fondul pentru tineriProgramul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIII-a, are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate. Acest PGM este susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care funcționează sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate cu participarea largă a comunității desfăşurate în domeniile dezvoltare comunitară, educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, ecologie, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor activi în cadrul comunității

* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica protecției mediului înconjurător.

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate pe domeniile vizate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor reale ale tinerilor la nivel de comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  28 aprilie  –  12 mai  2015.

Data limită de depunere a proiectelor: 12 mai  2015, ora 16.00.

Luni, 27  aprilie 2015, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XIII-a, Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

comunicat de presaPRIVIND INFORMAREA ŞCOLILOR SELECTATE PENTRU PROIECTUL ‚‚ŞCOALA MEA’’ 2015

Pe data de 09 aprilie 2015, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni a avut loc Masa Rotundă cu reprezentanţii şcolilor din raionul Ungheni care au fost selectate anul acesta în calitate de beneficiari  în cadrul iniţiativei „Şcoala Mea” – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”,  Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”  din oraşul Ungheni şi Gimnaziul “Ion Vatamanu” din comuna  Pârliţa.

Proiectul „Şcoala mea” este implementat al doilea an cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale şi suportul informaţional al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde  au fost prezentate elementele cheie ale Proiectul „Şcoala mea”, coordonate   etapele şi datele de implementare a activităţilor planificate.

De asemenea, reprezentanţii şcolilor beneficiare din anul 2014 (Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa) au împărtăşit experienţa acumulată privind implementarea instrumentelor de responsabilizare socială: importanţa seminarelor de instruire a membrilor Coaliţiilor Locale, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea audierilor publice ale bugetelor şi completarea cardurilor/fişelor de raportare.  Cele mai bune rezultate denotă importanţa participării elevilor şi părinţilor  la procesul bugetar al şcolilor, fiindcă li s-au solicitat propunerile în procesul de elaborare a bugetului şcolii, au contribuit la prioritizarea domeniilor de finanţare pentru anul 2015 şi au înţeles că nu pot fi planificate proiecte mari, atunci cînd bani sunt prea puţini.

O bună parte din propunerile înaintate de către elevi şi părinţi în cadrul audierilor publice organizate în anul trecut au fost deja implementate (Liceul Teoretic „Ion Creangă” – achiziţionarea şi instalarea unui radiou şcolar, procurarea literaturii artistice  pentru clasele primare, achiziţionarea microscoapelor pentru cabinetele de biologie; Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa – procurarea mobilierului adaptat pentru clasele primare, reparaţia blocului alimentar, amenajarea unui parc). Graţie parteneriatului eficient între şcoli şi autorităţile publice locale de nivelul I şi II, cele 4 şcoli implicate în Proiectul „Şcoala mea” în 2014 au benefiat de cîte o tabla interactivă în valoare de 40000 lei fiecare.

De comun acord a fost aprobat planul grafic de activităţi pentru perioada aprilie –noiembrie 2015 în cadrul proiectului  „Şcoala Mea” care prevede crearea şi/sau definitivarea componenţei Consiliilor de Administraţie a şcolilor, organizarea şi desfăşurarea instruirilor pentru membrii Consiliilor de Administraţie, completarea şi prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor şcolilor beneficiare, organizarea procesului de pregătire şi completare a fişelor de raportare, organizarea procesului de pregătire şi desfăşurare a audierilor publice ale bugetelor şcolilor beneficiare şi elaborarea studiilor de caz.

 Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Descarcă leafletele elaborate în cadrul proiectului:

LEAFLET 1

LEAFLET 2

read more

Comunicat-de-presa_Audieri-publice_CRDD

Comunicat de presă

Privind rezultatele audierilor publice ale bugetelor şcolilor

În perioada 04 – 06 noiembrie 2014 în Liceele Teoretice „ M.Eminescu, „I.Creangă”/ oraşul Ungheni/, Liceul Teoretic din satul Sculeni şi Liceul Teoretic „A.Mateevici” din satul Pârliţa/ raionul Ungheni, beneficiare ale proiectului „Școala mea”, s-au desfăşurat audierile publice ale bugetelor şcolilor. Proiectul „Școala mea” este implementat cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova.

În procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a audierilor publice ale bugetelor, şcolile beneficiare ale proiectului au fost ghidate de experţii Asociaţiei Obşteşti Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/ partener regional şi echipa Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup”.

Conform rezultatelor audierilor publice ale bugetelor, în toate cele 4 şcoli beneficiare ale proiectului s-a constatat o participare foarte activă a tuturor reprezentanţilor comunităţii, în total 768 persoane faţă de 400 persoane planificate. Din procesele verbale întocmite la aceste evenimente, se desprind un şir de propuneri şi acţiuni concrete de soluţionare a celor mai arzătoare probleme de dotare şi modernizare a bazei materiale şi procesului educativ, care ar putea să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei existente.

Audierile publice ale bugetelor şcolilor organizate şi desfăşurate în premieră în cele patru şcoli beneficiare din oraşul şi raionul Ungheni au permis reprezentanţilor comunităţilor să se informeze şi să cunoască mai bine prioritățile de dezvoltare ale instituțiilor educaţionale şi resursele disponibile, să ia parte activă la dialogul privind execuţia bugetelor pe anii 2012-1014 şi proiecţia bugetelor pe anul 2015, să facă propuneri concrete şi astfel să se simtă responsabili de dezvoltareaa şcolilor în care îşi fac studiile copii lor.

Persoana de contact:
Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect
Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

Acest eveniment este organizat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu suportul financiar acordat de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale. Implementarea: Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă

________________________________________________________________

MD-2005, Republica Moldova, Chișinău, str. Pușkin 45 B, etajul 4
www.expert-grup.org, info@expert-grup.org, telefon: +373 22 929 994

read more

comunicatUngheni, 21 noiembrie 2014

Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate

Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC), creat în cadrul Proiectului Parteneriat  durabil  lărgit   pentru  reforma  de  descentralizare finanţat de Uniunea Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD/ parteneri Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/, recent a marcat  un an de activitate. Cu acest prilej, pentru informarea publicului larg despre rezultatele activității CIC şi  modalităţile de implicare a cetățenilor în viaţa comunităţii, au fost organizatue Ziua Uşilor Deschise, Conferinţa „Informarea cetăţenilor – un instrument important pentru participarea publică în luarea decizilor şi dezvoltarea durabilă locală” şi Masa rotundă „Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate”, la care au participat 93 de reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private, ONG-urilor, Grupurilor de Iniţiativă Civică,  funcţionari publici, consilieri locali şi mass media. Invitat de onoare a fost dl Ministru Consilier Petru Liţiu, consulul României la Ungheni.

Misiunea CIC de facilitare a dialogului și relației cetățean-administrație publică locală a fost pusă în practică prin diverse activităţi de informare, consultare, mediere şi facilitare a obţinerii actelor de la serviciile Primăriei Ungheni. Peste 4400 de cetăţeni ai oraşului Ungheni au beneficiat direct şi/sau prin telefon de serviciile CIC:li s-au furnizat  informaţii despre  serviciile Primăriei oraşului Ungheni (atribuțiile specialiștilor Primăriei şi Consiliului Local, actele emise de specialistii Primariei,  lansări şi implementare proiecte cu finanţare internă şi externă, ședințele Consiliului Local și deciziile adoptate, organizarea concursurilor, festivalurilor, desfășurarea licitațiilor, date cu privire la obținerea diverselor acte emise de specialiștii Primariei Ungheni (adeverința privind schimbarea denumirii străzii , adeverința privind componența familiei, adeverința privind suportarea cheltuielilor pentru deces, adeverința despre existența la întreținere a copiilor minori, certificatul privind lipsa restanțelor la impozite, certificatul de urbanism, autorizația de constructie , autorizația de funcționare a unității de comerț, procuri), precum şi informaţii cu caracter general ( compensațiile pentru perioada rece a anului, acordarea de  ajutor social, angajarea in cimpul muncii ,procurarea poliței de asigurare, vinzarea-cumpărarea imobilelor, perfectarea buletinului de identitate, eliberarea unor acte de stare civilă, înmatricularea la instituțiile preuniversitare).

Una dintre preocupările principale ale specialiştilor CIC a fost facilitarea şi acordarea suportului în organizarea a 60 de activităţi şi evenimente participative majore desfăşurate de Primaria oraşului Ungheni, dintre care 23 Întîlniri publice, 11 Training-uri, 16 Mese rotunde, 5 Conferinţe, 5 Dezbateri şi 2 Audieri publice la care au participat peste 2300 persoane.

Într-un timp atât de scurt, Centrul de Informare pentru Cetăţeni din oraşul Ungheni a reuşit să devină locul  unde cetăţenii au posibilitatea să fie ascultaţi, să se informeze, să-şi exprime opiniile, să primească răspunsuri promte şi  de calitatate, să fie motivaţi de a participa la luarea deciziilor pentu o mai bună gestionare a treburilor publice în comunitate. Rolul şi importanţa CIC pentru oraşul Ungheni sunt incontestabile,  întrucât denotă atât dorinţa de comunicăre directă  a  administraţiei publice cu cetăţenii,  cât şi interesul sporit al cetăţenilor pentru îmbunătăţirea actului de guvernare la nivel local.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: (236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

comunicat de presaÎn perioada iulie – noiembrie 2014 s-a desfăşurat cea de-a II-a Etapă  a Campaniei de informare şi conştientizare „Să fim responsabili în trafic!” în oraşul Ungheni care a fost destinată elevilor claselor gimnaziale şi liceale, părinţilor şi publicului larg.  La această  etapă au  fost organizare şi  desfăşurare activităţi  de testare a cunoştinţelor şi informare a  elevilor  claselor gimnaziale şi liceale din şcolile oraşului privind  comportamentul în traficul rutier.

Astfel, 240 de chestionare „ABC-ul regulilor de circulaţie”  completate de elevii din liceele teoretice  „I.Creangă” „M.Eminescu”„ V.Alescandri” şi „Gh.Asachi” din oraşul Ungheni au demonstrat că  nu toţi elevii cunosc cum trebuie să traverseze strada, ceea ce prezintă un pericol pentru viata lor .

La cele  patru întîlniri desfăşurate în şcoli pe tema  „Strada nu e loc de joacă!”, unde au participat peste 1000 de elevi, părinţi, managerii şcolari şi profesori/diriginţi,  inspectorii de stat ai Serviciului de supraveghere tehnică şi accidente şi  Inspectoratului de poliţie Ungheni/dnii Igor MAXIMCIUC şi Sergiu NOROC/ şi ai Uniunii conducătorilor auto, filiala Ungheni/dl profesor Igor CAZÎLU / au  prezentat situaţia accidentelor rutiere în Un gheni  produse pe motivul nerespectării regulilor de circulaţie, au informat publicul despre importanţa  comportamentului  corect  în traficul rutier. În cadrul acestor întîlniri au fost  diseminate pliantele informative Atenţie! Elevi pietoni, regulile de circulaţie sunt pentru voi!”  „ Dragi elevi pietoni, circulaţi corect! ” şi lansată iniţiativa de creare în licee a Patrulelori şcolare de circulaţie. Proiectul  de Regulament al Patrulei şcolare de circulaţie urmează să fie studiat şi completat de elevii şi profesorii acestor unităţi şcolare şi pus în aplicare din primăvara anului viitor.

Este de remarcat că participanţii la aceste întâlniri au conştientizat pericolul  ignorării regulilor de circulaţie pentru viaţa lor şi necesitatea de a fi pietoni disciplinaţi, ceea ce inspiră încredere că elevii nu vor  provoca şi nu vor deveni victime ale accidentelor rutiere.

Pentru mai multe informatii, va rugam să contactati:

Svetlana CIOBANU, Coordonator sensibilizare

Telefon: (+373 236) 2 36 68; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

ziua usilor deschiseINVITAŢIE

STIMAŢI CETĂŢENI  AI  ORAŞULUI  UNGHENI!

Centrul de  Informare  pentru Cetăţeni Vă invită la Ziua Uşilor Deschise cu genericul „Primăria oraşului Ungheni mai aproape de cetăţeni”, pe 21 noiembrie 2014 începînd cu ora  09:30,  adresa: strada Naţională 7/ parterul Primăriei Ungheni.

În cadrul acestui eveniment unde vor fi prezentate rezultatele unui an de activitate a Centrului de Informare pentru Cetăţeni/CIC,  veţi avea posibilitatea să cunoaşteţi în detalii aria de preocupări ale specialiştilor în comunicare, să faceţi propuneri şi recomandări pentru sporirea calităţii  serviciilor prestate.

În program :

09:45 – 12:00 – Conferinţa „Informarea cetăţenilor – un instrument important pentru participarea publică în luarea decizilor şi dezvoltarea durabilă locală”

13:45 – 15:30  – Masa rotundă  „Centrul de Informare pentru Cetățeni la un an de activitate”

09:30 – 17:00 – Demonstrarea filmuleţului „Primăria oraşului Ungheni în serviciul cetățenilor” pe parcursul întregii zile pe monitorul electronic din holul primăriei Ungheni

Sunt aşteptaţi toţi doritorii!

Pentru mai multe detalii, telefon de contact (236) 30117

Responsabili specialişti comunicare CIC:

Claudia PREPELIŢĂ

Victoria GHIZDARU

read more

În perioada 21 – 24 octombrie 2014 în Liceele Teoretice „ M.Eminescu”, „I.Creangă”/ oraşul Ungheni/, Liceul Teoretic din satul Sculeni şi Liceul Teoretic „A.Mateevici” din satul  Pârliţa/ raionul Ungheni,  beneficiare ale proiectului „Școala mea”, s- au desfăşurat activităţi  de  completare a Cardurilor de Raportare a Actorilor Comunitari în Educaţie. Proiectul „Școala mea” este implementat cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova.

În procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a activităţilor de completare a Cardurilor de Raportare, şcolile beneficiare ale proiectului, au fost ghidate, pas cu pas, de experţii Asociaţiei Obşteşti  Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/ partener  regional şi echipa  Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup”.

Conform rezultatelor activităţilor  de  completare a  Cardurilor de Raportare, în toate  cele  4 şcoli beneficiare ale proiectului/ Liceele Teoretice „ M.Eminescu, „I.Creangă”, „A.Mateevici” şi Sculeni/ s-a constatat  o participare  activă a elevilor claselor gimnaziale şi liceale şi a părinţilor şi/sau tutorilor. Din comentariile părinţilor şi/sau tutorilor elevilor, extrase din formularele Cardurilor de Raportare completate, rezultă că majoritatea dintre acestea vizează propuneri concrete de îmbunătăţire a situaţiei în scoli prin modernizarea procesului educativ, denotă atitudinile lor pozitive faţă de profesori şi şcoli în general şi de apreciere a  aplicării chestionarului în intenţia de informare şi consultare a elevilor  şi părinţilor şi în scopul de a cunoaşte  nivelul de satisfacţie de serviciile acordate în şcolile din mediul urban şi rural.

Rezultatele Cardurilor de Raportare a Actorilor Comunitari în Educaţie vor fi analizate de echipa Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup” şi vor face obiectul unor recomandări de îmbunătăţire şi schimbare în bine a situaţiei în şcolile din Republica Moldova.

Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

fundatia

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia (parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate desfăşurate în domeniile educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor talentaţi
* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate
* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica sarbătorilor de iarnă.

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi reale ale tinerilor la nivel local
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni),        în perioada  25 septembrie  –  06 octombrie  2014.

Data limită de depunere a proiectelor: 06 octombrie  2014, ora 16.00.

Miercuri, 24 septembrie  2014, ora 11.00, în Biroul 601 al Primăriei oraşului Ungheni/ sala consilierilor/ se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile celui de-al XII – lea Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni. Sunt invitaţi toţi doritorii potenţiali aplicanţi la  acest PGM.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

p1

15 septembrie 2014

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Curăţeniei, pe data de 23 Septembrie 2014, preşcolarii din grădiniţele de copii şi elevii din şcolile oraşului Ungheni, însoţiţi de educatori, învăţători şi profesori, vor desfăşura activităţi extracurriculare demonstrative în spiritul educaţiei pentru un mediu mai sănătos.

Cu  un entuziasm specific bunului gospodar, preşcolarii şi elevii vor face curăţenie în curţile grădiniţelor  de copii şi  ale şcolilor şi în împrejurimile acestora pentru a demonstra că zicătoarea „Omul sfinţeşte locul” se poate adeveri.  Astfel împreună ei vor resimţi bucuria muncii, comuniunea cu natura precum şi responsabilitatea faţă de un mediu  sănătos.

Obiectivul acestor acţiuni civice demonstrative de ecologizare îşi propune sensibilizarea locuitorilor oraşului Ungheni asupra idealului educativ şi a faptului că învăţămîntul de calitate are ca aspiraţii un mediu ambiental curat şi civilizat.

Astfel de acţiuni educative îşi găsesc motivaţia, întrucât educatorii din grădiniţele de copii şi dascălii din  şcolile oraşului Ungheni înţeleg bine rolul cetăţeanului la menţinerea curăţeniei în comunitate şi  depun eforturi pentru a induce şi dezvolta copiilor şi elevilor dragostea pentru natură şi pentru a le stimula sentimentul datoriei şi responsabilităţii în ocrotirea şi păstrarea unui mediu sănătos.

Acţiunile de marcare a  Zilei Mondiale a Curăţeniei în oraşul Ungheni Ungheni fac parte din Campania „Participa la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile – protejeaza mediul !”, organizată în cadrul proiectuluiIntroducerea practicilor inovative de management al deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia” /MIS-ETC 2658,  finanţat  de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre pentru 2007-2013, care este  implementat de Primăria oraşului Ungheni  în parteneriat cu Primăria oraşului Kutaisi şi Asociația Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti ”Spectri” din Georgia, Municipalitatea Ararat şi Asociația Supraviețuirea de Mediu din Armenia / Armenia, Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” din  Republica Moldova şi Asociația Centrul de Consultanță Ecologică Galați din  România şi are ca scop transmiterea bunelor practici de management al deşeurilor din oraşul Ungheni către partenerii din Georgia şi Armenia.

Campania de sensibilizare „Participa la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile – protejeaza mediul !” este adresată populaţiei oraşului Ungheni şi  are ca scop informarea asupra păstrării unui mediu curat,  mobilizarea tinerei generaţii şi cetăţenilor în vederea păstrării curăţeniei în spaţiile publice şi participarea lor la acţiunile de salubrizare prin colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile care se generează zilnic.

Invităm cetăţenii oraşului Ungheni să susţină iniţiativa şi să se alăture copiilor din grădiniţe şi elevilor din şcoli în acţiunile demonstrative de salubrizare care vor avea loc pe data de 23 Septembrie 2014, de Ziua Mondială a Curăţeniei.

 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Coordonator de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

p2

read more