comunicat În săptămâna 06-10 iunie 2016 în orașul Ungheni s-a început implementarea  Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local care este o componentă a “Fondului Granturilor Mici“ _Programul Fondului „ Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare _ Polish Aid.

Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  este  implementat de Primăria orașului Ungheni  și are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului  prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui model de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și  promovarea parteneriatelor autorități publice locale -cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create pentru  îmbunatatirea procesului de luare a deciziilor, locuitorii din 7 cartiere ale orașului Ungheni.

Printre activitățile de bază ale Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local  se număra crearea Grupurilor de Inițiativă Locală în 7 Cartiere ale orașului Ungheni; informarea, consultarea și mobilizarea cetățenilor privind identificarea și prioritizarea problemelor din cartierele lor;   propunerea soluțiilor  de rezolvare a  acestor probleme prin formularea și elaborarea participativă a ideilor de proiecte comunitare și implementarea celei mai bune dintre ele.

Pe 6 și 10 iunie curent la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni,  s-au desfășurat  primele  întâlniri publice cu reprezentanții  autorităților publice locale, societății civile și mediului de afaceri din 7  Cartiere: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale și  Dănuțeni.  La întâlnirile publice au fost prezentate scopul, obiectivele, activitățile  și  rezultatele așteptate ale proiectului, s-au  luat în discuție modalitățile de  identificare a membrilor Grupurilor de Inițiativă locală  în  cartierele orașului  și de mobilizare a cetățenilor la implementarea cu succes a Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local .

Participanții  la aceste întâlniri publice  au manifestat un deosebit interes pentru toate activitățile planificate în cadrul proiectului,  au salutat inițiativa Primăriei orașului Ungheni de a construi noi parteneriate în comunitate  pentru soluționarea problemelor locale și au recomandat persoane concrete în calitate de membri ai  Grupurilor de Inițiativă locală  în cele 7 cartiere ale orașului. De asemenea,  o  mare  parte dintre participanți și-au luat angajamentul să-i informeze pe cetățeni din cartierele lor  despre activitățile proiectului  și să-i invite la runda  de întălniri neformale, care se vor desfășura în perioada imediat următoare  în toate cartierele orașului, unde vor avea posibilitatea să participe  la formarea  Grupurilor de Inițiativă locală și alegerea  liderilor.  

În același timp, Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni,  viceprimarii Cristofor Codreanu și Eduard Balan, mai mulți consilieri locali și cetățeni activi prezenți la aceste evenimente  și-au exprimat încrederea și speranța că  oportunitățile oferite de Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  autorităților publice locale și cetățenilor orașului Ungheni vor fi valorificate din plin  în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor lui.

Svetlana Ciobanu, coordonator proiect

read more

comunicatIMG_3783Proiectul  „ Școala Mea ” / Sloganul  Implicarea începe aici /este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu Ministerul Educației și  partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  din orașul  Ungheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea cu succes a procesului educațional.

Prima etapă de implementare a politicilor educaționale prevăzută de Proiectul  „ Școala Mea ”  a fost crearea Consiliilor de Administrație în școlile selectate din raioanele  Ungheni și Călărași, care sunt constituite  din câte 9 membri de bază fiecare ((managerii școlii, cadre didactice, reprezentanți APL, părinți și elevi/în total  36 de membri) și alți actori comunitari activi în calitate de membri supleanți ( în total 80 de membri), care doresc  să contribuie la îmbunătățirea condițiilor procesului educațional în comunitățile lor .

Pentru buna organizare a activităţilor în cadrul acestui proiect, experții Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă au desfășurat pe  13 aprilie 2016, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din orașul Ungheni,  o Masă Rotundă, la care au    participat 18  reprezentanți ai 4  școli beneficiare în anul 2016 (directori,  contabili și persoane de contact), reprezentanți ai autorităților publice  din  localitățile beneficiare ( primarii  orașului Cornești, comunelor Valea Mare și  Manoilești din raionul  Ungheni și comunei Sipoteni din raionul  Călărași) , reprezentanți ai  Direcției educație Ungheni și Direcției învățământ  Călărași.

Pe agenda mesei rotunde au fost incluse  chestiuni  privind  Componentele  cheie  ale proiectului  „Școala Mea”,  Prezentarea rezultatelor  proiectului  „Școala Mea” în  liceele beneficiare în anul 2015  (LT „ V. Alecsandri” „ Gh.Asachi” și „A. Pușkin” din orașul Ungheni) și  Gimnaziul „ I.Vatamanu ” din comuna Pârlița, raionul Ungheni,  Rolul și sarcinile școlilor beneficiare  în procesul de  pregătire și desfășurare a activităților proiectului (cerințe, condiții, etape,etc.),  Planificarea și agrearea graficului de  activități în cadrul proiectului  „Școala Mea” pentru perioada aprilie-noiembrie  2016.

Toate chestiunile abordate în cadrul acestui eveniment au fost  deosebit de interesante pentru cei prezenți, în mod special ei au atras atenția asupra detaliilor legate de  constituirea  Consiliilor de Administrație în școlile beneficiare, organizarea și desfășurarea instruirii membrilor

Consiliilor de Administrație, completarea și prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor școlilor, organizarea procesului de pregătire și completare a Fișelor de implicare, organizarea procesului de pregătire și desfășurare a  audierilor  publice ale bugetelor școlilor, asigurarea transparenței activităților proiectului și elaborarea studiilor de caz despre activitățile desfășurate,  elaborarea și agrearea  graficului de activități pentru anul 2016.

În perioada 26-27 aprilie 2016, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă a organizat seminare de instruire a membrilor Consiliilor de Administrație și altor părți interesate, membri activi ai localităților din care fac parte școlile beneficiare în anul 2016, unde au participat 96 persoane ( LT „ M. Eminescu” din Sipoteni, raionul Călărași – 33; Gimnaziul „Andrei Chivriga” din Valea Mare – 21 persoane, Gimnaziul Manoilești – 22 persoane și Gimnaziul „ D. Cantemir”– 20 din or. Cornești, raionul Ungheni. Obiectivele principale ale instruirilor în cadrul proiectului „ Școala Mea” au fost cunoașterea rolului și dezvoltarea capacităților membrilor Consiliilor de Administrație privind aplicarea a trei instrumente importante de responsabilizare socială în parteneriat cu comunitatea: audierea publică, fișa de implicare și analiza independentă a bugetului școlii.

Concluziile participanților la instruiri s-au axat pe diverse cunoștințe și deprinderi pe care le-au obținut : Consiliile de Administrație servesc drept punct de legătură între școli și alți actori educaționali, membrii comunității, autoritățile publice locale; Consiliile de Administrație organizează și facilitează implicarea actorilor educaționali și membrilor comunității în cadrul activităților și evenimentelor la nivel local, diseminează rezultatele lor; Consiliile de Administrație utilizează instrumentele de responsabilizare socială și constituie un mecanism de supraveghere al cetățenilor.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU, tel 23625309

read more

COMUNICAT15   aprilie  2016

Ungheni

 UN EVENIMENT REGIONAL DE SUCCES ÎN ORAȘUL UNGHENI –

  ZILELE ENERGIEI / SPRING ENERGY DAYS_ PRIMĂVARA 2016        

 

Zilele Energiei/ Spring Energy Days  prevăzute de Proiectul Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice / Renewables and Energy Efficiency for Public Buildings/REEPB, finanțat prin programul SUDeP al Uniunii Europene, au fost marcate  în orașul Ungheni pe 14-15 aprilie 2016.

Zilele Energiei/Spring Energy Days au debutat cu Festivalul concurs de muzică clasică, ușoară și populară,  care s-a  desfășurat pe 14 aprilie 2016 în Sala Mare a Palatului Culturii, în prezența a peste 700 de spectatori.  Deosebit de spectaculoasă a fost deschiderea festivă a evenimentulu cu parada costumelor eco,  susținută de 24 fetițe și băieței de la grădinițele de copii „Steluța” ( directoare Lucia Gavriliuc), „ Andrieș” ( directoare Maria Luca), „ Guguță” ( directoare Emilia Cucuruzac),  și „ Tereza Sobolevschi”    ( directoare Claudia Sârbu). Scopul acestui festival concert a fost să informeze și să sensibilizeze publicul larg privind necesitatea economisirii surselor de energie, de cunoaștere  și valorificare a surselor regenerabile de energie. În program  au evoluat 155  de elevi ai Școlii muzicale, liceelor teoretice,  membrii ansamblurilor muzicale ale Palatului Culturii și Centrului de creație a copiilor. În cadrul festivalului au fost enunțate motto-ul Zilelor Energiei: Energia  înseamnă  viitorul  nostru!  Alege să  fii  eco!,  precum și citate, slogane cu îndemnurile „ Consumați responsabil energia electrică!   Generațiile viitoare au nevoie de energie! Să  ținem  minte : păstrăm  resursele energetice, salvăm planeta! Energia verde – speranța de viață a planetei!  Povestea terrei trebuie sa continue!”. Festivalul s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de gradul I,II și III și premiilor  câștigătorilor concursului.

Pe 15 aprilie 2016, la  Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni, a  avut  loc Conferința „ Sursele de energie regenerabilă – șansa unui viitor mai sigur”.  Scopul conferinței a fost  să informeze și să conștientizeze importanța eficientizării energetice atât cei 45 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice și academice, ONG-urilor, cât și publicul larg  privind avantajele utilizării surselor de energie regenerabilă și promovarea proiectelor de succes în utilizarea energiei regenerabile din orașul Ungheni.

La conferință au participat în calitate de invitați speciali Alexandre DARRAS, Atașat, Manager Proiect/ Delegația UE în Moldova, Petru LANGA, Viceprimarul orașului Ungheni și  Petru GHERASIMOV, vicepreședinte al raionului Ungheni. Victor COTRUȚA, managerul  Proiectului „ Energie și Biomasa” a vorbit cu lux de amănunte despre dezvoltarea energiei regenerabile în Republica Moldova și astfel a  provocat publicul la discuții. Foarte actuale s-au dovedit a fi prezentările privind dezvoltarea eficientei energetice  în Republica Moldova și  tehnologiile moderne de eficiență energetică pe baza electronicii de putere, făcute de  Natalia TIMOFTE, cercetător stiintific, laboratorul de eficienta energetică și Valentin OLEȘCIUC, doctor habilitat de la Institutul de Energetică, Academia de Științe a Moldovei IE ASM. O surpriză a evenimentului a constituit-o salutul echipei de voluntari, participanți la Flash-mobul de promovare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă în spațiul public/ Scuarul Grigore Vieru și Piața Independenței.

Cu mult interes  au fost  urmărite  pe ecran  Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED) al orașului Ungheni 2014 – 2020  și  proiectele  realizate în perioada 2010-2016,  aduse  în atenția participanților  de Liliana TINCU, specialist  pe  probleme  investiționale  la  Primăria orașului Ungheni.  Conferința s-a încheiat cu  activitățile și rezultatele  înregistrate în cadrul progresului  Proiectului „Energie Renovabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice”, prezentate de Svetlana CHESARI, Manager Proiect „Energie Renovabilă și Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice” și concluziile participanților.

În aceeași zi,  în Holul Primăriei s-au desfășurat  și Concursurile  – expoziții „ Copiii și tinerii din orașul Ungheni – promotorii energiei regenerabile”, unde au participat  8 Grupuri de inițiativă ale copiilor și tinerilor din școala profesională, licee și colegii, cu 22 idei de proiecte și expoziții foarte atractive  cu articole  hand-made din materiale reciclabile  ale instituțiilor  preșcolare din orașul Ungheni. În calitate de invitați au fost reprezentanți ai autorităților publice locale nivel I și II, institutiilor  publice și private , ONG-urilor și mass media.

Cele mai deosebite și inovative  3  idei de proiecte au fost  premiate cu diplome și bani: „ EcoSun”/LT  „ V.Alecsandri” ( I)/, „ Reducerea degradării mediului prin aplicarea surselor alternative de energie” ( II)/Colegiul agroindustrial  și  „ Energia hidraulică – un pas spre un viitor ecologic!” ( III)/. Tot aici a fost vernisată și o  expoziție cu  aceeași tematică a  elevilor  Școlii de arte plastice (25 de desene). Învingătoare  au  fost desemnate liucrările elevilor Valeria Corolevschi ( I), Mariana Rusu ( II) și Cristina Boicu( III), care au  primit diplome și cadouri.

comunicat2

read more

fundatia

Programul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIV-a intitulat Localitatea mea poate fi altfel are drept scop să contribuie la transformarea localitatii in care traim intr-un  oras sau sat cu cetateni activi in comunitate, grijulii și responsabili față de spatiile publice, zonele verzi si resursele energetice, cu  locuitorii in siguranta in situatii de urgenta si  foarte sensibili la nevoile celor aflati in dificultate.

In acest context, programul  Localitatea mea poate fi altfel va incuraja participarea civica in comunitate, va sprijini constientizarea sigurantei cetatenilor in situatii de urgenta si  intelegerea necesitatatii de economisire a resurselor energetice, va contribui la dezvoltarea abilitatilor de colectare diversificativa  a fondurilor pentru realizarea ideilor  de proiecte comunitare inovative, incat  localitatile noastre sa se poata alinia  cu cele europene care au inregistrat progrese in aceste domenii.

PGM Localitatea mea poate fi altfel  mizeaza pe susținerea financiara din partea autoritatilor publice locale, agentilor economici si  tuturor cetatenilor interesati să contribuie la  schimbarea in bine a imaginii orașului sau satului unde ei isi  desfasoara  activitatea.

Acest PGM este susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care funcționează sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

 

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, cetățenilor, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităților de educație civica, colectare de fonduri  si voluntariat în comunitate, stimularea procesului de sensibilizare  si constientizare a sigurantei cetatenilor in situatii de urgenta, incurajarea acțiunilor de informare, sensibilizare  si constientizare privind economisirea  resursele energetice si protectia mediului desfăşurate în domeniile educaţie pentru comunitate: civica si  ecologica,  cu condiţia ca activităţile derulate să:

 • Demonstreze încurajarea participarii civice  active în cadrul comunității
 • Aducă beneficii cetatenilor  din comunitate
 • Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
 • Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
 • Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele locale pe domeniile vizate

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  18 martie – 04 aprilie 2016.

Data limită de depunere a proiectelor: 04 aprilie 2016, ora 16.00.

Luni,  21  martie 2016, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XIV-a, Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

IMG_8640

Zilele trecute un grup de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale din orașul Ungheni au luat cunoștință  de bunele  practici și expeiența avansată în materie de  prestare a serviciilor educaționale alternative copiilor de vârstă preșcolară în cadrul unei vizite de documentare la Centrul Penilla și Grădinița de copii Penilla din Iași, România.

Asociația de Ajutorare MARANATHA/Centrul  de Reabilitare Infantilă Penilla înființat în anul 1994 și Grădinița de copii Penilla deschisă în anul 2009 sunt acreditate de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale, se află într-o zonă nepoluată a Municipiului Iași și funcționează sub același acoperiș, într-un edificiu modern care dispune de tot necesarul de  utilităţi, cantină, sistem autonom de încălzire, transport la domiciliu pentru copii, teren de joacă în aer liber dotat cu  diverse echipamente. Aceste două instituții dispun şi de serviciile unei echipe experimentate de specialişti cu studii superioare: medic pediatru, logoped, psiholog, kinetoterapeut care pot oferi consultanţă în funcţie de nevoile individuale ale copiilor, care are o experiență avansată în domeniu, iar metodologia de lucru se axează pe modele experimentate  mai bine de 40 de ani în  tările cu renume Suedia, Olanda și SUA.

Penilla este un centru de zi privat româno-suedez, cu program special pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 si 7 ani cu autism, sindrom Down, paralizie cerebrală sau alte  întârzieri în dezvoltare. Activitatea grădiniţei Penilla se desfăşoară pe 6 grupe de vârstă: doua antepreşcolare și câte una  mică, mijlocie, mare şi pregătitoare. Grupele mici beneficiază, alături de educator, de asistenţa permanentă a unei infirmiere care asistă copilul în dobândirea deprinderilor necesare unei vieţi independente. Centrul are  un program educativ conform cu  liniile directoare ale Ministerului Educaţiei, dar conţine şi elemente inovatoare preluate din sistemul pedagogic suedez care aduc un mare plus în dezvoltarea copiilor.

Din cele văzute la fața locului, am constatat că acest duplex educațional de reabilitare a înregistrat  rezultate remarcabile privind implementarea programelor personalizate pentru fiecare copil pe baza unor evaluări individuale detaliate,  integrarea în grupe a câte 8-10 copii, asistența familiilor cu informații și programe de consiliere. Ne-au impresionant foarte mult gazdele deosebit de  primitoare, dna doctor  Eti Vasilache, dna directoare a grădiniței prof. Otilia Lungu și dl administrator Nicolae Mărginean, care cu lux de amănunte ne-au împărtășit din experiența lor și au demonstrat  că sunt foarte deschise pentru colaborare cu organizațiile neguvernamentale și instituțiile educaționale similare și tangibile din orașul Ungheni. Copiii de aici sunt foarte bine educați și îngrijiți, o performanță care merită să fie luată ca exemplu de unele instituții  preșcolare din orașul și raionul Ungheni.

În contextul dat, trebuie să remarcăm și evenimentul de semnare a unui acord de parteneriat între Asociația de Ajutorare MARANATHA/Centrul  de Reabilitare Infantilă Penilla Iași și Asociața Obștească „ Poarta Deschisă” care s-a produs  în cadrul acestei vizite de lucru. Punerea în aplicare a prevederilor acestui acord cu siguranță va rezulta cu implementarea bunelor practici la noi acasă. 

Svetlana CIOBANU, Director executiv AO CRDDIMG_3104 IMG_8556IMG_8577IMG_8581IMG_8583IMG_8586IMG_8603IMG_8612IMG_8618IMG_8622IMG_8627IMG_8631IMG_8634

read more

crddRecent, în perioada 07 – 12.12.2015, în cadrul unei vizite de studiu în Polonia  organizată de Rețeaua Civică WATCHDOG, cu suportul financiar al Fondului de Solidaritate a Poloniei în Republica Moldova, prin intermediul Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale, am avut ocazia să cunoaștem  modele și bune practici de bugetare participativă în orașele Varșovia, Konin, Klodawa, Kalisz, Kutno, localitatea urban-rurală Margonin și satul Tarnowska Wola, despre care dorim să comunicăm și locuitorilor orașului Ungheni. La acest  studiu au participat 11  reprezentanți ai autorităților publice locale și sectorului neguvernamental din orașele Ungheni, Orhei, Cahul, municipiul Chișinău și comuna Coșnița, Dubăsari.

Începând cu anul 2014, în baza Legii cu privire la fondul  sătesc, cetățenii din  localitățile rurale și urban – rurale din Polonia au posibilitatea să propună și să voteze  proiecte comunitare impotrante pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. În bugetele locale sunt prevăzute  resurse cu destinația  specială „fondul sătesc”,  proiectele votate de cetățeni sunt selectate de către comisii speciale în baza unui regulament și sunt  implementate de autoritățile publice locale. Spre exemplu, în  11 sate din  localitatea urban – rurală Margonin  au fost implementate proiecte de amenajare a terenurilor de sport, a locurilor de joacă pentru copii și de petrecere a timpului liber pentru maturi, s-au construit drumuri și trotuare,  s-a făcut iluminatul stradal și s-a modernizat stația de epurare.  Conform legislației, în dependență de natura proiectelor, statul rambursează cheltuielile din fondul sătesc în mărime de 20- 40 %. Pentru a face investiții mai mari în localități, resursele fondului sătesc pot fi unite cu cele din bugetul local, de la capitolul de buget corespunzător.

În Polonia buna practică de bugete participative  se aplică  nu doar în mediul rural, ci și în orașe mici și mari, chiar dacă cadrul legislativ nu prevede fondul respectiv  pentru acestea. Facem următoarea remarcă: bugetul participativ este un model polonez de cetățenie activă asumat de locuitorii orașelor, întrucât astfel aceștia pot să contribuie direct la luarea deciziilor privind dezvoltarea infrastructurii, diversificarea și extinderea serviciilor publice în urbele lor.  

Orașul Konin, înfrățit cu orașul Ungheni, anual alocă în bugetul participativ câte 2 mln. de zloți/ echivalentul a peste 8 mln. de euro. Unul dintre cele mai populare și apreciate proiecte implementate este considerat proiectul cu desenele murale pe pereții unor edificii dintr-un cartier periferic, cu elemente moderne și de identitate care i-au adus orașului multă culoare și prospețime,  altul –  proiectul privind stațiile de deservire a bicicletelor create în diverse cartiere. Urmare implementării proiectelor votate de locuitorii orașului Konin, cetățenii s-au convins că pot iniția și propune proiecte pe care nu și le planifică Primăria și Consiluiul local. Deosebit de implicați în acest oraș sunt activiștii civici reuniți în grupul informal „Cartier Konin”, care permanent organizează consultări publice privind  îmbunătățirea regulamentului bugetului  participativ și obțin finanțări pentru proiecte inovative.

Impresionantă este experiența orașului Klodawa, unde școala este un bun promotor al cetățeniei active. La Gimnaziul nr.1 am luat cunoștință de rezultatele desfășurării unei ample campanii de informare și sensibilizare privind necesitatea amenajării parcului minerilor din localitate, am văzut macheta propusă și schița de proiect cu titlul profund semnificativ „ Locul meu” pe care elevii  l-au depus și au obținut finanțare.

În orașul Kalisz bugetul participativ a fost utilizat pentru implementarea programelor de modernizare și termoizolare a școlilor, de revitalizare a zonelor de odihnă și agrement ale orașului și de organizare a evenimentelor culturale. Din bugetul participativ s-au realizat atât proiecte cu impact major asupra întregului oraș, cât  și proiecte mai mici care vizează îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor în diverse cartiere. În acest oraș funcționează un grup de activiști civici cu denumirea „Cel mai important este orașul meu”, care  împreună cu cetățenii învață ce  este  bugetul orașului, organizează diverse întâlniri și dezbateri publice cu locuitorii pe teme bugetare de interes major pentru comunitate.

Similitudini cu orașul Ungheni am remarcat la Kutno, un oraș cu o populație de 45.000 locuitori, considerat orașul trandafirilor: are o Zonă Economică Liberă și strategii de dezvoltare durabilă. Al doilea  an Kutno implementează conceptul de bugetare participativă  și este urbea  care înflorește prin cultură și investiții. Autoritățile publice locale de la Kutno au reușit să creeze un cadru eficient de dialog cu cetățenii și de promovare a proiectelor înaintate de comunitate.

În satul Tarnowska Wola am rămas plăcut surprinși de entuziasmul activiștilor locali care au mai multe proiecte implementate din bugetul participativ: proiectul cu care se mîndresc cel mai tare vizează dotarea cu tot necesarul a unui centru multifuncțional deschis în incinta sediului școlii primare care a fost închisă în anul 2004. Acum aici își petrec timpul liber locuitori de toate vârstele, sunt spații disponibile,  dotate cu mobilier, tehnică de prezentare (calculator, proiector, ecran), bucătărie, grup sanitar, în curte sunt foișoare și echipamente de joacă pentru copii.

Un model unic de bugetare participativă este cel implementat de Casa de Cultură din Cartierul Centru al Varșoviei care include tehnici concrete de implicare a cetățenilor în promovarea și implementarea proiectelor locale din domeniul culturii. Elaborând  patru modele de bugete participative, cetățenii  până la urmă au  ales modelul care prevede promovarea creativității și educației cultural-artistice. Una din tehnicile utilizate de Casa de Cultură din Varșovia  este „Banca de idei”, care permite cetățenilor să propună proiecte și în cazul în care sunt susținute și votate de cetățeni, să participe la etapa de implementare a lor.

O analiză amplă a modelelor de bugetare participativă implementate în Polonia ne-a fost  prezentată de  Fundația „Stocznia”,  accentele fiind puse  pe cele mai esențiale elemente. Am  realizat că modelul ideal al procesului de bugetare participativă include etapa de pregătire, stabilirea principiilor și regulilor de desfășurare a bugetării participative, organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a cetățenilor, pregătirea și înaintarea proiectelor, discuțiile publice, votarea proiectelor înaintate de cetățeni, selectarea și implementarea proiectelor în comunitate.

Din această vizită de studiu ne-am întors cu  multe cunoștințe și informații despre modelul Poloniei de buget participativ. Acum pentru noi este foarte  important  să adaptăm și să punem în aplicare acest  model, or, considerăm că implementarea unui proiect  pilot privind  aplicarea bugetului  participativ în orașul Ungheni și în alte câteva orașe similare din țară va putea constitui un pas concret în învățarea democrației participative și dezvoltarea cetățeniei active  în Republica Moldova. Dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.

Svetlana CIOBANU și Liliana TINCU,

Participante la vizita de studiu în Polonia din partea AO CRDD  și  Primăriei orașului Ungheni

read more

Astăzi, membrii Fondului pentru Tineri Ungheni s-au bucurat de o mică atenție din partea Primăriei Orașului Ungheni, în semn de apreciere a dedicației lor!010203

read more

IMG_3386Pe 24 noiembrie 2015 Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale “CONTACT- Cahul” (CRAION) în parteneriat cu Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova și Primăria orașului Cahul  au organizat  o masă rotundă privind instrumentele de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, cu accent deosebit pe bunele practici în domeniul bugetării participative. La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și ONG-urilor din orașele Ungheni, Orhei, Cahul, Chișinău, UTA Găgăuzia și orașul Lublin, Polonia.

Reprezentanții societății civile din partea orașului Orhei și ai autorităților publice din satul Coșnița, Dubăsari și-au împărtășit proaspăta experiență privind organizarea procesului de bugetare participativă subliniind interesul deosebit și implicarea activă a cetățenilor la identificarea celor mai relevante proiecte de dezvoltare locală.

Exemple de bune practici privind  bugetarea participativă și asigurarea unui proces bugetar transparent au adus participanții din Ungheni, Svetlana Ciobanu, director executiv al Centrului  Regional de Dezvoltare Durabilă și Liliana Tincu, specialist în probleme investiționale la Primăria orașului Ungheni. Dânsele au remarcat importanța dialogului și consultării publice în procesul de bugetare participativă care se exersează  la Ungheni încă din anul 2008 și necesită  un cadru legal adecvat. În acest context, Svetlana Ciobanu a lansat inițiativa de analiză și  formulare a propunerilor de modificare a legislației prin care autoritățile publice locale să fie încurajate să promoveze și să implementeze bugetarea participativă la nivel local.

Katarzyna Batko-Totuc, expert din Polonia, a vorbit cu lux de amănunte despre importanța participării cetățenilor în luarea deciziilor și creșterea responsabilității pentru comunitate.

Piotr Choros, coordonator pentru activitățile de cooperare a Primăriei Lublin, cu ONG-urile a prezentat modelul de buget participativ din orașul Lublin, cu reguli clar stabilite, elemente importante și etape concrete de implementare a proiectelor comunitare. Un astfel de model demonstrează cum  cetățenii sunt implicați direct în luarea deciziilor privind bugetul și cheltuielile localității. În cadrul bugetării participative cetățenii capătă încredere în autoritățile publice locale și înțeleg mai bine nevoile comunității. Cetățenii iau decizii reale privind destinația unor fonduri. Din experiența orașului Lublin, 1,5% din bugetul orașului este direcționat la proiectele identificate de către cetățeni, care sunt prioritizate prin votare directă.

Sunt de apreciat eforturile comune ale Silviei Strelciuc, directoare executivă a CRAION Contact – Cahul  și ale lui Tomasz Horbowski, coordonator al activității Fondului de Solidaritate a Poloniei în Republica Moldova prin intermediul Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova în organizarea acestui eveniment care va rezulta, cu siguranță, în stabilirea de noi parteneriate regionale și internaționale, inițierea și implementarea la scară largă a conceptului de bugetare participativă.

read more

scoala mea

În ultima decadă a lunii octombrie 2015 s-au desfășurat audierile publice cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectele de bugete ale școlilor beneficiare în proiectul „Școala Mea”, finanțat de Banca Mondială și implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”,  în parteneriat cu autoritățile publice locale, Direcția Educație Ungheni și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Din start este de remarcat că sălile de festivități ale Liceelor Teoretice „V. Alecsandri”, LT „Gh. Asachi”, LT „A. Pușkin” din orașul Ungheni și Gimnaziului „Ion Vatamanu” din comuna Pârlița au fost neîncăpătoare pentru participanții la aceste evenimente: au fost prezenți  circa 677 persoane/ manageri ai școlilor, cadre didactice, părinți, elevi, reprezentanți din partea autorităților publice locale de nivel I și II, Direcției Educație din raionul Ungheni, mediului de afaceri, ONG-urilor și instituțiilor publice de profil.

În cadrul audierilor publice, toți utilizatorii de servicii educaționale s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a instituțiilor preuniversitare pentru următorii ani, au luat cunoștință de execuția bugetului școlilor pentru anul 2015 și au contribuit la stabilirea domeniilor prioritare de bugetare în 2016 prin diverse propuneri și recomandări . Multe dintre propunerile care au fost prezentate la audierile publice s-au dovedit a fi comune, așa cum ar fi dotarea cabinetelor pe discipline cu materiale didactice corespunzătoare, procurarea echipamentelor IT, amenajarea unor parcări pentru biciclete și terenuri lor de sport . În același timp, s-a demonstrat că fiecare școală are nevoile proprii și acest lucru a fost reflectat în multitudinea de recomandări specifice făcute de participanți , unele dintre care le exemplificăm mai jos.

Participanții la audierea publică de la LT „V. ALecsandri” au optat pentru instalarea soneriei automate în Blocul B, amenajarea unui Eco Parc în fața instituției, amenajarea unei încăperi separate pentru atelierul de educație tehnologică , reînnoirea echipamentului sportiv, construcția unui complex multifuncțional pe terenul dintre cele două blocuri ale instituției.

Instalarea camerelor de supraveghere și a unui televizor în holul școlii, editarea unui ziar al liceului, amenajarea unui teren sportiv pentru clasele primare și a unui parc din fața liceului – acestea sunt câteva dintre  recomandările elevilor , părinților și profesori lor de la LT „A. Pușkin ”.

Printre propunerile participanților la audierea publică de la Gimnaziul „Ion Vatamanu” din comuna Pârlița se numără dotarea unei camere de odihnă pentru copii, amenajarea unui teren de joacă și a unei ludoteci, renovarea tablelor de scris, instalarea sistemului de radio în școală, renovarea dulapurilor din vestiare și gardului școlii.

Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” participanții i-au recomandat șă includă în bugetul pentru anul 2016 achiziționarea televizoarelor performante în clase, pavarea trotuarelor din preajma școlii, instalarea filtrelor de apă la robinetele din clasă, renovarea sistemului de informare radio, stimularea financiară a elevilor care participă la concursurile școlare, olimpiade și activitățile extra curriculare, inițierea de proiecte cu participarea elevilor, profesorilor și părinților.

După consultările desfășurarea în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli s-au convocat în ședințe, unde au analizat toate propunerile și recomandările participanților, le-au prioritizat și au constatat care dintre acestea vor putea fi incluse în proiectele de buget pe anul 2016.

read more

12072801_915774678544804_5467526887320231052_nLa data de 25 septembrie curent, liceele din oraşul şi raionul Ungheni, beneficiare ale proiectului „Şcoala mea”, împreună cu partenerul regional Asociaţia Obştească „Centrul regional de dezvoltare durabilă” a participat la Conferința partenerilor, beneficiarilor și donatorilor Școala Mea.

Conferința partenerilor, beneficiarilor și donatorilor Școala Mea a adunat împreună directori ai școlilor beneficiare, partenerii regionali, dar și reprezentanți ai autorităților publice și regionale, care au discutat împreună despre importanța implicării comunității în viața școlii și rolul acestei implicări în continuarea reformei în educație.

Prima parte a conferinței a avut în prim plan vorbitori care au abordat mai multe subiecte din domeniul educației. Evenimentul a fost deschis de Scott Abrams, reprezentantul Băncii Mondiale, care a accentuat importanța inițiativelor de implicare a cetățenilor în viața școlii:„Promovăm aceste instrumentele de responsabilizare socială pentru că ele duc la creșterea încrederii cetățenilor într-un serviciu public, în cazul nostru  – educația. De asemenea, acestei exerciții oferă posibilitatea publicului să monitorizeze și să influențeze aceste servicii, pentru a primi rezultatul pe care îl doresc”, a conchis Scott Abrams.

Valentina Chicu, șeful Direcției Învățământ Preuniversitar de la Ministerul Educației a accentuat importanța implicării părinților și comunității în viața școlii și rolul acestui proces în reforma educațională: Implicarea părinților și comunități în viața scolii este cea mai mare oportunitate pe care trebuie să o valorificăm pentru a continua cu succes reforma în educație”, a declarat Valentina Chicu la începutul conferinței.

În același context, Adrian Lupușor, directorul executiv al Expert-Grup, a declarat: Această reformă nu este doar una a educației, ci o reformă a întregii țări, pentru că anume sistemul educațional poate oferi forța de muncă calificată care să asigure funcționarea optimă a economiei naționale”.

Veaceslav Negruta, directorul de program al Expert-Grup, a prezentat un raport care a evaluat disponibilitatea datelor deschise în educație. Raportul conclude că în pofida potențialului pe care îl oferă acest domeniu, există restanțe în ceea ce privește calitatea și acuratețea datelor în educație, dar și volumul mic de digitizare a acestora.

Încheierea primei părți a găsit-o în prim-plan pe expertul în educație Eugenia Veveriță, care a relatat despre administrarea eficientă a bugetului școlii și despre beneficiile noii formule de finanțare în educație, declarând că „doar școlile cu autonomie financiară pot asigura în mod optim necesitățile instituției”.

În a doua parte a conferinței, reprezentanții școlilor beneficiare ale inițiativei „Școala Mea” au avut parte de două ateliere în care și-au împărtășit experiențele de lucru și au propus soluții de îmbunătățire a instrumentelor de implicare a elevilor, părinților și comunității în viața școlii. Atelierele au fost moderate de Victoria Vlad, coordonatorul proiectului și de reprezentanții partenerilor regionali.

Primul atelier a abordat completarea chestionarelor (fișelor de raportare) de evaluare a satisfacției față de serviciile educaționale și modul în care conținutul și modul de diseminare a acestora poate fi îmbunătățit. Reprezentanții școlilor au remarcat că acest chestionar i-a ajutat să înțeleagă mai bine doleanțele elevilor și a părinților.

Al doilea atelier s-a axat pe planificarea și organizarea audierilor publice și a încercat să pună în discuție beneficiile aduse de acest exercițiu de participare civică, dar și bunele practici în organizarea acestora. În cadrul acestui atelier, participanții au declarat că audierile publice promovează transparența, îmbunătățesc imaginea publică a școlii, dar și oferă mai multe  oportunități de colaborare cu instituții internaționale și donatori externi.

Mai multe poze de la eveniment

Descarcă prezentările

read more