În cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria municipiului Ungheni organizează Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” în perioada 09 – 10 decembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului „Fondul de Granturi Mici” al „Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale din Republica Moldova”, implementat de către Solidarity Fund PL.

Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” va aduce în atenția publicului frumusețea și originalitatea tradițiilor din orașele înfrățite Ungheni și Dorohoi. Acest festival va încuraja și sprijini crearea reţelelor de cooperare durabilă între cele două municipii (Ungheni, Dorohoi), constituind un prim schimb cultural de dezvoltare și promovare a folclorului local, artei tradiţionale meşteşugărești și artei plastice moderne. 

Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” va include mai multe secţiuni și evenimente:

 • Secţiunea I – Interpretare vocală (solişti vocali)
 • Secţiunea a II –a – Interpretare instrumentală (solişti instrumentişti)
 • Secţiunea a III-a – Ansambluri de cântece şi dansuri / interpretare instrumentală și dans
 • Parada costumelor populare
 • Expoziția articolelor de artizanat cu specific autohton
 • Expoziția de picturi care reflectă tematica și coloritul zonei.

În atenția publicului larg, vor fi aduse și promovate piese folclorice muzicale și dansuri populare interpretate de artiști amatori, vor fi expuse articole de artizanat cu specific autohton confecționate de meşteşugari individuali și/sau asociații de meşteşugari, lucrări ale artiștilor plastici care reflectă tematica și coloritul zonelor de unde provin.

Doritorii să participe la Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” (secțiunile I,II și III, parada costumelor populare,  expoziția articolelor de artizanat cu specific autohton și la expoziția de picturi) se vor înscrie la concurs și vor confirma  participarea la adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com sau la numărul de telefon: (236) 2 74 39 până la data de 01 decembrie 2017. 

Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani” va avea loc la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni, sala mică (str. Bălcescu nr.9).

Vă invităm să participați și să admirați formaţii de cântece și dansuri populare, studiouri muzicale și expoziții cu articole de artizanat cu specific autohton și de picturi organizate pentru transmiterea folclorului popular, tezaur de nepreţuit, către generaţiile tinere, asigurând continuitatea şi dăinuirea unor valori inestimabile pentru cultura neamului. 

Vă așteptăm cu drag la Festivalul Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”! 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiectul  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu ONG Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Competiția sportivă la joc de dame în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă sunteți amatori ai jocului de dame, doriți să vă dezvolțați un caracter puternic, aveți o pasiune extremă pentru acest sport și doriți să vă faceți prieteni noi, atunci înscrieți-vă în Competiția sportivă la joc de dame „Ungheni – 555 de ani”.

I. Ce reprezintă Competiția sportivă la joc de dame „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la joc de dame este organizată în scopul popularizării jocului de dame în municipiul Ungheni, în special în rândul locuitorilor de toate vârstele din cele 7 cartiere și al identificării amatorilor jocului de dame pentru pregătirea lor și participarea la concursurile locale, raionale și naționale.

II. Cine poate participa și se poate înscrie în Competiția sportivă la joc de dame „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la joc de dame se adresează persoanelor fără calificare sportivă din toate cartierele municipiului Ungheni.

III. Care sunt condițiile de participare la Competiția sportivă la joc de dame „Ungheni – 555 de ani”?

Doritorii de a participa la Competiția sportivă la joc de dame vor completa un Formular de înscriere click aici și îl vor expedia până pe data de 24 noiembrie 2017 pe adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com sau îl vor prezenta la Primăria municipiului Ungheni bir.205. Mai multe detalii pot fi obținute la telefonul (236) 2 74 39.

Când şi unde va avea loc Competiția sportivă la joc de dame „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la joc de dame va avea loc pe 30 noiembrie 2017, ora 14:00 la Școala sportivă orășenească în incinta Clubului de șah (str.N. Bălcescu nr.9). 

Regulamentul Competiției sportive la joc de dame „Ungheni – 555 de ani” poate fi descărcat aici. 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiectul  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Competiția sportivă la șah în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă sunteți amatori ai jocului de șah, doriți să vă dezvolțați un caracter puternic, aveți o pasiune extremă pentru acest sport și doriți să vă faceți prieteni noi, atunci înscrieți-vă în Competiția sportivă la joc de șah „Ungheni – 555 de ani”.

I. Ce reprezintă Competiția sportivă la șah „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la șah este organizată în scopul popularizării șahului în municipiul Ungheni, în special în rândul locuitorilor de toate vârstele din cele 7 cartiere și al identificării amatorilor de șah pentru pregătirea lor și participarea la concursurile locale, raionale și naționale.

II. Cine poate participa și se poate înscrie în Competiția sportivă la șah „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la șah se adresează persoanelor fără calificare sportivă din toate cartierele municipiului Ungheni.

III. Care sunt condițiile de participare la Competiția sportivă la șah „Ungheni – 555 de ani”?

Doritorii de a participa la Competiția sportivă de șah vor completa un Formular de înscriere click aici și îl vor expedia până pe data de 24 noiembrie 2017 pe adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com sau îl vor prezenta la Primăria municipiului Ungheni bir.205. Mai multe detalii pot fi obținute la telefonul (236) 2 74 29.

IV. Când şi unde va avea loc Competiția sportivă la șah „Ungheni – 555 de ani”?

Competiția sportivă la șah va avea loc pe 28 noiembrie 2017, ora 14:00 la Școala sportivă orășenească în incinta Clubului de șah (str. N.Bălcescu nr.9). 

Regulamentul Competiției sportive la șah „Ungheni – 555 de ani” poate fi descărcat aici. 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul/expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în orașul Ungheni” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți place să-ți redai sentimentele prin pictură, ești un promotor al frumosului și obiceiurilor/tradițiilor populare, atunci participă la Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni”.

I. Ce reprezintă Concursul/Expoziția de pictură?

Concursul/expoziția de pictură are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Ungheni  pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare. Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” se va organiza în perioada 13 – 24 noiembrie 2017.

II. Cine poate participa la Concurs/Expoziția de pictură?

La concurs pot participa copii şi tineri talentaţi în arta picturii, inclusiv cei care învață la Școala de arte plastice din municipiul Ungheni. Fiecare lucrare va include un titlu, semnătura autorului și datele de contact (telefon, e-mail).

III. Cum, unde şi când se depun picturile?

Picturile în format A4 și A3 se vor depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) până la data de 24 noiembrie 2017.

IV. Care sunt citeriile de selectare a picturilor?

Se va atrage atenția la:

 1. originalitatea abordării temei concursului
 2. viziunea referitor la transmiterea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor populare
 3. originalitatea picturii
 4. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de pictura „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” vor fi prezentate și promovate la Expoziția cu aceeași denumire vernisată în holul Palatului de Cultură din municipiul Ungheni în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc la în perioada 09 – 10 decembrie 2017. 

Regulamentul Concursului/Expoziției de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” îl găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească  Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți poți exprima sentimentele prin versuri, îți place muzica și dansul, ești un promotor al muzicii ușoare sau populare, atunci înscrie-te să participi la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”.

I. Ce reprezintă Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”?

Concursul de poezie, muzică și dans are ca scop stimularea creativității și imaginației artistice, valorificarea inteligențelor multiple la copii și tineri, precum și promovarea tinerelor talente locale care reușesc prin versuri proprii, muzică și dans să cultive dragostea față de orașul natal. Prin acest concurs copiii și tinerii ne vor ghida în lumea creată de ei, plină de noutate, de farmec, de sensibilitate și de fantezie, unde ne vom îmbogăți cu toții din creațiile lor literare, de muzică deosebită și dansuri inedite.

II. Cine poate participa la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”? 

La concurs pot participa copii (de la 4 ani) şi tineri (până la 35 ani) din municipiul Ungheni, care au pasiunea scrisului, a muzicii sau dansului. Se admit în competiție și grupuri (mici sau mari), ansambluri și formații artistice.

III. Care sunt condițiile de participare? 

Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni:

 • Secțiunea poezie
 • Secțiunea interpretare voce sau instrument muzical
 • Secțiunea dans

Fiecare doritor să participe la Concurs va completa Fișa de înscriere (descarcă aici) și va expedia în format electronic câte 1  poezie compusă despre orașul natal/ 1 înregistrare audio interpretare voce sau 1 înregistrare audio melodie interpretată la instrument muzical / 1 înregistrare audio și video dans /un link de pe Youtube sau un mp3.

IV. Cum şi unde se depun lucrările scrise / melodiile și înregistrările audio și video? 

Lucrărea scrisă/cântecul sau melodia/înregistrarea dansului audio și video se va depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) sau vor fi expediate la adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com.

Data limită de primire a lucrărilor scrise/cântecelor sau melodiilor audio/înregistrărilor audio și video dansuri – 30 noiembrie 2017.

V. Cine va juriza lucrările/melodiile/înregistrările?

Va fi instituit un juriu din 5 persoane (personalități notorii din municipiul Ungheni) care va stabili criteriile de evaluare a versurilor, interpretărilor și dansurilor. Decizia juriului nu poate fi contestată. 

VI. Unde și când vor fi prezentate și promovate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” vor fi prezentate și promovate în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc în perioada 09 – 10 decembrie 2017 la Palatul de Cultură al municipiului Ungheni.

Învingătorii Concursului vor primi diplome și premii și vor fi invitați să evolueze în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, în ziua a II-a/ 10 decembrie 2017, ora 11:00/.

Regulamentul Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” poate fi descărcat aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiect „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Dacă eşti o persoană talentată, îți place muzica și literatura, ești un promotor al valorilor și muzicii populare, atunci înscrie-te să participi la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”.

I. Ce reprezintă serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”? 
Serata muzical-literară reprezintă o întrunire informală cu caracter literar și muzical unde pot participa toți doritorii pentru a promova căntecul popular și operele folclorice.

II. Cine poate participa la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”?
La serata muzical-literară pot participa copii şi tineri, persoane adulte și în etate din municipiul Ungheni.

III. Care este contribuția participanților?
Serata muzical-literară va include un recital de cântece și opere folclorice. Participanții sunt invitați să cânte și să recite opere din tezaurul folcloric.

IV. Când şi unde va avea loc serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”?
Serata muzical-literară va avea loc pe 24 noiembrie 2017, ora 16:00 în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni. Doritorii să participe la serata muzical-literară sunt invitați să confirme participarea la numerele de telefon (236) 2 74 39 / 069230563 sau la adresa de e-mail primaria.ungheni@gmail.com până cel târziu 20 noiembrie 2017.

Regulamentul seratei muzical – literare „Cafeneaua Culturală” îl găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Pe data de 03 octombrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Sesiunea de instruire cu tema „Ce trebuie de făcut pentru combaterea schimbărilor climatice” a cadrelor didactice și managerilor școlari din Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi”, în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice ”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniškis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Scopul sesiunii de instruire a fost informarea și implicarea școlilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate, iar obiectivul specific a vizat dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesorilor și managerilor școlari privind conținutul și metodele de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru a fi aplicate în școli în cadrul orelor educative cu elevii.

La sesiunea de instruire au participat 21 de profesori și manageri școlari din 5 licee ale municipiului Ungheni, care au luat cunoștință de cauzele ce provoacă schimbările climatice (efectul de seră, cum lucrează climatologii, gazele cu efect de seră pe care le producem), ce face Uniunea Europeană și ce urmează să facă pentru combaterea schimbărilor climatice, au exersat în grup subiectul ce putem face noi pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel de localitate. De asemenea, participanții au primit materialul instructiv de la sesiunea de instruire precum și întreg necesarul pentru desfășurarea orelor educative în școli: agenda orei educative, câte un model de scenariu al orei educative, ghidul de adaptare la schimbările climatice pentru elevi, pliante informaționale și promoționale despre efectele schimbărilor climatice și măsurile de atenuare și adaptare la nivel local.

În perioada imediat următoare, 09-13 octombrie 2017, în Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „ Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „ Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi” s-au desfășurat orele educative cu tema „Ce trebuie și putem noi să facem pentru combaterea schimbărilor climatice”, care au avut ca scop informarea și implicarea elevilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate. În cadrul a 40 de ore educative desfășurate în școli a fost atins un obiectiv specific important care a vizat dezvoltarea cunoștințelor elevilor claselor gimnaziale și liceale privind modalitățile de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru ca acestea să fie puse apoi în practică împreună cu părinții lor.

Cei 1059 de elevi, participanți la 40 ore educative în 5 licee, au conștientizat efectele negative ale schimărilor climatice și și-au luat angajamentul să ia măsuri de eficiență energetică: și să aibă o atitudine responsabilă față de consumul de energie să colecteze deșeurile selectiv, să economisească curentul electric și apa caldă, să utilizeze rațional aparatele electrice, electronice și electrocasnice, să discute în familie și cu prietenii lor subiectul abordat la ora educativă dedicată schimbărilor climatice.

Merită să apreciem eforturile tuturor managerilor școlari și cadrelor didactice pentru reușita orelor educative la care au participat 1056 de elevi planificate fiind 32 de ore și 900 de elevi.
Vedeți mai jos o galerie foto de la sesiunea de instruire și orele educative realizate în cadrul proiectului „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09


read more

23 octombrie 2017, Ungheni

În a doua decadă a lunii octombrie 2017 s-au desfășurat audierile publice  cu privire la  domeniile prioritare de dezvoltare, execuția  bugetelor școlilor pentru anii 2015-2017 și  proiectele de  buget  pe anul 2018 în instituțiile de învâțământ beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea”,  finanțat de Banca Mondială și implementat  de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup”,  în parteneriat cu autoritățile publice locale de nivel I și II,  Direcția Educație Ungheni, Direcția de învățământ Nisporeni  și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

La audierile publice  organizate în școlile beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea” din anul 2017/LT „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni, Gimnaziul „Elada” din satul Măcărești, Gimnaziile din satele Florițoaia Nouă și Costuleni, raionul Ungheni/,  au participat 401 persoane/ managerii școlilor, cadrele didactice, părinții, elevii, directorii școlilor din localitățile limitrofe, reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, autorităților publice locale de nivel I și II, Direcțiilor Educație din raioanele Ungheni și Nisporeni.

Fiecare școală  în parte a înregistrat  o participare activă a reprezentanţilor comunităţii la  audierile publice a bugetelor şcolilor: au participat 401 de reprezentanţi ai administrației școlilor, cadrelor didactice, elevilor, părinților, mediului privat, societății civile și autorităților publice locale printre care Ludmila GUZUN/ Președinta raionului Ungheni, Alexandra LUNGU/Director  adjunct  Direcția Învățământ, Tineret și Sport  Nisporeni, Vera LAZĂR/ Șefă Direcția Finanțe Consiliului raional Nisporeni, Silvia CRÂȘMARU și Sorin GURĂU/  primarii  satelor Grozești și Costuleni, Iacob PÂNTEA și Serghei MĂRGĂRINT, primarii  comunelor  Măcărești și Florițoaia Veche.

În cadrul audierilor publice, participanții  s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a școlilor pentru următorii 3-5 ani și  au luat cunoștință de execuția  bugetelor  școlilor pentru anii  2015-2017. Eleviii, părinții  și  cadrele didactice au făcut un șir de propuneri la proiectele de bugete pentru anul 2018 care, în majoritate, vizează dezvoltarea bazei tehnico-materiale și didactice a școlilor: reparația anexelor, sistemelor de încălzire și canalizare, claselor de studii, construcția, renovarea și amenajarea unor încăperi adiționale necesare pentru activitățile extrașcolare și de sport, dotarea cabinetelor pe discipline cu echipamente și materiale didactice corespunzătoare (chimie, biologie, informatică), achiziționarea televizoarelor, tablelor interactive, fondurilor de carte. În același timp, participanții au  făcut diverse propuneri și  recomandări specifice  nevoilor  proprii  fiecărei școli în parte care nu necesită foarte multe resurse financiare.

Participanții la audierea publică de la Liceul Teoretic  „Prometeu” au propus achiziționarea unui xerox de o capacitate mai mare,  îmbunătățirea graficului transportului public la care să aibă acces elevii din localitățile limitrofe sau asigurarea cu transport școlar suplimentar, introducerea programei de orientare a elevilor în cariera profesională, planificarea măsurilor de motivare a elevilor cu înalte reușite la învățătură și a cadrelor didactice îndrumătoare, încheierea acordurilor de parteneriat școală- autorități publice locale-comunitate, o zi din săptămână dedicată părinților ca aceștia să poată fi pregătiți să participe în educația copiilor.

Aplicarea unui program de educație pentru comunitate, alimentarea elevilor din clasele V-IX, conectarea la internet,  construcția unei săli de sport – acestea  sunt câteva dintre  recomandările  făcute  în numele participanților (elevi, părinți, profesori) la audierea publică  a bugetului Gimnaziului „Elada” din satul Măcărești din  18 octombrie 2017.

Printre  propunerile celor 101 participanți la audierea publică a bugetului Gimnaziului Florițoaia Nouă/comuna Florițoaia Veche din 19 octombrie 2017, care să contribuie la soluționarea celor mai arzătoare probleme, se numără achiziționarea costumelor naționale pentru elevi,  renovarea terenului sportiv, amenajarea sălii de festivități și a unui parc în curtea școlii.

La audierea publică  a bugetului Gimnaziului Costuleni, în numele a 135 de participanții,vorbitorii au relatat despre problemeleidentificate de infrastructură, dotări cu echipamente și mobilier, au  propus administrației școlii să  includă  în bugetul  pentru anul 2018 următoarele activități pe care le consideră prioritare : reparația și consolidarea temeliei blocului de studii,instalarea camerelor video pentru supravegherea și siguranța elevilor, dotarea sălilor de clasă cu vestiare, reparația sistemelor termic și  sanitar din școală, achiziționarea literaturii beletristice.

După  consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli  s-au convocat în ședințe, au  analizat toate propunerile și recomandările participanților și le-au  prioritizat pentru a fi incluse în proiectele de bugete  pe anul 2018.

 Proiectul „Școala Mea” cu Sloganul Implicarea începe aici este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din orașul Ungheni, partener regional.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind participarea activă la identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  prin care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea unui proces educațional de calitate.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos

 Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Audiere Publică LT „Prometeu”, s. Grozești, r. Nisporeni (17 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul „Elada”, s. Măcărești, r. Ungheni (18 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Florițoaia Nouă, s. Florițoaia Nouă. r. Ungheni (19 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni (20 octombrie 2017)

read more

CONCURS DE LUCRĂRI DIN DEȘEURI RECICLABILE

inițiat în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de lucrări din deșeuri reciclabile „Un mediu curat pentru fiecare!”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul Campaniei de informare și conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile cu tema „Un mediu curat pentru fiecare!”.

I. Ce scop are concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor pentru reducerea poluării mediului.

II. Cine poate participa la concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
La concursul de lucrări din deșeuri reciclabile pot participa preșcolarii îndrumați de educatori din grădinițele de copii, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale care învață în instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe (școli primare, licee, colegii). Lucrările vor fi însoțite de o inscripție cu numele participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Unde şi când se depun lucrările din deșeuri reciclabile?
Lucrările din deșeuri reciclabile se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

IV.Criteriile de selectare a lucrărilor din deșeuri reciclabile sunt:

a. viziunea privind reducerea poluării mediului prin folosirea deșeurilor reciclabile
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului „Un mediu curat pentru fiecare!” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68;236 2 53 09;

read more

ANUNŢ CONCURS DE DESEN

On October 16th, 2017, posted in: Noutăţi, Oferte by

ANUNŢ

în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de desen cu tematica „ECO UNGHENI”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul campaniei de conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de desen „ECO UNGHENI”.

E știut că pe copiii și tinerii noștri îi interesează cum să protejeze natura, să traiască într-un mediu curat și să aibă grijă de cei dragi. Deopotrivă, se cunoaște că acești copii și tineri sunt inspirați și plini de imaginație. Așadar, copiii și tinerii sunt provocați să se înscrie la concursul de desen „ECO UNGHENI”.

I. Care este scopul concursului de desen?
Concursul de desen „ECO UNGHENI” are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind reducerea poluării mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

II. Ce reprezintă concursul de desen?
La concurs se depun desenele în care copiii și tinerii își vor prezenta viziunea despre colectarea selectivă, folosirea, stocarea sau reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Pot fi prezentate desene optimiste (de tipul “AȘA DA!”), sau desene în care vor fi expuse moduri greșite de păstrare sau debarasare de astfel de aparate (de tipul “AȘA NU!”).

Copiii și tinerii vor exprima și/sau spune în imagini cum văd ei reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Nu e nevoie ca participanții la concurs să aibă cunostințe vaste de desen, sunt suficiente doar ideile lor interesante.

II. Cine poate participa la concurs?
La concurs pot participa copiii şi tinerii de vârstă școlară care învață în școala de arte plastice, școlile primare, liceele și colegiile din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe. Desenele vor purta semnăturile participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Ce format trebuie să aibă desenele prezentate la concurs?
Formatul desenelor- A4 sau A3 .

IV. Când și unde se depun desenele?
Desenele se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

V. Criteriile de selectare a desenelor/vor fi apreciate și punctate:

a. viziunea privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului de desen „ECO UNGHENI” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09.

read more