Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concursul de selectare a 20 școli în calitate de beneficiari/parteneri pentru al patrulea an de implementare al inițiativei „Școala Mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”.

La acest anunț sunt anexate cererea de exprimare a interesului și un scurt formular pentru a fi completat de către școlile interesate.

Expresiile de interes/scrisorile de intenție, alături de formularul completat precum și orice alte materiale pe care le considerați relevante în procesul de selectare a școlii pot fi depuse în unul din formatele:

 • e-mail;
  • în persoană;
  • prin fax;
  • prin poștă la adresa:

Centrul Independent Expert-Grup
În atenția: Iulia Sîrghi-Zolotco, Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare
str. Pușkin 45, etajul 2
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 92 99 94
Fax: + 373 22 21 21 51
E-mail: iulia@expert-grup.org
www.expert-grup.org

Toate documentele depuse trebuie să fie semnate și ștampilate. Data limită: 6 februarie 2017, ora 10:00

 

Detalii pe link-ul:  http://scoalamea.md/selectam-scoli-beneficiare-ale-initiativei-scoala-mea-pentru-anul-2017/

read more

Pe durata anului 2015 Fundația Comunitară Ungheni a finanțat 10 proiecte comunitare în cadrul Programului de Granturi Mici, ediția XIII.

Descarcă Raportul financiar al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul 2015

Descarcă Raportul narativ al Fundației Comunitare Ungheni pentru anul 2015

read more

În curînd locuitorii cartierului Dănuțeni se vor putea bucura de un loc de joacă, odihnă, agrement și sport de o frumusețe deosebită. Pe data de 30 august 2016, ora 18.00, pe stadionul din cartierul Dănuțeni, situat între liceul teoretic „Ion Creangă” și grădinița de copii „Tereza Sobolevschi”, a avut loc conferința de lansare a proiectului comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuţeni”, implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Grupul de Inițiativă Locală „Dănuțeni”  în cadrul proiectului „Cheltuim eficient bugetul local”. Participanții la eveniment s-au arătat foarte entuziasmați și au manifestat interes deosebit de a se implica la realizarea activităților proiectului pentru a se bucura în final de un teren care nu a mai fost în acest Cartier.

 

Liderul Grupului de Inițiativă Locală „Dănuțeni”, Dna Svetlana Năstas, împreună cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” și a Primăria orașului Ungheni, au informat locuitorii cartierului Dănuțeni despre lucrările preconizate a fi realizate și investițiile care vor fi alocate pentru amenajarea și dotarea locului de joacă pentru copii, a terenului de odihnă și agrement pentru adulți și a stadionului. Cei peste 3800 copii și tineri din cartierul Dănuțeni vor beneficia pe terenul de joacă de un tobogan, un scrînciob dublu, două balansoare și o ladă cu nisip. Terenul de odihnă și agrement va include trei alei pavate, bănci, urne de gunoi și felinare, iar terenul de sport va avea toate componentele necesare: două porți mini-fotbal, două bare pentru volei, două panouri și coșuri de baschet și un gard din plasă. S-a accentuat necesitatea implicării și participării locuitorilor la activitățile de reabilitare a spațiilor verzi și anume la plantarea arborilor și arbuștilor, sădirea florilor și semănatul ierbii. A fost prezentată planșa proiectului elaborată de arhitecți voluntari cu imagini cum va arăta terenul după finalizarea lucrărilor.

 

Cei peste 70 de participanți la conferința de lansare și-au manifestat acordul de a se implica la implementarea activităților și de a contribui la realizarea acestui vis pentru cartierul Dănuțeni. La eveniment au participat și consilierii orășenești, locuitori ai acestui cartier, asigurînd că se vor implica atît la monitorizarea executării lucrărilor, cît și la oferirea contribuțiilor financiare. Consilierul orășenesc Andrei Butnaru, Directorul Centrului Regional Ungheni, Compania  StarNet a venit cu o supriză, anunțîndu-i pe cei prezenți că după  finalizarea lucrărilor de amenajare va inaugura o zonă Wi-Fi cu acces gratuit la internet.

 

S-a discutat despre modalitățile de implicare a cetățenilor în procesul de implementare a activităților proiectului. Totodată, a fost lansată oficial Campania de colectare de fonduri „Un leu pentru cartierul meu”, iar cei prezenți nu s-au lăsat mult convinși despre necesitatea participării fie prin voluntariat, muncă sau resurse financiare, care vor putea fi utilizate pentru asigurarea durabilității proiectului și extinderea lui. S-a propus amenjarea pe viitor a unei scene in aer liber acoperită pentru organizarea concertelor și hramului, procurarea tehnicii de scenă, amenajarea unui teren de fitness în aer liber, etc. Pentru a păstra și proteja terenul care va fi amenajat în cadrul proiectului „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” dna Zinaida Vrabie, directoarea Liceului Teoretic „I.Creangă” a propus din fondurile colectate în cadrul Campaniei „Un leu pentru cartierul meu” să fie procurată o cameră video, astfel fiind asigurată securitatea și integritatea cetățenilor și a terenului amenajat. Atît reprezentanții Liceului Teoretic „I.Creangă” cît și ai grădiniței de copii „T.Sobolevschi” au dat asigurări că vor sensibiliza copiii/elevii, educatorii/profesorii și părinții să se implice în campania de colectare de fonduri. Imediat după lansarea campaniei de colectare de fonduri, în bol s-au adunat peste 400 lei.

 

Proiectul comunitar „Bucuria copiilor din Cartierul Dănuțeni” va fi finalizat în luna octombrie anul curent. Valoarea proiectului este 273 800,00 lei, dintre care 269 800,00 lei reprezintă componenta de grant, iar 4000 lei reprezintă contribuția partenerilor.

 

      Pentru detalii, telefon de contact: 236 2 53 09, 079305686.

Galerie foto de la Conferința de lansare din 30 august 2016.

read more

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XV-a „ Localitatea mea poate fi altfel ” are drept scop să contribuie la transformarea comunității în care traim într-un  oraș sau sat cu cetățeni activi, grijulii și responsabili față de problemele locale.

 

În acest context, PGM „ Localitatea mea poate fi altfel ” va încuraja participarea civică în comunitate, va sprijini conștientizarea cetățenilor și  întelegerea necesității de valorificare a zonelor verzi și spațiilor publice destinate pentru odihnă și agrement, va contribui la dezvoltarea abilităților de colectare a fondurilor pentru realizarea unor idei  de proiecte comunitare inovative, încât  localitățile noastre să se poată alinia  la cele europene care au înregistrat progrese în aceste domenii.

 

PGM „ Localitatea mea poate fi altfel ” mizeaza pe susținerea financiară din partea autorităților publice locale, agenților economici și  tuturor cetățenilor interesați să contribuie la  schimbarea în bine a imaginii orașului sau satului unde ei își  desfășoară  activitatea.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. Grupuri de Iniţiativă Civică care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 15 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia (parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, cetățenilor, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor care vor stimula procesul de sensibilizare  si conștientizare a cetățenilor pentru implicarea lor în soluționarea problemelor comunității, încurajarea și susţinerea activităților de educație și participare civică,  voluntariat și colectare de fonduri, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în cadrul comunității

* Aducă beneficii cetățenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele locale pe domeniile vizate

 

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

 

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  26 iulie – 20 august 2016.

Data limită de depunere a proiectelor: 20 august 2016, ora 16.00.

Luni,  01  august 2016, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XV-a Localitatea mea poate fi altfel”. Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

Pe 30 iunie și 01 iulie curent, în cadrul proiectului ”Cheltuim eficient bugetul local”, au fost organizate 3 Mese rotunde unde cetățenii orașului Ungheni au fost consultați  privind probIemele cu care se confruntă cele 7 Cartiere ale orașului: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale, Dănuțeni. Discuțiile cetățenilor au vizat un spectru foarte larg de probleme, pornind de la nevoile  majore precum sunt îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii drumurilor și a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare și ajungând la dezvoltarea și promovarea elementelor de identitate locală precum ar fi o stradă pietonală în centrul orașului Ungheni. Au fost analizate și prioritizate 79 de probleme identificate în cartierele orașului, cea mai anevoioasă fiind procedura de selectare a câte o  singură probleme cu impact major în fiecare cartier.

 

La etapa de prioritizare și alegere a problemei majore din fiecare cartier, s-a recurs la analizaproblemelor din perspectiva a 4 tipuri de impact: impactul asupra unui și/sau unor grupuri țintă distincte//impactul asupra majorității cetățenilor//impactul asupra întregului cartier//impactul asupra întregului oraș. Este de remarcat faptul că mai multe probleme identificate sunt comune pentru toate cartierele orașului Ungheni. În acest context, a fost lansată ideea privind elaborarea și promovarea unor programe de amenajarea 1) blocurilor de locuit și parcărilor din preajma lor, 2) stațiilor de așteptare a microbuzelor, 3) terenurilor de joacă și agrement. Aceste programe vor fi puse pe agenda autorităților publice locale pentru a fi aprobate și implementate prin parteneriate publice-private și în colaborare cu societatea civilă. Discuțiile aprinse asupra problemelor din cartierele orașului au fost foarte productive, întrucât i-au ajutat pe cetățeni să analizeze aceste probleme și să le prioritizeze,atât din perspectiva impactului asupra fiecărui cartier, cât și asiupra întregului oraș.

 

Cei 98 participanți la mesele rotunde:cetățeni activi, membri ai 7 Grupuri de Inițiativă Locală nou create în cartierele orașului, consilieri orășenești, reprezentanți ai autorităților publice și presei locale, au votat 7 probleme prioritare identificate în cartierele orașului Ungheni, care în cel mai scurt timp urmează să fie transpuse în proiecte comunitare și depuse la un concurs organizat în cadrul proiectului ”Cheltuim eficient bugetul local”, unde cel mai bun proiect va fi selectat și va avea o finanțare de 270 000 lei.

 

În Cartierul Centru cetățenii au optat pentru amenajarea unui teren de joacă pe un spațiu public aflat între Grădinița de copii „Guguță” și Școala primară „Spiridon Vangheli”; înCartierul Dănuțeni –pentru amenajarea unei zone de odihnă, agrement și sport ; în CartierulUngheni Deal – amenajarea unui parc; în CartierulUngheni Vale – pentru amenajarea unei zone de odihnă și agrement lîngă izvor; în CartierulTineretului – pentru amenajarea unui teren de sport multifuncțional la Liceul Teoretic „Gh. Asachi” sau alternativ, amenajarea unui teren de joacă în parcul central; în Cartierele Berești și Vasilica și-au propus să soluționeze o problemă comunăprin amenajarea unei zone de odihnă, agrement și sport în preajma Căinului cultural Berești.

 

De asemenea, participanții la mesele rotunde au abordat o diversitate largă de  probleme, care au fost împărțite în două categorii: probleme care pot fi soluționate prin sesizarea și implicarea serviciilor publice și probleme care pot fi soluționate prin intermediul proiectelor cu finanțare internă și externă, unde cetățenii au fost încurajați să se implice împreună cu cele 7 Grupuri de Inițiativă Locală nou create.

 

Începând cu data de 4 iulie curent, va demara o nouă etapă în implementarea proiectului „Cheltuim eficient bugetul local” care prevede elaborarea propunerilor de proiecte pentru soluționarea problemelormajore identificate în fiecare dintre cele 7  cartiere ale orașului. Pe durata a două săptămîni, Grupurile de Inițiativă Locală vor fi instruite și asistate de experții și consultanții proiectului la elaborarea a 7  propuneri de proiecte/investiții, care până pe data de 18 iulie 2016vor fi prezentate Primăriei orașului Ungheni pentru a fi evaluate de o  comisie de concurs.

 

Problemele semnalate de cetățeni în cadrul întâlnirilor publice desfășurate în cartiere, seminarelor de informare/instruire și meselor rotunde, care țin de competența serviciilor publice, vor fi luate în discuție, analizate și găsite soluții de rezolvare în cadrul unei întuniri speciale a conducerii și funcționarilor Primăriei orașului Ungheni, șefilor serviciilor publice locale, unde vor fi invitați să participe liderii Grupurilor de Inițiativă Locală, cetățenii activi,consilieri locali, mass media.

 

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Galerie foto de la mesele rotunde, 30.06.2016 – 01.07.2016.

read more

counicat2

24 iunie 2016

În perioada 21-23 iunie 2016 la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni au avut loc patru seminare de informare organizate în cadrul Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local. Scopul seminarelor a fost de a informa cetățenii din cartierele orașului Ungheni despre importanța și necesitatea implicării cetățenilor în procesul de proiecție și execuție a bugetului local și participării civice în procesul decizional.

Membrii celor 7 Grupuri de inițiativă locală și cetățeni activi din orașul Ungheni participanți la seminarele de informare au aflat mai multe detalii despre oportunitățile și avantajele oferite de proiect privind implicarea lor în procesul de elaborare a bugetului și replicare a modelului de bugetare participativă preluat din municipiul Cluj-Napoca, unde autoritățile publice locale implementează de ceva timp bugetarea participativă, iar cetățenii sunt cei care decid unde să fie direcționată o parte din resursele financiare bugetare pentru soluționarea unei probleme concrete din comunitate.

S-a accentuat rolul cetățenilor, a Grupurilor de Inițiativă Locală și a societății civile în procesul de identificare a problemelor locale și deliberare asupra propunerii de investiții publice necesare în cartierele orașului, fiind astfel realizate principiile bunei guvernări bazate pe participare și comunicare, transparență, consens, responsabilitate și viziuni strategice. Cetăţenii sunt mult mai predispuși să susţină decizii şi programe la realizarea cărora au participat și ei reprezintă cea mai mare resursă în dezvoltarea localității și implementarea politicilor locale. Au fost abordate metodele de participare cetățenească, în special s-a atras atenția la acele metode care vor fi utilizate în procesul de identificare a problemelor în cartiere, prioritizare a lor și selectare a uneia ca fiind cea mai importantă.

Cei 95 de participanții la seminarele de insformare s-au arătat interesați de a susține și prelua bunele practici din municipiul Cluj-Napoca privind implementarea unui program de adoptare a spațiilor publice și amenajare a spațiilor verzi. La întrebarea ce-i lipsește orașului Ungheni, răspunsurile au fost diverse de la lipsa locurilor de joacă, amenajarea redusă a spațiilor verzi, prezența gunoiștilor neautorizate, lipsa rețelelor de canalizare în cartierele Berești și Vasilica, pînă la lipsa elementelor de identitate a orașului și necesitatea de a începe schimbarea de la fiecare dintre noi.

Au fost înaintate propuneri concrete de implicare și participare a cetățenilor în viața orașului prin intermediul unor programe cu impact asupra întregului oraș privind amenajarea zonelor de odihnă și agrement pentru copii, lichidarea gunoiștilor și amenajarea izvoarelor și fîntînilor, programe de colectare de fonduri pentru soluționarea problemelor concrete din cartierele orașului Ungheni și programe de amenajare a spațiilor adiacente instituțiilor și întreprinderilor.

O bună parte din participanți și-au arătat nemulțumirea privind unele nereguli în prestarea serviciilor publice locale, astfel propunîndu-se organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanților ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, SRL AVE Ungheni, Inspectoratul de poliție, Inspecția ecologică, Centrul raional sănătate publică, Primăria orașului Unghenie și consilierii orășenești pentru soluționarea problemelor existente și responsabilizarea serviciilor susmenționate.

La seminarele de informare au participat viceprimarii orașului Ungheni, Cristofor Codreanu, Eduard Balan, Petru Langa, care s-au aratat deschiși să includă pe agenda Primăriei orașului Ungheni problemele identificate, dar și programele propuse de cetățeni în scopul promovării schimbărilor și îmbunătățirii condițiile de viață ale cetățenilor. 

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68 

Galerie foto de la seminarele de informare 21-23 iunie 2016.

21.06.2016_221.06.2016_421.06.2016_521.06.2016_621.06.2016_821.06.2016_1121.06.2016_1222.06.2016_222.06.2016_522.06.2016_622.06.2016_1022.06.2016_1223.06.2016_123.06.2016_323.06.2016_5

counicat

read more

counicat2În perioada 13-15 iunie 2016, echipa de management și experții Proiectului „Cheltuim  eficient  bugetul  local”, implementat de Primăria orașului Ungheni, s-a aflat   într-o vizită de studiu în Municipiul Cluj-Napoca, un oraș  din  Romănia cu o înaltă cultură participativă, unde au făcut schimb și transfer de experiență în materie de elaborare  și implementare participativă a strategiilor  de dezvoltare durabilă și planurilor de acțiune  pentru anii 2014-2020 ale  Municipiului Cluj-Napoca  și orașului Ungheni și au învățat cum cetățenii pot să fie mobilizați și implicați mai eficient în procesul de proiecție și execuție a bugetului local.

În cadrul acestei vizite de studiu, deosebit de interesant și util s-a dovedit a fi  modelul  de bugetare  participativă, experimentat cu trei ani în urmă de Primăria Municipiului Cluj-Napocaîn cel mai mare Cartier  Mănăștur care numără peste  100 000  locuitori. Reprezentanții tuturor actorilor comunitari din acest cartier,ghidați de grupurile de inițiativălocală, au participat activ la identificarea și prioritizarea problemelor cu care  se confruntau. Drept urmare, ei au ajuns la consens că pentru toți cetățenii din cartierul lor era imperios  necesară soluționarea problemei care viza reabilitarea Cinematografului „Dacia”, despre ce au informat autoritățile publice locale. Propunerea cetățenilor de reabilitare a spațiilor vechiului cinematograf a fost adusă pe agenda Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, inclusă în bugetul local pentru anul următor și materializată cu succes în cadrul unui proiect pilot. Acum  localul cinematografului reabilitat este nu doar în serviciul locuitorilor din acest cartier, ci al tuturor clujenilor.

Participarea la conferința de presă cu prilejul deschiderii Ediției 2016 a Proiectului „Com`ON Cluj-Napoca”, discuțiile purtate la sediile Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Fundației Comunitare Cluj despre cele mai eficiente mecanisme și  tehnici de participare cetățenească și voluntariat la nivel local, documentarea asupra unor proiecte prioritare implementate în diverse cartiere ale orașului,prin care au fost reabilitate mai multe străzi,centrul pentru seniori, spitalul municipal, etc., au constituit elementele cheie ale acestui program de studiu, în care echipa de management și experții Proiectului „Cheltuim  eficient  bugetul  local” au luat  cunoștință atât de bunele practici de informare, consultare și participare publică, cât și de cum pot fi evitate diverse bariere  în procesul bugetar participativ la nivel local.

Noul model de bugetare participativă exersat cu succes de Primăria Municipiului Cluj-Napoca va fi replicat  în orașul Ungheni în cadrul Proiectului „ Cheltuim  eficient  bugetul  local”, care  are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului Ungheni prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui nou model  de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și promovarea parteneriatului autorități publice locale – cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create în cartiere pentru  îmbunatatirea procesului de participare civică și de luare a deciziilor, locuitorii orașului Ungheni.

Pentru mai multe informații, telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68IMG_4121IMG_4070IMG_4037IMG_3991IMG_3989IMG_3981IMG_3972counicat

read more

comunicat În săptămâna 06-10 iunie 2016 în orașul Ungheni s-a început implementarea  Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local care este o componentă a “Fondului Granturilor Mici“ _Programul Fondului „ Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare _ Polish Aid.

Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  este  implementat de Primăria orașului Ungheni  și are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului  prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui model de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și  promovarea parteneriatelor autorități publice locale -cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create pentru  îmbunatatirea procesului de luare a deciziilor, locuitorii din 7 cartiere ale orașului Ungheni.

Printre activitățile de bază ale Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local  se număra crearea Grupurilor de Inițiativă Locală în 7 Cartiere ale orașului Ungheni; informarea, consultarea și mobilizarea cetățenilor privind identificarea și prioritizarea problemelor din cartierele lor;   propunerea soluțiilor  de rezolvare a  acestor probleme prin formularea și elaborarea participativă a ideilor de proiecte comunitare și implementarea celei mai bune dintre ele.

Pe 6 și 10 iunie curent la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni,  s-au desfășurat  primele  întâlniri publice cu reprezentanții  autorităților publice locale, societății civile și mediului de afaceri din 7  Cartiere: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale și  Dănuțeni.  La întâlnirile publice au fost prezentate scopul, obiectivele, activitățile  și  rezultatele așteptate ale proiectului, s-au  luat în discuție modalitățile de  identificare a membrilor Grupurilor de Inițiativă locală  în  cartierele orașului  și de mobilizare a cetățenilor la implementarea cu succes a Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local .

Participanții  la aceste întâlniri publice  au manifestat un deosebit interes pentru toate activitățile planificate în cadrul proiectului,  au salutat inițiativa Primăriei orașului Ungheni de a construi noi parteneriate în comunitate  pentru soluționarea problemelor locale și au recomandat persoane concrete în calitate de membri ai  Grupurilor de Inițiativă locală  în cele 7 cartiere ale orașului. De asemenea,  o  mare  parte dintre participanți și-au luat angajamentul să-i informeze pe cetățeni din cartierele lor  despre activitățile proiectului  și să-i invite la runda  de întălniri neformale, care se vor desfășura în perioada imediat următoare  în toate cartierele orașului, unde vor avea posibilitatea să participe  la formarea  Grupurilor de Inițiativă locală și alegerea  liderilor.  

În același timp, Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni,  viceprimarii Cristofor Codreanu și Eduard Balan, mai mulți consilieri locali și cetățeni activi prezenți la aceste evenimente  și-au exprimat încrederea și speranța că  oportunitățile oferite de Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  autorităților publice locale și cetățenilor orașului Ungheni vor fi valorificate din plin  în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor lui.

Svetlana Ciobanu, coordonator proiect

read more

comunicatIMG_3783Proiectul  „ Școala Mea ” / Sloganul  Implicarea începe aici /este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Ministerul Educației și  partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  din orașul  Ungheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea cu succes a procesului educațional.

Prima etapă de implementare a politicilor educaționale prevăzută de Proiectul  „ Școala Mea ”  a fost crearea Consiliilor de Administrație în școlile selectate din raioanele  Ungheni și Călărași, care sunt constituite  din câte 9 membri de bază fiecare ((managerii școlii, cadre didactice, reprezentanți APL, părinți și elevi/în total  36 de membri) și alți actori comunitari activi în calitate de membri supleanți ( în total 80 de membri), care doresc  să contribuie la îmbunătățirea condițiilor procesului educațional în comunitățile lor .

Pentru buna organizare a activităţilor în cadrul acestui proiect, experții Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă au desfășurat pe  13 aprilie 2016, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din orașul Ungheni,  o Masă Rotundă, la care au    participat 18  reprezentanți ai 4  școli beneficiare în anul 2016 (directori,  contabili și persoane de contact), reprezentanți ai autorităților publice  din  localitățile beneficiare ( primarii  orașului Cornești, comunelor Valea Mare și  Manoilești din raionul  Ungheni și comunei Sipoteni din raionul  Călărași) , reprezentanți ai  Direcției educație Ungheni și Direcției învățământ  Călărași.

Pe agenda mesei rotunde au fost incluse  chestiuni  privind  Componentele  cheie  ale proiectului  „Școala Mea”,  Prezentarea rezultatelor  proiectului  „Școala Mea” în  liceele beneficiare în anul 2015  (LT „ V. Alecsandri” „ Gh.Asachi” și „A. Pușkin” din orașul Ungheni) și  Gimnaziul „ I.Vatamanu ” din comuna Pârlița, raionul Ungheni,  Rolul și sarcinile școlilor beneficiare  în procesul de  pregătire și desfășurare a activităților proiectului (cerințe, condiții, etape,etc.),  Planificarea și agrearea graficului de  activități în cadrul proiectului  „Școala Mea” pentru perioada aprilie-noiembrie  2016.

Toate chestiunile abordate în cadrul acestui eveniment au fost  deosebit de interesante pentru cei prezenți, în mod special ei au atras atenția asupra detaliilor legate de  constituirea  Consiliilor de Administrație în școlile beneficiare, organizarea și desfășurarea instruirii membrilor

Consiliilor de Administrație, completarea și prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor școlilor, organizarea procesului de pregătire și completare a Fișelor de implicare, organizarea procesului de pregătire și desfășurare a  audierilor  publice ale bugetelor școlilor, asigurarea transparenței activităților proiectului și elaborarea studiilor de caz despre activitățile desfășurate,  elaborarea și agrearea  graficului de activități pentru anul 2016.

În perioada 26-27 aprilie 2016, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă a organizat seminare de instruire a membrilor Consiliilor de Administrație și altor părți interesate, membri activi ai localităților din care fac parte școlile beneficiare în anul 2016, unde au participat 96 persoane ( LT „ M. Eminescu” din Sipoteni, raionul Călărași – 33; Gimnaziul „Andrei Chivriga” din Valea Mare – 21 persoane, Gimnaziul Manoilești – 22 persoane și Gimnaziul „ D. Cantemir”– 20 din or. Cornești, raionul Ungheni. Obiectivele principale ale instruirilor în cadrul proiectului „ Școala Mea” au fost cunoașterea rolului și dezvoltarea capacităților membrilor Consiliilor de Administrație privind aplicarea a trei instrumente importante de responsabilizare socială în parteneriat cu comunitatea: audierea publică, fișa de implicare și analiza independentă a bugetului școlii.

Concluziile participanților la instruiri s-au axat pe diverse cunoștințe și deprinderi pe care le-au obținut : Consiliile de Administrație servesc drept punct de legătură între școli și alți actori educaționali, membrii comunității, autoritățile publice locale; Consiliile de Administrație organizează și facilitează implicarea actorilor educaționali și membrilor comunității în cadrul activităților și evenimentelor la nivel local, diseminează rezultatele lor; Consiliile de Administrație utilizează instrumentele de responsabilizare socială și constituie un mecanism de supraveghere al cetățenilor.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU, tel 23625309

read more

COMUNICAT15   aprilie  2016

Ungheni

 UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI –

  ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016        

 

Zilele Energiei/ Spring Energy Days  prevăzute de Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice / Renewables and Energy Efficiency for Public Buildings/REEPB, finanțat prin programul SUDeP al Uniunii Europene, au fost marcate  în orașul Ungheni pe 14-15 aprilie 2016.

Zilele Energiei/Spring Energy Days au debutat cu Festivalul concurs de muzică clasică, ușoară și populară,  care s-a  desfășurat pe 14 aprilie 2016 în Sala Mare a Palatului Culturii, în prezența a peste 700 de spectatori.  Deosebit de spectaculoasă a fost deschiderea festivă a evenimentulu cu parada costumelor eco,  susținută de 24 fetițe și băieței de la grădinițele de copii „Steluța” ( directoare Lucia Gavriliuc), „ Andrieș” ( directoare Maria Luca), „ Guguță” ( directoare Emilia Cucuruzac),  și „ Tereza Sobolevschi”    ( directoare Claudia Sârbu). Scopul acestui festival concert a fost să informeze și să sensibilizeze publicul larg privind necesitatea economisirii surselor de energie, de cunoaștere  și valorificare a surselor regenerabile de energie. În program  au evoluat 155  de elevi ai Școlii muzicale, liceelor teoretice,  membrii ansamblurilor muzicale ale Palatului Culturii și Centrului de creație a copiilor. În cadrul festivalului au fost enunțate motto-ul Zilelor Energiei: Energia  înseamnă  viitorul  nostru!  Alege să  fii  eco!,  precum și citate, slogane cu îndemnurile „ Consumați responsabil energia electrică!   Generațiile viitoare au nevoie de energie! Să  ținem  minte : păstrăm  resursele energetice, salvăm planeta! Energia verde – speranța de viață a planetei!  Povestea terrei trebuie sa continue!”. Festivalul s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de gradul I,II și III și premiilor  câștigătorilor concursului.

Pe 15 aprilie 2016, la  Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni, a  avut  loc Conferința „ Sursele de energie regenerabilă – șansa unui viitor mai sigur”.  Scopul conferinței a fost  să informeze și să conștientizeze importanța eficientizării energetice atât cei 45 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice și academice, ONG-urilor, cât și publicul larg  privind avantajele utilizării surselor de energie regenerabilă și promovarea proiectelor de succes în utilizarea energiei regenerabile din orașul Ungheni.

La conferință au participat în calitate de invitați speciali Alexandre DARRAS, Atașat, Manager Proiect/ Delegația UE în Moldova, Petru LANGA, Viceprimarul orașului Ungheni și  Petru GHERASIMOV, vicepreședinte al raionului Ungheni. Victor COTRUȚA, managerul  Proiectului „ Energie și Biomasa” a vorbit cu lux de amănunte despre dezvoltarea energiei regenerabile în Republica Moldova și astfel a  provocat publicul la discuții. Foarte actuale s-au dovedit a fi prezentările privind dezvoltarea eficientei energetice  în Republica Moldova și  tehnologiile moderne de eficiență energetică pe baza electronicii de putere, făcute de  Natalia TIMOFTE, cercetător stiintific, laboratorul de eficienta energetică și Valentin OLEȘCIUC, doctor habilitat de la Institutul de Energetică, Academia de Științe a Moldovei IE ASM. O surpriză a evenimentului a constituit-o salutul echipei de voluntari, participanți la Flash-mobul de promovare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă în spațiul public/ Scuarul Grigore Vieru și Piața Independenței.

Cu mult interes  au fost  urmărite  pe ecran  Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED) al orașului Ungheni 2014 – 2020  și  proiectele  realizate în perioada 2010-2016,  aduse  în atenția participanților  de Liliana TINCU, specialist  pe  probleme  investiționale  la  Primăria orașului Ungheni.  Conferința s-a încheiat cu  activitățile și rezultatele  înregistrate în cadrul progresului  Proiectului „Energie Renovabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice”, prezentate de Svetlana CHESARI, Manager Proiect „Energie Renovabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice” și concluziile participanților.

În aceeași zi,  în Holul Primăriei s-au desfășurat  și Concursurile  – expoziții „ Copiii și tinerii din orașul Ungheni – promotorii energiei regenerabile”, unde au participat  8 Grupuri de inițiativă ale copiilor și tinerilor din școala profesională, licee și colegii, cu 22 idei de proiecte și expoziții foarte atractive  cu articole  hand-made din materiale reciclabile  ale instituțiilor  preșcolare din orașul Ungheni. În calitate de invitați au fost reprezentanți ai autorităților publice locale nivel I și II, institutiilor  publice și private , ONG-urilor și mass media.

Cele mai deosebite și inovative  3  idei de proiecte au fost  premiate cu diplome și bani: „ EcoSun”/LT  „ V.Alecsandri” ( I)/, „ Reducerea degradării mediului prin aplicarea surselor alternative de energie” ( II)/Colegiul agroindustrial  și  „ Energia hidraulică – un pas spre un viitor ecologic!” ( III)/. Tot aici a fost vernisată și o  expoziție cu  aceeași tematică a  elevilor  Școlii de arte plastice (25 de desene). Învingătoare  au  fost desemnate liucrările elevilor Valeria Corolevschi ( I), Mariana Rusu ( II) și Cristina Boicu( III), care au  primit diplome și cadouri.

comunicat2

read more