Începînd cu data de 01.09.2016 pe stadionul din cartierul Dănuțenisituat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi”au demarat lucrările de amenajare a terenului de joacă, odihnă, agrement și sport, planificate în cadrul proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”.Scopul și obiectiveleacestui proiectsunt bine cunoscute de marea majoritate a locuitorilor din Cartierul Dănuțeni, fiind pe larg mediatizate atât prin intermediul mijloacelor mass-media, cât și prin intermediul unor evenimente de informare. Pe data de 06.09.2016, ora 18.00 în Cartierul Dănuțeni au avut loc două întîlniri publuce: o întîlnire publică a fost organizată pe stadionul din Cartierul Dănuțeni și cealaltă întîlnire publică – pe stadionul din preajma fostei fabrici biochimice. Aceste evenimente au avut drept scop informarea cetățenilor despre lucrările investiționale prevăzute în proiectul „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” în scopul mobilizării cetățenilor și participării lor la crearea condițiilor optime de organizare rațională a timpului liber al copiilor, tinerilor și adulților din acest cartier. La aceste două evenimente au participat reprezentanții autorităților publice locale: Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni și viceprimarii orașului Ungheni, Eduard Balan și Petru Langa.

 

Liderul Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni”, Svetlana Năstas, a încurajat locuitorii Cartierului Dănuțeni să monitorizeze executarea lucrărilor de amenajare și totodată să se implice activ în Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu” care va permite acoperirea cheltuielilor pentru lucrările neplanificate în proiectul de bază și extinderea lui. Au fost înaintate propuneri din partea celor prezenți la întruniri de a organiza de două ori pe an campanii de salublizare în cadrul cărora cetățenii împreună cu resprezentanții serviciilor publice din oraș să verifice și să repare elementele de joacă pentru a evita apariția unor situații neprevăzute.

 

Tatiana Lazăr, specialist Direcția educație care este responsabilă de activitătile de tineret și sport a accentuat necesitatea implicării fiecăruia la amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport și în mod special la protejarea lui după finalizarea lucrărilor. Investiția valorificată pentru amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sport va fi considerată durabilă, dacă după finalizarea proiectului terenul va fi păstrat și chiar extins cu elemente noi pe care locuitorii vor reuși să le implementeze cu forțele proprii sau prin atragerea surselor financiare locale sau din exterior, or contribuția și participarea cetățenilor în viața comunității reprezintă un bun indicator al nivelului de dezvoltare a localității și al spiritului civic al locuitorilor acesteia.

 

Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, prezent la una din întîlnirile publice a apreciat interesul locuitorilor cartierului Dănuțeni de a se informa și a se implica în procesul de implementare a activităților proiectului, fapt ce denotă că cetățenilor le pasă de ceea ce se întîmplă în oraș și în special sunt deschiși să participe atunci cînd este vorba de cartierul în care locuiesc. Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”  își propune pe de o parte, să schimbe aspectul cartierului Dănuțeni prin amenajarea terenului de joacă, odihnă, agrement și sportși pe de altă parte, să mobilizeze comunitatea nu numai la identificarea problemelor și soluțiilor, dar și la implementarea și monitorizarea schimbărilor în cartierul în care locuiesc, inclusiv a schimbărilor de atitudine. ”Chiar dacă investițiile inițiale pentru lucrările prevăzute în proiect se vor dubla, ne propunem ca în final terenul de joacă, odihnă, agrement și sport amenajat să bucure într-adevăr copiii și cetățenii din cartierul Dănuțeni. Acest teren amenajat va fi un model care va putea fi replicat și în celelalte cartiere, dacă cetățenii își vor dori mult acest lucru”, a declarat Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros. Cei peste 140 de participanți la cele două întălniri publice organizate înCartierul Dănuțeni și-au dat acordul și angajamentul să se implice și să contribuie la implementare activităților de reabilitare a spațiilor verzi pe terenul stabilit.

 

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni”, cu valoarea de 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor, este implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni” în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova, implementat de către Solidarity Fund PL.

 

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686

Galerie foto de la Întilnirile publice din 06 septembrie 2016

read more

Pe data de 30 august 2016, ora 18.00, pe stadionul din cartierul Dănuțeni, situat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița „Tereza Sobolevschi”, va avea loc conferința de lansare a proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”, implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni”. Acest proiect comunitar reprezintă componenta cea mai importantă dintre activitățile proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”, cofinanțat de programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova, implementat de către Solidarity Fund PL.

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” a fost selectat învingător în cadrul unei competiții deschise la care au fost depuse în total 7 proiecte comunitare ce vizează amenajarea spațiilor verzi, terenurilor de joacă și a stadioanelor din cartierele orașului Ungheni. Valoarea proiectului comunitar este de 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor.

Scopul conferinței de lansare este de a informa locuitorii cartierului Dănuțeni despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului comunitar precum și a sensibiliza cetățenii să se implice la implementarea activităților proiectului. Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni” este unul destul de ambițios care își propune ca într-o perioadă foarte restrînsă de timp să amenajeze un teren de joacă, odihnă, agrement și sport. La conferința de lansare a proiectului comunitar sunt invitați locuitorii cartierului Dănuțeni, partenerii proiectului, membrii GIL „Dănuțeni”, reprezentanții autorităților publice locale, reprezentanții liceului teoretic „Ion Creangă” și a grădiniței „Tereza Sobolevschi”, Centrul de Sănătate Dănuțeni și mass media. Totodată, conferința de lansare va sensibiliza și mobiliza cetățenii din Cartierul Dănuțeni pentru a se implica și a crea într-un final condiții optime de organizare rațională și eficientă a timpului liber pentru copii, tineri și locuitorii cartierului.

În cadrul acestui eveniment va fi lansată Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu” pentru a sensibiliza cetățenii de a se implica și a contribui la amenajarea spațiilor de joacă, odihnă, agrement și sport, or implicarea cetățenilor duce la dezvoltarea spiritului comunitar și angajamentului civic pentru păstrarea și protejarea acelor spații la amenajarea cărora au participat.

Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686.

read more

Pe  data de 07 iulie 2016 în cadrul Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local a avut loc o  masă rotundă cu tema   „ Probleme și soluții pentru cartierele orașului Ungheni: consultare publică și participare civică în procesul  decizional la nivel de comunitate ”. Scopul  activității desfășurate  a vizat creșterea capacității cetățenilor orașului Ungheni privind implicarea și participarea lor în procesul decisional și  responsabilizarea furnizorilor de servicii publice pentru o mai bună calitate a serviciilor prestate.

Acest  eveniment  este o activitate adițională la proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  care a fost organizat din necesitatea de a analiza problemele identificate și semnalate de cetățeni la  9 întâlniri publice în   Cartierele orașului Ungheni (  Dănuțeni, Ungheni Deal, Ungheni Vale, Centru, Tineretului, Berești și Vasilica),    4 seminare de informare/ instruire și  3 mese rotunde, unde au participat peste 500 de cetățeni activi lideri ai Grupurilor de Inițiativă Locală  nou create în cartierele orașului Ungheni, reprezentanți ai autorităților publice locale, funcționari publici și consilieri locali, mass media.

La masa rotundă au fost invitați și au participat 48 de personae, dintre care lideri ai Grupurilor de Inițiativă Locală nou create, consilieri locali, primarul orașului Ungheni Alexandru AMBROS, viceprimarii Eduard BALAN, Petru LANGA, Cristofor CODREANU, arhitectul orașului Ungheni Vlad SAVIN, specialiști probleme funciare și cadastru, construcție, gospodărie comunală și drumuri, șefii  ÎM „ Servicii comunale Ungheni” / Ghenadie CIOBANU, ÎM „ AVE Ungheni”/Claudia CONIUHOV, ÎM „ Apă canal Ungheni” / Natalia BORȘ, directorul ziarului „ Expresul” Lucia BACALU.

 

Au fost luate în discuție problemele de infrastructură mai frecvent semnalate de cetățeni, cum ar fi  necesitățile de amenajare a terenurilor  de joacă pentru copii, scuarurilor, zonelor de odihnă, agrement și sport, stațiilor  de așteptare a microbuzelor, extinderea și modernizarea iluminatului public, parcărilor publice și  locurilor de parcare  în fața blocurilor multietajate, în cartierele orașului, o bună parte dintre care pentru a fi soluționate  pot deveni subiecte de politici publice locale pe termen scurt și mediu, în următorii  3-7 ani.

 

Alte probleme cu care cetățenii se confruntă zi de zi, de asemenea semnalate de cetățenii orașului tot mai frecvent, legate de dotarea  străzilor și spațiilor publice  cu urne și pubele  de gunoi și a gospodăriilor  particulare cu tomberoane suplimentare, curățarea și amenajarea fântînilor  publice  în cartierele periferice ale orașului, reabilitarea și extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare au fost adresate de către participanții  șefilor  ÎM „ Servicii comunale Ungheni” Ghenadie CIOBANU, ÎM „ AVE Ungheni” Claudia CONIUHOV și ÎM „ Apă canal Ungheni”  Natalia BORȘ, care au informat publicul despre soluțiile și posibilitățile actuale de rezolvare a acestor probleme, precum și despre perspectivele de dezvoltare și îmbunătățire a  calității acestor servicii publice.

 

Cu referire la problemele abordate, primarul Alexandru AMBROS a  descris situația actuală și a prezentat diverse soluții și modalități de rezolvare a acestora. De asemenea, domnia sa a recunoscut că este foarte mândru de activismul cetățenilor, a apreciat implicarea lor în activitățile proiectului  Cheltuim  eficient  bugetul  local  și a dat asigurări că parteneriatul cu cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală  nou create în cartierele orașului Ungheni, care reprezintă interfața locuitorilor în dialog cu  autoritățile publice locale, va fi de lungă durată în beneficial comunității.

 

      Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09

read more

Pe 30 iunie și 01 iulie curent, în cadrul proiectului ”Cheltuim eficient bugetul local”, au fost organizate 3 Mese rotunde unde cetățenii orașului Ungheni au fost consultați  privind probIemele cu care se confruntă cele 7 Cartiere ale orașului: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale, Dănuțeni. Discuțiile cetățenilor au vizat un spectru foarte larg de probleme, pornind de la nevoile  majore precum sunt îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii drumurilor și a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare și ajungând la dezvoltarea și promovarea elementelor de identitate locală precum ar fi o stradă pietonală în centrul orașului Ungheni. Au fost analizate și prioritizate 79 de probleme identificate în cartierele orașului, cea mai anevoioasă fiind procedura de selectare a câte o  singură probleme cu impact major în fiecare cartier.

 

La etapa de prioritizare și alegere a problemei majore din fiecare cartier, s-a recurs la analizaproblemelor din perspectiva a 4 tipuri de impact: impactul asupra unui și/sau unor grupuri țintă distincte//impactul asupra majorității cetățenilor//impactul asupra întregului cartier//impactul asupra întregului oraș. Este de remarcat faptul că mai multe probleme identificate sunt comune pentru toate cartierele orașului Ungheni. În acest context, a fost lansată ideea privind elaborarea și promovarea unor programe de amenajarea 1) blocurilor de locuit și parcărilor din preajma lor, 2) stațiilor de așteptare a microbuzelor, 3) terenurilor de joacă și agrement. Aceste programe vor fi puse pe agenda autorităților publice locale pentru a fi aprobate și implementate prin parteneriate publice-private și în colaborare cu societatea civilă. Discuțiile aprinse asupra problemelor din cartierele orașului au fost foarte productive, întrucât i-au ajutat pe cetățeni să analizeze aceste probleme și să le prioritizeze,atât din perspectiva impactului asupra fiecărui cartier, cât și asiupra întregului oraș.

 

Cei 98 participanți la mesele rotunde:cetățeni activi, membri ai 7 Grupuri de Inițiativă Locală nou create în cartierele orașului, consilieri orășenești, reprezentanți ai autorităților publice și presei locale, au votat 7 probleme prioritare identificate în cartierele orașului Ungheni, care în cel mai scurt timp urmează să fie transpuse în proiecte comunitare și depuse la un concurs organizat în cadrul proiectului ”Cheltuim eficient bugetul local”, unde cel mai bun proiect va fi selectat și va avea o finanțare de 270 000 lei.

 

În Cartierul Centru cetățenii au optat pentru amenajarea unui teren de joacă pe un spațiu public aflat între Grădinița de copii „Guguță” și Școala primară „Spiridon Vangheli”; înCartierul Dănuțeni –pentru amenajarea unei zone de odihnă, agrement și sport ; în CartierulUngheni Deal – amenajarea unui parc; în CartierulUngheni Vale – pentru amenajarea unei zone de odihnă și agrement lîngă izvor; în CartierulTineretului – pentru amenajarea unui teren de sport multifuncțional la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” sau alternativ, amenajarea unui teren de joacă în parcul central; în Cartierele Berești și Vasilica și-au propus să soluționeze o problemă comunăprin amenajarea unei zone de odihnă, agrement și sport în preajma Căinului cultural Berești.

 

De asemenea, participanții la mesele rotunde au abordat o diversitate largă de  probleme, care au fost împărțite în două categorii: probleme care pot fi soluționate prin sesizarea și implicarea serviciilor publice și probleme care pot fi soluționate prin intermediul proiectelor cu finanțare internă și externă, unde cetățenii au fost încurajați să se implice împreună cu cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală nou create.

 

Începând cu data de 4 iulie curent, va demara o nouă etapă în implementarea proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” care prevede elaborarea propunerilor de proiecte pentru soluționarea problemelormajore identificate în fiecare dintre cele 7  cartiere ale orașului. Pe durata a două săptămîni, Grupurile de Inițiativă Locală vor fi instruite și asistate de experții și consultanții proiectului la elaborarea a 7  propuneri de proiecte/investiții, care până pe data de 18 iulie 2016vor fi prezentate Primăriei orașului Ungheni pentru a fi evaluate de o  comisie de concurs.

 

Problemele semnalate de cetățeni în cadrul întâlnirilor publice desfășurate în cartiere, seminarelor de informare/instruire și meselor rotunde, care țin de competența serviciilor publice, vor fi luate în discuție, analizate și găsite soluții de rezolvare în cadrul unei întuniri speciale a conducerii și funcționarilor Primăriei orașului Ungheni, șefilor serviciilor publice locale, unde vor fi invitați să participe liderii Grupurilor de Inițiativă Locală, cetățenii activi,consilieri locali, mass media.

 

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Galerie foto de la mesele rotunde, 30.06.2016 – 01.07.2016.

read more

crdd

În perioada 17 – 23 iunie 2016 autoritățile publice locale au invitat cetățenii  să participe la o rundă de întâlniri publice pe care le-au desfășurat în cele 7 cartiere ale orașului Ungheni în cadrul proiectului ”Cheltuim eficient bugetul local” cu scopul de a consulta cetățenii privind problemele cartierelor în care locuiesc și a iniția un proces de colaborare pentru soluționarea lor.

În cadrul acestor întâlniri publice cetățenii din cartierele orașului Ungheni au avut posibilitatea să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă, să pună întrebări și să primească raspunsuri de la reprezentanții  autorităților publice localeprivind prestarea serviciilor publice. De asemenea, la aceste evenimente cetățenii au reușit să-i identifice pe cei mai activi cetăţeni,să-i propunăși să-i aleagă în calitate de lideri și membri ai Grupurilor  de Inițiativă Localădin cartierele lor: s-au creat 7 Grupuri  de Inițiativă Locală/GIL, a câte 15 persoane active fiecare: GIL „Delia” /Cartierul Ungheni Deal, GIL ”Pyretus”/ Cartierul Ungheni Vale, GIL „Dănuțeni”/ Cartierul Dănuțeni, GIL „Aleea de castani”/ Cartierul Centru, GIL ”Tinerețe”/ Cartierul Tineretului, GIL „Vasilica”/ Cartierul Vasilica, GIL ”Berești”/ Cartierul Berești, care urmează să reprezinte interesele cetățenilor privind  soluționarea problemeloridentificate, să-i mobilizeze și să-i implice în  procesul de bugetare participativă și  să faciliteze dialogul și relația cu Primăria orașului Ungheni. Cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală nou create sunt grupuri apolitice, non-profit, reprezentate  de cetățeni activi, cu bună reputaţie în comunitate, oneşti, corecţi şi dornici să pună umărul la soluționarea problemelor din cartierele orașului Ungheni prin încurajarea  participării cetățenilor în  procesul de planificare a bugetului local, elaborării și implementării ideilor de proiecte comunitare.  Astfel, cetățenii se vor putea transforma din simpli beneficiari în parteneri activi care vor fi mereu consultați cu privire la prioritățile de dezvoltare  a oraşului, problemele majore, măsurile și  soluțiile de rezolvare a lor.

Pentru a sprijini și promova spiritul civic și cetățenia activă în orașul Ungheni, cele 7 Grupuri  de Inițiativă Localăvor constitui un Comitet pentru Transparența Bugetară Locală și se vor uni intr-o Rețea locală, care le vor ajuta să participe activ la audierile/dezbaterile publice organizate de autoritățile publice locale în cadrul procesului bugetarși la ședințele Consiliului orășenesc Ungheni, unde vorputea să observe cum se iau deciziile în favoarea creșterii bunăstării cetățenilor.

Este de remarcat că în cadrul întâlnirilor publice discuțiile cu cetățenii au fost facilitate de viceprimarii orașului Ungheni, Cristofor Codreanu, Eduard Balan și Petru Langa, care i-au orientatsă identifice problemelea căror soluționare ar avea un impact cât mai mare asupra întregului cartier. Astfel, cei peste 200 de participanții la întâlnirile publice au abordat un spectru foarte larg de probleme și soluții, precum reparația străzilor, pavarea trotuarelor, amenajarea stațiilor de așteptare a microbuzelor, amenajarea scuarurilor și terenurilor de joacă/fitness, curățarea/amenajarea fîntănilor și izvoarelor, extinderea și modernizara iluminatului public, exinderea și reabilitarea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, informarea cetățenilor prin intermediul panourilor de tip LED, amenajarea terenurilor sportive/stadioanelor multifuncționale, înfrumusețarea orașului cu clumbe de flori, lichidarea gunoiștilor neautorizate, crearea pistelor pentru biciclete /role, etc. Toate problemele semnalate de cetățeni  vor fi luate în discuție, analizate și prioritizate în cadrul unor mese rotude care vor fi organizate pana la sfârșitul acestei săptămâni.

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Galerie foto de la întîlnirle publice din cartierele orașului Ungheni,17-23 iunie 2016.IMG_4278IMG_4286IMG_4291IMG_4331IMG_4342IMG_4420IMG_4434IMG_4493IMG_4548IMG_4560IMG_4158IMG_4175IMG_4199IMG_4202IMG_4209

crdd2

read more

counicat2

24 iunie 2016

În perioada 21-23 iunie 2016 la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni au avut loc patru seminare de informare organizate în cadrul Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local. Scopul seminarelor a fost de a informa cetățenii din cartierele orașului Ungheni despre importanța și necesitatea implicării cetățenilor în procesul de proiecție și execuție a bugetului local și participării civice în procesul decizional.

Membrii celor 7 Grupuri de inițiativă locală și cetățeni activi din orașul Ungheni participanți la seminarele de informare au aflat mai multe detalii despre oportunitățile și avantajele oferite de proiect privind implicarea lor în procesul de elaborare a bugetului și replicare a modelului de bugetare participativă preluat din municipiul Cluj-Napoca, unde autoritățile publice locale implementează de ceva timp bugetarea participativă, iar cetățenii sunt cei care decid unde să fie direcționată o parte din resursele financiare bugetare pentru soluționarea unei probleme concrete din comunitate.

S-a accentuat rolul cetățenilor, a Grupurilor de Inițiativă Locală și a societății civile în procesul de identificare a problemelor locale și deliberare asupra propunerii de investiții publice necesare în cartierele orașului, fiind astfel realizate principiile bunei guvernări bazate pe participare și comunicare, transparență, consens, responsabilitate și viziuni strategice. Cetăţenii sunt mult mai predispuși să susţină decizii şi programe la realizarea cărora au participat și ei reprezintă cea mai mare resursă în dezvoltarea localității și implementarea politicilor locale. Au fost abordate metodele de participare cetățenească, în special s-a atras atenția la acele metode care vor fi utilizate în procesul de identificare a problemelor în cartiere, prioritizare a lor și selectare a uneia ca fiind cea mai importantă.

Cei 95 de participanții la seminarele de insformare s-au arătat interesați de a susține și prelua bunele practici din municipiul Cluj-Napoca privind implementarea unui program de adoptare a spațiilor publice și amenajare a spațiilor verzi. La întrebarea ce-i lipsește orașului Ungheni, răspunsurile au fost diverse de la lipsa locurilor de joacă, amenajarea redusă a spațiilor verzi, prezența gunoiștilor neautorizate, lipsa rețelelor de canalizare în cartierele Berești și Vasilica, pînă la lipsa elementelor de identitate a orașului și necesitatea de a începe schimbarea de la fiecare dintre noi.

Au fost înaintate propuneri concrete de implicare și participare a cetățenilor în viața orașului prin intermediul unor programe cu impact asupra întregului oraș privind amenajarea zonelor de odihnă și agrement pentru copii, lichidarea gunoiștilor și amenajarea izvoarelor și fîntînilor, programe de colectare de fonduri pentru soluționarea problemelor concrete din cartierele orașului Ungheni și programe de amenajare a spațiilor adiacente instituțiilor și întreprinderilor.

O bună parte din participanți și-au arătat nemulțumirea privind unele nereguli în prestarea serviciilor publice locale, astfel propunîndu-se organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, SRL AVE Ungheni, Inspectoratul de poliție, Inspecția ecologică, Centrul raional sănătate publică, Primăria orașului Unghenie și consilierii orășenești pentru soluționarea problemelor existente și responsabilizarea serviciilor susmenționate.

La seminarele de informare au participat viceprimarii orașului Ungheni, Cristofor Codreanu, Eduard Balan, Petru Langa, care s-au aratat deschiși să includă pe agenda Primăriei orașului Ungheni problemele identificate, dar și programele propuse de cetățeni în scopul promovării schimbărilor și îmbunătățirii condițiile de viață ale cetățenilor. 

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68 

Galerie foto de la seminarele de informare 21-23 iunie 2016.

21.06.2016_221.06.2016_421.06.2016_521.06.2016_621.06.2016_821.06.2016_1121.06.2016_1222.06.2016_222.06.2016_522.06.2016_622.06.2016_1022.06.2016_1223.06.2016_123.06.2016_323.06.2016_5

counicat

read more

counicat2În perioada 13-15 iunie 2016, echipa de management și experții Proiectului „Cheltuim  eficient  bugetul  local”, implementat de Primăria orașului Ungheni, s-a aflat   într-o vizită de studiu în Municipiul Cluj-Napoca, un oraș  din  Romănia cu o înaltă cultură participativă, unde au făcut schimb și transfer de experiență în materie de elaborare  și implementare participativă a strategiilor  de dezvoltare durabilă și planurilor de acțiune  pentru anii 2014-2020 ale  Municipiului Cluj-Napoca  și orașului Ungheni și au învățat cum cetățenii pot să fie mobilizați și implicați mai eficient în procesul de proiecție și execuție a bugetului local.

În cadrul acestei vizite de studiu, deosebit de interesant și util s-a dovedit a fi  modelul  de bugetare  participativă, experimentat cu trei ani în urmă de Primăria Municipiului Cluj-Napocaîn cel mai mare Cartier  Mănăștur care numără peste  100 000  locuitori. Reprezentanții tuturor actorilor comunitari din acest cartier,ghidați de grupurile de inițiativălocală, au participat activ la identificarea și prioritizarea problemelor cu care  se confruntau. Drept urmare, ei au ajuns la consens că pentru toți cetățenii din cartierul lor era imperios  necesară soluționarea problemei care viza reabilitarea Cinematografului „Dacia”, despre ce au informat autoritățile publice locale. Propunerea cetățenilor de reabilitare a spațiilor vechiului cinematograf a fost adusă pe agenda Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, inclusă în bugetul local pentru anul următor și materializată cu succes în cadrul unui proiect pilot. Acum  localul cinematografului reabilitat este nu doar în serviciul locuitorilor din acest cartier, ci al tuturor clujenilor.

Participarea la conferința de presă cu prilejul deschiderii Ediției 2016 a Proiectului „Com`ON Cluj-Napoca”, discuțiile purtate la sediile Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Fundației Comunitare Cluj despre cele mai eficiente mecanisme și  tehnici de participare cetățenească și voluntariat la nivel local, documentarea asupra unor proiecte prioritare implementate în diverse cartiere ale orașului,prin care au fost reabilitate mai multe străzi,centrul pentru seniori, spitalul municipal, etc., au constituit elementele cheie ale acestui program de studiu, în care echipa de management și experții Proiectului „Cheltuim  eficient  bugetul  local” au luat  cunoștință atât de bunele practici de informare, consultare și participare publică, cât și de cum pot fi evitate diverse bariere  în procesul bugetar participativ la nivel local.

Noul model de bugetare participativă exersat cu succes de Primăria Municipiului Cluj-Napoca va fi replicat  în orașul Ungheni în cadrul Proiectului „ Cheltuim  eficient  bugetul  local”, care  are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului Ungheni prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui nou model  de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și promovarea parteneriatului autorități publice locale – cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create în cartiere pentru  îmbunatatirea procesului de participare civică și de luare a deciziilor, locuitorii orașului Ungheni.

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68IMG_4121IMG_4070IMG_4037IMG_3991IMG_3989IMG_3981IMG_3972counicat

read more

comunicat În săptămâna 06-10 iunie 2016 în orașul Ungheni s-a început implementarea  Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local care este o componentă a “Fondului Granturilor Mici“ _Programul Fondului „ Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare _ Polish Aid.

Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  este  implementat de Primăria orașului Ungheni  și are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului  prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui model de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și  promovarea parteneriatelor autorități publice locale -cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create pentru  îmbunatatirea procesului de luare a deciziilor, locuitorii din 7 cartiere ale orașului Ungheni.

Printre activitățile de bază ale Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local  se număra crearea Grupurilor de Inițiativă Locală în 7 Cartiere ale orașului Ungheni; informarea, consultarea și mobilizarea cetățenilor privind identificarea și prioritizarea problemelor din cartierele lor;   propunerea soluțiilor  de rezolvare a  acestor probleme prin formularea și elaborarea participativă a ideilor de proiecte comunitare și implementarea celei mai bune dintre ele.

Pe 6 și 10 iunie curent la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni,  s-au desfășurat  primele  întâlniri publice cu reprezentanții  autorităților publice locale, societății civile și mediului de afaceri din 7  Cartiere: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale și  Dănuțeni.  La întâlnirile publice au fost prezentate scopul, obiectivele, activitățile  și  rezultatele așteptate ale proiectului, s-au  luat în discuție modalitățile de  identificare a membrilor Grupurilor de Inițiativă locală  în  cartierele orașului  și de mobilizare a cetățenilor la implementarea cu succes a Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local .

Participanții  la aceste întâlniri publice  au manifestat un deosebit interes pentru toate activitățile planificate în cadrul proiectului,  au salutat inițiativa Primăriei orașului Ungheni de a construi noi parteneriate în comunitate  pentru soluționarea problemelor locale și au recomandat persoane concrete în calitate de membri ai  Grupurilor de Inițiativă locală  în cele 7 cartiere ale orașului. De asemenea,  o  mare  parte dintre participanți și-au luat angajamentul să-i informeze pe cetățeni din cartierele lor  despre activitățile proiectului  și să-i invite la runda  de întălniri neformale, care se vor desfășura în perioada imediat următoare  în toate cartierele orașului, unde vor avea posibilitatea să participe  la formarea  Grupurilor de Inițiativă locală și alegerea  liderilor.  

În același timp, Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni,  viceprimarii Cristofor Codreanu și Eduard Balan, mai mulți consilieri locali și cetățeni activi prezenți la aceste evenimente  și-au exprimat încrederea și speranța că  oportunitățile oferite de Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  autorităților publice locale și cetățenilor orașului Ungheni vor fi valorificate din plin  în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor lui.

Svetlana Ciobanu, coordonator proiect

read more

comunicatÎn perioada 14-15 aprilie 2016,  în orașul Ungheni vor fi marcate Zilele Energiei/ Spring Energy Days, activități  prevăzute de Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice / Renewables and Energy Efficiency for Public Buildings/REEPB, finanțat prin programul SUDeP al Uniunii Europene.

În Zilele Energiei/Spring Energy Days  vor fi organizate și desfășurate un șir de activități pentru creşterea gradului de informare a cetăţenilor  asupra importanței performanţei energetice a clădirilor publice, crearea unui cadru de dialog și facilitarea comunicării între actorii interesați de creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice.

Energia  înseamnă  viitorul  nostru! și  Alege  să  fii  eco! constituie  mesajul și sloganul Zilelor Energiei/Spring Energy Days în orașul Ungheni.

Printre evenimentele cheie  din cadrul Zilelor Energiei/Spring Energy Days  se înscriu  concursul „ Copiii și tinerii  din orașul Ungheni – promotorii energiei renovabile” , o expoziție a ideilor de proiecte privind utilizarea energiei regenerabile în orașul Ungheni ( în debutul căreia va avea loc o conferință pe tema  ”Sursele de energie renovabilă”), un flash- mob  și un festival concert de promovare  a eficienței energetice și energiei regenerabile,  o emisiune TV cu genericul „ Sursele de energie și economisirea lor”.

La Zilele Energiei/ Spring Energy Days vor participa reprezentanți ai autorităţilor publice locale, societății civile, mediului academic și de afaceri, copii și tineri, mass media.

Descarcă FIȘA DE PREZENTARE A IDEII DE PROIECT

   Pentru mai multe informații

   Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.comcomunicat2

read more

fundatia

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIV-a intitulat Localitatea mea poate fi altfel are drept scop să contribuie la transformarea localitatii in care traim intr-un  oras sau sat cu cetateni activi in comunitate, grijulii și responsabili față de spatiile publice, zonele verzi si resursele energetice, cu  locuitorii in siguranta in situatii de urgenta si  foarte sensibili la nevoile celor aflati in dificultate.

In acest context, programul  Localitatea mea poate fi altfel va incuraja participarea civica in comunitate, va sprijini constientizarea sigurantei cetatenilor in situatii de urgenta si  intelegerea necesitatatii de economisire a resurselor energetice, va contribui la dezvoltarea abilitatilor de colectare diversificativa  a fondurilor pentru realizarea ideilor  de proiecte comunitare inovative, incat  localitatile noastre sa se poata alinia  cu cele europene care au inregistrat progrese in aceste domenii.

PGM Localitatea mea poate fi altfel  mizeaza pe susținerea financiara din partea autoritatilor publice locale, agentilor economici si  tuturor cetatenilor interesati să contribuie la  schimbarea in bine a imaginii orașului sau satului unde ei isi  desfasoara  activitatea.

Acest PGM este susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care funcționează sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

 

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, cetățenilor, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităților de educație civica, colectare de fonduri  si voluntariat în comunitate, stimularea procesului de sensibilizare  si constientizare a sigurantei cetatenilor in situatii de urgenta, incurajarea acțiunilor de informare, sensibilizare  si constientizare privind economisirea  resursele energetice si protectia mediului desfăşurate în domeniile educaţie pentru comunitate: civica si  ecologica,  cu condiţia ca activităţile derulate să:

 • Demonstreze încurajarea participarii civice  active în cadrul comunității
 • Aducă beneficii cetatenilor  din comunitate
 • Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
 • Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
 • Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele locale pe domeniile vizate

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  18 martie – 04 aprilie 2016.

Data limită de depunere a proiectelor: 04 aprilie 2016, ora 16.00.

Luni,  21  martie 2016, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XIV-a, Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more