Campania de informare și promovare a modului sănătos de viață a continuat  în luna  septembrie curent printr-un șir de activități organizate în cadrul proiectului „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, derulat prin Programul de cooperare teritorială a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu  Primăria orașului Novoselytsya, Ucraina, asociațiilor obștești  „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/Ungheni și Clubul sportiv „Kolos”/ Novoselytsya.

Promotorii modului sănătos de viață  în rândul elevilor, cadrelor didactice și părinților au fost 20 de voluntari  foarte bine bine instruiți din  Liceele Teoretice: „ I.Creangă”, „M.Eminescu”, „V.Alecsandri”, „A.Pușkin”, „Gh.Asachi”, care și-au propus să-i  încurajeze pe semenii lor să  practice sportul pentru a duce un mod sănătos de viață. Cu sprijinul administrației liceelor și profesorilor de cultură fizică, în cadrul a 30 ore de sport interactive, au fost organizate, diverse  competiții sportive individuale și  jocuri de echipă la care  au participat  822 elevi din clasele gimnaziale și liceale. La aceste ore de sport interactive elevii și-au sporit abilitățile fizice și au dobândit noi cunoștințe privind practicarea sportului  pentru modul sănătos de viață.  Învingătorilor competițiilor sportive individuale și jocurilor pe echipe le-au fost înmânate premii – articole pentru diferite tipuri de sport: tenis, fotbal, baschet, volei, badminton,etc.

Pe durata desfășurării orelor de sport interactive, concepute și realizate ca activități deschise de promovare a modului sănătos de viață, voluntarii au distribuit  elevilor, părinților și cadrelor didactice  circa 320 de manuale și 600 de pliante  informative despre  beneficiile activităților sportive și principiile unui mod sănătos de viață.

O galerie foto de la orele de sport le vedeți mai jos.

Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, Vă rugăm să contactați:

Svetlana CIOBANU, Coordonator comunicare, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni

Tel de contact. 236 25309; 236 23668

read more

Programul de Granturi Mici (PGM) „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”, Ediția II-a,  are drept scop să contribuie la dezvoltarea și consolidarea bunelor practici de participare cetățenească  în procesul de dezvoltare durabilă a localităților prin promovarea  identității locale și valorificarea tradițiilor meșteșugărești specifice fiecărei localități.

PGM „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”, Ediția II-a,  va încuraja participarea civică, sensibilizarea și conștientizarea că toți cetățenii împreună pot să contribuie la dezvoltarea identității locale și crearea unei imagini atractive a localităților  prin implicare directă la soluționarea inovativă a  problemelor ca răspuns la nevoile comunității.

PGM „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice”, Ediția II-a , este  susținut  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni, Consiliul raional Ungheni și Fondul pentru Tineri din Ungheni care își desfășoară activitatea sub umbrela Fundaţiei Comunitare Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiari de granturi pot fi:

 1. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 7 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri, Grupuri de Iniţiativă Civică, Instituţii publice care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 20 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare inovative pe domeniile: meșteșuguri populare, odihnă și recreere, sport  care vor cuprinde activități de mobilizare și participare civică la soluționarea problemelor  comunității locale,  desfăşurate cu implicarea unui număr mare de cetățeni și informarea publicului larg despre implementarea lor, obligatoriu orientate să:

* Demonstreze încurajarea participării civice active în viața comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
 • Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni

      Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie activi în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

   Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice” , Ediția II-a, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir.501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com .

Formularele cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, mun. Ungheni),  în perioada  08 – 09 octombrie 2018,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  09 octombrie 2018, ora 16.00.

Miercuri,  19  septembrie  2018, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici „Comunități puternice cu valori și tradiții autentice” , Ediția II-a.  Sunt invitaţi toţi cei interesați de  acest Program de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

read more

Grație unei strânse și fructuoase colaborări dintre municipiul Ungheni și municipiul Cluj-Napoca,România, în luna lui Gustar 11 tineri voluntari din municipiul Ungheni au beneficiat de o scurtă vacanță petrecută în Tabăra de vară din Complexul Pădureni, județul Covasna, România.

Astfel, în perioada 22-27 august 2018, o echipă de voluntari din cadrul proiectului „Mod sănătos de viața asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, reprezentanți ai Fondului pentru Tineri Ungheni și  Grupului „Pro-Ungheni au participat activ la Școala de vară „Click pe tineri”- ediție specială, dedicată centenarului Marii Uniri .

„ Am fost invitați să participăm la Școală de vară „Click pe tineri” în cadrul Proiectului

„ 100 de ani de la Marea Unire”, cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului din România și implementat de Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca. A fost un minunat prilej să motivăm cei mai activi voluntari care s-au implicat în mod deosebit pe parcursul acestui an în divese activități comunitare. Ne bucurăm că avem  mulți tineri cu inițiativă, dornici șă pună umărul la dezvoltarea comunității”, a menționat Svetlana Ciobanu, directorul IP Centrul de Resurse pentru Dezvoltare Durabilă Locală și Regională.

Pe durata a cinzi zile au fost organizate o serie de activități cu caracter educativ, interactiv și de divertisment. Voluntarii noștri au învățaț cum să scrie și să implementeze un proiect comunitar, cum să realizeze o campanie de colectare de fonduri și au însușit tehnica negocierilor.  Pentru a consolida cunoștințele obținute ei au fost implicați într-un șir de activități practice: simularea unei întâlniri cu sponsorii, elaborarea unui filmuleț, participarea la o întrevedere cu reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului din România.

„Am învățat multe lucruri care mă vor ajuta mai departe în activitatea mea în calitate de lider și voluntar, în planificarea evenimentelor și administrarea timpului liber”, ne spune Ariana Vlas, liderul Fondului pentru Tineri din Ungheni.

 „Programul școlii de vară de la Covasna, mi s-a părut foarte interesant și divers. Doar în câteva zile am reușit să explorăm diferite domenii și să cunoaștem mai multe lucruri despre managementul timpului, cum se creează un plan de activități, se scriu și se gestionează proiectele. Pe lângă acestea am avut parte de relaxare și socializare cu alți tineri din Republica Moldova și România”, ne mărturisește Maria Smerea, voluntară în cadrul grupului „Pro – Ungheni”. Tânăra a  rămas impresionată de locația taberei în sânul naturii, la Pădurenii din județul Covasna.

Tinerii voluntari și-au exprimat sincerele sentimente de recunoștință și au mulțumit Primăriei municipiului Ungheni pentru oportunitatea de a se odihni în Tabăra de vară „Click pe tineri”- unde au  dobândit  noi cunoștințe și  experiențe interesante.

read more