În perioada 21 – 24 octombrie 2014 în Liceele Teoretice „ M.Eminescu”, „I.Creangă”/ oraşul Ungheni/, Liceul Teoretic din satul Sculeni şi Liceul Teoretic „A.Mateevici” din satul  Pârliţa/ raionul Ungheni,  beneficiare ale proiectului „Școala mea”, s- au desfăşurat activităţi  de  completare a Cardurilor de Raportare a Actorilor Comunitari în Educaţie. Proiectul „Școala mea” este implementat cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova.

În procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a activităţilor de completare a Cardurilor de Raportare, şcolile beneficiare ale proiectului, au fost ghidate, pas cu pas, de experţii Asociaţiei Obşteşti  Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/ partener  regional şi echipa  Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup”.

Conform rezultatelor activităţilor  de  completare a  Cardurilor de Raportare, în toate  cele  4 şcoli beneficiare ale proiectului/ Liceele Teoretice „ M.Eminescu, „I.Creangă”, „A.Mateevici” şi Sculeni/ s-a constatat  o participare  activă a elevilor claselor gimnaziale şi liceale şi a părinţilor şi/sau tutorilor. Din comentariile părinţilor şi/sau tutorilor elevilor, extrase din formularele Cardurilor de Raportare completate, rezultă că majoritatea dintre acestea vizează propuneri concrete de îmbunătăţire a situaţiei în scoli prin modernizarea procesului educativ, denotă atitudinile lor pozitive faţă de profesori şi şcoli în general şi de apreciere a  aplicării chestionarului în intenţia de informare şi consultare a elevilor  şi părinţilor şi în scopul de a cunoaşte  nivelul de satisfacţie de serviciile acordate în şcolile din mediul urban şi rural.

Rezultatele Cardurilor de Raportare a Actorilor Comunitari în Educaţie vor fi analizate de echipa Centrului Analitic Independent „ Expert-Grup” şi vor face obiectul unor recomandări de îmbunătăţire şi schimbare în bine a situaţiei în şcolile din Republica Moldova.

Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

fundatia

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia (parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate desfăşurate în domeniile educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor talentaţi
* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate
* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile
* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu
* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica sarbătorilor de iarnă.

 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi reale ale tinerilor la nivel local
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, or. Ungheni),        în perioada  25 septembrie  –  06 octombrie  2014.

Data limită de depunere a proiectelor: 06 octombrie  2014, ora 16.00.

Miercuri, 24 septembrie  2014, ora 11.00, în Biroul 601 al Primăriei oraşului Ungheni/ sala consilierilor/ se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile celui de-al XII – lea Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni. Sunt invitaţi toţi doritorii potenţiali aplicanţi la  acest PGM.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

p1

15 septembrie 2014

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Curăţeniei, pe data de 23 Septembrie 2014, preşcolarii din grădiniţele de copii şi elevii din şcolile oraşului Ungheni, însoţiţi de educatori, învăţători şi profesori, vor desfăşura activităţi extracurriculare demonstrative în spiritul educaţiei pentru un mediu mai sănătos.

Cu  un entuziasm specific bunului gospodar, preşcolarii şi elevii vor face curăţenie în curţile grădiniţelor  de copii şi  ale şcolilor şi în împrejurimile acestora pentru a demonstra că zicătoarea „Omul sfinţeşte locul” se poate adeveri.  Astfel împreună ei vor resimţi bucuria muncii, comuniunea cu natura precum şi responsabilitatea faţă de un mediu  sănătos.

Obiectivul acestor acţiuni civice demonstrative de ecologizare îşi propune sensibilizarea locuitorilor oraşului Ungheni asupra idealului educativ şi a faptului că învăţămîntul de calitate are ca aspiraţii un mediu ambiental curat şi civilizat.

Astfel de acţiuni educative îşi găsesc motivaţia, întrucât educatorii din grădiniţele de copii şi dascălii din  şcolile oraşului Ungheni înţeleg bine rolul cetăţeanului la menţinerea curăţeniei în comunitate şi  depun eforturi pentru a induce şi dezvolta copiilor şi elevilor dragostea pentru natură şi pentru a le stimula sentimentul datoriei şi responsabilităţii în ocrotirea şi păstrarea unui mediu sănătos.

Acţiunile de marcare a  Zilei Mondiale a Curăţeniei în oraşul Ungheni Ungheni fac parte din Campania „Participa la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile – protejeaza mediul !”, organizată în cadrul proiectuluiIntroducerea practicilor inovative de management al deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia” /MIS-ETC 2658,  finanţat  de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre pentru 2007-2013, care este  implementat de Primăria oraşului Ungheni  în parteneriat cu Primăria oraşului Kutaisi şi Asociația Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti ”Spectri” din Georgia, Municipalitatea Ararat şi Asociația Supraviețuirea de Mediu din Armenia / Armenia, Asociația Obștească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” din  Republica Moldova şi Asociația Centrul de Consultanță Ecologică Galați din  România şi are ca scop transmiterea bunelor practici de management al deşeurilor din oraşul Ungheni către partenerii din Georgia şi Armenia.

Campania de sensibilizare „Participa la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile – protejeaza mediul !” este adresată populaţiei oraşului Ungheni şi  are ca scop informarea asupra păstrării unui mediu curat,  mobilizarea tinerei generaţii şi cetăţenilor în vederea păstrării curăţeniei în spaţiile publice şi participarea lor la acţiunile de salubrizare prin colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile care se generează zilnic.

Invităm cetăţenii oraşului Ungheni să susţină iniţiativa şi să se alăture copiilor din grădiniţe şi elevilor din şcoli în acţiunile demonstrative de salubrizare care vor avea loc pe data de 23 Septembrie 2014, de Ziua Mondială a Curăţeniei.

 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Coordonator de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

p2

read more

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează evenimentul de semnare a memorandumului multilateral de cooperare în cadrul proiectului „Școala mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 24 septembrie 2014, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni, începând cu ora 14:00. În cadrul evenimentului va fi prezentat proiectul „Școala mea”. De asemenea, va fi prezentat gradul de implementare a reformei educaționale în raion, situația școlilor din raion, prioritățile de dezvoltare în domeniul educației etc.

Expert-Grup a lansat proiectul „Școala mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova” la începutul anului 2014. Acest proiect este implementat cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Expert-Grup, împreună cu partenerii regionali ai proiectului, va lucra în 100 de școli din țară pe o durată de cinci ani, câte 20 de școli pe an. Proiectul va oferi posibilitatea părinților, elevilor și profesorilor să se implice mai activ în viața școlii prin intermediul audierilor publice, accesului la informație bugetară, cardurilor comunitare – și să ia parte în stabilirea priorităților de dezvoltare a școlilor.

În raionul Ungheni, următoarele patru licee au fost selectate în calitate de beneficiari ai proiectului:

 • Liceul Teoretic Sculeni, s. Sculeni
 • Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Ungheni
 • Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, s. Pârlița
 • Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Ungheni

Școlile selectate în acest an urmează să fie implicate în organizarea a o serie de evenimente în comunitate pentru discutarea bugetului și priorităților de dezvoltare a școlii.

În scopul stabilirii unui mecanism de cooperare în cadrul proiectului, Expert-Grup a planificat desfășurarea întâlnirilor la nivel raional pentru semnarea memorandumurilor de cooperare. Acestea stabilesc modul în care părțile vor colabora în cadrul acestei inițiative. Evenimentele de semnare vor avea loc în toate cele șapte raioane unde au fost selectate instituții de învățământ preuniversitar în baza unui concurs deschis organizat la nivel național cu criterii prestabilite: Cahul, Hâncești, Florești, Sângerei, Soroca, Râșcani, Ungheni, dar și municipiul Chișinău.

read more

ungheni.mdProgramul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni  şi are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte  care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

A. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

B. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă de Tineri, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

C. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

read more

Pe 3 decembrie 2013, ora 12.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni a avut loc Conferința de lansare a Proiectului Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană” (MIS-ETC:2020/73179/30.09.2013), implementat de Consiliul orășenesc Ungheni în parteneriat cu Asociația Zonei Metropolitane Iași (Romania), Consiliul raional Novoselytsya (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova). Proiectul are o durată de 12 luni și este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, avînd valoarea de 166,085.40 Euro (2947567.42 lei), dintre care contribuția Uniunii Europene este de 149.410, 42 Euro și contribuția partenerilor este de 16.674,98 Euro.

read more

În perioada octombrie 2013 – martie 2014 Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă  desfăşoară Campania  de conștientizare privind importanța genului și egalității de șanse și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politiclor publice și în procesul de dezvoltare durabilă  în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Promovarea principiului egalităţii de şanse şi incluziunea minorităților în procesul de formulare a politicilor publice  l  locale constituie obiectivul general al campaniei. 

Obiectivul specific al campaniei prevede consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa şii implica cetățenii din  raioanele Ungheni și Orhei în procesul de luare a deciziilor. 

Campania de informare va cuprinde întâlniri publice, organizate și desfășurate la sediul Centrului Pilot de Informare a cetăţenilor din oraşul Ungheni şi în localităţile raionului Orhei, diseminare postere şi flyere, vizionare spoturi video, emitere spoturi audio  cu scopul de a conștientiza și informa cetățenii asupra importanței dimensiunii de gender în formularea politicilor publice cu centrare pe reforma de descentralizare.

Grupul ţintă cuprinde autorităţile administraţiei publice locale și cetăţenii din mediul urban și rural al raioanelor Ungheni și Orhei.

Campania  de conștientizare privind importanța genului și egalității de șanse și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politiclor publice și în procesul de dezvoltare durabilă  are ca mesaj că fiecare cetățean are dreptul de a se implica în procesul de formulare a politicilor publice ce vizează comunitatea sa.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Din  luna august 2013, a început implementarea proiectului “Introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia”, cu suportul financiar al Comisiei Europene prin Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre pentru 2007-2013.

Scopul proiectului este să contribuie la îmbunătățirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în ţările din Bazinul Mării Negre, prin dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere şi cooperare pentru introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate: Kutaisi( Georgia), Ungheni ( Republica Moldova ) şi Ararat (Armenia).

La implementarea proiectului participă atât reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cât şi ai organizațiilor non-guvernamentale din patru ţări: Primăria Kutaisi ( partener principal ) şi  Asociaţia Uniunea Oamenilor de Ştiinţă din Imereti ”Spectri” /Georgia/, Consiliul orăşenesc, Primăria Ungheni şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă / Republica Moldova/, Consiliul orăşenesc, Primăria Ararat şi Asociaţia Supravieţuirea de Mediu / Armenia/, Asociaţia Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi/ România/.

Pe durata implementării proiectului, reprezentanții orașelor implicate în proiect vor fi familiarizați cu practicile inovative de management a deşeurilor utilizate în Uniunea Europeană, pe modelul din România, pentru a le putea aplica în localităţile lor.

În proiect sunt planificate vizite de studiu şi ateliere de formare privind managementul deșeurilor. Experții din România vor examina situaţia privind managementul deșeurilor în orașele Kutaisi, Ungheni și Ararat, vor fi formulate recomandări pe baza cărora părțile interesate vor elabora un plan de acțiune privind managementul deșeurilor. Vor fi elaborate și publicate în limbile naționale ale participanților la proiect diverse materiale informative şi promoţionale privind metodele moderne de management a deșeurilor. Proiectul  prevede luarea unor măsuri de organizare şi colectare selectivă a deșeurilor în Kutaisi și de compostare în Ararat.

Pentru participanții din oraşul Ungheni, care are o anumită experiență în colectarea selectivă a deșeurilor, participarea la proiect este o bună oportunitate  de dobândire a noilor cunoștințe și transferului de experiență.

Proiectul include implementarea de programe educaționale ecologice pentru elevi, o atenție specială va fi acordată educației ecologice și altor grupuri țintă (profesori,jurnaliști). Durata proiectului este 2 ani.

Luni, 18 noiembrie 2013, ora 14.00, în Sala de Conferinţe a Consiliului raional Ungheni va avea loc prezrentarea proiectului “Introducerea practicilor inovative de management a deşeurilor în oraşele selectate din Georgia, Moldova și Armenia“, la  care au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ONG-urilor, liceelor şi mass-media.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, coordonator proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

 

read more

Ungheni, 11 noiembrie  2013

La 21 noiembrie 2013, ora 11.00, în incinta Primăriei orașului Ungheni va avea loc evenimentul de lansare a   Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni.

Centrul  Pilot de Informare pentru Cetățeni reprezintă o activitate cheie din cadrul proiectului Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD și implementat de Primăria orașului Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Misiunea Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni vizează îmbunătățirea serviciilor și activității autorităților publice locale într-un mod care să corespundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

Scopul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni este axat pe realizarea de către autoritățile administraţiei publice locale a unui serviciu pentru cetăţeni care să îi sprijine cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea problemelor, în obţinerea de informaţii publice și în stimularea participării cetăţeneşti la luarea deciziilor.

Grupul țintă al Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt locuitorii orașului Ungheni.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni este creat pentru a fi în exclusivitate în slujba cetățeanului și pentru a răspunde în mod cât mai eficient, prompt și cu profesionalism solicitărilor acestuia.

Centrul Pilot de Informare pentru Cetățeni se află în sediul Primăriei oraşului Ungheni, într-un spaţiu primitor la parter, uşor accesibil, de unde cetăţenii vor putea primi informații despre organizarea și funcționarea Consiliului  orășenesc Ungheni, tipurile de servicii furnizate de primărie şi execuţia bugetului orașului, despre actele normative locale cu referire la drepturile cetățenilor. De asemenea, cetăţenii vor putea fi ghidaţi în procesul de obţinere a actelor necesare pe care le solicită de la autoriotăţile publice locale.

În cadrul Centrului Pilot de Informare pentru Cetățeni oamenii vor comunica, se vor informa, își vor exprima opiniile lor privind planificara bugetului orașului, politicile publice locale şi integrarea grupurilor vulnerabile, vor obține informații din cele mai diverse domenii, vor face sugestii şi recomandări.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more

Pe 20 noiembrie 2013 va fi  lansată Platforma Electronică Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă în Ungheni şi Orhei” în cadrul proiectului Parteneriat  durabil lărgit pentru reforma de descentralizare, implementat de Primăria oraşului  Ungheni în parteneriat cu Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, finanțat de Comisia Europeană prin Programul  EuropeAid/ 132706/ L/ ACT/MD.

Obiectivul Platformei Electronice „Promovarea bunelor practici de dezvoltare durabilă din localităţile raionelor Ungheni şi Orhei” îl constituie consolidarea capacității autorităților publice locale de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

Platforma Electronică are ca obiectiv  specific promoveze bunele practici de implementare  a proiectelor comunitare de dezvoltare durabilă, realizate în localitățile raioanelor Ungheni şi Orhei în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri, întreaga comunitate şi alţi actori comunitari, precum şi ideile de noi proiecte comune care vor fi concepute pe durata proiectului şi după finalizarea lui.

Din grupul țintă al PlatformeiElectronice fac parte autorităţile publice locale  şi  cetățenii localităților din ariile urbane și rurale ale raioanelor Ungheni și Orhei, utilizatori de Internet.

Pe Platforma Electronică interactivă www.ungheni-orhei.md vor fi disponibile informațiile privind activitățile cheie ale  proiectului: atelierele de lucru, instruirile, campaniile de conştientizare, întâlnirile publice, centul de informare pentru cetăţeni, materialele promotionale, manualele de curs, exemplele de bune practici în implementarea proiectelor comunitare, agendele reţelelor, programele de dezvoltare specifice localităţilor, agendele şedințelor Consiliilor Locale.

Platforma Electronică va oferi oportunități de a  stabili  parteneriate, de a face schimb de experiență privind bunele  practici de dezvoltare durabilă a localităţilor şi de a comunica prin intermediul forumului de discuții.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more