scoala meaReforma în sistemul educațional din Republica Moldova vizează schimbări care afectează cel mai mult principalii beneficiari, adică elevii, care își doresc o educație de calitate și un număr sporit de șanse de afirmare. Un aspect pozitiv al reformei în sistemul educațional este introducerea pe scară largă a formulei de finanţare per capita. Această abordare permite eliminarea decalajelor precedente dintre instituţiile şcolare, asigurând o distribuire echitabilă şi egală a resurselor financiare pentru fiecare elev. Un alt efect al noii formule de finanţare este instituirea unui regim competitiv pentru managerii şcolilor, astfel fiind stimulaţi să îmbunătăţească calitatea procesului de instruire, atrăgând mai mulţi elevi şi, respectiv, mai multe resurse. Al treilea aspect important este crearea unui instrument participativ de conducere și administrare a banilor școlii, stipulat  în noul Cod al educației. Este vorba de Consiliile de administrație ale școlilor.

Pe parcursul anului 2015 Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD), în calitate de partener regional în cadrul proiectului „Școala Mea”, alături de Centrului Analitic Independent Expert-Grup a asistat informațional şi metodologic şi a faciilitat  etapa  de constituire şi instruire a membrilor Consiliilor de administrație în patru şcoli beneficiare din raionul Ungheni:  Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Liceul Teoretic „A. Puskin” şi gimnaziul „I. Vatamanu”, Pîrlița.

Chiar dacă pînă în acest moment Ministerul Educației al Republicii Moldova nu a adoptat încă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Consiliilor de administrație din unitățile de învățămînt preuniversitar, Proiectul „Școala Mea” vine să ofere consultanța și asistența necesară pentru buna funcționare a Consiliilor de administrație în spiritul noii legislații.

În cadrul instruirilor organizate de către CRDD pentru membrii Consiliilor de administrație, s-a discutat mult despre rolurile și competențele Consiliilor de administrație prevăzute în Codul educației și s-a ajuns la concluzia că noua lege ridică în fața membrilor Consiliilor de administrație multe provocări, care le fac misiunea mai interesantă, și în același timp mai dificilă. La întrebarea de ce ar trebui să devii membru al Consiliului de administrație, participanții au răspuns:

 • Consiliul de administrație este o instituție a cărei prestație poate să influențeze viitorul școlii ca instituție;
 • Consiliul de administrație prin lege are atribute manageriale autentice deținînd controlul asupra resurselor umane, materiale și financiare din școală;
 • Consiliul de administrație participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituțională;
 • Consiliul de administrație contribuie la consolidarea rolului școlii de instituție centrală a comunității, care oferă servicii educaționale de cea mai bună calitate și contribuie la soluționarea problemelor comunității;
 • Consiliul de administrație – elementul de coeziune socială care reunește reprezentații comunității pentru oferirea serviciilor educaționale de calitate și asigurarea managementului resurselor umane și financiare în școală.

Membrii Consiliilor de administrație din cele  patru instituții preuniversitare din raionul Ungheni au identificat și cîteva principii importante care stau la baza activității Consiliilor de administrație, și anume:

 • Voluntariatul – participarea în cadrul ședințelor Consiliilor de administrație nu este remunerată
 • Transparența – selectarea membrilor Consiliilor de administrație și activitatea Consiliilor de administrație trebuie să fie transparente, sprijinind implicarea în procesul decizional a părților interesate și asigurînd publicarea deciziilor și rapoartelor de activitate
 • Implicarea comunității – majoritatea membrilor Consiliilor de administrație sunt reprezentanții comunității
 • Eficiența și eficacitatea – efecte maxime cu resurse materiale și financiare existente.

Membrii Consiliilor de administrație din cele 4 școli din raionul Ungheni au recomandat  elaborarea și aprobarea unui Cod de conduită a Consiliilor de administrație, fapt ce îi va ordona și responsabiliza mai mult pe membrii Consiliilor de administrație.

Respectarea principiilor și a unor norme de conduită specifice Consiliilor de administrație din școli duce la asigurarea unei administrări corecte a școlii, bazată pe respectarea drepturilor fundamentale  ale copiilor de a avea acces la o educație de calitate.

Așadar, pentru a crea premisele necesare asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor, implicarea şi responsabilizarea socială, pe de o parte, precum şi gândirea strategică şi controlul, pe de altă parte, duc la implementarea reformelor educaționale și democratizarea sistemului educaţional, fiindu-i  conferit şcolii rolul de principal factor de decizie, asigurat prin participarea şi consultarea tuturor actorilor comunitari.

Studiu de caz elaborat de echipa CRDD Ungheni

read more

scoala meaProiectul  „Școala mea” implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” facilitează implicarea tuturor actorilor comunitari interesați   de reforma educației în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice în învățămîntul preuniversitar. În cadrul acestui proiect sunt  propuse cîteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea cu succes a procesului educațional .

Partenerul regional Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” a organizat și desfășurat  seminare de instruire privind instrumentele  de responsabilizare socială pentru creșterea capacității membrilor Consiliilor de Administrație și a altor membri activi ai comunității din 4 instituții selectate pentru anul II/2015 al proiectului „Școala mea”:  LT „Vasile Alecsandri”, LT „Gheorghe Asachi”, LT „Alexandr Pușkin” din orașul Ungheni și Gimnaziul „Ion Vatamanu” din comuna Pîrlița, raionul Ungheni

La instruirile  desfășurate   în perioada  4-8 mai 2015 au participat 63 de persoane care au fost familiarizate cu cele patru  componente cheie ale proiectului:

 1. Edificarea unui mediu favorabil pentru responsabilizarea socială
 2. Aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială pentru sporirea responsabilității în managementul educației și transparența bugetelor școlilor,
 3. Integrarea activităților de responsabilizare socială în dialogul de politici și buget,
 4. Cunoștințe și învățare.

În cadrul fiecărei componente, au fost remarcate atribuțiile și rolul membrilor Consiliilor de Administrație, precum și  rezultatele implementării în comun a activităților. Participanții la instruiri  au primit materiale informative și promoționale marca „Școala mea” (stickere, caiete, creioane, semne pentru cărți, etc.).

La instruirile  desfășurate   în perioada  4-8 mai 2015 au participat 63 de persoane care au fost familiarizate cu cele patru  componente cheie ale proiectului:

 1. Edificarea unui mediu favorabil pentru responsabilizarea socială
 2. Aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială pentru sporirea responsabilității în managementul educației și transparența bugetelor școlilor,
 3. Integrarea activităților de responsabilizare socială în dialogul de politici și buget,
 4. Cunoștințe și învățare.

În cadrul fiecărei componente, au fost remarcate atribuțiile și rolul membrilor Consiliilor de Administrație, precum și  rezultatele implementării în comun a activităților. Participanții la instruiri  au primit materiale informative și promoționale marca „Școala mea” (stickere, caiete, creioane, semne pentru cărți, etc.).

Participanții au demonstrat un interes deosebit pentru tematica instruirilor. Toți s-au implicat foarte activ la rezolvarea sarcinilor propuse în cadrul exercițiilor realizate în grup ce au vizat formarea Comitetelor  Organizatorice și planificarea activităților pentru  o bună desfășurarea a audierilor publice a bugetelor școlilor.

În același timp, cursanții  s-au arătat dispuși  să se implice în realizarea tuturor activităților prevăzute de  proiectul „Școala mea”, deoarece au înțeles că elaborarea participativă a bugetelor școlilor este imperios  necesară și  trebuie cît mai mult să se  implice în viața școlii părinții și  elevii, deopotrivă,  pentru a evita interpretările în ceea ce privește elaborarea și execuția bugetului instituției. De asemenea, participanțili  au formulat și cîteva concluzii:

 • Este necesară dinamizarea dialogului social dintre factorii interesați de politicile educaționale pentru a fi identificate și soluționate problemele școlii cu implicarea părinților și elevilor;
 • Bugetul școlii elaborat participativ va elimina suspiciunile și va facilita activitatea managerului și contabilului instituției ceea ce va duce și la armonizarea relației școală – familie;
 • Cele două instrumente de bază de responsabilizare socială, și anume, Audierile Publice și Fișele de Raportare trebuie să fie implementate anual (ceea ce este stipulat în proiectul de Regulament de funcționare a Consiliilor de Adminstrație) pentru a identifica prioritățile instituției de învățămînt preuniversitar în fiecare an ceea ce va contribui la elaborarea unui buget eficient și lucrativ;
 • Este imperios necesar de atras surse suplimentare la buget prin identificarea finanțatorilor și aplicarea proiectelor ce țin de îmbunătățirea condițiilor procesului educațional ;
 • Rolul Consiliilor de Administrație chiar dacă este semnificativ, deoarece monitorizează instituirea și asigurarea durabilității procesului de implementare și aplicare a instrumentelor de responsabilizare socială în comunitate, în același timp este unul foarte important  privind  încurajarea și dinamizarea  procesului de implicare civică în viața școlii.

Studiu de caz elaborat de echipa CRDD Ungheni

read more

scoala meaȘcoala Mea te invită la un atelier online de instruire a utilizării site-ului www.scoalamea.md. În cadrul acestuia, vom arăta elevilor, părinților, profesorilor, dar și tuturor doritorilor cum să utilizeze site-ul a se implica mai mult în eforturile de îmbunătățire a școlii.

Prezentarea va avea loc vineri 24 aprilie, începând cu ora 15:00 și va dura o oră. Veți putea urmări evenimentul în direct pe Youtube, accesând butonul de mai jos sau mergând la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=A5Oec1OXoLw.

Programul atelirului
15:00 Salutarea participanților
15:05 Prezentarea inițiativei „Școala mea – implicarea începe aici”
15:15 Prezentarea utilizării ScoalaMea.md
15:30 Întrebări, discuții
15:55 Încheierea prezentării

În plus, te îndemnăm să utilizezi site-ul și să ne trimiți eventualele sugestii de îmbunătățire sau întrebări legate de inițiativă pe adresa de email social@scoalamea.md, sau utilizând hashtag-ul #scoalamea pe rețelele sociale.

read more

fondul pentru tineriProgramul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIII-a, are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate. Acest PGM este susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care funcționează sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate cu participarea largă a comunității desfăşurate în domeniile dezvoltare comunitară, educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, ecologie, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor activi în cadrul comunității

* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica protecției mediului înconjurător.

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate pe domeniile vizate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor reale ale tinerilor la nivel de comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  28 aprilie  –  12 mai  2015.

Data limită de depunere a proiectelor: 12 mai  2015, ora 16.00.

Luni, 27  aprilie 2015, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XIII-a, Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

comunicat de presaPRIVIND INFORMAREA ŞCOLILOR SELECTATE PENTRU PROIECTUL ‚‚ŞCOALA MEA’’ 2015

Pe data de 09 aprilie 2015, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni a avut loc Masa Rotundă cu reprezentanţii şcolilor din raionul Ungheni care au fost selectate anul acesta în calitate de beneficiari  în cadrul iniţiativei „Şcoala Mea” – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”,  Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”  din oraşul Ungheni şi Gimnaziul “Ion Vatamanu” din comuna  Pârliţa.

Proiectul „Şcoala mea” este implementat al doilea an cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale şi suportul informaţional al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde  au fost prezentate elementele cheie ale Proiectul „Şcoala mea”, coordonate   etapele şi datele de implementare a activităţilor planificate.

De asemenea, reprezentanţii şcolilor beneficiare din anul 2014 (Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa) au împărtăşit experienţa acumulată privind implementarea instrumentelor de responsabilizare socială: importanţa seminarelor de instruire a membrilor Coaliţiilor Locale, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea audierilor publice ale bugetelor şi completarea cardurilor/fişelor de raportare.  Cele mai bune rezultate denotă importanţa participării elevilor şi părinţilor  la procesul bugetar al şcolilor, fiindcă li s-au solicitat propunerile în procesul de elaborare a bugetului şcolii, au contribuit la prioritizarea domeniilor de finanţare pentru anul 2015 şi au înţeles că nu pot fi planificate proiecte mari, atunci cînd bani sunt prea puţini.

O bună parte din propunerile înaintate de către elevi şi părinţi în cadrul audierilor publice organizate în anul trecut au fost deja implementate (Liceul Teoretic „Ion Creangă” – achiziţionarea şi instalarea unui radiou şcolar, procurarea literaturii artistice  pentru clasele primare, achiziţionarea microscoapelor pentru cabinetele de biologie; Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa – procurarea mobilierului adaptat pentru clasele primare, reparaţia blocului alimentar, amenajarea unui parc). Graţie parteneriatului eficient între şcoli şi autorităţile publice locale de nivelul I şi II, cele 4 şcoli implicate în Proiectul „Şcoala mea” în 2014 au benefiat de cîte o tabla interactivă în valoare de 40000 lei fiecare.

De comun acord a fost aprobat planul grafic de activităţi pentru perioada aprilie –noiembrie 2015 în cadrul proiectului  „Şcoala Mea” care prevede crearea şi/sau definitivarea componenţei Consiliilor de Administraţie a şcolilor, organizarea şi desfăşurarea instruirilor pentru membrii Consiliilor de Administraţie, completarea şi prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor şcolilor beneficiare, organizarea procesului de pregătire şi completare a fişelor de raportare, organizarea procesului de pregătire şi desfăşurare a audierilor publice ale bugetelor şcolilor beneficiare şi elaborarea studiilor de caz.

 Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Descarcă leafletele elaborate în cadrul proiectului:

LEAFLET 1

LEAFLET 2

read more

Comunicat-de-presa_Audieri-publice_CRDD

Comunicat de presă

Privind rezultatele audierilor publice ale bugetelor şcolilor

În perioada 04 – 06 noiembrie 2014 în Liceele Teoretice „ M.Eminescu, „I.Creangă”/ oraşul Ungheni/, Liceul Teoretic din satul Sculeni şi Liceul Teoretic „A.Mateevici” din satul Pârliţa/ raionul Ungheni, beneficiare ale proiectului „Școala mea”, s-au desfăşurat audierile publice ale bugetelor şcolilor. Proiectul „Școala mea” este implementat cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova.

În procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a audierilor publice ale bugetelor, şcolile beneficiare ale proiectului au fost ghidate de experţii Asociaţiei Obşteşti Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/ partener regional şi echipa Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup”.

Conform rezultatelor audierilor publice ale bugetelor, în toate cele 4 şcoli beneficiare ale proiectului s-a constatat o participare foarte activă a tuturor reprezentanţilor comunităţii, în total 768 persoane faţă de 400 persoane planificate. Din procesele verbale întocmite la aceste evenimente, se desprind un şir de propuneri şi acţiuni concrete de soluţionare a celor mai arzătoare probleme de dotare şi modernizare a bazei materiale şi procesului educativ, care ar putea să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei existente.

Audierile publice ale bugetelor şcolilor organizate şi desfăşurate în premieră în cele patru şcoli beneficiare din oraşul şi raionul Ungheni au permis reprezentanţilor comunităţilor să se informeze şi să cunoască mai bine prioritățile de dezvoltare ale instituțiilor educaţionale şi resursele disponibile, să ia parte activă la dialogul privind execuţia bugetelor pe anii 2012-1014 şi proiecţia bugetelor pe anul 2015, să facă propuneri concrete şi astfel să se simtă responsabili de dezvoltareaa şcolilor în care îşi fac studiile copii lor.

Persoana de contact:
Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect
Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

Acest eveniment este organizat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul financiar acordat de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale. Implementarea: Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă

________________________________________________________________

MD-2005, Republica Moldova, Chișinău, str. Pușkin 45 B, etajul 4
www.expert-grup.org, info@expert-grup.org, telefon: +373 22 929 994

read more

comunicatUngheni, 21 noiembrie 2014

Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate

Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC), creat în cadrul Proiectului Parteneriat  durabil  lărgit   pentru  reforma  de  descentralizare finanţat de Uniunea Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD/ parteneri Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/, recent a marcat  un an de activitate. Cu acest prilej, pentru informarea publicului larg despre rezultatele activității CIC şi  modalităţile de implicare a cetățenilor în viaţa comunităţii, au fost organizatue Ziua Uşilor Deschise, Conferinţa „Informarea cetăţenilor – un instrument important pentru participarea publică în luarea decizilor şi dezvoltarea durabilă locală” şi Masa rotundă „Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate”, la care au participat 93 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private, ONG-urilor, Grupurilor de Iniţiativă Civică,  funcţionari publici, consilieri locali şi mass media. Invitat de onoare a fost dl Ministru Consilier Petru Liţiu, consulul României la Ungheni.

Misiunea CIC de facilitare a dialogului și relației cetățean-administrație publică locală a fost pusă în practică prin diverse activităţi de informare, consultare, mediere şi facilitare a obţinerii actelor de la serviciile Primăriei Ungheni. Peste 4400 de cetăţeni ai oraşului Ungheni au beneficiat direct şi/sau prin telefon de serviciile CIC:li s-au furnizat  informaţii despre  serviciile Primăriei oraşului Ungheni (atribuțiile specialiștilor Primăriei şi Consiliului Local, actele emise de specialistii Primariei,  lansări şi implementare proiecte cu finanţare internă şi externă, ședințele Consiliului Local și deciziile adoptate, organizarea concursurilor, festivalurilor, desfășurarea licitațiilor, date cu privire la obținerea diverselor acte emise de specialiștii Primariei Ungheni (adeverința privind schimbarea denumirii străzii , adeverința privind componența familiei, adeverința privind suportarea cheltuielilor pentru deces, adeverința despre existența la întreținere a copiilor minori, certificatul privind lipsa restanțelor la impozite, certificatul de urbanism, autorizația de constructie , autorizația de funcționare a unității de comerț, procuri), precum şi informaţii cu caracter general ( compensațiile pentru perioada rece a anului, acordarea de  ajutor social, angajarea in cimpul muncii ,procurarea poliței de asigurare, vinzarea-cumpărarea imobilelor, perfectarea buletinului de identitate, eliberarea unor acte de stare civilă, înmatricularea la instituțiile preuniversitare).

Una dintre preocupările principale ale specialiştilor CIC a fost facilitarea şi acordarea suportului în organizarea a 60 de activităţi şi evenimente participative majore desfăşurate de Primaria oraşului Ungheni, dintre care 23 Întîlniri publice, 11 Training-uri, 16 Mese rotunde, 5 Conferinţe, 5 Dezbateri şi 2 Audieri publice la care au participat peste 2300 persoane.

Într-un timp atât de scurt, Centrul de Informare pentru Cetăţeni din oraşul Ungheni a reuşit să devină locul  unde cetăţenii au posibilitatea să fie ascultaţi, să se informeze, să-şi exprime opiniile, să primească răspunsuri promte şi  de calitatate, să fie motivaţi de a participa la luarea deciziilor pentu o mai bună gestionare a treburilor publice în comunitate. Rolul şi importanţa CIC pentru oraşul Ungheni sunt incontestabile,  întrucât denotă atât dorinţa de comunicăre directă  a  administraţiei publice cu cetăţenii,  cât şi interesul sporit al cetăţenilor pentru îmbunătăţirea actului de guvernare la nivel local.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: (236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

comunicat de presaÎn perioada iulie – noiembrie 2014 s-a desfăşurat cea de-a II-a Etapă  a Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” în oraşul Ungheni care a fost destinată elevilor claselor gimnaziale şi liceale, părinţilor şi publicului larg.  La această  etapă au  fost organizare şi  desfăşurare activităţi  de testare a cunoştinţelor şi informare a  elevilor  claselor gimnaziale şi liceale din şcolile oraşului privind  comportamentul în traficul rutier.

Astfel, 240 de chestionare „ABC-ul regulilor de circulaţie”  completate de elevii din liceele teoretice  „I.Creangă” „M.Eminescu”„ V.Alescandri” şi „Gh.Asachi” din oraşul Ungheni au demonstrat că  nu toţi elevii cunosc cum trebuie să traverseze strada, ceea ce prezintă un pericol pentru viata lor .

La cele  patru întîlniri desfăşurate în şcoli pe tema  „Strada nu e loc de joacă!”, unde au participat peste 1000 de elevi, părinţi, managerii şcolari şi profesori/diriginţi,  inspectorii de stat ai Serviciului de supraveghere tehnică şi accidente şi  Inspectoratului de poliţie Ungheni/dnii Igor MAXIMCIUC şi Sergiu NOROC/ şi ai Uniunii conducătorilor auto, filiala Ungheni/dl profesor Igor CAZÎLU / au  prezentat situaţia accidentelor rutiere în Un gheni  produse pe motivul nerespectării regulilor de circulaţie, au informat publicul despre importanţa  comportamentului  corect  în traficul rutier. În cadrul acestor întîlniri au fost  diseminate pliantele informative Atenţie! Elevi pietoni, regulile de circulaţie sunt pentru voi!”  „ Dragi elevi pietoni, circulaţi corect! ” şi lansată iniţiativa de creare în licee a Patrulelori şcolare de circulaţie. Proiectul  de Regulament al Patrulei şcolare de circulaţie urmează să fie studiat şi completat de elevii şi profesorii acestor unităţi şcolare şi pus în aplicare din primăvara anului viitor.

Este de remarcat că participanţii la aceste întâlniri au conştientizat pericolul  ignorării regulilor de circulaţie pentru viaţa lor şi necesitatea de a fi pietoni disciplinaţi, ceea ce inspiră încredere că elevii nu vor  provoca şi nu vor deveni victime ale accidentelor rutiere.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

ziua usilor deschiseINVITAŢIE

STIMAŢI CETĂŢENI  AI  ORAŞULUI  UNGHENI!

Centrul de  Informare  pentru Cetăţeni Vă invită la Ziua Uşilor Deschise cu genericul „Primăria oraşului Ungheni mai aproape de cetăţeni”, pe 21 noiembrie 2014 începînd cu ora  09:30,  adresa: strada Naţională 7/ parterul Primăriei Ungheni.

În cadrul acestui eveniment unde vor fi prezentate rezultatele unui an de activitate a Centrului de Informare pentru Cetăţeni/CIC,  veţi avea posibilitatea să cunoaşteţi în detalii aria de preocupări ale specialiştilor în comunicare, să faceţi propuneri şi recomandări pentru sporirea calităţii  serviciilor prestate.

În program :

09:45 – 12:00 – Conferinţa „Informarea cetăţenilor – un instrument important pentru participarea publică în luarea decizilor şi dezvoltarea durabilă locală”

13:45 – 15:30  – Masa rotundă  „Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate”

09:30 – 17:00 – Demonstrarea filmuleţului „Primăria oraşului Ungheni în serviciul cetățenilor” pe parcursul întregii zile pe monitorul electronic din holul primăriei Ungheni

Sunt aşteptaţi toţi doritorii!

Pentru mai multe detalii, telefon de contact (236) 30117

Responsabili specialişti comunicare CIC:

Claudia PREPELIŢĂ

Victoria GHIZDARU

read more