În perioada 21-23 aprilie 2017,Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/CRDD  a desfășurat seminare de instruire a  membrilor Consiliilor de Administrație din școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anul 2017, reprezentanților autorităților publice și altor părți interesate din 4  localități ale raioanelor Ungheni și Nisporeni. La aceste evenimente au participat 73 persoane, dintre care 20 de la Gimnaziul „Elada”/satul Măcătești, raionul Ungheni; 19 – Liceul Teoretic „ Prometeu”/satul Grozești, raionul Nisporeni; 18 – Gimnaziul  din satul Florițoaia Nouă și16- Gimnaziul din satul Costuleni, raionul Ungheni.

Obiectivele principale ale instruirilor în cadrul proiectului „ Școala Mea” au  fost dezvoltarea capacităților și cunoașterea rolurilor membrilor Consiliilor de Administrație  și altor actori comunitari în procesul de aplicare,în parteneriat cu comunitatea, a  trei importante instrumente  de responsabilizare socială: audierea  publică, fișa de implicare și analiza independentă a bugetului școlii, care pot contribui substanțial  la eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea unui proces educațional de calitate.

Pe agenda seminarelor de instruire au fost incluse subiecte privind Componentele inițiativei Poiectului           „ Școala Mea”, Utilizarea eficientă a site-ului proiectului www.scoala mea.md (unde se va putea accesa profilul școlilor), Implementarea fișelor de implicare, Analiza independentă a bugetelor școlilor, Organizarea și desfășurarea audierilor publice.

Așteptările și concluziile celor 73 de participanți la instruiri s-au axat  pe obținerea cunoștințelor și deprinderilor pentru punerea în aplicare a instrumentelor de responsabilizare socială: participanții și-au dorit și au  înțeles misiunea și rolul Consiliilor de Administrație care servesc drept punct de legătură între școli și alți actori educaționali, autoritățile publice locale și alți actori comunitari;  au  aflat ce reprezintă cele 3 instrumente de responsabilizare socială și cum se aplică fiecare în parte, au exersat etapele de pregătire și organizare a unei audieri publice a bugetului școlii, au însușit că 1) membrii Consiliilor de Administrație facilitează procesul de  utilizare a instrumentelor de responsabilizare socială și constituie un mecanism de dezvoltare și monitorizare continua a acestui proces; 2) membrii Consiliilor de Administrație mobilizează participarea actorilor educaționali, consumatorilor serviciilor educaționale și membrilor comunității la identificarea problemelor școlii și soluțiilor de rezolvare, luarea deciziilor privind domeniile prioritare de dezvoltare și bugetul școlii, implicarea în atragerea de fonduri și implementarea proiectelor în școală; 3) membrii Consiliilor de Administrație organizează și desfășoară activitățile de aplicare a  celor 3 instrumente de responsabilizare socială a actorilor comunitari interesați de problemele școlii, diseminează rezultatele evenimentelor desfășurate.

Proiectul  „ Școala Mea ” cu Sloganul Implicarea începe aici este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”,în parteneriat cu MinisterulEducației și partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din orașulUngheni.  Misiunea proiectului este abilitarea cetățenilor să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt  propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind participarea activă la identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor  prin care pot contribui substanțial  la  eficientizarea bugetelor școlilor și  realizarea unui proces educațional de calitate.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

COMUNICAT DE PRESĂ

On March 20th, 2017, posted in: Comunicate de presă, Noutăţi, Proiecte by

Vineri, 17 martie   2017, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta Primăriei  oraşului Ungheni, în cadrul Proiectului „Școala Mea”, a avut loc o  masă rotundă de informare și planificare la care au fost invitați să participe reprezentanți ai 16 școli beneficiare în anii 2014-2017 din localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni, ai direcțiilor educație  și autorităților publice locale. Proiectul „Școala mea” este implementat de Centrul Analitic Independent „ Expert-Grup”, cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale și suportul informațional al Ministerului Educației al Republicii Moldova. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă este partener regional în Proiectul „Școala Mea”.

În prima parte a  evenimentului, participanții s-au documentat asupra misiunii Proiectului „Școala mea” care este să încurajeze cetățenii să se informeze despre bugetul și  performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli  mai eficiente, mai transparente și mai bune precum și s-au informat despre componentele cheie ale acestui proiect. Gimnaziile din satele Florițoaia Nouă, Costuleni, Măcărești din raionul   Ungheni și Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni/ 4 școli nou selectate în anul 2017/  au aflat despre rezultatele înregistrate de școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014 – 2016 din raioanele Ungheni și Călărași.

Reprezentanții școlilor din orașul Ungheni, Liceele Teoretice „M. Eminescu” (Roza ILICA, director adjunct),                            „I. Creangă” (Tatiana PASCARU, director educativ), „Gh. Asachi” (Maria BURUIANĂ, director educativ),                                „V. Alecsandri” (Cristina CANIȘCEV, profesoară de limba și literatura română), „A. Pușkin” (Ana Climișina, psiholog) și școlilor din satele raionului Ungheni, Liceele Teoretice Sculeni (Iulia CIUVAGA, director) și „A. Mateevici” din Pârlița (Anisia GULICA, director adjunct), au adus un șir de exemple care demonstrează că  instumentele de responsabilizare socială aplicate în școlile lor au contribuit atât la identificarea problemelor majore, cât și la  schimbarea  atitudinii actorilor comunitari față de unitățile școlare. Ca urmare, muți părinți și elevi au devenit membri activi și membri supleanți ai Consiliilor de Administrație, au mobilizat comunitatea și au stabilit diverse parteneriate,   s-au implicat și au participat la implementarea proiectelor propuse ca soluții la diverse problemele identificate. În unele dintre școli au fost dotate cabinetele de chimie, informatică și educație tehnologică; în altele s-au făcut dotări cu televizoare, proiectoare, mobilier; s-au efectuat reparații capitale și curente ale unor cantine, săli de clasă și sport. Majoritatea părinților și elevilor participă la audierile publice ale bugetelor școlilor care se desfășoară anual, unde se prezintă execuția bugetelor elaborate participativ în anul precedent și se planifică bugetele pe anul următor, ținându-se cont de propunerile făcute de părinți, elevi și cadrele didactice cu referire la soluționarea problemelor majore în școli. Din perspectiva tânărului manager școlar, Angela CHILINCIUC, directoarea Gimnaziului „A. Chivriga” din satul  Valea Mare, raionul Ungheni, a remarcat  importanța  audierii publice a bugetului școlii  care  le-a ajutat mult  să planifice bugetul pentru anul 2017, când au reușit să prioritizeze și să includă cele mai necesare cheltuieli pentru renovarea spațiilor deteriorate și dotarea câtorva materii de studii.

În cadrul acestui eveniment în mod festiv a fost lansată Rețeaua „Școala Mea” Ungheni – Călărași – Nisporeni , misiunea căreia este crearea unui mediu favorabil pentru informare reciprocă, comunicare și schimb de experiență între școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014-2017 din localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni. Membrii Rețelei sunt 16 școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea”, 16 Consilii de Administrație și 16 Asociații ale Părinților din aceste școli. Rețeaua este deschisă și pentru membri asociați. Membrii asociați ai Rețelei  pot  deveni Gimnazii, Licee, Consilii de Administrație și Asociații de Părinți  din gimnaziile/liceele localităților raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni care manifestă interes și doresc să aplice instrumentele de responsabilizare socială pentru o educație de mai bună calitate în comunitățile lor.

În partea a doua a mesei rotunde, reprezentanții noilor școli beneficiare selectate au luat cunoștință de activitățile majore ale Proiectului „Școala Mea”  în anul 2017 și responsabilitățile ce le revin. Au fost agreate datele când vor fi completate chestionarele și vor avea loc instruirile membrilor  Consiliilor de Administrație, s-au stabilit perioadele în care elevii, părinții și cadrele didactice vor completa Fișele de Implicare, când vor fi prezentate datele pentru analiza independentă a bugetelor școlilor și  când va demara procesul de pregătire a audierilor publice ale bugetelor.

Alături de directorii școlilor beneficiare selectate în anul 2017 din raioanele Ungheni și Nisporeni: Adrian BAMBULEAC (Gimnaziul din satul Florițoaia Nouă),  Silvia CORNELEAC (Gimnaziul din satul Costuleni), Maria ANTONIUC (Gimnaziul „Elada” din satul Măcărești), Liliana MOCANU (Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești), contabili, profesori/membri  ai Consiliilor de Administrație, au participat  Silvia CRÂȘMARU, primarul satului Grozești din raionul Nisporeni și Galina GRIȚCO, reprezentant al Direcției Educație Ungheni, care au vorbit despre importanța Proiectului „Școala Mea” în responsabilizarea socială a actorilor comunitari prin dezvoltarea spiritului participativ și implicarea lor la soluționarea problemelor  cu care se confruntă școlile.

Prin acest eveniment s-a dat startul implementării Proiectului „Școala Mea” în anul 2017 în raioanele Ungheni și Nisporeni.

O galerie foto de la  acest eveniment o gasiți mai jos.

Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

AGENDA
Joi, 3 Iulie 2014
Primăria or. Ungheni, str. Naţională, nr. 7, Sala de ședințe

Facilitatori IDU: Cristina Moisei și Viorica Şcerbina
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din r. Ungheni (secretari, consilieri)

14.00 – 14.10
Înregistrarea Participanţilor

14.10 – 14.20
Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager al proiectul

14.20 – 14.40
Participarea cetăţenească: Ce?, Când?, Cum?
Cristina Moisei

14.40 – 15.00
Cerinţe legale privind implicarea cetăţenească
Viorica Şcerbina

15.00 – 15.20
Nivele şi costuri de participare cetăţenească
Cristina Moisei
15.20 – 15.50
Metode şi tehnici de participare cetăţenească
Viorica Şcerbina
15.50 – 16.20
Conceptul de Planificare şi Implementare Participativă
Cristina Moisei

16.20 – 16.40 Pauză de cafea

16.40 – 17.50 Studiu de caz

17.50 Întrebări, discuții. Concluzii ale seminarului de instruire

Descarcă manualul „Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și elaborarea politicilor publice locale”

read more

AGENDA

Joi, 3 Iulie 2014
Primăria or. Ungheni, str. Naţională, nr. 7, Sala de ședințe

Facilitatori IDU: Viorica Şcerbina și Cristina Moisei
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din r. Ungheni (secretari, consilieri)

09.40 – 10.00
Înregistrarea Participanţilor

10.00 – 10.10
Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager al proiectul

10.10 – 10.30
Noţiuni generale privind documentele de politici publice
Cristina Moisei

10.30 – 10.50
Cadrul normativ privind documentele de politici
Viorica Şcerbina

10.50 – 11.10
Beneficiile cadrului participativ în elaborarea documentelor de politici publice
Cristina Moisei

11.10 – 11.50
Documentele de politici publice
Viorica Şcerbina

11.50 – 12.10
Pauză de cafea

12.10 – 13.50
Studiu de caz
Viorica Şcerbina, Cristina Moisei

13.50
Întrebări, discuții. Concluzii ale seminarului de instruire

Descarcă manualul „Elaborarea participativă a politicilor publice”

read more

Agenda

Vineri, 28 martie  2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator: Botnari Valeriu
Participanţi: 30 reprezentanţi ai APL din localități urbane și ruraleale raionului Ungheni

10.40– 11.00          Înregistrarea participanţilor

11.00 – 11.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare  a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

11.10– 11.30          Participarea femeilor în viața publică: provocări  și  impedimente

11.30– 11.50            Dezbateri: oportunități de participare a femeilor în viața publică

11.50– 12.10   Calități cerute persoanelor publice: concepte de management administrativ  moderne

12.10 – 12.30         Dezbateri: cauze  ce limitează  participarea  femeilor  în viața publică

12.30 – 13.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Miercuri, 2 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7, 3600-MD, Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.25         Context şi noţiuni generale privind descentralizarea şi incluziunea minorităţilor

10.25 – 10.40         Participarea minorităților/ grupurilor marginalizate în procesul de elaborare a politicilor   publice și în procesul de dezvoltare durabilă: drepturi și oportunități.

10.40 – 11.25         Dezbateri: ce vom face pentru a spori participarea minorităților în viața publică

11.25 – 11.30         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

read more

Agenda

Vineri, 4 aprilie  2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD,
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator: Valeriu Botnari
Participanţi: 30 reprezentanţi ai APL din localități urbane și rurale  ale raionului Ungheni

10.40– 11.00          Înregistrarea participanţilor

11.00 – 11.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare  a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

11.10– 11.30          Participarea femeilor în viața publică: provocări  și  impedimente

11.30– 11.50            Dezbateri: oportunități de participare a femeilor în viața publică

11.50– 12.10   Calități cerute persoanelor publice: concepte de management administrativ  moderne

12.10 – 12.30         Dezbateri: cauze  ce limitează  participarea  femeilor  în viața publică

12.30 – 13.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Marţi, 8 Aprilie 2014
Primăria oraşului Orhei, str. V. Mahu, nr. 160, Sala de şedinţe
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10 Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului

Elena Lupan, coordonator proiect Orhei

10.10 – 10.25 Egalitatea de şanse şi incluziunea minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă: context, noţiuni  generale, principii

10.25 – 11.00 Dezbateri: rolul societăţii civile în promovarea egalităţii de şanse şi incluziunii minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă

11.00 – 10.10 Monitorizarea respectării principiilor egalităţii  de şanse  şi  incluziunii  minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice: prevederi legale, mecanisme şi instrumente

11.10 – 11.25 Dezbateri: politici publice mai bune prin respectarea egalităţii de şanse şi incluziunea  minorităților

11.25 – 11.30 Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

read more

Agenda

Vineri, 11 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator din partea CPD : Valeriu BOTNARI
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.30         Participarea femeilor şi bărbaţilor la elaborarea politicilor publice locale: scop, obiective, influenţe reciproce

10.30 – 10.50           Dezbateri:cum se implică femeile la elaborarea  politicilor publice locale

10.50 – 11.10         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente

11.10 – 11.30         Dezbateri: bariere în respectarea  paricipăriii echilibrate a femeilor şi bărbaţilorla  luarea deciziilor

11.30 – 12.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

read more

Agenda

Miercuri, 16 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Participanţi: reprezentanţi ai APL, ONG –urilor, Grupurilor de Iniţiativă Civică, Instituţiilor Publice din orașul Ungheni

13.40 – 14.00         Înregistrarea participanţilor

14.00 – 14.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

14.10 – 14.30         Prezentarea Centrului Pilot de Informare a Cetăţenilor din oraşul Ungheni: actualitate şi perspective, servicii de informare  pentru tinerii din comunitate

4.30 – 14.50Participarea  tinerilor la elaborarea  politicilor  publice  locale: scop, obiective, activităţi, rezultate  aşteptate

14.50 – 15.10         Dezbateri: cum se pot implica  tineriila elaborarea  politicilor publice locale

15.10 – 15.30         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare echilibrată a tinerilor/ fete şi băieţi/ la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente.

15.30 – 16.00  Dezbateri. Întrebări. Concluzii. Recomandări.

read more