurător.  

Diverse studii realizate de-a lungul timpului au arătat că mai bine de 80% din maladii și un sfert din decesele înregistrate în lumea a treia sunt cauzate atât de consumul apei și a alimentelor contaminate, cât și de deșeurile de diverse tipuri. În acest sens, gestionarea deșeurilor constituie una dintre problemele cele mai dificile ale lumii moderne iar preocupările privind un mediu sănătos au început să prindă din ce în ce mai mult contur. Anual, la nivel local și regional, autorităţile publice şi organizațiile neguvernamentale desfășoară campanii de igienizare a parcurilor, străzilor sau fâșiilor forestiere din apropierea zonelor rezidenţiale, încercând să dea un exemplu societăţii civile cum să protejeze mediul. În acelaşi timp, de Ziua Mondială a Curățeniei sunt organizate  campanii de informare asupra efectelor pe care le au deşeurile asupra apelor şi solului, sunt inițiate mișcări civice ecologiste, se realizează proiecte de reciclare a plasticului, metalelor sau hârtiei, încercându-se producerea unei schimbări vizibile într-o singură zi.

Vom sublinia însă că eforturile privind protejarea mediului nu sunt doar responsabilitatea exclusivă a autorităților publice locale. Întâi de toate, aceasta este o datorie a noastră, a tuturor cetățenilor, pentru că nu vom putea aspira la o viață sănătoasă fără a avea un mediu curat.

Primăria Municipiului Ungheni invită toți cetățenii, de la mic la mare, să participe la activitățile de salubrizare care vor fi organizate la scara întregului oraș pe 20 septembrie 2019 în intervalul de timp 10.00-18.00. Anunțul  despre Ziua Mondială a Curățeniei în Municipiul Ungheni îl găsiți pe site-urile Primăriei Ungheni www.ungheni.md, AO CRDD www.crdd.md, AO FCU www.fundatiacomunitaraungheni.md    

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX,  are drept scop să contribuie  la promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre Grupurile de Inițiativă Locală, ONG-uri, cetățeni și autoritățile publice locale privind abordarea și soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  va contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței protecției mediului înconjurător, facilitarea schimburilor de experiență și replicarea bunelor practici ale ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală  privind promovarea unui mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare pe următoarele 2 domeniii tematice: 1) protecția mediului înconjurător, 2) mod sănătos de viață, odihnă și agrement  care vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement  în comunitățile locale, adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod  clar să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

  •   Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
  •   Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
  •   Să nu aibă o durată mai mare de 2,5 luni

      Criteriile pentru beneficiari:

  •   Să fie activi în domeniile indicate
  •   Să dispună de potenţial uman şi voluntari
  •   Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

   Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

  •   Activităţi generatoare de profit
  •   Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
  •   Activităţi cu caracter religios
  •   Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  09–11 septembrie 2019,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  11 septembrie 2019, ora 16.00.

Luni,  19 august 2019, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

read more

Luna aprilie a fost una plină de evenimente dedicate Zilelor Internaționale de mediu organizate și desfășurate de instituțiile publice, grădinițele, școli și licee din municipiul și raionul Ungheni. Activitățile au fost realizate în contextul semnării Memorandumului Multilateral de Cooperare cu instituțiile preuniversitare și societatea civilă pentru un mediu curat în Ungheni în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi/ Georgia în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia.

De Ziua Pământului, marcată în întreaga lume la 22 aprilie, elevii și profesorii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” au organizat și desfășurat un șir de activități de informare și conștientizare privind starea deplorabilă a mediului înconjurător. Elevii au prezentat o expoziție de desene cu genericul „Farmecul și durerea naturii”, au participat la concursul de eseuri „Salvați Terra” și au vizionat filmului „Dezastre ecologice”. Pentru a trage un semnal de alarmă și de sensibilizare a locuitorilor municipiului Ungheni liceenii au desfășurat un flashmob ecologic și au distribuit pliante cu inscripția „Salvați pământul!”. Cei mai ingenioși elevi au pregătit proiecte ecologice cu tematica „Cum putem salva Planeta de dezastrul ecologic”.

La Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Ungheni, de Ziua Pământului, a fost organizată și desfășurată Conferința ecologică „Pământul e în pericol”, prezentată expoziția de proiecte „Reciclare = salvare”  și expoziția de desene „Salvați Planeta”. Elevii claselor primare au participat la un recital de poezie și concurs de ghicitori despre plante și animale, iar elevii claselor a V-a au plantat împreună cu părinții și profesorii puieți pe spațiul adiacent liceului.

Ziua Pământului a fost marcată de către elevii și profesorii Liceul Teoretic „Mihai Eminescu ” prin realizarea unui filmuleț, a prezentărilor Power Point și a posterelor în cadrul concursului ”Mediul local și dezvoltarea durabilă”. Copii au prezentat o expoziție de modelaj geografic dedicată problemelor ecologice ale orașului Ungheni și soluționarea acestora și au participat la activitatea de sensibilizare „SOS Pământ”.

Acțiuni de ecologizare în jurul școlii, expoziție de desene cu genericul ,,Salvați pământul”, elaborare și diseminare a 100 de pliante informative privind importanța protecției mediului înconjurător – acestea și alte activități au fost desfășurate la Gimnaziul „Andrei Chivriga” din satul Valea Mare, raionul Ungheni, iar elevii de la Gimnaziul din satul Semeni au desfășurat evenimentul „Pământul – bogăția naturii”.

Activități dedicate Zilei Pământului au fost organizate și în cadrul grădinițelor din municipiul Ungheni. La grădinița-creșa ”Tereza Sobolevschi” copii au plantat puieți și flori, au construit împreună cu părinții căsuțe pentru păsărele, au pregătit salate din fructe și au participat la activitate educativă  „Să-i cântăm un cântec Planetei Pământ”. Și copii de la grădinița-creșă ”Steluța”, din mun. Ungheni au fost antrenați în activități care să contribuie la formarea unui comportament etic și a deprinderilor de protejare a mediului în care trăiesc: convorbirea „Pământul și natura”, momentul-surpriză „Soarele și Zâna naturii”, activitatea practică „Din mânuțe albastre verzi coronițe confecționez”, jocuri, etc. De Ziua Pământului copiii de la grădinița-creșă „Solnîșco” din municipiul Ungheni au aflat multe lucruri interesante despre planeta pământ, au colorat și au modelat globul pământesc din plastilină.

În cadrul Campaniei ecologice de primăvară, desfășurată în perioada 27 martie – 27 aprilie 2019, Primăria municipiului Ungheni a organizat Ziua Curățeniei de primăvară. La acțiunile de salubrizare și amenajare a spațiilor verzi din oraș au participat peste 900 de locuitori ai municipiului Ungheni, reprezentanți ai instituțiilor publice, societății civile și simpli cetățeni.

Acțiuni de salubrizare au desfășurat și elevii de la Gimnaziul „Andrei Chivriga” din satul Valea Mare, raionul Ungheni. Elevii clasei a V-a au participat la plantarea a 30 de puieți de tei, nuci și pomi fructiferi în parcul gimnaziului aduși de copii și părinți.

Un alt eveniment de mediu marcat primăvara este Luna pădurii (15 martie – 15 aprilie). Activități dedicate acestui eveniment au fost desfășurate în cadrul liceului teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni și a gimnaziului „Andrei Chivriga”, din satul Valea Mare, raionul Ungheni. Elevii au participat la un recital de poezie dedicat pădurii, au elaborat o machetă a pădurii, au discutat problemele cu care se confruntă pădurea, etc.

Activități de familiarizare a copiilor cu animalele din pădure, modalități de protecție a acestora, precum și formarea atitudinii moral-afective față de natură au fost organizate la grădinița-creșă „Steluța” din municipiul Ungheni.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Pe 15 aprilie 2019 în incinta Primăriei municipiului Ungheni a avut loc Conferința finală a proiectului „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă” în cadrul Programului de cooperare teritorială a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Consiliul orășenesc Novoselytsya/ Ucraina, asociațiile obștești  „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/Ungheni și Clubul sportiv „Kolos”/ Novoselytsya.

La Conferința de lansare a proiectului  „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă” au participat 61 de persoane: reprezentanţi ai școlilor sportive și cluburilor de fotbal, ai liceelor, asociațiilor obștești și grupurilor de inițiativă locală, instituțiilor publice și private, consilieri municipali și raionali, Ludmila GUZUN/deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Sergiu LĂCUSTĂ/ vicepreședinte al raionului Ungheni, Petru LIȚIU/ consul, Biroul consular al României la Ungheni, Alexandru AMBROS/primarul municipiului Ungheni, Maria NICORICI/ primară a orașului Novoselytsya, Tatiana UDREA/ reprezentantă a  Secretariatului Tehnic pentru Cooperare Teritorială a Parteneriatului Estic în Republica Moldova.

În cadrul acestui  eveniment au fost prezentate scopul, obiectivele, grupurile țintă, beneficiarii, activitățile și rezultatele implementării proiectului. Obiectivul general al proiectului a prevăzut dezvoltarea infrastructurii sportive conform standardelor europene pentru accesibilitatea populației la facilități de practicare a sportului și oferirea posibilităților de desfășurare a turneelor naționale / internaționale, iar obiectivele  specifice  au vizat îmbunătățirea cooperării între primăriile Ungheni și Novoselytsya, instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, privind  promovarea activităților sportive și modului sănătos de viață; încurajarea practicării sportului în rândul cetățenilor și cooperării transfrontaliere între echipele sportive în cadrul turneelor transfrontaliere. Grupurile țintă ale proiectului au fost Primăria municipiului Ungheni, Consiliul Orăşenesc Novoselytsya/Ucraina, elevii din 8 școli, antrenorii școlilor sportive, asociațiile și echipele sportive, iar beneficiarii populația municipiului Ungheni și orașului Novoselytsya.

Principalele rezultate ale activităților desfășurate în cadrul proiectului cuprind: 2 mini stadioane sportive amenajate și dotate cu echipamente sportive în municipiul Ungheni și un mini stadion în orașul Novoselytsya din Regiunea Cernăuți/Ucraina – o infrastructură foarte bună pentru desfășurarea activităților sportive de către amatori; 2  echipe de voluntari create (Ungheni- 20 voluntari și Novoselytsya-15 voluntari), instruite și implicate activ în  campania de informare și conștientizare a modului sănătos de viață „Sportul pentru toți!” cu mesajul cheie „Sănătate prin sport” desfășurată în 8 școli; 822 de elevi din 5 licee ale municipiului Ungheni au fost activ implicați de voluntari în cadrul a 30 ore de sport interactive, în diverse competiții individuale și jocuri pe echipe desfășurate din această campanie; 6 competiții sportive finale între licee/la minifotbal, volei și baschet/ organizate și desfășurate cu participarea a circa 300 de elevi din LT „M. Eminescu”, LT „I.Creangă”,LT „V.Alecsandri”, LT „Gh.Asachi”, LT „A.Pușkin”, care au fost îndrumați de 10 profesori de cultură fizică și sport și  3 antrenori de la școala sportivă din municipiul Ungheni; 10 campionate regionale în Moldova și 10 campionate regionale în Ucraina la diverse tipuri de sport; 2 campionate transfrontaliere în Ungheni și Novoselytsya la minifotbal,fotbal și volei  unde au participat 100 sportivi cu vârstele între 14 și 35 de ani; manualul „Mod sănătos de viață pentru toți”, cu exemple și recomandări pentru adoptarea modului sănătos de viață, pliantul informativ și promoțional „Mișcare și sport pentru o viață sănătoasă” diseminate în școli și cetățenilor au contribuit la informarea publicului larg despre avantajele sportului pentru sănătate; concluziile și recomandările sondajul sociologic realizat în rândul a  500 de  elevi din liceele municipiului Ungheni au fost utilizate la orele de sport interactive fiind  aplicate mecanisme și instrumente mai bune de promovare a modului sănătos de viață; spotul publicitar video despre turneele sportive transfrontaliere la volei și minifotbal între echipele sportive din orașele Ungheni și Novoselytsya/Ucraina a adus în atenția cetățenilor chemarea de a practica sportul pentru a fi cât mai sănătoși; publicație finală despre activitățile și rezultatele proiectului a scos în evidență necesitatea și importanța implementării  conceptului „Sportul pentru toți” pentru adoptarea unui mod sănătos de viață de către fiecare cetățean în beneficiul  sănătății lui; toate activitățile și rezultatele proiectului au fost mediatizate prin reportaje TV, comunicate și articole de presă plasate pe site-urile autorităților publice locale și partenerilor civici și publicate în ziarele  locale și regionale.

Participanții la conferință au adresat întrebări legate de durabilitatea proiectului, au făcut propuneri privind consultarea și implicarea cetățenilor în perioada post implementare a proiectului fie în calitate de voluntari, fie în cea de membri ai Consiliului Sportiv Local creat în cadrul proiectului. Este de remarcat că primii pași privind durabilitatea proiectului sunt deja întreprinși prin implementarea a 2 proiecte comunitare finanțate de Fundația Comunitară Ungheni în  cadrul PGM „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/Ediția XIX ( 04.04 -30.06.2019): proiectul „Mod sănătos de viață pentru ungheneni” implementat de Asociația Obștească  „Camera Tinerilor Antreprenori-JCI Ungheni”, în care vor fi achiziționate 5 tribune mobile pentru stadioane și proiectul „Mens sana in corpore sano pentru locuitorii cartierului Tinereții” implementat de GIL „Clubul Impact” în care vor fi achiziționate aparate de fitness în aer liber.

O galerie foto de la conferința de lansare accesati mai jos.

Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, Vă rugăm să contactați:

Svetlana CIOBANU, Coordonator comunicare, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni

Tel de contact. 236 25309; 236 23668 

read more

În perioada 22-30 martie 2019, mai multe grădinițe, școli și licee din municipiul și raionul Ungheni au organizat un șir de activități dedicate Zilei Mondiale a Apei și Orei Pământului care au fost marcate cu multă creativitate și înaltă participare. Activitățile au fost realizate în contextul semnării Memorandumului Multilateral de Cooperare cu instituțiile preuniversitare și societatea civilă pentru un mediu curat în Ungheni în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia.

De Ziua Mondială a Apei elevii Gimnaziului „Andrei Chivriga” din satul Valea-Mare au  îndemnat consătenii lor să păstreze apele curate, distribuindu-le  fluturași în calitate de materiale informative, în timp ce elevii claselor V–VIII ai Gimnaziului Semeni din satul cu același nume au participat la atelierul de lucru cu tema „ Apa-esența vieții”.  

În Liceele Teoretice „Gheorghe Asachi” și „Alexandru Pușkin” din municipiul Ungheni s-au desfășurat mese rotunde, ore de dirigenție cu genericul  „Apa – izvorul vieții” și concursuri de desen. Sunt de apreciat cunoștințele elevilor despre starea apelor la etapa actuală, care este rolul apei în viața omului, mai cu seamă cum trebuie să acționeze  fiecare pentru a evita și/sau diminua poluarea apelor. Or, toate acestea au fost demonstrate prin diverse prezentări și postere elaborate și diseminate în rândul elevilor și părinților. Discipolii Școlii primare „Spiridon Vangheli”  au avut parte de o excursie interesantă și memorabilă la Stația de Tratare a Apei din Ungheni, unde  reprezentanții Î.M. „Apă – Canal” din Ungheni le-au explicat copiilor care este traseul apei potabile până ajunge în casele lor.

Este foarte important că și cei mai mici locuitori ai municipiul și raionului Ungheni au participat  la activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei. Copiii de la Grădinița – creșă „Prietenia” din comuna Pîrlița au aflat despre  „Călătoria unei picături de apă” prin vizionarea unui diafilm despre apă, recitând poezii și spunând ghicitori. La Grădinița „Licurici” din satul  Mănoilești terenul de joacă s-a transformat pentru o zi într-un spațiu al creativității, educatorii organizându-le  „micilor savanți” un mic laborator unde au avut posibilitatea împreună să studieze proprietățile apei. Copiii au participat la concursul de desen în aer liber „Și eu prețuiesc apa” și au amenajat o expoziției a desenelor create.

Preșcolarii de la Grădinița „Steluța” din municipiul Ungheni au participat la un șir de activități unde s-au familiarizat cu avantajele și importanța apei în viața  omului și pentru natură, iar micuții de la Grădinița de copii „Guguță” au diseminat fluturași informativi privind protecția apelor. Deși sunt încă mici, copilașii de la Grădinița de copii „T. Sobolevschi” au participat alături de părinții lor la acțiunile de salubrizare a unui spațiu verde  din Cartierul Ungheni – Vale.

Acțiunea globală „Ora Pământului” a fost  marcată de Primăria municipiului Ungheni și Grupul de voluntari ProUngheni printr-un program deosebit, fiind desfășurat flashmobul cu sloganul „Lasă Pământul să respire” și informați cetățenii despre impactul negativ al activității umane asupra naturii. Participanții la eveniment au audiat un recital de cântece la chitară al discipolilor Școlii de Muzică din Ungheni și au admirat demonstrațiile spectaculoase cu foc.

În semn de solidaritate cu acţiunea globală „Ora Pământului”, elevii clasei a VI-a de la I.P. Gimnaziul „Andrei Chivriga” din satul Valea Mare au distribuit 200 de pliante, au plasat un anunț prin care au informat locuitorii satului despre acest eveniment și i-au îndemnat să deconecteze lumina și aparatele electrice timp de o oră. De asemenea, ore informative, victorine și jocuri cu surprize, acțiuni mici de salubrizare, poezii și cântece în jurul rugului au fost organizate și desfășurate de elevii și profesorii de la I.P. Liceul Teoretic Sculeni. Fluturași informativi despre Ora Pământului au fost distribuiți cetățenilor municipiului Ungheni de către micuții din Grădinițele de copii „Steluța” și „T. Sobolevschi”. la Ungheni marcarea celor două evenimente de mediu a fost un real succes!

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Pe data de 21 februarie 2019, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc evenimentul de semnare a Memorandumului Multilateral de Cooperare în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră Curată” finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

Evenimentul de semnare a Memorandumului Multilateral de Cooperare s-a desfășurat în cadrul întâlnirii reprezentanților Primăriei municipiului Ungheni și Direcției Educație Ungheni, managerilor școlilor și grădinițelor de copii, liderilor grupurilor de inițiativă locală și asociațiilor obștești  din oraș și localitățile limitrofe. Scopul acestei întâlniri a fost informarea și sensibilizarea instituțiilor preuniversitare și societății civile privind participarea la organizarea evenimentelor dedicate Zilelor de mediu internaționale și activităților naționale/locale  de salubrizare în municipiul Ungheni și 7 localități limitrofe.

Memorandumul Multilateral de Cooperare a fost semnat între Primăria municipiului Ungheni, pe de o parte și Direcția Educație Ungheni, 7 licee, 1 școală primară, 6 grădinițe de copii, 3 organizații nonguvernamentale,  5 Grupuri de Inițiativă Locală din municipiul Ungheni și 2 licee, 5 gimnazii și 2 grădinițe din 7 localități limitrofe din raionul Ungheni, pe de altă parte.

Memorandumul Multilateral de Cooperare reprezintă un cadru de stabilire  a relațiilor reciproce între parteneri pentru buna implementare a Programului educațional în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

În acest context, în perioada martie 2019 – octombrie 2020, semnatarii Memorandumului și-au luat angajamentul să participe activ la diverse activități educaționale extracurriculare prevăzute în cadrul proiectului: organizare evenimente de salubrizare și adoptare spații verzi adiacente, plantare flori, copaci și arbuști, experimentare compostare deșeuri managere vegetale, sărbătorire Zile de Mediu internaționale și naționale, organizare și desfășurare concursuri și expoziții de desen, manifestări  cultural-artistice, etc. Deasemenea, ei vor  fi implicați în activitățile de instruire, informare și promovare ale campaniei de informare și conștientizare privind protecția mediului.

Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni responsabil de problemele sociale,  în mesajul de salut  la acest eveniment, a încurajat participarea reprezentanților instituțiilor preșcolare, școlare și societății civile în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră

curată”, astfel demonstrând că au un rol important în viața comunităților unghenene, unde există probleme de mediu care își așteaptă soluționarea.  

Cu multă încredere despre importanța implicării școlilor și grădinițelor de copii în activitățile proiectului a vorbit Olga Popa, șefă interimară a Direcției Educație Ungheni, vizând subiectele programului de educație ecologică propus ca parte deja existentă în unele materii predate sau ore de educație civică pentru comunitate.

În debutul activităților Programului educațional,  prima provocare pentru părțile semnatare ale Memorandumului Multilateral de Cooperare o constituie invitația de participare la concursul cu tema „Calendarul evenimentelor dedicate Zilelor de Mediu Internaționale și activităților naționale de salubrizare”. Cele mai bune și creative calendare vor fi editate și promovate pe ecranele LED-urilor din oraș, site-urile Primăriei municipiului Ungheni și Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă.

„Vom aprecia implicarea activă a școlilor, grădinițelor de copii, ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală la toate activitățile educaționale din cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, or acestea prevăd păstrarea unui mediu curat pentru oameni și mai ales pentru generațiile în creștere. Sperăm să avem o colaborare reușită, astfel încât proiectul să fie unul de succes, iar experiența obținută să fie un model de bună practică pentru alte localități din Republica Moldova”, a menționat Svetlana Ciobanu, co-coordonatorul  proiectului. 

Proiectul „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată / Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” are ca scop îmbunătățirea calității mediului și reducerea deșeurilor de-a lungul râurilor care se varsă în bazinul Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România pentru introducerea unor practici moderne de gestionare a deșeurilor  și creșterea conștientizării asupra mediului.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă locatarii de pe străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32 au organizat o mică sărbătoare în jurul pomului de Crăciun amenajat în curtea blocurilor. Împreună au împodobit cu jucării de acasă brăduțul oferit cu drag de proprietarul Restaurantului „Imperiu” și au marcat cu prietenii, vecinii și copii rezultatele obținute în comun.

„Această inițiativă ne-a surprins plăcut și sperăm să fie un prim pas care să unească mai mult locuitorii de aici. Este un rezultat frumos care se datorează eforturilor comune ale locatarilor blocurilor de pe străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32, agentului economic care activează în preajmă, Primăriei municipiului Ungheni și Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă/AO CRDD” a declarat, Eduard Balan, viceprimarul municipiului Ungheni în partea oficială a evenimentului.

Atmosfera de sărbătoare a fost reîntregită de micuții de la grădinița incluzivă „Guguță” care au pregătit un moment artistic și împreună cu educatorii au urat participanții prezenți la eveniment. Spre final toți s-au prins într-o horă, iar Moș Crăciun a împărțit dulciuri și voie bună tuturor copiilor.

Inițiativa organizării acestui eveniment aparține Asociației de Locatari „Casa Modernă”, creată în cadrul proiectelor „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, cofinanțat de „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova” și „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu, ambele implementate de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu AO CRDD.

read more

Vineri, 30 noiembrie 2018, a avut loc Adunarea Generală de constituire a Asociației de Locatari pentru blocurile multietajate din strada Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32. Această activitate a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, cofinanțat de către Programul Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei și implementat de Primăria municipiului Ungheni. Scopul Asociației de Locatari „Casa noastră modernă” este de a asigura administrarea blocurilor de locuit și îmbunătăți starea de confort a locatarilor.

Prezent la adunare, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a salutat inițiativa de constituire a unei noi asociații de locatari, exprimându-și convingerea că locuitorii vor avea doar de câștigat de pe urma constituirii acesteia: „În cadrul proiectului  Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni cofinanțat de către Fondul de Solidaritate al Poloniei, în vara anului 2018, au început lucrările de modernizare a curții blocurilor de locuit de pe aceste străzi. Investiția în valoare de circa 1,5 mln lei a fost făcută având și condiția de creare a asociației de locatari pentru a asigura durabilitatea proiectului implementat, astfel încât investițiile făcute aici să continue. În rezultatul implementării proiectului sperăm să avem aici o curte model, iar această experiență să fie replicată în alte curți din orașul Ungheni, precum și în alte orașe din țară”.

În cadrul Adunării Generale, din rândul celor 47 de participanți ai acestor blocuri de locuit, au fost aleși prin vot Președintele Asociației, membrii Consiliului de Administrare, membrii fondatori și Comisia de Cenzori. Locatarii prezenți la adunare au completat cererile de membri ai asociației, au votat cotizația pe care locatarii o vor plăti lunar și au propus voluntari de la fiecare scară pentru a fi responsabili de colectarea banilor. Astfel, lunar pentru apartamentele cu o odaie se va achita 10 lei, cu 2 odăi – 20 lei/lună,  cu 3 odăi – 30 de lei, cu 4 odăi – 40 de lei.

Banii colectați vor fi depuși în contul bancar al asociației, constituindu-se „fondul de zestre” al organizației pe care nu-l vor cheltui în primele 5 luni. „Aceste 5 luni vor fi pentru noi o perioadă de testare. Toți vor face muncă de voluntariat. În dependență de suma acumulată vom înțelege dacă organizația este una viabilă și funcțională. Împreună cu locatarii am hotărât ca evidența să se ducă pe fiecare scară”, a explicat Raisa Smerdov, locuitoare a blocului de pe strada Al. cel Bun 32.

Ce va face în primul rând noua asociație de locatari. Statutul asociației votat de locuitorii prezenți la adunare prevede asigurarea respectării de către locatarii de la bloc/chiriași/arendași a regulilor de exploatare a blocurilor de locuințe, salubrizarea și întreținerea spațiilor verzi din preajmă, soluționarea problemelor din interiorul și exteriorul blocurilor de locuințe, mobilizarea cetățenilor pentru implicarea activă în viața comunității, atragerea investițiilor și implementarea diferitor proiecte în scopul atingerii obiectivelor asociației, etc. Pentru soluționarea problemelor curente (spre exemplu, reparația acoperișului sau buna funcționare a ascensorului), asociația va încheia contract direct cu prestatorul de servicii. 

Totodată, cetățenii au propus includerea în statutul asociației și a unor măsuri de sancționare a persoanelor care refuză să plătească pentru serviciile asociației, să se implice la activitățile de curățenie, amenajare și de reparație în scările blocului, aceasta fiind una dintre problemele principale cu care se confruntă locuitorii acestor blocuri de locuințe. „Din asociația noastră de locatari vor face parte nu doar proprietarii apartamentelor, dar și persoanele care închiriază aici. În acest mod dorim să responsabilizăm toți locatarii,  încât să ne implicăm deopotrivă la crearea condițiilor bune de trai”, a specificat Parascovia Chirinciuc, consilier municipal, locuitoarea blocului de pe strada Alexandru Cel Bun 32.

De ce a fost nevoie de o nouă asociație de locatari. Crearea asociațiilor de locatari este o practică des întâlnită în statele europene, or acestea au importante avantaje funcționând în baza unui cadru legal. Orice abatere poate fi sesizată și se pot lua măsuri legale împotriva celor care nu-și îndeplinesc responsabilitățile sau încalcă legea.

Întrebat care ar fi succesul unei asociații de locatari moderne în Ungheni, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, a explicat că cel mai important este că oamenii sunt uniți pentru o cauză comună: „În afară de faptul că cetățenii dețin în proprietate un apartament, ei au și un acoperiș, un subsol comun cu vecinii, au aceeași curte. Asocierea va permite locuitorilor să identifice cele mai bune soluții pentru problemele comune. Împreună locatarii vor decide cum vor fi cheltuiți banii colectați în asociație, iar conlucrarea dintre ei va duce la creşterea gradului de confort al populaţiei, creşterea atractivităţii curţii, dar şi la stoparea fenomenului de degradare a mediului înconjurător. Personal consider asociația de locatari un bun model de responsabilizare civică.”

Unul dintre principalele avantaje ale asociației de locatari este posibilitatea de atragere a investițiilor pentru soluționarea problemelor legate de modernizarea spațiului public adiacent comun. În acest context,  Alexandru Ambros a subliniat faptul că prin intermediul asociației de locatari, cetățenii pot beneficia de susținere financiară din partea primăriei pentru realizarea lucrărilor de reparație capitală, dar și de granturi din partea donatorilor interni și externi.

Important! În perioada septembrie – octombrie 2018, a fost realizat Studiul de satisfacție a locatarilor Cartierelor din municipiul Ungheni privind calitatea locuirii și prioritizarea necesităților de ecologizare a mediului, în cadrul proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”.Concluziile studiului pot fi accesate la următorul link:  http://ungheni.md/site/wp-content/uploads/2018/12/Studiu_satisfactie_Ungheni_GEF_INITIAL.pdf

Vedeți mai jos o galerie foto de la Adunarea Generală de constituire a Asociației de Locatari „Casa modernă”.

Pentru mai multe detalii:

Persoana de contact – Svetlana CIOBANU, coordonator proiect

Telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

 

read more

COMUNICAT DE PRESĂ

On October 26th, 2018, posted in: Acasa, Comunicate de presă, Noutăţi by

Pe 26 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Conferința de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Durata proiectului este de 26 luni.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea îmbunătățirii calității mediului și reducerea gunoiului fluvial și marin în țările bazinului Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România în vederea introducerii practicilor moderne de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate două obiective specifice care vizează creșterea capacităților comunităților de-a lungul râurilor bazinului MăriiNegre, Rioni și Prut, prin introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența Uniunii Europene, consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor transsectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului de conștientizare privind provocările de mediu, protecția râurilor și a Mării Negre.

Grupurile țintă ale proiectului sunt autorități publice locale, prestatori de servicii publice și infrastructură, ONG-uri, Grupuri de inițiativă, instituții educaționale și de cercetare, centre de instruire, IMM-uri, public general.

La evenimentul de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” au participat 35 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivel I și II: primarul municipiului Ungheni Alexandru AMBROS și viceprimarul Lilia BERNIC, președinta raionului Ungheni Ludmila GUZUN; reprezentanți ai întreprinderii municipale „AVE Ungheni”, Asociațiilor proprietarilor de locuințe, Liceelor Teoretice „ V. Alecsandri”, „I. Creangă”, „Gh.Asachi”, „A. Pușkin”, grădinițelor de copii,  Grupurilor de Inițiativă Locală, ONG-urilor, ziarelor locale „Expresul” și „Unghiul”. Toți participanții au urmărit cu atenție cuvintele de salut ale invitaților, informațiile ample prezentate despre proiect, manifestând interes deosebit pentru activitățile planificate și dorința sinceră de implicare în realizarea acestora.

Printre activitățile de bază care vor fi realizate în municipiul Ungheni în cadrul acestui proiect se înscriu următoarele:               dezvoltare program educațional de mediu pentru școli, organizare tabără de vară pentru tineri privind practicile moderne 3R de management al deșeurilor în orașul Ungheni și localitățile limitrofe (R/reducere, R/reutilizare, R/reciclare) și protecția apelor reziduale; realizare campanie de informare despre problemele generale de mediu, legate de râuri și apele marine; participare la vizite de studiu, ateliere transfrontaliere privind dezvoltarea capacităților de colectarea DEEE-urilor, conferința internațională privind armonizarea sectorului de management al deșeurilor cu cerințele UE; organizare traininguri pentru IMM-uri privind tehnologiile inovatoare în sectorul reciclării deșeurilor; organizare evenimente publice privind sărbătorirea Zilelor Internaționale și Locale ale Mediului; organizare Zile Unice de colectare a deșeurilor; dezvoltare sistem de colectare a deșeurilor în municipiul Ungheni; achiziționare autospecială și containere pentru colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice/DEEE-urilor; stabilire puncte de colectare a DEEE-urilor în municipiul Ungheni și localitățile rurale învecinate; elaborare și diseminare materiale informative, promoționale și instructive (bannere, postere, pliante, broșuri, buletine informative, publicații).

Scopul Conferinței de lansare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” a fost să informeze actoriii comunitari și publicul larg despre activitățile și rezultatele așteptate și să-i sensibilizeze asupra importanței participării lor în procesul de implementare.

O galerie foto de la eveniment accesați mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD     

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more