În urma aprobării , în anul 2012, de Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei Naționale de Descentralizare, primii pași se fac văzuți la Ungheni. Este vorba despre proiectul cu finanțare europeană ”Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare” care vizează orașele Ungheni și Orhei. Drept obiectiv specific proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din cele două localități, de a interacționa și implica cetățenii în procesul de luare a deciziilor.

read more

Lansarea proiectului „ Parteneriat durabil lărgit pentru reforma de descentralizare

 

Din 02 ianuarie 2013  Primăria oraşului Ungheni a început implementarea Proiectului Parteneriat  lărgit durabil    pentru  reforma  de  descentralizare”, parteneri Primăria oraşului Orhei şi Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul EuropeAid/132706/L/ACT/MD şi are o durată de 24 luni.

read more

Deşi e primăvară, echipa proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană” şi-a numărat… bobocii. Pe 26 aprilie, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni a venit multă lume, pentru a participa la Forumul regional ”Împreună vom reuși”.(mai multe pe www.expresul.com)

 

read more

Încurajarea şi promovarea participării civice în viaţa comunităţii este scopul Forumului regional „Împreună vom reuşi”, care se va desfăşura în cadrul proiectului „Cetăţeni activi pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, în data de 26 aprilie a.c., ora 09.30, în Sala de Şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11. Proiectul este implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul financiar al USAID şi sprijinul FHI360.

La acest eveniment vor participa reprezentanţii autorităţilor publice locale, mediului de afaceri, societăţii civile din 7 comunităţi beneficiare aflate în regiunea de frontieră cu UE / oraşul Ungheni, comunele Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni şi satul Costuleni/ şi mass-media locală.

În cadrul Forumului Regional, participanţii vor fi informaţi şi sensibilizaţi privind importanţa participării civice în procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice locale care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din comunităţile lor. Pentru a implementa cu succes politicile publice la nivel local şi regional, reprezentanţii actorilor comunitari principali vor putea conştientiza că o bună guvernare se poate obţine prin implicarea şi participarea activă a tuturor membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor locale. De asemenea, în acest scop, ei vor fi încurajaţi să dezvolte parteneriate locale, regionale şi transfrontaliere.

Atât participanţii la Forumul Regional, cât şi publicul larg prin intermediul mass media, vor avea prilejul să cunoască practicile de succes ale ONG-urilor active şi Grupurilor de Initiativă Civică în soluţionarea unor probleme ale localităţilor partenere.

Forumului Regional este organizat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă care activează mai bine de 10 ani în promovarea cetăţeniei active, accesului la informaţie şi transparenţei procesului decizional la nivel local, regional şi transfrontalier, în parteneriat cu autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.

Acest eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

Persoana de contact:
Svetlana CIOBANU
Director executiv CRDD, manager proiect
Tel. 23668

read more