Pe 20 noiembrie 2013 va fi  lansată Platforma Electronică Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă în Ungheni şi Orhei” în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, implementat de Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Obiectivul Platformei Electronice „Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă din localităţile raionelor Ungheni şi Orhei” îl constituie consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Platforma Electronică are ca obiectiv  specific promoveze bunele practici de implementare  a proiectelor comunitare de dezvoltare durabilă, realizate în localitățile raioanelor Ungheni şi Orhei în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri, întreaga comunitate şi alţi actori comunitari, precum şi ideile de noi proiecte comune care vor fi concepute pe durata proiectului şi după finalizarea lui.

Din grupul țintă al PlatformeiElectronice fac parte autorităţile publice locale  şi  cetățenii localităților din ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei, utilizatori de Internet.

Pe Platforma Electronică interactivă www.ungheni-orhei.md vor fi disponibile informațiile privind activitățile cheie ale  proiectului: atelierele de lucru, instruirile, campaniile de conştientizare, întâlnirile publice, centul de informare pentru cetăţeni, materialele promotionale, manualele de curs, exemplele de bune practici în implementarea proiectelor comunitare, agendele reţelelor, programele de dezvoltare specifice localităţilor, agendele şedințelor Consiliilor Locale.

Platforma Electronică va oferi oportunități de a  stabili  parteneriate, de a face schimb de experiență privind bunele  practici de dezvoltare durabilă a localităţilor şi de a comunica prin intermediul forumului de discuții.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more

În perioada mai – septembrie 2013 primăria or. Ungheni în parteneriat cu primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Campania de creștere a conștientizării privind procesul de descentralizare și noul rol al autorităților publice locale și a societății civile în cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD

read more

În perioada 03 – 15 mai 2013 Primăria or. Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul de desen ”Uniunea Europeană în desen” în cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD.

read more

În urma aprobării , în anul 2012, de Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei Naționale de Descentralizare, primii pași se fac văzuți la Ungheni. Este vorba despre proiectul cu finanțare europeană ”Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare” care vizează orașele Ungheni și Orhei. Drept obiectiv specific proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din cele două localități, de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

read more

Lansarea proiectului „ Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare

 

Din 02 ianuarie 2013  Primăria oraşului Ungheni a început implementarea Proiectului Parteneriat  lărgit durabil    pentru  reforma  de  descentralizare”, parteneri Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD şi are o durată de 24 luni.

read more

Susţinerea şi încurajarea  participării civice în soluţionarea problemelor locale şi regionale este scopul Târgului de proiecte comunitare şi iniţiative civice locale, care se va desfăşura pe 20 decembrie 2012 în cadrul Proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

read more

Încurajarea şi promovarea participării civice în actul de guvernare locală este scopul sesiunilor de informare „Cetăţenii activi participă la actul de guvernare locală, care se vor desfăşura în perioada 23 iulie – 23 august 2012 în localităţile beneficiare ale Proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

read more

Încurajarea şi promovarea participării civice în viaţa comunităţii este scopul Forumului regional „Împreună vom reuşi”, care se va desfăşura în cadrul proiectului „Cetăţeni activi pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, în data de 26 aprilie a.c., ora 09.30, în Sala de Şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11. Proiectul este implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul financiar al USAID şi sprijinul FHI360.

La acest eveniment vor participa reprezentanţii autorităţilor publice locale, mediului de afaceri, societăţii civile din 7 comunităţi beneficiare aflate în regiunea de frontieră cu UE / oraşul Ungheni, comunele Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni şi satul Costuleni/ şi mass-media locală.

În cadrul Forumului Regional, participanţii vor fi informaţi şi sensibilizaţi privind importanţa participării civice în procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice locale care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din comunităţile lor. Pentru a implementa cu succes politicile publice la nivel local şi regional, reprezentanţii actorilor comunitari principali vor putea conştientiza că o bună guvernare se poate obţine prin implicarea şi participarea activă a tuturor membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor locale. De asemenea, în acest scop, ei vor fi încurajaţi să dezvolte parteneriate locale, regionale şi transfrontaliere.

Atât participanţii la Forumul Regional, cât şi publicul larg prin intermediul mass media, vor avea prilejul să cunoască practicile de succes ale ONG-urilor active şi Grupurilor de Initiativă Civică în soluţionarea unor probleme ale localităţilor partenere.

Forumului Regional este organizat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă care activează mai bine de 10 ani în promovarea cetăţeniei active, accesului la informaţie şi transparenţei procesului decizional la nivel local, regional şi transfrontalier, în parteneriat cu autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.

Acest eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

Persoana de contact:
Svetlana CIOBANU
Director executiv CRDD, manager proiect
Tel. 23668

read more

Dacă eşti o persoană talentată, îţi place arta fotografică şi eşti îndrăgostită de oraşul Ungheni, atunci nu ezita şi participă activ la concursul de fotografii „Ungheniul în imagini la 550 ani!”, lansat de Fondul pentru Tineri din Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Ungheni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

I. Ce reprezintă concursul de fotografii ?
Concursul are ca scop promovarea oraşului Ungheni şi stimularea creativităţii participanţilor în domeniul artei fotografice. La concurs vor fi prezentate 1 – 3 poze cu vederi din oraşul Ungheni.

II. Cine poate participa la concurs?
1. Concursul se adresează tuturor celor pasionaţi de arta fotografică, fie că sunt fotografi amatori, fie că sunt profesionişti, indiferent de vârstă, ocupaţie, statut social, sex sau naţionalitate
2. Participanţii vor face un comentariu scurt şi vor prezenta pozele pe un CD sau la adresa de e-mail: crddlr.ungheni@gmail.com, incluzînd datele de contact (telefon, email)
3. Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însuşită ilegal de către concurenţi; concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs
4. Nu vor fi acceptate fotografiile care:
– incită la încălcarea legii sau la violenţă
– promovează rasismul, discriminarea etnică, socială, rasială, religioasă sau orice fel de discriminare
– au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen
– pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri, sau unei întreprinderi
– sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului
– conţin publicitate explicită sau implicită

III. În ce perioadă se va desfăşura concursul?
Concursul de fotografii „Ungheniul în imagini la 550 ani!” se va organiza în perioada 20 aprilie – 18 mai 2012.

IV. Cum şi unde se depun fotografiile?
Fotografiile se vor prezenta pe un CD la adresa or. Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 sau vor fi expediate la adresa de e-mail: crddlr.ungheni@gmail.com până pe 18 mai 2012, ora 17.00.

V. Care sunt criteriile de selectare a fotografiilor?:

a. valoarea mesajului
b. calitatea imaginii
c. originalitatea fotografiei
d. format JPG şi 10 mpx

V. Unde şi când vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele concursului vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii pe 1 iunie 2012. Cele mai bune fotografii vor fi premiate.

Persoană de contact : Natalia Rîbcic,
Tel: 2 53 09

read more

COMUNICAT DE PRESĂ

On September 30th, 2011, posted in: Comunicate de presă, Noutăţi by

Politicile publice locale şi regionale elaborate de cetăţeni oferă şanse mari pentru  dezvoltarea comunităţilor şi democratizarea societăţii

Creşterea calităţii participării civice pentru o mai bună reflectare a intereselor cetăţenilor în poliicile publice elaborate la nivel local şi regional este scopul proiectulului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană” implementat cu suportul financiar al USAID prin intermediul  FHI360. Beneficiarii acestui proiect sunt autorităţile publice ale comunelor Măcăreşti, Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni,  satului Costuleni şi oraşului Ungheni, cărora li se acordă sprijin, asistenţă şi consultanţă la elaborarea participativă a politicilor publice locale şi regionale.

În cadrul proiectului, pe durata lunii octombrie 2011 vor fi  desfăşurate Forumuri Comunitare cu temaPoliticile publice  locale făcute de cetăţeni” în toate localităţile partenere, unde reprezentanţii societăţii civile, sectorului de afaceri, autorităţilor publice locale şi ai altor actori comunitari vor avea posibilitatea să delibereze asupra subiectelor de politici publice locale şi regionale identificate. De asemenea, participanţii la aceste Forumuri Comunitare vor genera idei privind identificarea resurselor pentru implementarea politicilor publice locale şi regionale, vor face propuneri şi recomandări  care vor fi integrate în proiectele acestor documente.

Alături de alte activităţi desfăşurate in cadrul proiectului, prin consultarea şi implicarea directă a cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor publice locale, aceste evenimente vor contribui la  îmbunătăţirea actului de guvernare locală.

Proiectul este implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă care activează mai bine de 10 ani în promovarea cetăţeniei active, accesului la informaţie şi transparenţei procesului decizional la nivel local, regional şi transfrontalier, în parteneriat cu autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.

Persoana de contact:
Svetlana Ciobanu
Director executiv CRDD, manager proiect
Tel. 23668

 

read more