Pe data de 03 octombrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Sesiunea de instruire cu tema „Ce trebuie de făcut pentru combaterea schimbărilor climatice” a cadrelor didactice și managerilor școlari din Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi”, în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice ”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniškis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Scopul sesiunii de instruire a fost informarea și implicarea școlilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate, iar obiectivul specific a vizat dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesorilor și managerilor școlari privind conținutul și metodele de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru a fi aplicate în școli în cadrul orelor educative cu elevii.

La sesiunea de instruire au participat 21 de profesori și manageri școlari din 5 licee ale municipiului Ungheni, care au luat cunoștință de cauzele ce provoacă schimbările climatice (efectul de seră, cum lucrează climatologii, gazele cu efect de seră pe care le producem), ce face Uniunea Europeană și ce urmează să facă pentru combaterea schimbărilor climatice, au exersat în grup subiectul ce putem face noi pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel de localitate. De asemenea, participanții au primit materialul instructiv de la sesiunea de instruire precum și întreg necesarul pentru desfășurarea orelor educative în școli: agenda orei educative, câte un model de scenariu al orei educative, ghidul de adaptare la schimbările climatice pentru elevi, pliante informaționale și promoționale despre efectele schimbărilor climatice și măsurile de atenuare și adaptare la nivel local.

În perioada imediat următoare, 09-13 octombrie 2017, în Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „ Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „ Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi” s-au desfășurat orele educative cu tema „Ce trebuie și putem noi să facem pentru combaterea schimbărilor climatice”, care au avut ca scop informarea și implicarea elevilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate. În cadrul a 40 de ore educative desfășurate în școli a fost atins un obiectiv specific important care a vizat dezvoltarea cunoștințelor elevilor claselor gimnaziale și liceale privind modalitățile de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru ca acestea să fie puse apoi în practică împreună cu părinții lor.

Cei 1059 de elevi, participanți la 40 ore educative în 5 licee, au conștientizat efectele negative ale schimărilor climatice și și-au luat angajamentul să ia măsuri de eficiență energetică: și să aibă o atitudine responsabilă față de consumul de energie să colecteze deșeurile selectiv, să economisească curentul electric și apa caldă, să utilizeze rațional aparatele electrice, electronice și electrocasnice, să discute în familie și cu prietenii lor subiectul abordat la ora educativă dedicată schimbărilor climatice.

Merită să apreciem eforturile tuturor managerilor școlari și cadrelor didactice pentru reușita orelor educative la care au participat 1056 de elevi planificate fiind 32 de ore și 900 de elevi.
Vedeți mai jos o galerie foto de la sesiunea de instruire și orele educative realizate în cadrul proiectului „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09


read more

23 octombrie 2017, Ungheni

În a doua decadă a lunii octombrie 2017 s-au desfășurat audierile publice  cu privire la  domeniile prioritare de dezvoltare, execuția  bugetelor școlilor pentru anii 2015-2017 și  proiectele de  buget  pe anul 2018 în instituțiile de învâțământ beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea”,  finanțat de Banca Mondială și implementat  de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup”,  în parteneriat cu autoritățile publice locale de nivel I și II,  Direcția Educație Ungheni, Direcția de învățământ Nisporeni  și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

La audierile publice  organizate în școlile beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea” din anul 2017/LT „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni, Gimnaziul „Elada” din satul Măcărești, Gimnaziile din satele Florițoaia Nouă și Costuleni, raionul Ungheni/,  au participat 401 persoane/ managerii școlilor, cadrele didactice, părinții, elevii, directorii școlilor din localitățile limitrofe, reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, autorităților publice locale de nivel I și II, Direcțiilor Educație din raioanele Ungheni și Nisporeni.

Fiecare școală  în parte a înregistrat  o participare activă a reprezentanţilor comunităţii la  audierile publice a bugetelor şcolilor: au participat 401 de reprezentanţi ai administrației școlilor, cadrelor didactice, elevilor, părinților, mediului privat, societății civile și autorităților publice locale printre care Ludmila GUZUN/ Președinta raionului Ungheni, Alexandra LUNGU/Director  adjunct  Direcția Învățământ, Tineret și Sport  Nisporeni, Vera LAZĂR/ Șefă Direcția Finanțe Consiliului raional Nisporeni, Silvia CRÂȘMARU și Sorin GURĂU/  primarii  satelor Grozești și Costuleni, Iacob PÂNTEA și Serghei MĂRGĂRINT, primarii  comunelor  Măcărești și Florițoaia Veche.

În cadrul audierilor publice, participanții  s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a școlilor pentru următorii 3-5 ani și  au luat cunoștință de execuția  bugetelor  școlilor pentru anii  2015-2017. Eleviii, părinții  și  cadrele didactice au făcut un șir de propuneri la proiectele de bugete pentru anul 2018 care, în majoritate, vizează dezvoltarea bazei tehnico-materiale și didactice a școlilor: reparația anexelor, sistemelor de încălzire și canalizare, claselor de studii, construcția, renovarea și amenajarea unor încăperi adiționale necesare pentru activitățile extrașcolare și de sport, dotarea cabinetelor pe discipline cu echipamente și materiale didactice corespunzătoare (chimie, biologie, informatică), achiziționarea televizoarelor, tablelor interactive, fondurilor de carte. În același timp, participanții au  făcut diverse propuneri și  recomandări specifice  nevoilor  proprii  fiecărei școli în parte care nu necesită foarte multe resurse financiare.

Participanții la audierea publică de la Liceul Teoretic  „Prometeu” au propus achiziționarea unui xerox de o capacitate mai mare,  îmbunătățirea graficului transportului public la care să aibă acces elevii din localitățile limitrofe sau asigurarea cu transport școlar suplimentar, introducerea programei de orientare a elevilor în cariera profesională, planificarea măsurilor de motivare a elevilor cu înalte reușite la învățătură și a cadrelor didactice îndrumătoare, încheierea acordurilor de parteneriat școală- autorități publice locale-comunitate, o zi din săptămână dedicată părinților ca aceștia să poată fi pregătiți să participe în educația copiilor.

Aplicarea unui program de educație pentru comunitate, alimentarea elevilor din clasele V-IX, conectarea la internet,  construcția unei săli de sport – acestea  sunt câteva dintre  recomandările  făcute  în numele participanților (elevi, părinți, profesori) la audierea publică  a bugetului Gimnaziului „Elada” din satul Măcărești din  18 octombrie 2017.

Printre  propunerile celor 101 participanți la audierea publică a bugetului Gimnaziului Florițoaia Nouă/comuna Florițoaia Veche din 19 octombrie 2017, care să contribuie la soluționarea celor mai arzătoare probleme, se numără achiziționarea costumelor naționale pentru elevi,  renovarea terenului sportiv, amenajarea sălii de festivități și a unui parc în curtea școlii.

La audierea publică  a bugetului Gimnaziului Costuleni, în numele a 135 de participanții,vorbitorii au relatat despre problemeleidentificate de infrastructură, dotări cu echipamente și mobilier, au  propus administrației școlii să  includă  în bugetul  pentru anul 2018 următoarele activități pe care le consideră prioritare : reparația și consolidarea temeliei blocului de studii,instalarea camerelor video pentru supravegherea și siguranța elevilor, dotarea sălilor de clasă cu vestiare, reparația sistemelor termic și  sanitar din școală, achiziționarea literaturii beletristice.

După  consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli  s-au convocat în ședințe, au  analizat toate propunerile și recomandările participanților și le-au  prioritizat pentru a fi incluse în proiectele de bugete  pe anul 2018.

 Proiectul „Școala Mea” cu Sloganul Implicarea începe aici este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din orașul Ungheni, partener regional.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind participarea activă la identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  prin care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea unui proces educațional de calitate.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos

 Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Audiere Publică LT „Prometeu”, s. Grozești, r. Nisporeni (17 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul „Elada”, s. Măcărești, r. Ungheni (18 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Florițoaia Nouă, s. Florițoaia Nouă. r. Ungheni (19 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni (20 octombrie 2017)

read more

Descarcă aici „Ghidul pentru adaptare la schimbarile climatice”

read more

Evenimentele desfășurate  în luna august în cadrul inițiativei „Ungheni-555 de ani”, lansată de Primăria Municipiului Ungheni și Instituția Publică „Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională”, au fost deosebite întrucât tocmai în această perioada s-au sărbătorit Zilele Municipiului Ungheni.

În premieră pentru municipiul Ungheni, în corespundere cu  calendarul „Ungheni – 555 de ani”, Fondul pentru Tineri Ungheni a organizat pe Piața Independenței colectarea de fonduri  cu genericul „Water Day”, unde participanții răspunzând unei cauze comune, au avut parte de o mare distracție.  Banii colectați  vor fi utilizați pentru susținerea financiară a proiectelor comunitare.

Micuții de la Grădinițele de copii nr. 9 „Steluța” și nr. 11 „Licurici”, beneficiarii de carte a filialei de carte românească „George Barițiu” și membrii Fondului pentru Tineri Ungheni au desfășurat diverse activități  de promovare a municipiului Ungheni. Copiii de la Grădinița nr.9 „Steluța” au adus un omagiu muzical, versuri și desene, iar cei de la Grădinița nr. 11 „Licurici”  au desenat pe asfalt în locurile cele mai dragi din Ungheni. Împreună cu bibliotecarele, un grup de beneficiari ai filialei de carte românească „George Barițiu” au organizat o activitate literar-muzicală specială dedicată orașului Ungheni la aniversare în contextul altor informații despre Republica Moldova. Fondul pentru Tineri Ungheni  a promovat drapelul Municipiului Ungheni într-o manieră foarte atractivă și ingenioasă. Ei  au oferit în dar membrilor delagațiilor orașelor înfrățite, prezente la Zilele municipiului Ungheni, brățări confecționate din ață de culoare roșie și neagră (culorile drapelului municipiului Ungheni) și fluturași cu cele mai importante destinații turistice care pot fi vizitate la noi în oraș.

Cântecul, poezia, jocul și  o  atmosferă de mare veselie a fost în curtea Grădiniței de copii nr.2 ,,T.Sobolevschi”, unde cu mult fast  s-a marcat cea de-a 555-a aniversare a municipiului Ungheni. Copiii îmbrăcați în hăinuțe de sărbătoare, alături de părinții lor  și educatori, fluturau stegulețe tricolor și inimioare colorate cu inscripția ,,Eu sunt din Ungheni”.

Evenimentele sportive dedicate anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani” din luna august  au avut mare priză la spectatori.  În cadrul turneul de volei de plajă, organizat și desfășurat de Primăria Municipiului Ungheni, au participat 11  echipe, dintre care 4 de femei ( locul I – echipa Colegiului Agroindustrial, locul II- echipa „Zagarancea” și locul III – echipa Spitalului Raional Ungheni)  și 7 de bărbați (locul I echipa „ Tinerețea”, locul II – echipa Școlii Sportive, locul III – echipa  de la SA „Ungheni-Gaz” ). De Zilele Municipiului Ungheni, a avut loc și tradiționalul turneu la joc de dame organizat de Zilele Municipiului Ungheni, în cadrul căruia și-au dat întâlnire 18 jucători. Aturoritățile publice locale au organizat și un turneu de mini fotbal, unde locul I l-a ocupat FC ATILLA, locul II – Poliția de Frontieră și locul III – FC Costuleni, iar Federația Raională de Fotbal Ungheni a desfășurat meciul amical Ungheni – Bucovina Rădăuţi în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Suceava.

În șirul evenimentelor consacrate  anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani” se mai înscrie o  expoziție minunată de pictură cu genericul „Orașul Ungheni în prezent și viitor” a elevilor Școlii de Arte Plastice  vernisată în scuarul „Grigore Vieru”,  care a fost admirată de locuitorii și oaspeții orașului nostru. În același context,  în holul Bibliotecii Publice „Dimitrie Cantemir”, unghenenii au avut posibilitatea să  privească expoziția de însemne heraldice ale centrelor administrative din R. Moldova organizată de Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni și Comisia Națională de Heraldică cu prilejul Zilei Independenței . La expoziție  sunt expuse însemnele heraldice ale tuturor raioanelor. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre semnificația constituirii acestor simboluri, ca elemente importante ale identității noastre de neam, țară, comunitate, familie. De asemenea, a fost remarcat și  procesul de realizare a noilor steme și drapele ale Municipiului  și raionului Ungheni.    Această expoziție va fi deschisă până pe 1 octombrie 2017.

Unul dintre  evenimentele  de anvergură ale lunii august a fost  inaugurarea sculpturilor executate în cadrul Taberei de Sculptură, ediția  „Ungheni – 555 de ani”. Douăsprezece sculpturi inedite dedicate culturii, literaturii și istoriei neamului nostru au fost amplasate pe Aleea Băștinașilor din Parcul Central.  Sculptură pământeanului nostru Dumitru Verdianu  cu titlul „Mihai Eminescu și Ion Creangă – un ultim adio” a fost amplasată pe strada Mihai Eminescu, în fața sediului Oficiului Consular al României. Sculpt Dumitru Verdianu  și-a exprimat bucuria și satisfacția participârii la această tabără de sculptură și le-a  mărturisit  celor prezenți la eveniment că a fost una dintre cele mai bine organizate ediții, cu un număr mare de sculpturi realizate într-un timp foarte scurt

La invitația Asociației „Unghenenii de Pretutindeni” și a Primăriei Municipiului Ungheni, reprezentanții  diasporei, delegațiilor orașelor înfrățite cu municipiul Ungheni, instituțiilor publice, administrației publice locale și raionale au participat la o discuție – panel cu genericul „555 de oportunități de cooperare internațională pentru municipiului Ungheni” desfășurată la Centrul de Informare pentru Cetățeni. În cadrul acestui eveniment au fost discutate idei de proiecte comune  și oportunități de cooperare pe viitor între orașele înfrățite și Municipiul Ungheni.

Participanții la panelul de discuții au avut ocazia să privească Expoziția „Ungheni – 555 de ani” dedicată Zilelor Municipiului Ungheni, unde  au fost expuse desene cu imagini din Ungheni executate de picii de la grădinița de copii nr.9 „Steluța”, lucrări deosebite din lut confecționate cu mult drag de beneficiarii Centrului de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți” și micuții de la grădinița nr.2 „Tereza Sobolevschi”. Toate exponatele enumerate, lucrările din materiale reciclabile ale copiilor de la Grădinița de copii nr.9 „Steluța” și mărțișoarele prezentate de Direcția Educație Ungheni au fost privite cu admirație de vizitatori. Au captat atenția macheta Ungheniului, confecționată de picii de la grădinița de copii nr. 3 „Andrieș”, pozele cu orașul Ungheni de ieri și azi oferite de Colegiul Agroindustrial, diverse postere, pliante și fluturași editate în cadrul evenimentelor „Ungheni – 555 de ani” organizate și desfășurate de instituțiile publice, agenții economici, asociațiile obștești și grupurile de inițiativă locală. Mult interes au stârnit  produsele marca „Ungheni – 555 de ani”: covorul mare și  covorașul jubiliar țesute  la SA „Covoare-Ungheni”, medalioanele din ceramică, fabricate de ÎI „Petru Șoltoianu” și  ÎI „Nina Dologan”, cartea poștală editată de ÎS „Poșta Moldovei”/ filiala Ungheni. Rama pentru  poze „Ungheni – 555 de ani”, ornamentată cu  iscusință de  Grădinița de copii nr. 3 „Andrieș”,  a avut mare succes oferindu-le posibilitate vizitatorilor să facă sesiuni foto ca amintire de la  Zilele Municipiului Ungheni  2017.

Evenimentul de prezentare a rezultatelor Proiectului „Amenajarea unei zone de odihnă și agrement în Parcul Central din Ungheni”, unde a fost dată în exploatare Aleea băștinașilor  din Parcul Central, s-a bucurat de o prezență foatrte mare: autorități publice locale și raionale, organizații neguvernamentale, instituții educaționale, sculptori participanți la Tabăra de Sculptură, ediția „ Ungheni-555 de ani” reprezentanți ai diasporei  și delegațiilor orașelor înfrățite cu municipiul Ungheni. Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a transmis mesaje de mulțumire și a înmânat diplome donatorilor, sculpturilor și unghenenilor care au contribuit la amenajarea Aleii băștinașilor.

 

Primăria Municipiului Ungheni  mulțumește  tuturor  organizatorilor  pentru dedicație și responsabilitate înaltă manifestate  pe durata pregătirii și  desfășurării  evenimentelor, încât  orașul nostru drag Ungheni să fie tot mai bine cunoscut de locuitorii și vizitatorii săi.

 

read more

Viața este o artă pe care trebuie să învățăm să o trăim frumos și sănătos. Acest subiect, dar și rolul credinței creștine, a valorilor culturale și tradițiilor neamului în formarea stilului de viață a omului contemporan au fost abordate în cadrul Taberei Interculturale „Arta ca viață” care s-a desfășurată în perioada 10-13 august 2017, în municipiului Reghin din România care este înfrățit cu municipiul Ungheni din anul 2006.

Astfel, pe parcursul a trei zile Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a găzduit participanți din diferite regiuni ai spațiului românesc – Ungheni – Moldova, Cernăuți-Ucraina, Reghin – România care au avut posibilitatea să participe la un dialog intercultural prin prezentarea specificului tradițiilor și obiceiurilor zonelor din care provin.

Fiecare zi în cadrul taberei avea o anumită tematică. S-a pus accent pe educția spirituală și culinară. Trainerii în domeniul psihologiei și nutriției au explicat că un mod de viață echilibrat are strânsă legătură cu credința creștină, păzită cu atâta strictețe de străbunii noștri, gândirea pozitivă, dragostea și iertarea dăruite necondiționat, și desigur o alimentație sănătoasă, moderată, bazată pe produse naturale.

În cadrul activității practice, participanții la Tabăra Interculturală „Arta ca viață, au avut posibilitatea să împărtășească din experiențele și tradițiile culinare a zonelor din care provin în cadrul concursului de gătit ”Gustul din copilărie”. Cele trei grupuri au realizat bucate după rețetele tradiționale:mâncare cu specific ucrainian – tartă cu fructe, mâncare cu specific moldovenesc – sărmăluțe și mâncare cu specific local (românesc, unguresc) – gulaș. Fără îndoială sărmăluțele neobișnuit de gustoase de la Ungheni au fost foarte apreciate și solicitate.

A urmat prezentarea unui program cultural – artistic specific local. Oaspeții din nordul Bucovinei au încântat publicul prin prestația muzicală a tinerilor artiști. Deosebit de interesant a fost prezentat obiceiul paparudelor de către gazdă, iar unghenenii au prins prietenii din cadrul acestei tabere în „Hora Unirii”, simbol al solidarității și unității neamului.

Ultima zi în cadrul Taberei Interculturale a fost dedicată dezvoltării aptitudinilor artistice, a creativității și cunoașterii prin artă. Coordonați de un artist plastic, participanții au fost provocați să realizeze picturi în ulei pe pânză cu tema „Satul meu”, care au rămas la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Tot în cadrul acestei taberei au fost organizate excursii și vizite a unor obiective turistice de importanță istorică și culturală pentru neamul românesc.

La finele Taberei Interculturale „Arta ca viața”, Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea” și gazda evenimentului a exprimat satisfacția și bucuria creării legăturilor strânse de prietenie ca rezultat al comunicării interpersonale și interculturale pe parcursul acestor trei zile de tabără.

La rândul ei, Svetlana Ciobanu, directoarea IP Centrul de Resurse  pentru Dezvoltare Durabilă Locală și Regională, coordonatoarea grupului din Ungheni a adus mulțumiri inițiatorilor acestui proiect pentru căldura sufletească cu care au fost primiți oaspeții: „Apreciem efortul și dedicația echipei de implementare a proiectului și ne exprimăm speranța ca pe viitor să fie identificate și alte idei de posibile proiecte, iar colaborarea cu orașele înfrățite să continue pe multiple planuri. Iată că deja unul din aceste planuri, cel cultural, s-a fundamentat și urmează să-l dezvoltăm. În acest sens, experiența Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin poate fi multiplicată și la noi, în municipiul Ungheni, prin realizarea unor proiecte comune între muzee.”

read more

Evenimentul de organizare și desfășurare a Mesei rotunde cu tema „Implicarea publicului în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice” pe data de 06 septembrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a servit și ca un bun prilej de lansare a proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniskis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a fi implementate soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” cuprinde o gamă largă de activități: campania de informare și conștientizare a populației privind cauzele, impactul socio-economic și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice unde se vor desfășura conferința regională „Contextul local, regional, național și global privind efectele negative ale schimbărilor climatice”, masa rotundă  „Implicarea publicului în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice” și  dezbaterea publică „Soluții pentru schimbările climatice – oportunități pentru comunitățile locale”; concursul de desene „Copiii și tinerii – ambasadori împotriva schimbărilor climatice”, concursul ideilor de proiecte demonstrative „Măsuri și soluții  energetice prietenoase climei”, flashmob-ul  „Schimbările climatice cu efecte negative STOP!”, o sesiune de training pentru cadrele didactice și 36 de ore educative pentru elevi cu tematica atenuării și adaptării la schimbările climatice, vor fi elaborate și diseminate materiale informaționale și promoționale.

De asemenea, în cadrul proiectului se va efectua o vizită de studiu și schimb de bune practici în orașul Joniskis, Lituania privind  modelele europene de atenuare a schimbărilor climatice, va fi semnat un Acord de parteneriat între orașele înfrățite Ungheni (Republica Moldova) și Joniskis (Lituania) privind măsurile și soluțiile comune pentru adaptarea  la scimbările climatice, va fi creat un Comitet Local pentru Energie privind  implementarea măsurilor  de combatere și atenuare a efectelelor schimbărilor climatice la nivel local, va fi elaborat și diseminat Ghidul „Motivare și orientare pentru autorități publice locale, ONG-uri și cetățeni interesați de efectele schimbărilor climatice și  reducerea lor la nivel de comunitate ”.

Rezultatele așteptate în acest proiect vizează următoarele: circa 19.750 cetățeni din municipiul Ungheni să fie informați și constientizați cum să acționeze pentru  a combate și reduce schimbările climatice în comunitate, competențele formate ale profesorilor și managerilor școlari privind conținutul și metodele de atenuare a schimbărilor climatice să fie aplicate în  instituțiile preuniversitare în cadrul orelor educaționale; cel puțin 1500 elevi ai claselor gimnaziale și liceale să aibă cunoştinţe sporite despre cauzele și efectele negative  ale schimbărilor climatice la nivel local și global; cel puțin 2 modele europene de bune practici din orașul Joniskis privind măsurile de  atenuare și adaptare la schimbările climatice să fie replicate în municipiul Ungheni; să fie creată structura instituționalizată pentru  implementarea  măsurilor  de combatere și atenuare a efectelelor  schimbărilor climatice la nivel de comunitate (Comitetul Local pentru Energie) și cadrul funcțional privind măsurile și solutiile comune pentru atenuarea și adaptarea  la schimbările climatice (Acordul de parteneriat între orașele înfrățite Ungheni și Joniskis); să fie elaborat și diseminat ghidul de motivare și orientare a locuitorilor municipiului Ungheni interesați de efectele și  reducerea schimbărilor climatice  la nivel de comunitate.

Scopul Mesei rotunde„ Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”  a fost să dezvolte capacitățile actorilor comunitari privind implicarea lor în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, iarobiectivele specifice au vizat informarea cetățenilor municipiului Ungheni despre situația existentă privind schimbările climatice la nivel local și consultarea lor privind percepția asupra efectelor schimbărilor climatice, identificării și analizei riscurilor în sistemul energetic.

La eveniment au participat 65 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivel I și II, liceelor, instituțiilor publice și companiilor private, societății civile și mass media locală, cetățeni și membri activi ai Grupurilor de Inițiativă Locală din 7 Cartiere ale municipiul Ungheni, care au avut posibilitatea să se informeze despre situația privind schimbările climatice în municipiul Ungheni, prin ce metode și acțiuni concrete pot să contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, să adreseze întrebări și să primească răspunsuri legate de proiect. Participanții la masa rotundă au aflat mai multe detalii despre activitățile și termenele de implementare a proiectului, s-au  documentat privind implicarea cetățenilor în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice– o nouă provocare  a secolului XXI. Mulți dintre participanți și-au exprimat dorința și disponibilitatea să participe și la alte activități ale proiectului.

IMPORTANT! Merită aprecierea și respectul organizatorilor evenimentului pentru interesul sporit al tuturor reprezentanților municipiului Ungheni care au participat la acest eveniment într-un număr record de  66 de persoane, fiind planificate doar 30.

Vedeți mai jos o galerie foto de la evenimentul de lansare a proiectului realizat la Masa rotunda „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

 Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare

Telefoane de contact: 0236 2 36 68; 0236 2 53 09

read more

Implementarea  activităților Proiectului „Ungheni – 555 de ani”, lansat la inițiativa  Primăriei municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională,  a continuat să se  desfășoare cu succes în lunile lui Cireșar și Cuptor/iunie și iulie/ 2017, prin participarea  diverselor instituții publice și organizații ale societății civile  și implicarea publicului larg. Evenimentele  de informare și promovare organizate în această perioadă au avut o tematică  foarte variată având ca scop să sensibilizeze unghenenii și vizitatorii săi asupra importanței modului sănătos de viață , formării tinerei generații în spiritul dragostei pentru meleagul natal și păstrării valorilor naționale, solidarității unghenenilor pentru edificarea unui oraș curat și ospitalier.

Activitățile desfășurate la începutul lunii lui Cireșar au fost dedicate micilor ungheneni, Palatul de Cultură și Primăria Municipiului Ungheni organizându-le o sărbătoare de zile mari în Parcul Central: un concert cu genericul „Păstrează în suflet copilăria” oferit de colectivele artistice locale. În „Orășelul copilăriei”  micuții au fost  informați  despre cum funcționează administrația publică locală,  care sunt serviciile publice subordonate ei, inclusiv cele de urgență (Poliția, Serviciul de Urgență și Serviciul Situații Excepționale). Picii au primit din partea municipalității  diplome de cetățeni ai „orășelului copilăriei”. Grupul de voluntari Pro Ungheni au organizat jocuri vesele pentru distracția copiilor, iar  voluntarii Fondului pentru Tineri  din Ungheni, prin activitatea de colectare de fonduri „Facepainting de ziua copiilor”, i-au învățat pe copii cum  să fie solidari  și să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte.

O delegație de antreprenori din Cascais, Portugalia, oraș înfrățit cu Ungheniul,  în cadrul unui meci amical  de fotbal pe stadionul central din 1 iunie 2017, a făcut un gest de filantropie  oferind echipamente sportive echipelor juniori de fotbal  din orașul și raionul Ungheni. De remarcat,  acest meci amical de fotbal dintre echipele FC Atilla (Ungheni) și Estoril Praia (Cascais) a dovedit că sportul este un ambasador al popoarelor și că prin sport comunicarea devine  mai accesibilă oricărui om, oricărui popor.

Concertul „La mulți ani, Ungheni!” dat într-o zi de duminică de Școala de Muzică în scuarul „Grigore Vieru” a fost o  activitate inedită. Evenimentul este o premieră pentru Școala de Muzică și a fost posibil datorită Proiectului  „555 de note muzicale pentru orașul Ungheni”, finanțat de Fundația Comunitară Ungheni în cadrul Programului de Granturi Mici/ediție specială/ și implementat de Grupul de Inițiativă Locală „Acord”.

Tot în prima lună de vară, deosebit de ingenios și atractiv, modul sănătos de viață a fost  promovat de micuții  Grădinițelor de copii nr. 9 „Steluța” și nr. 11 „Licurici” precum și de copiii care frecventează Centrul Raional de Creație a Copiilor. Picii Grădiniței de copii nr. 9 „Steluța”, au invitat angajații Primăriei, Direcției Educației și Consiliului Raional în Piața Independenței la un flashmob pe pași de dans. Echipați în uniforme cu logo-ul „Ungheni – 555 de ani”, ei au transmis tuturor că trebuie să avem o „atitudine pro activă pentru activitățile sportive”.  Preșcolarii din grupele mari ale Grădiniței nr. 11 „Licurici” și copiii de la Centrul Raional de Creație a Copiilor au participat la competiții sportive, care îi ajută să se dezvolte armonios și să învețe să lucreze în echipă. Prin activitatea „Copiii soarelui”, micuții Grădiniței de copii nr. 10 „Guguță” au demonstrat cât de creativ se poate sărbători în municipiul Ungheni Ziua mondială a soarelui: în ritm de dans, cu desene pe asfalt, jocuri distractive, caruselul colorat al fericirii și multe surprize plăcute.

Devine tot mai  vizibil că are cine să promoveze municipiul Ungheni: Grădinița de copii nr. 9 „Steluța”a  organizat  un concurs de  desen pe asfalt „Orașul meu de vis” și unul de  construire în nisip „Cu ochi mici, vedem lucruri mari”, iar Asociația Obștească „Poarta Deschisă” a fost ghidul unui grup de copii din satul Pelinia, Drochia într-o  călătorie prin municipiul Ungheni. Oaspeții din Pelinia au fost impresionați de exponatele de la Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni, vestitul Pod Eiffel, Catedrala  Sf. Al. Nevski și Mănăstirea Sf. Gheorghe, sculpturile în piatră și lemn,  scuarul Grigore Vieru și cea mai lungă alee de castani din Europa. Oaspeții au fost încântați de cele văzute și au afirmat că orașul Ungheni este foarte frumos și vor mai reveni aici. La sfârșitul excursiei, copiii  i-au urat orașului nostru mulți, mulți ani și să devină cât mai frumos în aspect turistic. Copiii, beneficiari ai Bibliotecii „Luceafărul” din Cartierul Berești au făcut excursii la monumentele istorice din oraș și au fost antrenați în diverse jocuri educativ – distractive dedicate anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani”, iar beneficiarii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani ai filialei de carte românească „George Barițiu” au aflat despre istoria orașului în cadrul sesiunilor de informare „Din Cronici și hrisoave- Ungheni 555 de ani de la fondare”.

Unul dintre evenimentele importante ale lunii Cireșar a fost o  expoziție tematică la care au fost lansate produsele marca „Ungheni – 555 de ani”: cartea cu marca poștală și ștampila obliterate ( ÎS „Poșta Moldovei”, filiala Ungheni), covorașe aniversare de diferite dimensiuni (SA „Covoare-Ungheni”), eticheta cu logo-ul „Ungheni – 555 de ani”  pe sticlele de ulei ( SRL „Danova-Prim”).  De asemenea, au fost expuse macheta orașului, desene, selfie box cu imagini din oraș și castelul copilăriei ( Grădinița de copii nr. 3 „Andrieș”), lucrări din lut ( Grădinița de copii nr. 2 „Tereza Sobolevschi” și  Centrul „Casa pentru Toți”) și lucrări din materiale reciclabile (Grădinița de copii nr.9 „Steluța”), care au încântat privirile vizitatorilor.

În lunile  iunie-iulie Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională a lansat și desfășurat Campania de informare și conștientizare „ Voluntariatul – instrument de mobilizare a comunității”, cu un ciclu de  ore informative pentru   instituțiile publice, ONG-uri, GIL din orașul și raionul Ungheni. În acest context,  angajații Centrului de zi pentru copii și tineri „Casa pentru Toți”, Grădinițelor  de copii nr.3 „Andrieș” și nr. 10 „Guguță” au fost informați despre însemnătatea voluntariatului, drepturile și responsabilitățile voluntarului, recunoașterea meritelor și motivarea voluntarilor, instrumentele de lucru cu voluntarii. În luna lui Cuptor, elevii de la Gimnaziul Gherman și adolescenții de la Tabăra de odihnă „Plus Armonie” din orașul Ungheni  au fost informați despre avantajele voluntariatului și  implicați în diverse activități complementare de tipul  desenelor pe asfalt dedicate orașului nostru la cea de-a 555-a aniversare.

De mare  laudă sunt copiii  din grupele mari ale Grădiniței nr. 9 „Steluța”  care în luna lui Cuptor au lansat prima ediție a ziarului „Steluța” dedicată jubileului „Ungheni – 555 de ani”, cu  pagini „Orașul Ungheni cum îl văd eu”, „Blitz”  interviu și  poezie dedicată orașului natal, precum și  5 elevi din  liceele orașului Ungheni care au promovat valorile naționale și  imaginea urbei noasre în cadrul unei tabere de  schimb intercultural în Auce, Letonia, oraș înfrățit cu municipiul Ungheni. Acolo ei cu multă mândrie au făcut prezentarea costumului popular și  au oferit   gazdelor suvenire din ceramică „Ungheni – 555 de ani”. Din calendarul „Ungheni-555 de ani”, Publicația Periodică „Unghiul” a desprins 2 evenimente, organizând în parteneriat cu Il Fotografo în luna iunie un master-class în arta fotografică  pentru jurnaliști și cei care au tangență cu mass media realizat, iar în luna iulie – un turneu la joc de dame unde a oferit câștigătorilor diplome și premii bănești.

Merită toată atenția evenimentul  organizat de SA „Covoare-Ungheni” în cadrul inițiativei „Ungheni – 555 de ani” în luna iulie –  o excursie în Departamentul de Producere a fabricii. Aici vizitatorii au cunoscut multe  din tainele țesutului și au  făcut poze la primul război de țesut al Fabricii de Covoare din Ungheni, cea mai mare fabrică de acest gen din Moldova, cunoscută în ţară şi peste hotare prin originalitatea şi calitatea covoarelor produse.  Un element de promovare a orașului nostru va fi de acum încolo „Banca Unghenenilor”, realizată în cadrul unui proiect implementat de AO „Casiopeea”, finanțat de Fundația Comunitară Ungheni în cadrul Programului de Granturi Mici  /ediție specială. Banca supradimensională, amplasată  în scuarul Primăriei Municipiului Ungheni, este pictată cu motive din  covorul tradițional basarabean din regiunea de Centru a Republicii Moldova.

Atasat vedeți o  Galerie foto.

Primăria municipiului Ungheni  mulțumește  tuturor  organizatorilor  pentru dedicație și responsabilitate înaltă manifestate  pe durata pregătirii și  desfășurării  evenimentelor din lunile iunie și iulie 2017, încât  orașul nostru drag Ungheni să fie tot mai bine cunoscut de locuitorii și vizitatorii săi.

read more

Pe 26 iulie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Ungheni, a avut loc conferința de lansare a Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de Cultură Multifuncțional din municipiul Ungheni”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondului Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova” implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”

Proiectul de regenerare urbană „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, Consiliul raional Ungheni și Primăria municipiului Dorohoi și are ca scop modernizarea infrastructurii socio-culturale prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice și creşterea nivelului de socializare a locuitorilor.  Acest proiect va contribui la consolidarea capacităţilor cetățenilor de participare și implicare în procesul de elaborare a strategiei Centrului de Cultură Multifuncțional, sporirea gradului de consultare şi participare civică prin aplicarea unui model participativ de implicare în procesul de elaborare a politicilor publice locale socio – culturale pentru asigurarea bunăstării cetăţenilor municipiului Ungheni, îmbunătăţirea dialogului, promovarea parteneriatului autorități publice locale – cetăţeni în procesul participativ de realizare a politicilor publice prin crearea unei reţele de cooperare transfrontalieră şi susţinere inter-sectorială, crearea cluburilor pe interese pentru cetățenii din cartierele Berești ș iVasilica.

Dintre activitățile de bază ale Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” fac parte: (1) un schimb de bune practici în municipiul Dorohoi; (2) renovarea căminului cultural din Cartierul Berești și transformarea lui într-un Centru de Cultură Multifuncţional;(3) o campanie de informare şi promovare a serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional din Cartierul Berești prin intermediul evenimentelor publice și activităților practice/ Întâlniri publice de cartier, Atelier de artizanat pentru promovarea portului popular și meșteșugurilor autohtone/; (4) activităţi socio-culturale /serată muzical-literară, concurs de poezie, muzică și dans, expoziţie de pictură/ și socio-recreative/competiții sportive la jocuri de masă/ șah, joc de dame; (5) un festival folcloric transfrontalier cu participarea reprezentanţilor instituțiilor de cultură, organizațiilor neguvernamentale, artiștilor amatori și meşteşugarilor individuali din municipiile Ungheni și Dorohoi, precum și din alte localități aflate în zona transfrontalieră Ungheni – Iași/România.

Obiectivul principal al Conferinței de lansare a fost să informeze actorii comunitari despre activitățile și rezultatele așteptate ale Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de Cultură Multifuncțional din municipiul Ungheni”. La eveniment au participat 47 de reprezentanți ai autoritățilorpublice locale de nivel I și II, companiilor private și societății civile; mass media locală, cetățeni și membri activi ai Grupurilor de Inițiativă Locală din Cartierele Berești și Vasilica din municipiul Ungheni, care au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de proiect și să primească răspunsuri de la Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni și Vlad SAVIN, arhitectul – șef. De asemenea, participanții au aflat mai multe detalii despre termenele de implementare a proiectului, s-au  documentat privind implicarea cetățenilor în procesul de regenerare urbană care prevede atât modernizarea și dezvoltarea infrastructurii socio – culturale, cât și schimbarea de atitudine și comportament a populației privind participarea în viața comunității și îmbunătățirea calității ei în comun.

IMPORTANT! Până la conferința de lansare a proiectului a fost dat startul campaniei de informare şi promovare a serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional prin intermediul a două întâlniri publice de cartier, desfășurate pe 11 și 12 iulie 2017, unde au participat  133 de cetățeni din Cartierele Berești și Vasilica care, prin completarea a 3 tipuri de chestionare, au fost consultați privind serviciile socio-culturale pe care doresc să le aibă mai aproape de ei. Ca urmare acestor consultări, preferințele cetățenilor de toate vârstele vor fi luate în calcul la planificarea cluburilor pe interese ale Centrului Cultural Multifuncțional.

 Vedeți mai jos o galerie foto de la Conferința de lansare a proiectului și Întâlnirile publice de cartier.

 Svetlana CIOBANU, Coordonator proiect/Telefon de contact: 236 2 36 68

read more

Pe 26 iulie 2017, în incinta Parcului central din municipiul Ungheni, a fost lansat Proiectul „Cultura schimbă orașul și comunitatea – Tabăra de Sculptură Ungheni – 555 de ani”, cofinanțat de Fundația Comunitară Ungheni și implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională.

La evenimentul de deschidere oficială a Taberei de Sculptură, Ediția „Ungheni – 555 de ani” au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Ungheni, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor educaționale și de cultură,  ziarului regional „Expresul” și ziarului „Unghiul”.

La „Tabăra de Sculptură Ungheni – 555 de ani” s-au înscris 13 sculptori/artiști plastici: Ion ZDERCIUC/ originar din municipiul Ungheni, Valentin VÂRTOSU, Nicolae NIȚĂ, Ioan GRECU, Victor MACOVEI, Mihai DAMIAN, Ruslan TIHONCIUC (Chișinău, Republica Moldova); Dumitru VERDIANU/ originar din municipiul Ungheni (Viena, Austria), Nicolae Ovidiu POPA (București, România), Vladlen BABCINEȚCHI (Iași, România), Roman RUCHKIN (Sankt-Petersburg, Rusia), Parascovia POPA DUNAI, originară din Republica Moldova (Irlanda), Eugen STERPU, originar din Republica Moldova (Tallin, Estonia).Tematica abordată de artiștii plastici la această ediție jubiliară este deosebit de amplă, în mod special va fi dedicată culturii, literaturii și istoriei neamului nostru.

Cu o zi înainte de acest eveniment oficial, a avut loc o ședință de lucru a autorităților publice locale și sculptorilor înscriși la „Tabăra de Sculptură Ungheni – 555 de ani”, unde au fost prezentate, analizate minuțios și  agreate toate schițele, machetele și sculpturile în miniatură.

În cadrul Proiectului „Cultura schimbă orașul și comunitatea – Tabăra de Sculptură Ungheni – 555 de ani”, copiii de la grădinițele din oraș vor  efectua excursii cognitive în atelierul provizoriu al sculptorilor aflat în Parcul central, iar elevii Școlii de Arte Plastice din municipiul Ungheni vor participa la masterclass-urile date de sculptori unde, sub îndrumarea maieștrilor, vor putea să-și dezvolte abilitățile cioplitului în piatră.

Durata „Taberei de sculptură Ungheni – 555 de ani” este de 3 săptămâni, iar sculpturile în piatră de Cosăuți și travertin vor fi inaugurate în Parcul central chiar în ajunul Zilelor municipiului Ungheni, încât prin ineditul lor să sublinieze identitatea locală, să dea mai multă culoare spirituală acestui spațiu verde, or să poată fi admirate și de oaspeții care vor veni  cu acest prilej în orașul nostru.

La evenimentul de deschidere oficială a  „Taberei de sculptură Ungheni – 555 de ani”, îmbrăcați în strae naționale, cu dansuri și cântece de voie bună, copiii de la Grădinița „Guguță” au încântat inimile participanților, fiind acolo o atmosferă de sărbătoare care se va păstra foarte mult timp în inimile tuturor.

Vedeți mai jos o galerie foto de la evenimentul de lansarea proiectului „Cultura schimbă orașul și comunitatea – Tabăra de Sculptură Ungheni – 555 de ani” și de la ședința de lucru.

 Pentru mai multe informații, telefon de contact: 236 2 53 09

read more

În perioada 18-21 iunie 2017 o delegație de la Primăria municipiului Ungheni s-a aflat într-o vizită de documentare în Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani/România în cadrul Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”, co-finanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al  Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova ” implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Proiectul „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” este implementat de Primăria municipiului Ungheni  și are ca scop modernizarea infrastructurii socio-culturale prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice și creşterea nivelului de socializare a locuitorilor. Printre activitățile de bază ale proiectului se număra: un schimb de bune practici în municipiul Dorohoi (1), renovarea căminului cultural din Cartierul Berești și transformarea lui într-un centru de cultură multifuncţional (2), o campanie de informare şi promovarea serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional din Cartierul Berești prin intermediul evenimentelor publice și activităților practice/întâlniri publice de cartier, atelier de artizanat pentru promovarea portului popular și meșteșugurilor autohtone/ (3), activităţi socio-culturale /serată muzical-literară, concurs de poezie, muzică și dans, expoziţie de pictură/ și socio-recreative/competiții sportive la jocuri de masă/ șah, joc de dame/(4), un festival folcloric transfrontalier cu participarea reprezentanţilor instituțiilor de cultură, organizațiilor neguvernamentale, artiștilor amatori și meşteşugarilor individuali din municipiile Ungheni și Dorohoi, precum și din alte localități aflate în zona transfrontalieră  Ungheni – Iași/România (5).

În cadrul vizitei de documentare, echipa de implementare și experții Proiectulului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” au făcut schimb de bune practici privind implementarea proiectelor de regenerare şi dezvoltare urbană durabilă realizate  în municipiul Dorohoi prin politici şi programe locale specifice. Mai bine de zece ani, Municipiul Dorohoi s-a confruntat cu problemele legate de degradarea spaţiului construit și nevoia de regenerare urbană, în special legată atât de reabilitarea patrimoniului cultural din cartierul istoric al orașului, cât și de îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele cu blocuri multietajate, reamenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului public – pieţe, scuaruri, parcuri și modernizarea infrastructurii urbane – de la reţele de apă, gaz şi electricitate până la drumuri şi reţele de transport în comun.

Întâlnirile cu funcționarii Primăriei municipiului Dorohoi și responsabilii instituțiilor publice care prestează servicii socio-culturale (Biblioteca Municipală Dorohoi, Casa Municipală de Cultură, Clubul Copiilor și Elevilor Dorohoi, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dorohoi,Cinematograful Melodia) au pus în evidență diverse  exemple de regenerare urbană cu participarea activă a autorităților publice locale și societății civile.  Deasebit de impresionante au fost proiectele de regenerare urbană axate pe crearea spațiilor de locuit pentru familiile afectate de inundații în anul  2010 într-un cartier periferic al municipiului

Dorohoi, precum și locuințele sociale pentru familiile tinere construite cu suportul Agenției Naționale de Locuințe/ANL. „În Dorohoi s-au construit foarte multe locuinţe în ultimii ani, atât locuinţe ANL cât şi locuinţe în regim social. Este o investiție importantă destinată tinerilor și este o formă prin care încercăm să-i ținem pe tineri în orașul Dorohoi pentru a avea o viață cât mai bună aici, pentru a munci în Dorohoi și pentru a face lucruri bune în oraș”, a subliniat Dorin ALEXANDRESCU, primarul municipiului Dorohoi, la întrevederea cu delegația din Ungheni.

Schimbul de experiență între delegația din Ungheni și angajații primăriei municipiului Dorohoi a vizat strategiile locale de dezvoltare durabilă și planurile locale de acțiune, elaborate și realizate cu participarea comunităților locale. Din discuțiile purtate cu viceprimarul Lucian Cristian TOPALAGA, Cristian DOGARU, consilier în Compartimentul integrare europeană, programe comunitare, informatică și Nataliya MASLYENNIKOVA, consilier principal, Compartiment Autorizare Agenț Economici, Primăria municipiului Dorohoi a implementat mai multe proiecte de regenerare urbană locală prin care au reușit să pună în mișcare un proces de reînnoire a cartierelor municipiului, având ca rezultat schimbarea mentalității și comportamentului cetățenilor în spațiul public, creșterea calității vieții locuitorilor, competitivității și imaginii Dorohoiului. Drept dovadă au fost proiectele de regenerare urbană vizitate: edificiul Primăriei municipiului Dorohoi, strada pietonală, locuințele  sociale pentru tineri, Biblioteca Municipală Dorohoi, Cinematograful Melodia, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dorohoi, Colegiul național, Casa Municipală de Cultură, Clubul Copiilor și Elevilor Dorohoi. Modelele de  cercuri pentru copii și tineri vâzute la Clubul Copiilor și Elevilor Dorohoi (director prof. Marcel DUPU) și  de cercuri pe interese pentru copii, tineri și vârstnici văzute la Casa Municipală de Cultură (directoare Valuța MURARIU),  unde cetățeni cu diferite vârste își petrec timpul liber și se ocupă cu diverse genuri de muzică, dans, artă plastică, matematică aplicată și tehnică de calcul, vor fi foarte utile pentru Centrul Multifuncţional de Cultură care va fi creat în Cartierul Berești al municipiului Ungheni în cadrul Proiectulului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”.

Ca urmare vizitei de documentare se va semna un acord de colaborare între Casa Municipală de Cultură, Clubul Copiilor și Elevilor din municipiul Dorohoi și Palatul de cultură din municipiul Ungheni,  se vor stabili domeniile de colaborare între colectivele artistice avându-se ca scop participarea la diverse evenimente culturale, inclusiv Festivalul folcloric transfrontalier care va fi organizat în cadrul Proiectulului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”.

Vedeți mai jos o galerie foto de la vizita de documentare din municipiul Dorohoi, Județul Botoșani/România.

 

Svetlana Ciobanu, coordinator proiect/Telefon de contact: 236 2 36 68

read more