fondul pentru tineriProgramul de Granturi Mici (PGM), Ediția a XIII-a, are drept scop să sporească mobilizarea şi implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor semenilor lor prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care să contribuie în mod direct la  dezvoltarea capacităţilor şi  îmbunătăţirea calităţii vieţii  copiilor şi tinerilor din comunitate. Acest PGM este susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni  care funcționează sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU).

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.
 3. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor creative ale copiilor şi tinerilor din comunitate cu participarea largă a comunității desfăşurate în domeniile dezvoltare comunitară, educaţie, cultură, mod sănătos de viaţă, ecologie, odihnă şi agrement, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Demonstreze încurajarea şi promovarea copiilor şi tinerilor activi în cadrul comunității

* Aducă beneficii copiilor şi tinerilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

Prioritate vor avea proiectele care vor aborda tematica protecției mediului înconjurător.

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele copiilor şi tinerilor din comunitate pe domeniile vizate

       Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor reale ale tinerilor la nivel de comunitate
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com..

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni),        în perioada  28 aprilie  -  12 mai  2015.

Data limită de depunere a proiectelor: 12 mai  2015, ora 16.00.

Luni, 27  aprilie 2015, ora 14.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei oraşului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici, Ediția a XIII-a, Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni susținut de Fondul pentru Tineri din Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

comunicat de presaPRIVIND INFORMAREA ŞCOLILOR SELECTATE PENTRU PROIECTUL ‚‚ŞCOALA MEA’’ 2015

Pe data de 09 aprilie 2015, în incinta Centrului de Informare pentru Cetăţeni a avut loc Masa Rotundă cu reprezentanţii şcolilor din raionul Ungheni care au fost selectate anul acesta în calitate de beneficiari  în cadrul iniţiativei „Şcoala Mea” – Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”,  Liceul Teoretic „Alexandr Puşkin”  din oraşul Ungheni şi Gimnaziul “Ion Vatamanu” din comuna  Pârliţa.

Proiectul „Şcoala mea” este implementat al doilea an cu suportul financiar oferit de Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială al Băncii Mondiale şi suportul informaţional al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde  au fost prezentate elementele cheie ale Proiectul „Şcoala mea”, coordonate   etapele şi datele de implementare a activităţilor planificate.

De asemenea, reprezentanţii şcolilor beneficiare din anul 2014 (Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa) au împărtăşit experienţa acumulată privind implementarea instrumentelor de responsabilizare socială: importanţa seminarelor de instruire a membrilor Coaliţiilor Locale, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea audierilor publice ale bugetelor şi completarea cardurilor/fişelor de raportare.  Cele mai bune rezultate denotă importanţa participării elevilor şi părinţilor  la procesul bugetar al şcolilor, fiindcă li s-au solicitat propunerile în procesul de elaborare a bugetului şcolii, au contribuit la prioritizarea domeniilor de finanţare pentru anul 2015 şi au înţeles că nu pot fi planificate proiecte mari, atunci cînd bani sunt prea puţini.

O bună parte din propunerile înaintate de către elevi şi părinţi în cadrul audierilor publice organizate în anul trecut au fost deja implementate (Liceul Teoretic „Ion Creangă” – achiziţionarea şi instalarea unui radiou şcolar, procurarea literaturii artistice  pentru clasele primare, achiziţionarea microscoapelor pentru cabinetele de biologie; Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Pîrliţa – procurarea mobilierului adaptat pentru clasele primare, reparaţia blocului alimentar, amenajarea unui parc). Graţie parteneriatului eficient între şcoli şi autorităţile publice locale de nivelul I şi II, cele 4 şcoli implicate în Proiectul „Şcoala mea” în 2014 au benefiat de cîte o tabla interactivă în valoare de 40000 lei fiecare.

De comun acord a fost aprobat planul grafic de activităţi pentru perioada aprilie –noiembrie 2015 în cadrul proiectului  „Şcoala Mea” care prevede crearea şi/sau definitivarea componenţei Consiliilor de Administraţie a şcolilor, organizarea şi desfăşurarea instruirilor pentru membrii Consiliilor de Administraţie, completarea şi prezentarea datelor pentru analiza independentă a bugetelor şcolilor beneficiare, organizarea procesului de pregătire şi completare a fişelor de raportare, organizarea procesului de pregătire şi desfăşurare a audierilor publice ale bugetelor şcolilor beneficiare şi elaborarea studiilor de caz.

 Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, director executiv CRDD/partener regional proiect

Telefon: ( 236) 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more