Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul/expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în orașul Ungheni” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți place să-ți redai sentimentele prin pictură, ești un promotor al frumosului și obiceiurilor/tradițiilor populare, atunci participă la Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni”.

I. Ce reprezintă Concursul/Expoziția de pictură?

Concursul/expoziția de pictură are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Ungheni  pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare. Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” se va organiza în perioada 13 – 24 noiembrie 2017.

II. Cine poate participa la Concurs/Expoziția de pictură?

La concurs pot participa copii şi tineri talentaţi în arta picturii, inclusiv cei care învață la Școala de arte plastice din municipiul Ungheni. Fiecare lucrare va include un titlu, semnătura autorului și datele de contact (telefon, e-mail).

III. Cum, unde şi când se depun picturile?

Picturile în format A4 și A3 se vor depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) până la data de 24 noiembrie 2017.

IV. Care sunt citeriile de selectare a picturilor?

Se va atrage atenția la:

  1. originalitatea abordării temei concursului
  2. viziunea referitor la transmiterea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor populare
  3. originalitatea picturii
  4. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de pictura „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” vor fi prezentate și promovate la Expoziția cu aceeași denumire vernisată în holul Palatului de Cultură din municipiul Ungheni în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc la în perioada 09 – 10 decembrie 2017. 

Regulamentul Concursului/Expoziției de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” îl găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească  Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți poți exprima sentimentele prin versuri, îți place muzica și dansul, ești un promotor al muzicii ușoare sau populare, atunci înscrie-te să participi la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”.

I. Ce reprezintă Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”?

Concursul de poezie, muzică și dans are ca scop stimularea creativității și imaginației artistice, valorificarea inteligențelor multiple la copii și tineri, precum și promovarea tinerelor talente locale care reușesc prin versuri proprii, muzică și dans să cultive dragostea față de orașul natal. Prin acest concurs copiii și tinerii ne vor ghida în lumea creată de ei, plină de noutate, de farmec, de sensibilitate și de fantezie, unde ne vom îmbogăți cu toții din creațiile lor literare, de muzică deosebită și dansuri inedite.

II. Cine poate participa la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”? 

La concurs pot participa copii (de la 4 ani) şi tineri (până la 35 ani) din municipiul Ungheni, care au pasiunea scrisului, a muzicii sau dansului. Se admit în competiție și grupuri (mici sau mari), ansambluri și formații artistice.

III. Care sunt condițiile de participare? 

Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni:

  • Secțiunea poezie
  • Secțiunea interpretare voce sau instrument muzical
  • Secțiunea dans

Fiecare doritor să participe la Concurs va completa Fișa de înscriere (descarcă aici) și va expedia în format electronic câte 1  poezie compusă despre orașul natal/ 1 înregistrare audio interpretare voce sau 1 înregistrare audio melodie interpretată la instrument muzical / 1 înregistrare audio și video dans /un link de pe Youtube sau un mp3.

IV. Cum şi unde se depun lucrările scrise / melodiile și înregistrările audio și video? 

Lucrărea scrisă/cântecul sau melodia/înregistrarea dansului audio și video se va depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) sau vor fi expediate la adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com.

Data limită de primire a lucrărilor scrise/cântecelor sau melodiilor audio/înregistrărilor audio și video dansuri – 30 noiembrie 2017.

V. Cine va juriza lucrările/melodiile/înregistrările?

Va fi instituit un juriu din 5 persoane (personalități notorii din municipiul Ungheni) care va stabili criteriile de evaluare a versurilor, interpretărilor și dansurilor. Decizia juriului nu poate fi contestată. 

VI. Unde și când vor fi prezentate și promovate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” vor fi prezentate și promovate în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc în perioada 09 – 10 decembrie 2017 la Palatul de Cultură al municipiului Ungheni.

Învingătorii Concursului vor primi diplome și premii și vor fi invitați să evolueze în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, în ziua a II-a/ 10 decembrie 2017, ora 11:00/.

Regulamentul Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” poate fi descărcat aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Proiect „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Dacă eşti o persoană talentată, îți place muzica și literatura, ești un promotor al valorilor și muzicii populare, atunci înscrie-te să participi la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”.

I. Ce reprezintă serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”? 
Serata muzical-literară reprezintă o întrunire informală cu caracter literar și muzical unde pot participa toți doritorii pentru a promova căntecul popular și operele folclorice.

II. Cine poate participa la serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”?
La serata muzical-literară pot participa copii şi tineri, persoane adulte și în etate din municipiul Ungheni.

III. Care este contribuția participanților?
Serata muzical-literară va include un recital de cântece și opere folclorice. Participanții sunt invitați să cânte și să recite opere din tezaurul folcloric.

IV. Când şi unde va avea loc serata muzical – literară „Cafeneaua Culturală”?
Serata muzical-literară va avea loc pe 24 noiembrie 2017, ora 16:00 în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni. Doritorii să participe la serata muzical-literară sunt invitați să confirme participarea la numerele de telefon (236) 2 74 39 / 069230563 sau la adresa de e-mail primaria.ungheni@gmail.com până cel târziu 20 noiembrie 2017.

Regulamentul seratei muzical – literare „Cafeneaua Culturală” îl găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Pe data de 03 octombrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Sesiunea de instruire cu tema „Ce trebuie de făcut pentru combaterea schimbărilor climatice” a cadrelor didactice și managerilor școlari din Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi”, în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice ”, finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbărileclimatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniškis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările sclimatice.

Scopul sesiunii de instruire a fost informarea și implicarea școlilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate, iar obiectivul specific a vizat dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesorilor și managerilor școlari privind conținutul și metodele de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru a fi aplicate în școli în cadrul orelor educative cu elevii.

La sesiunea de instruire au participat 21 de profesori și manageri școlari din 5 licee ale municipiului Ungheni, care au luat cunoștință de cauzele ce provoacă schimbările climatice (efectul de seră, cum lucrează climatologii, gazele cu efect de seră pe care le producem), ce face Uniunea Europeană și ce urmează să facă pentru combaterea schimbărilor climatice, au exersat în grup subiectul ce putem face noi pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel de localitate. De asemenea, participanții au primit materialul instructiv de la sesiunea de instruire precum și întreg necesarul pentru desfășurarea orelor educative în școli: agenda orei educative, câte un model de scenariu al orei educative, ghidul de adaptare la schimbările climatice pentru elevi, pliante informaționale și promoționale despre efectele schimbărilor climatice și măsurile de atenuare și adaptare la nivel local.

În perioada imediat următoare, 09-13 octombrie 2017, în Liceele Teoretice „Ion Creangă”, „ Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, „ Alecsandr Pușkin” și „ Gheorghe Asachi” s-au desfășurat orele educative cu tema „Ce trebuie și putem noi să facem pentru combaterea schimbărilor climatice”, care au avut ca scop informarea și implicarea elevilor în procesul de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel de comunitate. În cadrul a 40 de ore educative desfășurate în școli a fost atins un obiectiv specific important care a vizat dezvoltarea cunoștințelor elevilor claselor gimnaziale și liceale privind modalitățile de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru ca acestea să fie puse apoi în practică împreună cu părinții lor.

Cei 1059 de elevi, participanți la 40 ore educative în 5 licee, au conștientizat efectele negative ale schimărilor climatice și și-au luat angajamentul să ia măsuri de eficiență energetică: și să aibă o atitudine responsabilă față de consumul de energie să colecteze deșeurile selectiv, să economisească curentul electric și apa caldă, să utilizeze rațional aparatele electrice, electronice și electrocasnice, să discute în familie și cu prietenii lor subiectul abordat la ora educativă dedicată schimbărilor climatice.

Merită să apreciem eforturile tuturor managerilor școlari și cadrelor didactice pentru reușita orelor educative la care au participat 1056 de elevi planificate fiind 32 de ore și 900 de elevi.
Vedeți mai jos o galerie foto de la sesiunea de instruire și orele educative realizate în cadrul proiectului „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09


read more

23 octombrie 2017, Ungheni

În a doua decadă a lunii octombrie 2017 s-au desfășurat audierile publice  cu privire la  domeniile prioritare de dezvoltare, execuția  bugetelor școlilor pentru anii 2015-2017 și  proiectele de  buget  pe anul 2018 în instituțiile de învâțământ beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea”,  finanțat de Banca Mondială și implementat  de Centrul Analitic Independent „Expert – Grup”,  în parteneriat cu autoritățile publice locale de nivel I și II,  Direcția Educație Ungheni, Direcția de învățământ Nisporeni  și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

La audierile publice  organizate în școlile beneficiare ale  Proiectului „Școala Mea” din anul 2017/LT „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni, Gimnaziul „Elada” din satul Măcărești, Gimnaziile din satele Florițoaia Nouă și Costuleni, raionul Ungheni/,  au participat 401 persoane/ managerii școlilor, cadrele didactice, părinții, elevii, directorii școlilor din localitățile limitrofe, reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, autorităților publice locale de nivel I și II, Direcțiilor Educație din raioanele Ungheni și Nisporeni.

Fiecare școală  în parte a înregistrat  o participare activă a reprezentanţilor comunităţii la  audierile publice a bugetelor şcolilor: au participat 401 de reprezentanţi ai administrației școlilor, cadrelor didactice, elevilor, părinților, mediului privat, societății civile și autorităților publice locale printre care Ludmila GUZUN/ Președinta raionului Ungheni, Alexandra LUNGU/Director  adjunct  Direcția Învățământ, Tineret și Sport  Nisporeni, Vera LAZĂR/ Șefă Direcția Finanțe Consiliului raional Nisporeni, Silvia CRÂȘMARU și Sorin GURĂU/  primarii  satelor Grozești și Costuleni, Iacob PÂNTEA și Serghei MĂRGĂRINT, primarii  comunelor  Măcărești și Florițoaia Veche.

În cadrul audierilor publice, participanții  s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a școlilor pentru următorii 3-5 ani și  au luat cunoștință de execuția  bugetelor  școlilor pentru anii  2015-2017. Eleviii, părinții  și  cadrele didactice au făcut un șir de propuneri la proiectele de bugete pentru anul 2018 care, în majoritate, vizează dezvoltarea bazei tehnico-materiale și didactice a școlilor: reparația anexelor, sistemelor de încălzire și canalizare, claselor de studii, construcția, renovarea și amenajarea unor încăperi adiționale necesare pentru activitățile extrașcolare și de sport, dotarea cabinetelor pe discipline cu echipamente și materiale didactice corespunzătoare (chimie, biologie, informatică), achiziționarea televizoarelor, tablelor interactive, fondurilor de carte. În același timp, participanții au  făcut diverse propuneri și  recomandări specifice  nevoilor  proprii  fiecărei școli în parte care nu necesită foarte multe resurse financiare.

Participanții la audierea publică de la Liceul Teoretic  „Prometeu” au propus achiziționarea unui xerox de o capacitate mai mare,  îmbunătățirea graficului transportului public la care să aibă acces elevii din localitățile limitrofe sau asigurarea cu transport școlar suplimentar, introducerea programei de orientare a elevilor în cariera profesională, planificarea măsurilor de motivare a elevilor cu înalte reușite la învățătură și a cadrelor didactice îndrumătoare, încheierea acordurilor de parteneriat școală- autorități publice locale-comunitate, o zi din săptămână dedicată părinților ca aceștia să poată fi pregătiți să participe în educația copiilor.

Aplicarea unui program de educație pentru comunitate, alimentarea elevilor din clasele V-IX, conectarea la internet,  construcția unei săli de sport – acestea  sunt câteva dintre  recomandările  făcute  în numele participanților (elevi, părinți, profesori) la audierea publică  a bugetului Gimnaziului „Elada” din satul Măcărești din  18 octombrie 2017.

Printre  propunerile celor 101 participanți la audierea publică a bugetului Gimnaziului Florițoaia Nouă/comuna Florițoaia Veche din 19 octombrie 2017, care să contribuie la soluționarea celor mai arzătoare probleme, se numără achiziționarea costumelor naționale pentru elevi,  renovarea terenului sportiv, amenajarea sălii de festivități și a unui parc în curtea școlii.

La audierea publică  a bugetului Gimnaziului Costuleni, în numele a 135 de participanții,vorbitorii au relatat despre problemeleidentificate de infrastructură, dotări cu echipamente și mobilier, au  propus administrației școlii să  includă  în bugetul  pentru anul 2018 următoarele activități pe care le consideră prioritare : reparația și consolidarea temeliei blocului de studii,instalarea camerelor video pentru supravegherea și siguranța elevilor, dotarea sălilor de clasă cu vestiare, reparația sistemelor termic și  sanitar din școală, achiziționarea literaturii beletristice.

După  consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli  s-au convocat în ședințe, au  analizat toate propunerile și recomandările participanților și le-au  prioritizat pentru a fi incluse în proiectele de bugete  pe anul 2018.

 Proiectul „Școala Mea” cu Sloganul Implicarea începe aici este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Educației și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din orașul Ungheni, partener regional.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind participarea activă la identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  prin care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea unui proces educațional de calitate.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos

 Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Audiere Publică LT „Prometeu”, s. Grozești, r. Nisporeni (17 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul „Elada”, s. Măcărești, r. Ungheni (18 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Florițoaia Nouă, s. Florițoaia Nouă. r. Ungheni (19 octombrie 2017)

Audiere Publică Gimnaziul Costuleni, s. Costuleni, r. Ungheni (20 octombrie 2017)

read more

CONCURS DE LUCRĂRI DIN DEȘEURI RECICLABILE

inițiat în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de lucrări din deșeuri reciclabile „Un mediu curat pentru fiecare!”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul Campaniei de informare și conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile cu tema „Un mediu curat pentru fiecare!”.

I. Ce scop are concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
Concursul de lucrări din deșeuri reciclabile are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor pentru reducerea poluării mediului.

II. Cine poate participa la concursul de lucrări din deșeuri reciclabile?
La concursul de lucrări din deșeuri reciclabile pot participa preșcolarii îndrumați de educatori din grădinițele de copii, elevii claselor primare, gimnaziale și liceale care învață în instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe (școli primare, licee, colegii). Lucrările vor fi însoțite de o inscripție cu numele participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Unde şi când se depun lucrările din deșeuri reciclabile?
Lucrările din deșeuri reciclabile se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

IV.Criteriile de selectare a lucrărilor din deșeuri reciclabile sunt:

a. viziunea privind reducerea poluării mediului prin folosirea deșeurilor reciclabile
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului „Un mediu curat pentru fiecare!” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68;236 2 53 09;

read more

ANUNŢ CONCURS DE DESEN

On October 16th, 2017, posted in: Noutăţi, Oferte by

ANUNŢ

în cadrul Campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la necesitatea și importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice desfășurată de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Grupurile de Inițiativă Locală

Primăria municipiului Ungheni anunță organizarea în perioada 16 – 27 octombrie 2017 a Concursului de desen cu tematica „ECO UNGHENI”, în cadrul Proiectului „Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în orașul Ungheni” finanțat de Agenția Slovacă pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională Bratislava, Republica Slovacă.

Cu prilejul campaniei de conștientizare care are ca scop informarea privind colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și încurajarea comportamentului responsabil față de mediu, Primăria municipiului Ungheni invită copiii și tinerii să aplice la Concursul de desen „ECO UNGHENI”.

E știut că pe copiii și tinerii noștri îi interesează cum să protejeze natura, să traiască într-un mediu curat și să aibă grijă de cei dragi. Deopotrivă, se cunoaște că acești copii și tineri sunt inspirați și plini de imaginație. Așadar, copiii și tinerii sunt provocați să se înscrie la concursul de desen „ECO UNGHENI”.

I. Care este scopul concursului de desen?
Concursul de desen „ECO UNGHENI” are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor privind reducerea poluării mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

II. Ce reprezintă concursul de desen?
La concurs se depun desenele în care copiii și tinerii își vor prezenta viziunea despre colectarea selectivă, folosirea, stocarea sau reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Pot fi prezentate desene optimiste (de tipul “AȘA DA!”), sau desene în care vor fi expuse moduri greșite de păstrare sau debarasare de astfel de aparate (de tipul “AȘA NU!”).

Copiii și tinerii vor exprima și/sau spune în imagini cum văd ei reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în localitățile lor. Nu e nevoie ca participanții la concurs să aibă cunostințe vaste de desen, sunt suficiente doar ideile lor interesante.

II. Cine poate participa la concurs?
La concurs pot participa copiii şi tinerii de vârstă școlară care învață în școala de arte plastice, școlile primare, liceele și colegiile din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe. Desenele vor purta semnăturile participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Ce format trebuie să aibă desenele prezentate la concurs?
Formatul desenelor- A4 sau A3 .

IV. Când și unde se depun desenele?
Desenele se vor depune în perioada 26 – 27 octombrie 2017 la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 501 (tel.: 236 2 53 09).

V. Criteriile de selectare a desenelor/vor fi apreciate și punctate:

a. viziunea privind colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
b. originalitatea abordării temei concursului
c. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?
Rezultatele Concursului de desen „ECO UNGHENI” vor fi prezentate și promovate în cadrul unei expoziții care va fi vernisată în Holul Primăriei municipiului Ungheni. Câștigătorii locurilor I, II și III vor primi diplome și premii.

Pentru mai multe informații, telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09.

read more

Descarcă aici „Ghidul pentru adaptare la schimbarile climatice”

read more

Evenimentele desfășurate  în luna august în cadrul inițiativei „Ungheni-555 de ani”, lansată de Primăria Municipiului Ungheni și Instituția Publică „Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Durabilă Locală și Regională”, au fost deosebite întrucât tocmai în această perioada s-au sărbătorit Zilele Municipiului Ungheni.

În premieră pentru municipiul Ungheni, în corespundere cu  calendarul „Ungheni – 555 de ani”, Fondul pentru Tineri Ungheni a organizat pe Piața Independenței colectarea de fonduri  cu genericul „Water Day”, unde participanții răspunzând unei cauze comune, au avut parte de o mare distracție.  Banii colectați  vor fi utilizați pentru susținerea financiară a proiectelor comunitare.

Micuții de la Grădinițele de copii nr. 9 „Steluța” și nr. 11 „Licurici”, beneficiarii de carte a filialei de carte românească „George Barițiu” și membrii Fondului pentru Tineri Ungheni au desfășurat diverse activități  de promovare a municipiului Ungheni. Copiii de la Grădinița nr.9 „Steluța” au adus un omagiu muzical, versuri și desene, iar cei de la Grădinița nr. 11 „Licurici”  au desenat pe asfalt în locurile cele mai dragi din Ungheni. Împreună cu bibliotecarele, un grup de beneficiari ai filialei de carte românească „George Barițiu” au organizat o activitate literar-muzicală specială dedicată orașului Ungheni la aniversare în contextul altor informații despre Republica Moldova. Fondul pentru Tineri Ungheni  a promovat drapelul Municipiului Ungheni într-o manieră foarte atractivă și ingenioasă. Ei  au oferit în dar membrilor delagațiilor orașelor înfrățite, prezente la Zilele municipiului Ungheni, brățări confecționate din ață de culoare roșie și neagră (culorile drapelului municipiului Ungheni) și fluturași cu cele mai importante destinații turistice care pot fi vizitate la noi în oraș.

Cântecul, poezia, jocul și  o  atmosferă de mare veselie a fost în curtea Grădiniței de copii nr.2 ,,T.Sobolevschi”, unde cu mult fast  s-a marcat cea de-a 555-a aniversare a municipiului Ungheni. Copiii îmbrăcați în hăinuțe de sărbătoare, alături de părinții lor  și educatori, fluturau stegulețe tricolor și inimioare colorate cu inscripția ,,Eu sunt din Ungheni”.

Evenimentele sportive dedicate anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani” din luna august  au avut mare priză la spectatori.  În cadrul turneul de volei de plajă, organizat și desfășurat de Primăria Municipiului Ungheni, au participat 11  echipe, dintre care 4 de femei ( locul I – echipa Colegiului Agroindustrial, locul II- echipa „Zagarancea” și locul III – echipa Spitalului Raional Ungheni)  și 7 de bărbați (locul I echipa „ Tinerețea”, locul II – echipa Școlii Sportive, locul III – echipa  de la SA „Ungheni-Gaz” ). De Zilele Municipiului Ungheni, a avut loc și tradiționalul turneu la joc de dame organizat de Zilele Municipiului Ungheni, în cadrul căruia și-au dat întâlnire 18 jucători. Aturoritățile publice locale au organizat și un turneu de mini fotbal, unde locul I l-a ocupat FC ATILLA, locul II – Poliția de Frontieră și locul III – FC Costuleni, iar Federația Raională de Fotbal Ungheni a desfășurat meciul amical Ungheni – Bucovina Rădăuţi în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Suceava.

În șirul evenimentelor consacrate  anului jubiliar „Ungheni – 555 de ani” se mai înscrie o  expoziție minunată de pictură cu genericul „Orașul Ungheni în prezent și viitor” a elevilor Școlii de Arte Plastice  vernisată în scuarul „Grigore Vieru”,  care a fost admirată de locuitorii și oaspeții orașului nostru. În același context,  în holul Bibliotecii Publice „Dimitrie Cantemir”, unghenenii au avut posibilitatea să  privească expoziția de însemne heraldice ale centrelor administrative din R. Moldova organizată de Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni și Comisia Națională de Heraldică cu prilejul Zilei Independenței . La expoziție  sunt expuse însemnele heraldice ale tuturor raioanelor. În cadrul evenimentului s-a vorbit despre semnificația constituirii acestor simboluri, ca elemente importante ale identității noastre de neam, țară, comunitate, familie. De asemenea, a fost remarcat și  procesul de realizare a noilor steme și drapele ale Municipiului  și raionului Ungheni.    Această expoziție va fi deschisă până pe 1 octombrie 2017.

Unul dintre  evenimentele  de anvergură ale lunii august a fost  inaugurarea sculpturilor executate în cadrul Taberei de Sculptură, ediția  „Ungheni – 555 de ani”. Douăsprezece sculpturi inedite dedicate culturii, literaturii și istoriei neamului nostru au fost amplasate pe Aleea Băștinașilor din Parcul Central.  Sculptură pământeanului nostru Dumitru Verdianu  cu titlul „Mihai Eminescu și Ion Creangă – un ultim adio” a fost amplasată pe strada Mihai Eminescu, în fața sediului Oficiului Consular al României. Sculpt Dumitru Verdianu  și-a exprimat bucuria și satisfacția participârii la această tabără de sculptură și le-a  mărturisit  celor prezenți la eveniment că a fost una dintre cele mai bine organizate ediții, cu un număr mare de sculpturi realizate într-un timp foarte scurt

La invitația Asociației „Unghenenii de Pretutindeni” și a Primăriei Municipiului Ungheni, reprezentanții  diasporei, delegațiilor orașelor înfrățite cu municipiul Ungheni, instituțiilor publice, administrației publice locale și raionale au participat la o discuție – panel cu genericul „555 de oportunități de cooperare internațională pentru municipiului Ungheni” desfășurată la Centrul de Informare pentru Cetățeni. În cadrul acestui eveniment au fost discutate idei de proiecte comune  și oportunități de cooperare pe viitor între orașele înfrățite și Municipiul Ungheni.

Participanții la panelul de discuții au avut ocazia să privească Expoziția „Ungheni – 555 de ani” dedicată Zilelor Municipiului Ungheni, unde  au fost expuse desene cu imagini din Ungheni executate de picii de la grădinița de copii nr.9 „Steluța”, lucrări deosebite din lut confecționate cu mult drag de beneficiarii Centrului de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți” și micuții de la grădinița nr.2 „Tereza Sobolevschi”. Toate exponatele enumerate, lucrările din materiale reciclabile ale copiilor de la Grădinița de copii nr.9 „Steluța” și mărțișoarele prezentate de Direcția Educație Ungheni au fost privite cu admirație de vizitatori. Au captat atenția macheta Ungheniului, confecționată de picii de la grădinița de copii nr. 3 „Andrieș”, pozele cu orașul Ungheni de ieri și azi oferite de Colegiul Agroindustrial, diverse postere, pliante și fluturași editate în cadrul evenimentelor „Ungheni – 555 de ani” organizate și desfășurate de instituțiile publice, agenții economici, asociațiile obștești și grupurile de inițiativă locală. Mult interes au stârnit  produsele marca „Ungheni – 555 de ani”: covorul mare și  covorașul jubiliar țesute  la SA „Covoare-Ungheni”, medalioanele din ceramică, fabricate de ÎI „Petru Șoltoianu” și  ÎI „Nina Dologan”, cartea poștală editată de ÎS „Poșta Moldovei”/ filiala Ungheni. Rama pentru  poze „Ungheni – 555 de ani”, ornamentată cu  iscusință de  Grădinița de copii nr. 3 „Andrieș”,  a avut mare succes oferindu-le posibilitate vizitatorilor să facă sesiuni foto ca amintire de la  Zilele Municipiului Ungheni  2017.

Evenimentul de prezentare a rezultatelor Proiectului „Amenajarea unei zone de odihnă și agrement în Parcul Central din Ungheni”, unde a fost dată în exploatare Aleea băștinașilor  din Parcul Central, s-a bucurat de o prezență foatrte mare: autorități publice locale și raionale, organizații neguvernamentale, instituții educaționale, sculptori participanți la Tabăra de Sculptură, ediția „ Ungheni-555 de ani” reprezentanți ai diasporei  și delegațiilor orașelor înfrățite cu municipiul Ungheni. Primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros a transmis mesaje de mulțumire și a înmânat diplome donatorilor, sculpturilor și unghenenilor care au contribuit la amenajarea Aleii băștinașilor.

 

Primăria Municipiului Ungheni  mulțumește  tuturor  organizatorilor  pentru dedicație și responsabilitate înaltă manifestate  pe durata pregătirii și  desfășurării  evenimentelor, încât  orașul nostru drag Ungheni să fie tot mai bine cunoscut de locuitorii și vizitatorii săi.

 

read more

Viața este o artă pe care trebuie să învățăm să o trăim frumos și sănătos. Acest subiect, dar și rolul credinței creștine, a valorilor culturale și tradițiilor neamului în formarea stilului de viață a omului contemporan au fost abordate în cadrul Taberei Interculturale „Arta ca viață” care s-a desfășurată în perioada 10-13 august 2017, în municipiului Reghin din România care este înfrățit cu municipiul Ungheni din anul 2006.

Astfel, pe parcursul a trei zile Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a găzduit participanți din diferite regiuni ai spațiului românesc – Ungheni – Moldova, Cernăuți-Ucraina, Reghin – România care au avut posibilitatea să participe la un dialog intercultural prin prezentarea specificului tradițiilor și obiceiurilor zonelor din care provin.

Fiecare zi în cadrul taberei avea o anumită tematică. S-a pus accent pe educția spirituală și culinară. Trainerii în domeniul psihologiei și nutriției au explicat că un mod de viață echilibrat are strânsă legătură cu credința creștină, păzită cu atâta strictețe de străbunii noștri, gândirea pozitivă, dragostea și iertarea dăruite necondiționat, și desigur o alimentație sănătoasă, moderată, bazată pe produse naturale.

În cadrul activității practice, participanții la Tabăra Interculturală „Arta ca viață, au avut posibilitatea să împărtășească din experiențele și tradițiile culinare a zonelor din care provin în cadrul concursului de gătit ”Gustul din copilărie”. Cele trei grupuri au realizat bucate după rețetele tradiționale:mâncare cu specific ucrainian – tartă cu fructe, mâncare cu specific moldovenesc – sărmăluțe și mâncare cu specific local (românesc, unguresc) – gulaș. Fără îndoială sărmăluțele neobișnuit de gustoase de la Ungheni au fost foarte apreciate și solicitate.

A urmat prezentarea unui program cultural – artistic specific local. Oaspeții din nordul Bucovinei au încântat publicul prin prestația muzicală a tinerilor artiști. Deosebit de interesant a fost prezentat obiceiul paparudelor de către gazdă, iar unghenenii au prins prietenii din cadrul acestei tabere în „Hora Unirii”, simbol al solidarității și unității neamului.

Ultima zi în cadrul Taberei Interculturale a fost dedicată dezvoltării aptitudinilor artistice, a creativității și cunoașterii prin artă. Coordonați de un artist plastic, participanții au fost provocați să realizeze picturi în ulei pe pânză cu tema „Satul meu”, care au rămas la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Tot în cadrul acestei taberei au fost organizate excursii și vizite a unor obiective turistice de importanță istorică și culturală pentru neamul românesc.

La finele Taberei Interculturale „Arta ca viața”, Roxana Man, directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea” și gazda evenimentului a exprimat satisfacția și bucuria creării legăturilor strânse de prietenie ca rezultat al comunicării interpersonale și interculturale pe parcursul acestor trei zile de tabără.

La rândul ei, Svetlana Ciobanu, directoarea IP Centrul de Resurse  pentru Dezvoltare Durabilă Locală și Regională, coordonatoarea grupului din Ungheni a adus mulțumiri inițiatorilor acestui proiect pentru căldura sufletească cu care au fost primiți oaspeții: „Apreciem efortul și dedicația echipei de implementare a proiectului și ne exprimăm speranța ca pe viitor să fie identificate și alte idei de posibile proiecte, iar colaborarea cu orașele înfrățite să continue pe multiple planuri. Iată că deja unul din aceste planuri, cel cultural, s-a fundamentat și urmează să-l dezvoltăm. În acest sens, experiența Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin poate fi multiplicată și la noi, în municipiul Ungheni, prin realizarea unor proiecte comune între muzee.”

read more