Programul de Granturi Mici _2020 (PGM_2020) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  are drept scop să contribuie la crearea și consolidarea bunelor practici de participare civică la procesul de revitalizare urbană a comunităților din raionul Ungheni.

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI va  contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței revitalizării urbane a localităților prin utilizarea energiilor actorilor comunitari la abordarea și soluționarea problemelor locale pentru  a construi împreună comunități urbane și rurale atractive.

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI va încuraja parteneriatele dintre ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală, instituții publice și private, autorități publice locale și cetățeni pentru implementarea activităților de  revitalizare urbană a spațiilor publice din localitate  care să fie  transformate în locuri unde toți cetățenii să aibă plăcerea să vină.

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiari de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 9 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 25 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE DE FINANŢARE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor de revitalizare urbană pe domeniile tematice: 1) cartiere prietenoase, 2) artă și cultură în comunitate, care vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea eficientă și inovativă a problemelor de revitalizare urbană și punere în valoare a spațiului public din cartierele orașelor și zonele de centru ale localităților rurale. Proiectele inovative vor fi  adresate  unui număr mare de beneficiari și în mod  clar vor:

* demonstra încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* aduce beneficii cetățenilor  din comunitate

* permite obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* avea un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* oferi posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 •   să vizeze scopuri realiste care pot fi atinse pe durata proiectului
 •   să urmărească soluționarea participativă a problemelor abordate în comunitate 
 •   să nu aibă o durată mai mare de 3 luni

Criteriile pentru beneficiari:

 •  să fie activi în domeniile indicate
 •  să dispună de potenţial uman şi voluntari
 •  să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 •   activităţi generatoare de profit
 •   construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a spațiilor publice
 •   activităţi cu caracter religios
 •   activităţi  cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXI, pot  fi  solicitate în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Formularele cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  18–20 martie 2020,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  20 martie 2020, ora 16.00.

Luni,  02 martie 2020, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXI. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

read more

În cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, implementat de Primăria orașului Kutaisi în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia după instruirile pentru profesori, a început implementarea programului de educație de mediu în 16 școli selectate din municipiul Ungheni și localitățile învecinate au fost desfășurate ore ecologice. Fiecare dintre școlile selectate a planificat 3 lecții ecologice cu elevii claselor IV-X, conform unui grafic care va fi realizat în 2 etape: toamna-iarna 2019 și iarna-primăvara 2020.

Programul propus cuprinde trei subiecte: „Noile abordări în managementul deșeurilor/principiul 3R”, „Protecția râurilor și mărilor”, „Compostare individuală a deșeurilor biodegradabile”. Fiecare subiect diferă pentru clasele IV-VI și VII-X, în dependență de nivelul de pregătire și interesul manifestat de elevi. Scopul acestor ore este conștientizarea și sensibilizarea elevilor prin educație informală privind importanța protecției râurilor și a mărilor și problemele de management a deșeurilor. În prima etapă s-au desfășurat 72 de lecții în 7 școli din orașul Ungheni și din localitățile învecinate, cu participarea a 941 de elevi.

read more

În cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, implementat de Primăria orașului Kutaisi în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia, în luna decembrie a anului 2019 au fost organizate și desfășurate 3 instruiri privind problemele poluării râurilor și Mării Negre, managementul modern al deșeurilor, colectarea, întreținerea și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La instruiri au participat 110 persoane, reprezentanții grupurilor țintă prevăzute în proiect, atât din municipiul Ungheni cât și din 8 localități rurale limitrofe: comunele Florițoaia Veche, Valea Mare, Zagarancea, Sculeni, Mănoilești, Pîrlița, satele Costuleni,  Semeni.

În cadrul seminarului „Problemele de mediu ale râurilor/ Mării Negre și managementul modern al deșeurilor”, reprezentanții publicațiilor periodice și presei scrise Expresul și Unghiul, ai serviciilor de presă din Consiliul Raional Ungheni, Direcția Educație, Direcția Situații Excepționale Ungheni, Inspecția pentru Protecția Mediului Ungheni,  Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, membrii echipelor de redacție ( profesori și elevi responsabili de revistele școlare în instituțiile de învățământ aflate în municipiul și localitățile rurale  limitrofe) au fost instruiți cu privire la problemele de poluare a  bazinului râului Prut și Marea Neagră și soluțiile de rezolvare a acestora. Cei 35 de participanții s-au documentat despre jurnalismul de mediu și rolul mass media în realizarea campaniilor de conștientizare a publicului privind problemele ecologice. În același timp, au exersat diverse  instrumente și mecanisme de informare și sensibilizare a publicului larg pentru implicarea în acțiuni de  protecție a mediului.

La seminarul cu tema „Reciclarea deșeurilor prin utilizarea tehnologiilor inovatoare/managementul modern al deșeurilor”, reprezentanții mediului de afaceri au aflat despre problemele  de poluare excesivă a mediului și practicile moderne de management al deșeurilor care pot să facă față provocărilor actuale de mediu. În prezent  în localitățile urbane și rurale ale raionului Ungheni  există gropi de gunoi și depozite de deșeuri neautorizate care contaminează solul,  poluează apa și aerul. În consecință, eliminarea necontrolată a acestora duce la eliberarea unor substanțe chimice periculoase, care au efecte nocive asupra sănătății noastre. De asemenea, se pierde o cantitate enormă de materiale reciclabile valoroase care există în aceste deșeuri. Participanții au conștientizat faptul că o bună gestionare a deșeurilor poate contribui în mod decisiv la creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Ca urmare managementului integrat și modern al deșeurilor, se vor putea economisi resurse importante, se vor evita operațiunile costisitoare de ecologizare și  va putea fi prevenită apariția unor probleme de sănătate.

Seminarul de instruire „Colectarea, întreținerea și tratarea deșeurile de echipamente electrice și electronice”  a întrunit 50 de reprezentanți ai autorității publice locale, întreprinderilor municipale, instituțiilor publice, ONG și Grupuri de inițiativă locală din orașul Ungheni și 8 localități învecinate. Aceștia au cunoscut experiența orașului Ungheni în colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și au analizat practicile internaționale privind colectarea și reciclarea DEEE. A fost  prezentată legislația UE privind echipamentele electrice ( ambalare, dezmembrare bateriii,i autoturisme etc.) care a adus îmbunătățiri evidente în colectarea și gestionarea deșeurilor.

În lunile iunie – noiembrie ale anului 2019, Primăria municipiului Ungheni a organizat și desfășurat alte 9 instruiri privind problemele poluării râurilor/Mării Negre și managementul modern al deșeurilor cu profesori din 6 instituții preuniversitare din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangheli”), cu profesori ai instituțiilor preuniversitare din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche), cu  reprezentanți ai administrației publice locale, întreprinderilor municipale, organizațiilor nonguvernamentale și grupurilor de inițiativă locală.

Este de remarcat că informațiile, cunoștințele și abilitățile obținute la seminarele desfășurate sunt transmise de către profesorii instruiți elevilor în cadrul unui ciclu de lecții ecologice care sunt parte a Programului educațional de mediu, la care participă 15 instituții educaționale din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe beneficiare ale proiectului, diverse instituții publice, private și organizații ale societății civile.  Ceilalți reprezentanți ai grupurilor țintă instruiți la aceste seminare utilizează și diseminează materialele informative și instructive atât în colectivele lor, cât și la diverse acțiuni de mediu  care sunt organizate la nivel de comunitate în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”. 

O galerie foto de la seminarele de instruire vedeți mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Săptămâna trecută, în incinta Biroului pentru consilieri al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruiri cu genericul „Poluarea râurilor și mărilor și managementul modern al deșeurilor, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La training au participat 50 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din municipiul Ungheni și din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche). Activitatea face parte din Programul educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” și are drept scop sporirea cunoștințelor reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale privind poluarea râurilor și mărilor și managementul modern al deșeurilor.

În cadrul instruirilor participanții au fost familiarizați cu impactul negativ al poluării râurilor și Mării Negre și cu cele mai bune practici de management al deșeurilor orientate spre diminuarea poluării mediului. Svetlana Ciobanu, co-coordonatoarea proiectului, a îndemnat reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale să utilizeze cunoștințele obținute la aceste training-uri în activitățile pe care le desfășoară cu grupurile țintă și beneficiarii acestora. În context, dânsa a încurajat organizațiile nonguvernamentale să aplice la diferite programe de granturi și să implementeze proiecte comunitare orientate spre soluționarea problemelor de mediu și diminuarea impactului negativ al poluării mediului înconjurător.

Programul Educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte activități care vor fi organizate și desfășurate în perioada următoare de implementare a proiectului, așa ca: instruiri pentru jurnaliști, întreprinderi municipale, întreprinderi mici și mijlocii, privind principiul 3R (reduce, reutilizează, reciclează), procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de management al deșeurilor, organizare și desfășurare evenimente dedicate Zilelor Internaționale de Mediu și a activităților de curățenie, concursuri de desen, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Săptămâna trecută, în incinta Biroului pentru consilieri al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruiri cu genericul „Managementul modern al deșeurilor, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oameni lor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La training au participat profesori din 6 instituții preuniversitare din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangheli”), profesori din instituțiile preuniversitare din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche). Activitatea face parte din Programul educațional de mediu pentru școlile din Georgia, Republica Moldova și România și are drept scop sporirea cunoștințelor profesorilor privind managementul modern al deșeurilor.

În cuvântul său de salut, Cristofor Codreanu, viceprimarul municipiului Ungheni a apreciat interesul profesorilor pentru o problemă atât de actuală precum este poluarea mediului înconjurător și le-a mulțumit pentru participarea activă la evenimentele de mediu și zilele de curățenie organizate în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

Instruirile au avut partea teoretică și practică. Cei 50 de profesori au fost familiarizați cu practicile moderne de management al deșeurilor și au luat cunoștință de Programul Educațional de Mediu care va fi implementat în 6 instituții preuniversitare din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangheli”) și 8 instituții preuniversitare din localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche).

Astfel, în luna noiembrie, curent, profesorii instruiți în cadrul training-urilor vor desfășura ore ecologice cu elevii claselor a IV-X. Programul propus cuprinde trei subiecte: „Noile abordări în managementul deșeurilor/principiul 3R”, „Protecția râurilor și mărilor”, „Compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile”. Fiecare subiect diferă pentru clasele IV-VI și VII-X, în dependență de nivelul de pregătire și interesul manifestat de elevi. Scopul acestor ore este conștientizarea și sensibilizarea elevilor prin educație informală privind importanța protecției râurilor și a mărilor și problemele de management a deșeurilor.

Programul Educațional de Mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte activități care vor fi organizate și desfășurate în perioada următoare de implementare a proiectului, așa ca: instruiri pentru jurnaliști, întreprinderi municipale, întreprinderi mici și mijlocii, privind principiul 3R (reduce, reutilizează, reciclează), procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de management al deșeurilor, organizare și desfășurare evenimente dedicate Zilelor Internaționale de Mediu și a activităților de curățenie, concursuri de desen, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Au demonstrat că le pasă de mediul în care trăiesc! Sute de copii și tineri din municipiul Ungheni, alături de profesori, educatori și părinți au participat pe data de 20 septembrie 2019  la activitățile de salubrizare organizate în cadrul Zilei Mondiale a Curățeniei. Evenimentul a fost organizat și desfășurat de Primăria municipiului Ungheni, împreună cu societatea civilă, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

Doritorii de a se implica în acțiunile de igienizare și de colectare a deșeurilor au fost invitați să completeze, în prealabil, un formular de participare, indicând numărul de participanți și spațiul selectat pentru a fi salubrizat. Cetățenilor și instituțiilor care s-au înregistrat pentru participare la eveniment le-au fost distribuite mănuși și saci de gunoi. Cu sloganul „Un mediu curat este un mediu sănătos”, circa 2000 de ungheneni, de la mic la mare, au făcut curățenie pe spațiile publice și zonele verzi din cele 7 cartiere ale orașului fiind colectate peste 20 tone de gunoi.

La activitățile dedicate Zilei Mondiale a Curățeniei au participat în număr mare elevii și profesorii din cele 5 licee din Municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic „A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”), Școala primară „Spiridon Vangheli”, Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, Colegiul Agroindustrial și Școala Profesională din Ungheni. Au fost colectate deșeurile de pe spațiile adiacente instituțiilor de învățământ și scuarurile din Cartierele Dănuțeni și Tineretului, din Parcul Central și de pe malurile Lacului Delia. Elevii liceelor „V. Alecsandri”, „M. Eminescu” și discipolii Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei au salubrizat zonele adoptate în cadrul Programului „Adoptă un spațiu public”: scuarul din preajma „Troiței Martirilor Neamului”,  spațiul public de lângă Liceulul Teoretic „M. Eminescu”, Parcul „La Izvor” și zona verde din perimetrul străzilor Suceava și Arcașii lui Ștefan.  

Daniela Mihăilă, eleva Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, responsabilă de mobilizarea și organizarea colegilor să participe  la Ziua Mondială a Curățeniei, a declarat că elevii acestui liceu susțin și participă cu drag la toate proiectele ecologice, menționând: „Cu toții știm că problema mediului este una dintre cele mai strigente la nivel mondial. Consider că este de datoria noastră să ne mobilizăm ca împreună să trăim într-un mediu curat. Planeta este casa noastră comună și noi suntem responsabili de starea acesteia”.

Chiar dacă sunt mici, copii din grădinițe au participat și ei cu mult entuziasm la activitățile de curățenie. Astfel, micuții de la Grădinița creșă „Solnîșco” din municipiul Ungheni împreună cu educatorii au salubrizat terenul de joacă de pe strada Hașdeu nr. 13. „Mulți copii trec zilnic după grădiniță, școală și se joacă pe acest teren. Am ales să facem curățenie aici pentru că era foarte mult gunoi: hârtii, sticle din plastic. Doi locuitori ai blocurilor din preajmă au ieșit să ne ajute. Ei au apreciat ceea ce facem, fapt care i-a motivat și mai mult pe copii” a menționat Anastasia Holodcova, directoarea Grădiniței creșă „Solnîșco”.

Copiii din grupele mari și educatorii Grădiniței creșă „Tereza Sobolevschi” au strâns gunoaiele de pe terenul adiacent instituției, iar copiii de la Grădinița creșă „Steluța” au ieșit să facă ordine în scuarul din centrul orașului.

De asemenea, părinții copiilor care frecventează Grădinița creșă „Guguță” au acceptat cu drag să participe alături de educatori la acțiunile de colectare a deșeurilor de pe spațiul public de lângă grădiniță, stadionul din preajmă și căile de acces spre grădiniță. În acest mod dânșii  au oferit copiilor un exemplu de implicare și comportament civic responsabil.

Alături de copii, tineri și adulți, au participat activ la acțiuni de colectare a deșeurilor Grupurile de Inițiativă Locală „Pyretus” și „Vasilica” din municipiul Ungheni și voluntarii Grupului de Inițiativă „ProUngheni”. Menționăm că, Ziua Mondială a Curățeniei a fost stabilită de Organizația Națiunilor Uniteîn parteneriat cu organizația Clean-Up the World pe data de 23 septembrie 1993  cu scopul de a îndemna societatea să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul înconjurător.

read more

Proiect „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”/ „Waste Free Rivers for a Clean Black”

11 septembrie 2019                                                                       mun. Ungheni

Cu prilejul Zilei Mondiale a Curăţeniei, pe 20 septembrie 2019 Primăria Municipiului Ungheni împreună cu partenerii civici va organiza diverse activități și evenimente de salubrizare în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Scopul acţiunilor organizate în această zi este sensibilizarea și conștientizarea locuitoriilor orașului Ungheni privind păstrarea curăţeniei în locurile unde trăiesc sau muncesc precum  şi în locurile publice contribuind astfel la menţinerea unui mediu curat şi la protejarea sănătăţii lor.

Ziua Mondială a Curățeniei a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite în parteneriat cu organizația Clean- Up the World pe data de 23 septembrie 1993 pentru a îndemna societatea să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul înconjurător. De atunci, ani la rând, de  Ziua Mondială a Curățeniei au fost organizate acțiuni de curățare a albiilor râurilor și lacurilor, spațiilor verzi, de odihnă și agrement,au fost plantați arbori și arbuști, elaborate proiecte privind conservarea apei si energiei. Un rol important, în activitățile dedicate Zilei Mondiale a Curățeniei, îl au campaniile de promovare și informare a cetățenilor privind protecția mediului înconjurător.  

Diverse studii realizate de-a lungul timpului au arătat că mai bine de 80% din maladii și un sfert din decesele înregistrate în lumea a treia sunt cauzate atât de consumul apei și a alimentelor contaminate, cât și de deșeurile de diverse tipuri. În acest sens, gestionarea deșeurilor constituie una dintre problemele cele mai dificile ale lumii moderne iar preocupările privind un mediu sănătos au început să prindă din ce în ce mai mult contur. Anual, la nivel local și regional, autorităţile publice şi organizațiile neguvernamentale desfășoară campanii de igienizare a parcurilor, străzilor sau fâșiilor forestiere din apropierea zonelor rezidenţiale, încercând să dea un exemplu societăţii civile cum să protejeze mediul. În acelaşi timp, de Ziua Mondială a Curățeniei sunt organizate  campanii de informare asupra efectelor pe care le au deşeurile asupra apelor şi solului, sunt inițiate mișcări civice ecologiste, se realizează proiecte de reciclare a plasticului, metalelor sau hârtiei, încercându-se producerea unei schimbări vizibile într-o singură zi.

Vom sublinia însă că eforturile privind protejarea mediului nu sunt doar responsabilitatea exclusivă a autorităților publice locale. Întâi de toate, aceasta este o datorie a noastră, a tuturor cetățenilor, pentru că nu vom putea aspira la o viață sănătoasă fără a avea un mediu curat.

Primăria Municipiului Ungheni invită toți cetățenii, de la mic la mare, să participe la activitățile de salubrizare care vor fi organizate la scara întregului oraș pe 20 septembrie 2019 în intervalul de timp 10.00-18.00. Anunțul  despre Ziua Mondială a Curățeniei în Municipiul Ungheni îl găsiți pe site-urile Primăriei Ungheni www.ungheni.md, AO CRDD www.crdd.md, AO FCU www.fundatiacomunitaraungheni.md    

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX,  are drept scop să contribuie  la promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre Grupurile de Inițiativă Locală, ONG-uri, cetățeni și autoritățile publice locale privind abordarea și soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  va contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței protecției mediului înconjurător, facilitarea schimburilor de experiență și replicarea bunelor practici ale ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală  privind promovarea unui mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare pe următoarele 2 domeniii tematice: 1) protecția mediului înconjurător, 2) mod sănătos de viață, odihnă și agrement  care vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement  în comunitățile locale, adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod  clar să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 •   Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 •   Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
 •   Să nu aibă o durată mai mare de 2,5 luni

      Criteriile pentru beneficiari:

 •   Să fie activi în domeniile indicate
 •   Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 •   Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

   Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 •   Activităţi generatoare de profit
 •   Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 •   Activităţi cu caracter religios
 •   Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  09–11 septembrie 2019,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  11 septembrie 2019, ora 16.00.

Luni,  19 august 2019, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

read more

În cadrul Proiectului „Implicarea civic pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” (MDA/SGP/OP5/Y7/CORE/CC/2018/15), finanțat de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu, implementat în perioada 09.08.2018 – 31.05.2019, a fost realizat un Studiu de evaluare a satisfacției locatarilor privind calitatea condițiilor de trai și prioritizarea necesităților de ecologizare a mediului în municipiul Ungheni”. Studiul a fost realizat în 2 etape: etapa inițială și etapa finală după ce s-au realizat lucrări de amenajare a unei parcări, a unui teren de joacă și de fitness, spații verzi, instalare banci și urne, modernizare ilumunat public în curtea blocurilor de locuit de pe str. Porumbescu 3, 5, 7 și str. Alexandru cel Bun 32. Totodata, elementul inovativ a fost instalarea unei stații fotovoltaice, care asigură iluminatul public în curtea blocurilor menționate prin intermediul energiei solare. 

Pentru a vedea cum percep unghenenii schimbările de îmbunătățire a condițiilor de trai, puteți accesa rezultatele Studiului de evaluare a satisfacției locatarilor privind calitatea condițiilor de trai și prioritizarea necesităților de ecologizare a mediului în municipiul Ungheni” inițial și final.

read more