AGENDA
Joi, 3 Iulie 2014
Primăria or. Ungheni, str. Naţională, nr. 7, Sala de ședințe

Facilitatori IDU: Cristina Moisei și Viorica Şcerbina
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din r. Ungheni (secretari, consilieri)

14.00 – 14.10
Înregistrarea Participanţilor

14.10 – 14.20
Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager al proiectul

14.20 – 14.40
Participarea cetăţenească: Ce?, Când?, Cum?
Cristina Moisei

14.40 – 15.00
Cerinţe legale privind implicarea cetăţenească
Viorica Şcerbina

15.00 – 15.20
Nivele şi costuri de participare cetăţenească
Cristina Moisei
15.20 – 15.50
Metode şi tehnici de participare cetăţenească
Viorica Şcerbina
15.50 – 16.20
Conceptul de Planificare şi Implementare Participativă
Cristina Moisei

16.20 – 16.40 Pauză de cafea

16.40 – 17.50 Studiu de caz

17.50 Întrebări, discuții. Concluzii ale seminarului de instruire

Descarcă manualul „Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și elaborarea politicilor publice locale”

read more

AGENDA

Joi, 3 Iulie 2014
Primăria or. Ungheni, str. Naţională, nr. 7, Sala de ședințe

Facilitatori IDU: Viorica Şcerbina și Cristina Moisei
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din r. Ungheni (secretari, consilieri)

09.40 – 10.00
Înregistrarea Participanţilor

10.00 – 10.10
Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager al proiectul

10.10 – 10.30
Noţiuni generale privind documentele de politici publice
Cristina Moisei

10.30 – 10.50
Cadrul normativ privind documentele de politici
Viorica Şcerbina

10.50 – 11.10
Beneficiile cadrului participativ în elaborarea documentelor de politici publice
Cristina Moisei

11.10 – 11.50
Documentele de politici publice
Viorica Şcerbina

11.50 – 12.10
Pauză de cafea

12.10 – 13.50
Studiu de caz
Viorica Şcerbina, Cristina Moisei

13.50
Întrebări, discuții. Concluzii ale seminarului de instruire

Descarcă manualul „Elaborarea participativă a politicilor publice”

read more

Agenda

Vineri, 28 martie  2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator: Botnari Valeriu
Participanţi: 30 reprezentanţi ai APL din localități urbane și ruraleale raionului Ungheni

10.40– 11.00          Înregistrarea participanţilor

11.00 – 11.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare  a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

11.10– 11.30          Participarea femeilor în viața publică: provocări  și  impedimente

11.30– 11.50            Dezbateri: oportunități de participare a femeilor în viața publică

11.50– 12.10   Calități cerute persoanelor publice: concepte de management administrativ  moderne

12.10 – 12.30         Dezbateri: cauze  ce limitează  participarea  femeilor  în viața publică

12.30 – 13.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Miercuri, 2 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7, 3600-MD, Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.25         Context şi noţiuni generale privind descentralizarea şi incluziunea minorităţilor

10.25 – 10.40         Participarea minorităților/ grupurilor marginalizate în procesul de elaborare a politicilor   publice și în procesul de dezvoltare durabilă: drepturi și oportunități.

10.40 – 11.25         Dezbateri: ce vom face pentru a spori participarea minorităților în viața publică

11.25 – 11.30         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

read more

Agenda

Vineri, 4 aprilie  2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD,
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator: Valeriu Botnari
Participanţi: 30 reprezentanţi ai APL din localități urbane și rurale  ale raionului Ungheni

10.40– 11.00          Înregistrarea participanţilor

11.00 – 11.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare  a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

11.10– 11.30          Participarea femeilor în viața publică: provocări  și  impedimente

11.30– 11.50            Dezbateri: oportunități de participare a femeilor în viața publică

11.50– 12.10   Calități cerute persoanelor publice: concepte de management administrativ  moderne

12.10 – 12.30         Dezbateri: cauze  ce limitează  participarea  femeilor  în viața publică

12.30 – 13.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Marţi, 8 Aprilie 2014
Primăria oraşului Orhei, str. V. Mahu, nr. 160, Sala de şedinţe
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10 Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului

Elena Lupan, coordonator proiect Orhei

10.10 – 10.25 Egalitatea de şanse şi incluziunea minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă: context, noţiuni  generale, principii

10.25 – 11.00 Dezbateri: rolul societăţii civile în promovarea egalităţii de şanse şi incluziunii minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă

11.00 – 10.10 Monitorizarea respectării principiilor egalităţii  de şanse  şi  incluziunii  minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice: prevederi legale, mecanisme şi instrumente

11.10 – 11.25 Dezbateri: politici publice mai bune prin respectarea egalităţii de şanse şi incluziunea  minorităților

11.25 – 11.30 Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

read more

Agenda

Vineri, 11 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator din partea CPD : Valeriu BOTNARI
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.30         Participarea femeilor şi bărbaţilor la elaborarea politicilor publice locale: scop, obiective, influenţe reciproce

10.30 – 10.50           Dezbateri:cum se implică femeile la elaborarea  politicilor publice locale

10.50 – 11.10         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente

11.10 – 11.30         Dezbateri: bariere în respectarea  paricipăriii echilibrate a femeilor şi bărbaţilorla  luarea deciziilor

11.30 – 12.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Miercuri, 16 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Participanţi: reprezentanţi ai APL, ONG –urilor, Grupurilor de Iniţiativă Civică, Instituţiilor Publice din orașul Ungheni

13.40 – 14.00         Înregistrarea participanţilor

14.00 – 14.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

14.10 – 14.30         Prezentarea Centrului Pilot de Informare a Cetăţenilor din oraşul Ungheni: actualitate şi perspective, servicii de informare  pentru tinerii din comunitate

4.30 – 14.50Participarea  tinerilor la elaborarea  politicilor  publice  locale: scop, obiective, activităţi, rezultate  aşteptate

14.50 – 15.10         Dezbateri: cum se pot implica  tineriila elaborarea  politicilor publice locale

15.10 – 15.30         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare echilibrată a tinerilor/ fete şi băieţi/ la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente.

15.30 – 16.00  Dezbateri. Întrebări. Concluzii. Recomandări.

read more

Agenda

Joi, 24 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Moderator: Svetlana CIOBANU
Participanţi: 30 reprezentanţi ai instituțiilor publice, serviciilor descentralizate și desconcentrate ale raionului Ungheni

13.45 – 14.00         Înregistrarea participanţilor

14.00 – 14.05         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

14.05 – 14.15         Prezentarea Centrului  Pilot  pentru Cetățeni din orașul  Ungheni: scop, obiective, misiune, activități, rezultate

14.15 – 14.35           Participarea femeilor şi bărbaţilor la  elaborarea  politicilor publice locale: scop, obiective, influenţe reciproce

14.35 – 14-50  Dezbateri:cum se implică femeile la elaborarea  politicilor publice locale

14.50 – 15.10         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente

15.10 – 15.20         Dezbateri: bariere în respectarea  paricipăriii echilibrate a femeilor şi bărbaţilorla  luarea deciziilor

15.20 – 15.30         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Marti, 13 mai 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD, Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Moderator: Svetlana CIOBANU
Participanţi: 30 reprezentanţi ai societăţii civile ( ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică)

09.45 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.05         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.05 – 10.15         Prezentarea Centrului Pilot pentru Cetățeni din orașul  Ungheni: scop, obiective, misiune, activități, rezultate

10.15 – 10.35           Implicarea societăţii civile în viaţa comunităţii: identificare probleme şi soluţii

10.35 – 10-50           Dezbateri: bariere în procesul de participare a societăţii civile  în viaţa comunităţii

10.50 – 11.10           Egalitatea de şanse şi incluziunea minorităţilor în procesul de partcicipare publicăla nivel local

11.10 – 11.20           Dezbateri: bariere în  pariciparea  echilibrată a femeilor şi bărbaţilorşi incluziuneaminorităţilor în procesul de partcicipare publică la nivel local

11.20 – 11.30         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more