COMUNICAT DE PRESĂ

On March 20th, 2017, posted in: Comunicate de presă, Noutăţi, Proiecte by

Vineri, 17 martie   2017, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta Primăriei  oraşului Ungheni, în cadrul Proiectului „Școala Mea”, a avut loc o  masă rotundă de informare și planificare la care au fost invitați să participe reprezentanți ai 16 școli beneficiare în anii 2014-2017 din localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni, ai direcțiilor educație  și autorităților publice locale. Proiectul „Școala mea” este implementat de Centrul Analitic Independent „ Expert-Grup”, cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă este partener regional în Proiectul „Școala Mea”.

În prima parte a  evenimentului, participanții s-au documentat asupra misiunii Proiectului „Școala mea” care este să încurajeze cetățenii să se informeze despre bugetul și  performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli  mai eficiente, mai transparente și mai bune precum și s-au informat despre componentele cheie ale acestui proiect. Gimnaziile din satele Florițoaia Nouă, Costuleni, Măcărești din raionul   Ungheni și Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni/ 4 școli nou selectate în anul 2017/  au aflat despre rezultatele înregistrate de școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014 – 2016 din raioanele Ungheni și Călărași.

Reprezentanții școlilor din orașul Ungheni, Liceele Teoretice „M. Eminescu” (Roza ILICA, director adjunct),                            „I. Creangă” (Tatiana PASCARU, director educativ), „Gh. Asachi” (Maria BURUIANĂ, director educativ),                                „V. Alecsandri” (Cristina CANIȘCEV, profesoară de limba și literatura română), „A. Pușkin” (Ana Climișina, psiholog) și școlilor din satele raionului Ungheni, Liceele Teoretice Sculeni (Iulia CIUVAGA, director) și „A. Mateevici” din Pârlița (Anisia GULICA, director adjunct), au adus un șir de exemple care demonstrează că  instumentele de responsabilizare socială aplicate în școlile lor au contribuit atât la identificarea problemelor majore, cât și la  schimbarea  atitudinii actorilor comunitari față de unitățile școlare. Ca urmare, muți părinți și elevi au devenit membri activi și membri supleanți ai Consiliilor de Administrație, au mobilizat comunitatea și au stabilit diverse parteneriate,   s-au implicat și au participat la implementarea proiectelor propuse ca soluții la diverse problemele identificate. În unele dintre școli au fost dotate cabinetele de chimie, informatică și educație tehnologică; în altele s-au făcut dotări cu televizoare, proiectoare, mobilier; s-au efectuat reparații capitale și curente ale unor cantine, săli de clasă și sport. Majoritatea părinților și elevilor participă la audierile publice ale bugetelor școlilor care se desfășoară anual, unde se prezintă execuția bugetelor elaborate participativ în anul precedent și se planifică bugetele pe anul următor, ținându-se cont de propunerile făcute de părinți, elevi și cadrele didactice cu referire la soluționarea problemelor majore în școli. Din perspectiva tânărului manager școlar, Angela CHILINCIUC, directoarea Gimnaziului „A. Chivriga” din satul  Valea Mare, raionul Ungheni, a remarcat  importanța  audierii publice a bugetului școlii  care  le-a ajutat mult  să planifice bugetul pentru anul 2017, când au reușit să prioritizeze și să includă cele mai necesare cheltuieli pentru renovarea spațiilor deteriorate și dotarea câtorva materii de studii.

În cadrul acestui eveniment în mod festiv a fost lansată Rețeaua „Școala Mea” Ungheni – Călărași – Nisporeni , misiunea căreia este crearea unui mediu favorabil pentru informare reciprocă, comunicare și schimb de experiență între școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014-2017 din localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni. Membrii Rețelei sunt 16 școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea”, 16 Consilii de Administrație și 16 Asociații ale Părinților din aceste școli. Rețeaua este deschisă și pentru membri asociați. Membrii asociați ai Rețelei  pot  deveni Gimnazii, Licee, Consilii de Administrație și Asociații de Părinți  din gimnaziile/liceele localităților raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni care manifestă interes și doresc să aplice instrumentele de responsabilizare socială pentru o educație de mai bună calitate în comunitățile lor.

În partea a doua a mesei rotunde, reprezentanții noilor școli beneficiare selectate au luat cunoștință de activitățile majore ale Proiectului „Școala Mea”  în anul 2017 și responsabilitățile ce le revin. Au fost agreate datele când vor fi completate chestionarele și vor avea loc instruirile membrilor  Consiliilor de Administrație, s-au stabilit perioadele în care elevii, părinții și cadrele didactice vor completa Fișele de Implicare, când vor fi prezentate datele pentru analiza independentă a bugetelor școlilor și  când va demara procesul de pregătire a audierilor publice ale bugetelor.

Alături de directorii școlilor beneficiare selectate în anul 2017 din raioanele Ungheni și Nisporeni: Adrian BAMBULEAC (Gimnaziul din satul Florițoaia Nouă),  Silvia CORNELEAC (Gimnaziul din satul Costuleni), Maria ANTONIUC (Gimnaziul „Elada” din satul Măcărești), Liliana MOCANU (Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești), contabili, profesori/membri  ai Consiliilor de Administrație, au participat  Silvia CRÂȘMARU, primarul satului Grozești din raionul Nisporeni și Galina GRIȚCO, reprezentant al Direcției Educație Ungheni, care au vorbit despre importanța Proiectului „Școala Mea” în responsabilizarea socială a actorilor comunitari prin dezvoltarea spiritului participativ și implicarea lor la soluționarea problemelor  cu care se confruntă școlile.

Prin acest eveniment s-a dat startul implementării Proiectului „Școala Mea” în anul 2017 în raioanele Ungheni și Nisporeni.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos.

Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Ieri , 09 martie 2017/ ora 11.00/, la Centrul de Ingformare pentru Cetățeni aflat la parterul Primăriei orașului Ungheni, s-a desfășurat sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile  a două Programe  de Granturi Mici ale Fundaţiei Comunitare Ungheni, lansate pe 06 martie 2017: Ediția a XVI-a/Localitatea mea poate fi altfel_2 și Ediția  specială/ UNGHENI – 555 de ani, unde au fost invitaţi  să participe toţi cei interesați  de subiectele abordate.

La acest eveniment au participat  50 de reprezentanți ai asociațiilor  obștești,  grupurilor de iniţiativă civică/locală și  instituţiilor publice din   27 de  localități urbane și rurale ale raionului Ungheni, care s-au documentat cu cerințele celor două Programe de Granturi Mici cuprinse în formularele cererilor de finanțare și ghidurile solicitantului. De asemenea, participanții s-au informat despre  documentele  care trebuie să fie prezentate în anexe la cererea de finanțare,  perioada de pregătire și data limită de depunere a proiectelor, au primit răspunsuri la un șir de întrebări. S-a atestat un interes deosebit al participanților care vor să aplice cereri de finanțare pentru PGM anunțate.

la seminarul de informare s-au  făcut explicații detaliate privind diferențele și similitudinile PGM lansate. PGM Localitatea mea poate fi altfel _2  are drept scop să contribuie la transformarea localităților în  sate și orașe cu cetățeni activi, responsabili, interesati și dornici să contribuie la  schimbarea în bine a comunităților în care trăiesc, iar PGM UNGHENI – 555 de ani, lansat  cu prilejul împlinirii orașului Ungheni a 555 de ani de la prima sa atestare documentară, are ca scop să contribuie la promovarea bunelor practici de participare activă a cetățenilor la soluționarea problemelor locale.

 

PGM Localitatea mea poate fi altfel _2 va  susține financiar proiectele  comunitare inovative care vor cuprinde activități de mobilizare și participare civică la soluționarea problemelor  comunității locale  din domeniile cultură, odihnă, sport și protecția mediului,  desfăşurate cu implicarea unui număr mare de cetățeni și informarea publicului larg.

Specificul PGM UNGHENI – 555 de ani constă în susținerea financiară a proiectelor comunitare inovative care vor  viza evenimente sportive și de agrement pentru  un mod sănătos de viață, activități de educație civică privind  informarea, creșterea și promovarea participării cetățenești și voluntariatului la soluționarea problemelor  pentru a asigura și a menține un mediu  ambiant curat în orașul Ungheni. În același timp, acest  PGM va sprijini atât evenimente cultural-artistice,  activități de elaborare și editare de pachete informaționale și promoționale,  broșuri și  ghiduri ilustrate,  cât și activități de organizare a târgurilor de produse handmade și expozițiilor de desen/fotografie  despre  orașul Ungheni.

Cele două PGM/ Localitatea mea poate fi altfel _2  și UNGHENI – 555 de ani/ deopotrvă vor încuraja participarea civică în viața comunității, sensibilizarea și constientizarea că toți cetățenii doar împreună pot să contribuie la dezvoltarea localității prin implicarea activă și participarea directă la identificarea problemelor locale  și colectarea de fonduri pentru realizarea proiectelor inovative,  care să răspundă nevoilor comunităților și  să  asigure   îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  Participanților la seminar li s-a atras atenția că toate acestea vor putea fi susținute cu  condiția ca  aplicanții să demonstreze exemple de bune practici de participare civică  activă în viața comunității, iar activitățile prevăzute să aducă beneficii cetatenilor  din comunitate, să permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile, să aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu, să ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate.

De remarcat că ambele PGM / Localitatea mea poate fi altfel _2  și UNGHENI – 555 de ani/ sunt susținute financiar de  autoritatile publice locale/ Primăria și Consiliul orășenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni/ și  de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

O galerie foto de la seminarul de informare găsiții mai jos.

 

Despre mai multe detalii privind evenimentul desfășurat ne  puteții contacta la tel. 236 25309. 

read more

Programul de Granturi Mici (PGM) Localitatea mea poate fi altfel _2 / Ediția a XVI-a/ are drept scop să contribuie la transformarea localităților în  sate și orașe cu cetățeni activi, responsabili, interesati și dornici să contribuie la  schimbarea în bine a comunităților în care trăiesc.

 

PGM Localitatea mea poate fi altfel_2  va incuraja participarea civică în viața comunității, sensibilizarea și constientizarea că toți cetățenii doar împreună pot să contribuie la dezvoltarea localității prin implicarea activă și participarea directă la identificarea problemelor și colectarea de  fonduri pentru realizarea proiectelor comunitare inovative care să răspundă nevoilor cu care se confruntă cetățenii.

 

PGM Localitatea mea poate fi altfel _2  este  susținut financiar de  autoritatile publice locale/ Primăria și Consiliul orășenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni/ și  de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

 

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 6 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 12 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor individuale/ cetățenilor sau juridice/instituții publce și private.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare inovative pe domeniile: cultură, odihnă, sport, protecția mediului,  care vor cuprinde activități de mobilizare și participare civică la soluționarea problemelor  comunității locale,  desfăşurate cu implicarea unui număr mare de cetățeni și informarea publicului larg despre implementarea lor, obligatoriu orientate să:

* Demonstreze încurajarea participarii civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetatenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2,5 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

 

Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele locale pe domeniile vizate

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici Localitatea mea poate fi altfel_2/ Ediția a XVI-a/  pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),  în perioada  27 – 29  martie 2017,  între orele 09.00 – 16.00.

Data limită de depunere a proiectelor: 29 martie 2017, ora 16.00.

Joi,  09  martie  2017, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici Localitatea mea poate fi altfel_2/ Ediția a XVI-a/.  Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

Programul de Granturi Mici (PGM) UNGHENI – 555 de ani/ Ediție  specială/ este  lansat  cu prilejul împlinirii orașului Ungheni a 555 de ani de la prima sa atestare documentară și are ca scop să contribuie la promovarea bunelor practici de participare activă a cetățenilor la soluționarea problemelor locale.

 

PGM UNGHENI – 555 de ani/ Ediție  specială/  va incuraja participarea civică în comunitate, sensibilizarea și constientizarea că toți cetățenii împreună pot să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, dezvoltarea identității locale și crearea unei imagini atractive a orașului Ungheni prin implicare directă la realizarea proiectelor comunitare inovative care să răspundă nevoilor urbei.

 

PGM UNGHENI – 555 de ani/ Ediție  specială/  este  susținut financiar de  autoritatile publice locale/ Primăria și Consiliul orășenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni/ și  de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

 

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 7 500 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 15 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor individuale/ cetățenilor sau juridice/instituții publce și private.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare inovative pe domeniile: educație civică,  artă, mod sănătos de viață, mediu ambiant curat,  care vor  viza evenimente cultural-artistice sau sportive și de agrement, activități de informare, creștere și promovare a participării cetățenești și voluntariatului la soluționarea problemelor  orașului Ungheni pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor,  activități de elaborare și editare de pachete informaționale,  broșuri și  ghiduri ilustrate, târguri de produse handmade, expoziții de desen și fotografie  despre  orașul Ungheni, desfăşurate cu implicarea unui număr cât mai mare de cetățeni și comunicate publicului larg, obligatoriu orientate să:

* Demonstreze exemple de bune practici de participare civică  activă în viața comunității 

* Aducă beneficii cetatenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

 

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2,5 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele locale pe domeniile vizate

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ și lucrări ample de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

 

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici UNGHENI – 555 de ani/ Ediție specială/  pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în  versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),  în perioada  27 – 29  martie 2017,  între orele 09.00 – 16.00.

Data limită de depunere a proiectelor: 29 martie 2017, ora 16.00.

Joi,  09  martie 2017, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici UNGHENI – 555 de ani/ Ediție specială/.  Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

În perioada 20-28 octombrie 2016 s-au desfășurat audierile publice  cu privire la  domeniile prioritare de dezvoltare, execuția bugetelor  pe anii  2014-2016 și  proiectele de  bugete pe anul 2017 ale școlilor beneficiare în  proiectul „Școala Mea”,  finanțat de Banca Mondială și implementat  de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup”,   în parteneriat cu autoritățile publice locale,  Direcția Educație Ungheni , Direcția Învățământ  Călărași și partenerul regional  Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Circa 569 de reprezentanți  ai  satelor Sipoteni  din raionul Călărași,  Manoilești,  Valea Mare și orașului  Cornești din raionul Ungheni , manageri  școlari, cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți  ai  autorităților publice locale de nivel I, instituțiilor publice de profil/ Direcției Educație din raionul Ungheni, Direcției de Învățământ din raionul Călărași/, ai mediului de afaceri și  ONG-urilor , au participat activ la audierile publice ale  bugetelor școlilor din aceste localități. Aceste  evenimente  au fost organizate pentru prima dată în Liceul Teoretic „ M. Eminescu”, Gimnaziile Manoilești, „Andrei Chivriga” și  „Dimitrie Cantemir”. Printre invitați și participanți la aceste  audieri publice se numără și managerii unor școli din localitățile limitrofe: Gimnaziul din satul Bahmut (directoare                                 Galina ZEMLINSCHI) , raionul Călărași și  Gimnaziile din satele  Costuleni  (directoare Silvia CORNELEAC), Măcărești (directoare   Maria ANTONIUC ),  Florițoaia Nouă ( director  Adrian BAMBULEAC ), Boghenii-Vechi  (directoare  Rodica ROȘCA ), raionul Ugheni.

Utilizatorii de servicii educaționale din rândurile actorii comunitari, prezenți  la aceste audieri publice, s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a școlilor pentru următorii 2-3  ani, au luat cunoștință de execuția  bugetelor  pe anii precedenți  și  au făcut propuneri concrete și recomandări privind  domeniile prioritare de bugetare pe anul  2017. O bună parte dintre  propunerile lansate de către participanții la audierile publice desfășutrate în cele 4 școli beneficiare  vizează  achiziționarea  tablelor interactive, dotarea cabinetelor de chimie, biologie, fizică, istorie cu mobilier, echipamente și materiale didactice corespunzătoare, procurarea echipamentelor  IT, amenajarea  sălilor și terenurlor de sport . În același timp,  s-a demonstrat  că fiecare școală  are nevoile sale  proprii și  acest lucru a fost reflectat  în diversitatea  recomandărilor  specifice  făcute de participanți , pe care le exemplificăm mai jos.

Cei  123 de participanți la audierea publică de la Liceul Teoretic „ M. Eminescu” ( director  Dumitru BOB ), din  satul Sipoteni, raionul Călărași , care a avut loc în sala de festivități pe 20 octombrie 2016,   au optat pentru achiziționarea  seturilor de bănci școlare reglabile, instalarea camerelor video, împrejmuirea teritoriului instituţiei, amenajarea vestiarelor pentru elevi, achiziționarea  calculatoarelor pentru profesori, instalarea uscătoarelor de mâini, formarea claselor cu program prelungit.

Printre  propunerile participanților la audierea publică din 26 octombrie 2016 (117 persoane)  , desfășurată la Gimnaziul „Andrei Chivriga” ( directoare  Angela CHILINCIUC ) din satul Valea Mare,  raionul Ungheni, se numără dotarea unei camere de odihnă pentru copii, amenajarea  sălii de festivități,  blocului sanitary, a unui vestiar, unui teren de joacă și a unei  ludoteci, renovarea tablelor de scris, instalarea sistemului de radio în școală, reabilitarea dulapurilor din vestiare  și a gardului școlii.

 

Participanții la audierea publică din 27 octombrie 2016 (181 persoane),  organizată la  Gimnaziul Manoilești ( director   Sergiu ANDRUȘCA  ) din satul Manoilești, raionul Ungheni, au recomandat  șă fie  incluse  în bugetul  pe anul 2017 achiziționarea a cel puțin 4 calculatoare pentru a asigura fiecare catedră cu echipament, dotarea sălii de lectură cu cărți și calculatoare, crearea unui cabinet multimedia (biologie), modernizarea cabinetului de informatică, stimularea elevilor activi cu diplome și premii bănești în baza regulamentului privind susținerea copiilor dotați și a cadrelor didactice cu performanțe,  crearea unu teren de mini-fotbal așternut cu covor artificial, din resurse externe atrase  prin proiecte.

 

 

Achiziționarea a  8 table școlare magnetice, a 2 routere wi-fi pentru conexiunea la internet a calculatoarelor din sălile de clasă, dotarea și reabilitarea garderobelor școlare din sala de sport și  reamenajarea spațiilor verzi din curtea școlii, cu pavarea cărărușelor și instalarea băncilor în parcul școlii, din surse atrase prin proiecte – acestea constituie recomandările elevilor , părinților și profesori lor  de la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” ( director  Leon BILEȚCHI ), din  orașul Cornești, raionul Ungheni propuse de cei 148 participanți  la audiere publică  din  28 octombrie 2016.

 

După  consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli  s-au convocat în ședințe, unde au  analizat toate propunerile și recomandările participanților, le-au  prioritizat și au constatat  că vor fi  incluse în proiectele de   buget  pe anul 2017 următoarele propuneri:  achiziționarea  tablelor interactive ( LT „ M. Eminescu”, din  satul Sipoteni, raionul Călărași, Gimnaziul „Andrei Chivriga”din satul Valea Mare,  Gimnaziul din satul Manoilești, raionul Ungheni) și achiziționarea tablelor școlare magnetice la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din  orașul Cornești, raionul Ungheni.

Este foarte important că atât problemele prioritizate privind necesitatea dotării școlilor cu table interactive și magnetice,  cât  și  un șir de alte probleme enumerate mai sus au fost identificate participativ în aceste școli, ceea ce  înseamnă că  procesul de resposabilizare socială prinde rădăcini și în anii următori se va dezvolta după modelul celorlalte școli beneficiare ale proiectul „Școala Mea” din raionul Ungheni  în anii 2014-2015, care acum fac transfer și schimb de experiență cu alte școli.

read more

Angajații Primăriei orașului Ungheni, susținuți de reprezentanții Consiliului Raional Ungheni, ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, ai Oficiului stare civilă Ungheni și ai Centrului Educațional din Ungheni au organizat pe data de 5 noiembrie 2016 lucrări de înverzire a spațiilor din cartierul Dănuțeni. Împreună au plantat arbuști pe terenul amenajat în cadrul Proiectului „Bucuria copiilor din cartierul Dănuțeni”.

Inițiativele frumoase trebuie continuate. Astfel, lucrările de amenajare și plantare au continuat și pe data de 07.11.2016, unde s-au alăturat membrii Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni” împreună cu elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” și părinții, angajații de la grădinița „Tereza Sobolevschi”.

„Dorim să mulțumim instituțiilor și organizațiilor care au susținut inițiativa Primăriei orașului Ungheni și au participat activ la activitățile de amenajare a spațiilor verzi și plantare a arbuștilor pe terenul din cartierul Dănuțeni. Ne dorim mult ca locuitorii acestui cartier să păstreze ceea ce ne-am propus să amenajăm în cadrul mini-proiectului „Bucuria copiilor din cartierul Dănuțeni”. Ne propunem ca astfel de terenuri să apară și în celelate cartiere ale orașului, dar pentru aceasta este nevoie de contribuția fiecăruia realizată prin participarea la activitățile comunitare, păstrarea şi protejarea spaţiilor verzi”, a accentuat Alexandru Ambros, Primarul orașului Ungheni.

În timpul apropiat pe terenul din cartierul Dănuțeni pe lângă arbuști vor fi plantați și arbori. Încurajăm locuitorii cartierului Dănuțeni să se informeze și să participe activ la activitățile de amenajare și salubrizare a spațiilor verzi din cartierul unde locuiesc.

Mini-proiectul „Bucuria copiilor din cartierul Dănuțeni” este implementat în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, co-finanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al „Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL.

Accesați aici pentru a vă informa despre activitățile desfășurate în cadrul Proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” în perioada 01 iulie – 31 octombrie 2016,.

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 236 2 36 68.

Galerie foto de la activitățile de amenajare a spațiului verde din cartierul Dănuțeni : 05 – 07.11.2016

 

read more

Pe 11 octombrie 2016, în semn de motivare și stimulare a celor mai activi lideri și membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) create în cele 7 cartiere, Primăria orașului Ungheni a organizat o vizită de documentare și schimb de experiență în Municipiul Iași, România, pentru a face schimb de bune practici în materie de participare civică la identificarea și soluționarea problemelor comunității locale. Liderii și cei mai activi membri ai GIL, reprezentanții Primăriei orașului Ungheni, ai echipei de implementare a proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” și ai mass media locală au avut posibilitatea să se întâlnească cu reprezentanții Primăriei Municipiului Iași și ai mai multor ONG-uri active din Iași care și-au împărtășit experiența privind  colaborarea autorităților publice locale și societății civile.

Vizita de documentare a început de la Primăria Municipiului Iași, cu sediul în Palatul Roznovanu, unde într-o atmosferă prietenoasă delegația de la Ungheni a purtat discuții cu Primarul Municipiului Iași, Mihai CHIRICA, despre importanța consultării publice  și implicării cetățenilor în viața comunității, a  dialogului continuu al autorităților publice locale cu societatea civilă. „Noi suntem în Uniunea Europeană deja de 10 ani și am înțeles că nu de fiecare dată punctul nostru de vedere este cel mai bun. Fondurile Uniunii Europene ne-au ajutat să schimbăm și să modernizăm Iașul. Noi am înțeles că implicarea cetățenilor este foarte esențială, dar mai importantă este educarea cetățenilor, ca ei să înțeleagă că implicarea lor este esențială și acest lucru poate fi realizat dacă lăsăm ca decizia publică să fie cât mai transparentă”, a accentuat Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași.

Cu emoții vădite, primarul tuturor ieșenilor, Mihai CHIRICA, a vorbit și despre Decizia Consiliului Local al Municipiului Iași din 29 septembrie 2016 priin care a fost aprobată înfrățirea între Municipiul Iași, România și orașul Ungheni, Republica Moldova și despre evenimentul festiv de semnare a acordului de înfrățire care urmează să aibă loc pe  14 octombrie 2016, de Zilele Orașului și Hramul Cuvioasei Parascheva, în cadrul evenimentului „ Seara Valorilor”  la Teatrul Național „ Vasile Alecsandri”. Într-o atmosferă cordială s-a discutat despre necesitatea dezvoltării unei agende de lucru comune între municipiul Iași și orașul Ungheni care să includă activități concrete de colaborare între structuri similare: administrație publică locală, școli, grădinițe, spitale, ONG-uri, comunități de afaceri, etc., iar pentru asigurarea acestor colaborări s-a lansat ideea creării a câte un birou la Iași și respectiv la Ungheni care vor fi responsabile de implementarea activităților planificate în conformitate cu acordul de colaborare și înfrățire între localitățile Iași și Ungheni.

La Primăria Municipiului Iași, s-a desfășurat o întâlnire foarte utilă cu Victor POEDE, șeful Serviciului Relatii  Comunitare si Servicii Publice și Mihai PRICOP, șeful Biroului  Relații cu Societatea Civilă de la Primăria Municipiului Iași, care ne-au împărtășit din experiența de colaborare cu ONG-urile locale, în baza unui instrument financiar care le permite autorităților publice locale să încurajeze și să implice societatea civilă în viața comunității. Este vorba de un program anual de finanțare a proiectelor  societății civile  susținut de Primăria Municipiului Iași pentru domeniile distincte social-sănătate-educație-mediu-cultură-tineret, cu scopul de a implica ONG-urile în soluționarea problemelor diferitor categorii de locuitori ai municipiului Iași.

 

Deosebit de important a fost schimbul de experiență cu reprezentanții mediului asociativ din Iași care a avut loc la  sediul Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, unde delegația de la Ungheni s-a întîlnit

cu reprezentanții Fundației Corona, Asociației Dialog pentru Dezvoltare/Iași și Fundației Șanse Egale pentru Femei, care au prezentat practicile lor de succes privind crearea întreprinderilor sociale precum și mai multe exemple concrete de soluții creative din activitatea grupurilor de acțiune locală urbană, ceea ce se va putea implementa și în orașul Ungheni, Republica Moldova.

 

La rândul lor, Liderii Grupurilor de Inițiativă Locala din Ungheni le-au prezentat colegilor din Iași modelul de bugetare participativă preluat din Polonia și Cluj-Napoca, care foarte reușit este replicat în orașul Ungheni. De asemenea, s-au discutat și perspectivele colaborării viitoare între ONG-urile din Iași și Ungheni în cadrul noului acord de înfrățire între cele 2 orașe. „ Având un cadru favorabil de colaborare, va trebui să fim foarte insistenți și destul de bine pregătiți ca să putem accesa fondurile Uniunii Europene destinate cooperării transfrontaliere și  prin implementarea proiectelor comune să reușim preluarea bunelor practici de la ONG-urile din Iași”, a cocluzionat Svetlana Ciobanu, coordonatorul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”.

 

În timpul vizitei la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, cu sediul central în Palatul Culturii din Iași, întreaga delegația de la Ungheni a fost plăcut impresionată atât de gama largă și variată a exponatelor din Muzeul Etnografic al Moldovei, cât și de subtilitatea și profunzimea temelor abordate, în diverse perioade istorice, pe pânzele pictorilor români și străini expuse la Muzeul de Artă.

 

Este de remarcat utilitatea tuturor aspectelor tematice cuprinse în această vizită de documentare și schimb de experiență în Municipiul Iași, care va servi drept impuls Grupurilor de Inițiativă Locala din Ungheni în a-și stabili în perioada imediat următoare noi preocupări pentru soluționarea problemelor comunității.

 

 

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Galerie foto de la vizita de documentare și schimb de experiență Iași, 11.10.2016.

read more

Începînd cu data de 01.09.2016 pe stadionul din cartierul Dănuțenisituat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi”au demarat lucrările de amenajare a terenului de joacă, odihnă, agrement și sport, planificate în cadrul proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”.Scopul și obiectiveleacestui proiectsunt bine cunoscute de marea majoritate a locuitorilor din Cartierul Dănuțeni, fiind pe larg mediatizate atât prin intermediul mijloacelor mass-media, cât și prin intermediul unor evenimente de informare. Pe data de 06.09.2016, ora 18.00 în Cartierul Dănuțeni au avut loc două întîlniri publuce: o întîlnire publică a fost organizată pe stadionul din Cartierul Dănuțeni și cealaltă întîlnire publică – pe stadionul din preajma fostei fabrici biochimice. Aceste evenimente au avut drept scop informarea cetățenilor despre lucrările investiționale prevăzute în proiectul „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” în scopul mobilizării cetățenilor și participării lor la crearea condițiilor optime de organizare rațională a timpului liber al copiilor, tinerilor și adulților din acest cartier. La aceste două evenimente au participat reprezentanții autorităților publice locale: Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni și viceprimarii orașului Ungheni, Eduard Balan și Petru Langa.

 

Liderul Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni”, Svetlana Năstas, a încurajat locuitorii Cartierului Dănuțeni să monitorizeze executarea lucrărilor de amenajare și totodată să se implice activ în Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu” care va permite acoperirea cheltuielilor pentru lucrările neplanificate în proiectul de bază și extinderea lui. Au fost înaintate propuneri din partea celor prezenți la întruniri de a organiza de două ori pe an campanii de salublizare în cadrul cărora cetățenii împreună cu resprezentanții serviciilor publice din oraș să verifice și să repare elementele de joacă pentru a evita apariția unor situații neprevăzute.

 

Tatiana Lazăr, specialist Direcția educație care este responsabilă de activitătile de tineret și sport a accentuat necesitatea implicării fiecăruia la amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport și în mod special la protejarea lui după finalizarea lucrărilor. Investiția valorificată pentru amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport va fi considerată durabilă, dacă după finalizarea proiectului terenul va fi păstrat și chiar extins cu elemente noi pe care locuitorii vor reuși să le implementeze cu forțele proprii sau prin atragerea surselor financiare locale sau din exterior, or contribuția și participarea cetățenilor în viața comunității reprezintă un bun indicator al nivelului de dezvoltare a localității și al spiritului civic al locuitorilor acesteia.

 

Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, prezent la una din întîlnirile publice a apreciat interesul locuitorilor cartierului Dănuțeni de a se informa și a se implica în procesul de implementare a activităților proiectului, fapt ce denotă că cetățenilor le pasă de ceea ce se întîmplă în oraș și în special sunt deschiși să participe atunci cînd este vorba de cartierul în care locuiesc. Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”  își propune pe de o parte, să schimbe aspectul cartierului Dănuțeni prin amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sportși pe de altă parte, să mobilizeze comunitatea nu numai la identificarea problemelor și soluțiilor, dar și la implementarea și monitorizarea schimbărilor în cartierul în care locuiesc, inclusiv a schimbărilor de atitudine. ”Chiar dacă investițiile inițiale pentru lucrările prevăzute în proiect se vor dubla, ne propunem ca în final terenul de joacă, odihnă, agrement și sport amenajat să bucure într-adevăr copiii și cetățenii din cartierul Dănuțeni. Acest teren amenajat va fi un model care va putea fi replicat și în celelalte cartiere, dacă cetățenii își vor dori mult acest lucru”, a declarat Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros. Cei peste 140 de participanți la cele două întălniri publice organizate înCartierul Dănuțeni și-au dat acordul și angajamentul să se implice și să contribuie la implementare activităților de reabilitare a spațiilor verzi pe terenul stabilit.

 

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni”, cu valoarea de 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor, este implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni” în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova, implementat de către Solidarity Fund PL.

 

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686

Galerie foto de la Întilnirile publice din 06 septembrie 2016

read more

Pe data de 30 august 2016, ora 18.00, pe stadionul din cartierul Dănuțeni, situat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi”, va avea loc conferința de lansare a proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”, implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni”. Acest proiect comunitar reprezintă componenta cea mai importantă dintre activitățile proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova, implementat de către Solidarity Fund PL.

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” a fost selectat învingător în cadrul unei competiții deschise la care au fost depuse în total 7 proiecte comunitare ce vizează amenajarea spațiilor verzi, terenurilor de joacă și a stadioanelor din cartierele orașului Ungheni. Valoarea proiectului comunitar este de 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor.

Scopul conferinței de lansare este de a informa locuitorii cartierului Dănuțeni despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului comunitar precum și a sensibiliza cetățenii să se implice la implementarea activităților proiectului. Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni” este unul destul de ambițios care își propune ca într-o perioadă foarte restrînsă de timp să amenajeze un teren de joacă, odihnă, agrement și sport. La conferința de lansare a proiectului comunitar sunt invitați locuitorii cartierului Dănuțeni, partenerii proiectului, membrii GIL „Dănuțeni”, reprezentanții autorităților publice locale, reprezentanții liceului teoretic „Ion Creangă” și a grădiniței „Tereza Sobolevschi”, Centrul de Sănătate Dănuțeni și mass media. Totodată, conferința de lansare va sensibiliza și mobiliza cetățenii din Cartierul Dănuțeni pentru a se implica și a crea într-un final condiții optime de organizare rațională și eficientă a timpului liber pentru copii, tineri și locuitorii cartierului.

În cadrul acestui eveniment va fi lansată Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu” pentru a sensibiliza cetățenii de a se implica și a contribui la amenajarea spațiilor de joacă, odihnă, agrement și sport, or implicarea cetățenilor duce la dezvoltarea spiritului comunitar și angajamentului civic pentru păstrarea și protejarea acelor spații la amenajarea cărora au participat.

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686.

read more

Pe  data de 07 iulie 2016 în cadrul Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local a avut loc o  masă rotundă cu tema   „ Probleme și soluții pentru cartierele orașului Ungheni: consultare publică și participare civică în procesul  decizional la nivel de comunitate ”. Scopul  activității desfășurate  a vizat creșterea capacității cetățenilor orașului Ungheni privind implicarea și participarea lor în procesul decisional și  responsabilizarea furnizorilor de servicii publice pentru o mai bună calitate a serviciilor prestate.

Acest  eveniment  este o activitate adițională la proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  care a fost organizat din necesitatea de a analiza problemele identificate și semnalate de cetățeni la  9 întâlniri publice în   Cartierele orașului Ungheni (  Dănuțeni, Ungheni Deal, Ungheni Vale, Centru, Tineretului, Berești și Vasilica),    4 seminare de informare/ instruire și  3 mese rotunde, unde au participat peste 500 de cetățeni activi lideri ai Grupurilor de Inițiativă Locală  nou create în cartierele orașului Ungheni, reprezentanți ai autorităților publice locale, funcționari publici și consilieri locali, mass media.

La masa rotundă au fost invitați și au participat 48 de personae, dintre care lideri ai Grupurilor de Inițiativă Locală nou create, consilieri locali, primarul orașului Ungheni Alexandru AMBROS, viceprimarii Eduard BALAN, Petru LANGA, Cristofor CODREANU, arhitectul orașului Ungheni Vlad SAVIN, specialiști probleme funciare și cadastru, construcție, gospodărie comunală și drumuri, șefii  ÎM „ Servicii comunale Ungheni” / Ghenadie CIOBANU, ÎM „ AVE Ungheni”/Claudia CONIUHOV, ÎM „ Apă canal Ungheni” / Natalia BORȘ, directorul ziarului „ Expresul” Lucia BACALU.

 

Au fost luate în discuție problemele de infrastructură mai frecvent semnalate de cetățeni, cum ar fi  necesitățile de amenajare a terenurilor  de joacă pentru copii, scuarurilor, zonelor de odihnă, agrement și sport, stațiilor  de așteptare a microbuzelor, extinderea și modernizarea iluminatului public, parcărilor publice și  locurilor de parcare  în fața blocurilor multietajate, în cartierele orașului, o bună parte dintre care pentru a fi soluționate  pot deveni subiecte de politici publice locale pe termen scurt și mediu, în următorii  3-7 ani.

 

Alte probleme cu care cetățenii se confruntă zi de zi, de asemenea semnalate de cetățenii orașului tot mai frecvent, legate de dotarea  străzilor și spațiilor publice  cu urne și pubele  de gunoi și a gospodăriilor  particulare cu tomberoane suplimentare, curățarea și amenajarea fântînilor  publice  în cartierele periferice ale orașului, reabilitarea și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare au fost adresate de către participanții  șefilor  ÎM „ Servicii comunale Ungheni” Ghenadie CIOBANU, ÎM „ AVE Ungheni” Claudia CONIUHOV și ÎM „ Apă canal Ungheni”  Natalia BORȘ, care au informat publicul despre soluțiile și posibilitățile actuale de rezolvare a acestor probleme, precum și despre perspectivele de dezvoltare și îmbunătățire a  calității acestor servicii publice.

 

Cu referire la problemele abordate, primarul Alexandru AMBROS a  descris situația actuală și a prezentat diverse soluții și modalități de rezolvare a acestora. De asemenea, domnia sa a recunoscut că este foarte mândru de activismul cetățenilor, a apreciat implicarea lor în activitățile proiectului  Cheltuim  eficient  bugetul  local  și a dat asigurări că parteneriatul cu cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală  nou create în cartierele orașului Ungheni, care reprezintă interfața locuitorilor în dialog cu  autoritățile publice locale, va fi de lungă durată în beneficial comunității.

 

      Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09

read more