COMUNICAT DE PRESĂ

On October 26th, 2018, posted in: Acasa, Comunicate de presă, Noutăţi by

Pe 26 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Conferința de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Durata proiectului este de 26 luni.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea îmbunătățirii calității mediului și reducerea gunoiului fluvial și marin în țările bazinului Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România în vederea introducerii practicilor moderne de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate două obiective specifice care vizează creșterea capacităților comunităților de-a lungul râurilor bazinului MăriiNegre, Rioni și Prut, prin introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența Uniunii Europene, consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor transsectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului de conștientizare privind provocările de mediu, protecția râurilor și a Mării Negre.

Grupurile țintă ale proiectului sunt autorități publice locale, prestatori de servicii publice și infrastructură, ONG-uri, Grupuri de inițiativă, instituții educaționale și de cercetare, centre de instruire, IMM-uri, public general.

La evenimentul de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” au participat 35 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivel I și II: primarul municipiului Ungheni Alexandru AMBROS și viceprimarul Lilia BERNIC, președinta raionului Ungheni Ludmila GUZUN; reprezentanți ai întreprinderii municipale „AVE Ungheni”, Asociațiilor proprietarilor de locuințe, Liceelor Teoretice „ V. Alecsandri”, „I. Creangă”, „Gh.Asachi”, „A. Pușkin”, grădinițelor de copii,  Grupurilor de Inițiativă Locală, ONG-urilor, ziarelor locale „Expresul” și „Unghiul”. Toți participanții au urmărit cu atenție cuvintele de salut ale invitaților, informațiile ample prezentate despre proiect, manifestând interes deosebit pentru activitățile planificate și dorința sinceră de implicare în realizarea acestora.

Printre activitățile de bază care vor fi realizate în municipiul Ungheni în cadrul acestui proiect se înscriu următoarele:               dezvoltare program educațional de mediu pentru școli, organizare tabără de vară pentru tineri privind practicile moderne 3R de management al deșeurilor în orașul Ungheni și localitățile limitrofe (R/reducere, R/reutilizare, R/reciclare) și protecția apelor reziduale; realizare campanie de informare despre problemele generale de mediu, legate de râuri și apele marine; participare la vizite de studiu, ateliere transfrontaliere privind dezvoltarea capacităților de colectarea DEEE-urilor, conferința internațională privind armonizarea sectorului de management al deșeurilor cu cerințele UE; organizare traininguri pentru IMM-uri privind tehnologiile inovatoare în sectorul reciclării deșeurilor; organizare evenimente publice privind sărbătorirea Zilelor Internaționale și Locale ale Mediului; organizare Zile Unice de colectare a deșeurilor; dezvoltare sistem de colectare a deșeurilor în municipiul Ungheni; achiziționare autospecială și containere pentru colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice/DEEE-urilor; stabilire puncte de colectare a DEEE-urilor în municipiul Ungheni și localitățile rurale învecinate; elaborare și diseminare materiale informative, promoționale și instructive (bannere, postere, pliante, broșuri, buletine informative, publicații).

Scopul Conferinței de lansare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” a fost să informeze actoriii comunitari și publicul larg despre activitățile și rezultatele așteptate și să-i sensibilizeze asupra importanței participării lor în procesul de implementare.

O galerie foto de la eveniment accesați mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD     

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

read more

În perioada 16-19 octombrie 2018 s-au desfășurat audierile publice cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare, execuția și proiectele de bugete ale 4 școli beneficiare în Proiectul „Școala Mea” din raioanele Ungheni și Călărași. Proiectul „Școala Mea” este finanțat de Banca Mondială și implementat  de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu autoritățile publice locale,  Direcția Educație Ungheni și Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/AO CRDD.

Până la desfășurarea acestor evenimente, directorii, contabilii și membrii Consiliilor de Administrație ai celor 4 școli beneficiare au primit instrucțiuni practice, asistență și consultanță din partea experților AO CRDD în cadrul unei ședințe de lucru organizată pe 25 septembrie 2018  la Centrul de Informare pentru Cetățeni, aflat în incinta Primăriei municipiului Ungheni, iar  ulterior prin intermediul unei strânse corespondențe.

Este de remarcat o înaltă și reprezentativă prezență precum și implicarea activă a tuturor la cele 4 audieri publice desfășurate în Gimnaziile Chirileni, Semeni, „Savciuc Mihail” din satul Bușila, raionul Ungheni și Liceul Teoretic  „V. Alecsandri” din orașul Călărași, unde au participat 442 persoane, dintre care manageri școlari (Igor VÎRLAN/director Gimnaziul„ Savciuc Mihail”, Ion  OBOROC/director Gimnaziul Chirileni, Ina TIHON/directoare LT „V.Alecsandri”, Maria SEMENIUC/directoare Gimnaziul Semeni), cadre didactice din școlile gazdă și cele învecinate, bibliotecari,  părinți, elevi, reprezentanți ai autorităților publice locale de nivel I  (primarii satului Bușila, Valeriu TODERICĂ și comunei Zagarancea, Mihail BURLACU) și de nivel  II (Ludmila GUZUN, președinta raionului Ungheni, Vasile TIMOFTI, vicepreședintele raionului Călărași),ai Direcției Educație Ungheni (Olga POPA, director adjunct, Iulia CEBOTARI, specialist principal), mediului de afaceri, ONG-urilor, instituțiilor publice de profil/ centre comunitare etc.

În cadrul audierilor publice, consumatorii de servicii educaționale s-au familiarizat cu prioritățile de dezvoltare a instituțiilor preuniversitare pentru următorii ani, au luat cunoștință de execuția  bugetelor școlilor pe anul 2017 și prima jumătate a anului 2018 și  au contribuit la stabilirea domeniilor prioritare de bugetare pentru  2019 prin diverse  propuneri și recomandări. Multe dintre  propunerile care au fost prezentate la audierile publice s-au dovedit a fi comune, așa cum ar fi dotarea cabinetelor pe discipline cu materiale didactice corespunzătoare, procurarea echipamentelor IT, amenajarea unor spații pentru sport și recreere. În același timp,  fiecare școală și-a prezentat nevoile proprii și acest lucru a fost reflectat  în multitudinea de recomandări specifice  făcute de participanți .

Vom da câteva exemple de probleme identificate și soluții propuse de participanții la audierile publice desfășurate: LT  „V. Alecsandri” din orașul Călărași: aici s-au semnalat probleme legate de lipsa  filtrelor cu apă potabilă pe coridoarele școlii, necesitatea de alimentare a elevilor din clasele mari și cea de introducere a uniformei școlare, lipsa unei săli de coregrafie și dans. În același timp, au fost făcute propuneri privind construcția veceurilor în școală, organizarea orelor de conduită și dicție, amenajarea terenului de sport, unei săli pentru activitatea consiliului elevilor, unui vestiar cu dulapuri individuale, unei săli de sport pentru profesori; soluționarea problemei iluminatului instituției; crearea serviciului de instruire la domiciliu, unui cabinet lingofonic, unui grup de șah, unei trupe de teatru; trasarea de măsuri concrete de implementare a educației incluzive; asigurarea cu transport a elevilor din localitățile rurale care fac naveta pentru a învăța în liceul din Călărași (spre exemplu din Nișcani), realizarea reparațiilor curente fără contribuția părinților.

În Gimnaziul Semeni din raionul Ungheni au fost accentuate problemele majore din școală: sistemul de încălzire învechit și necesitatea procurării a 4 cazane noi, nevoia de termoizolare a pereților școlii și de achiziționare a dulapurilor în clase; s-au propus soluții privind amenajarea cu pavaj a căilor de acces din curtea școlii și a unui atelier pentru desfășurarea educației tehnologice pentru băieți, schimbarea acoperișului școlii.

După  consultările desfășurate în cadrul audierilor publice, comitetele organizatorice din școli s-au convocat în ședințe, unde au  analizat toate propunerile și recomandările participanților, le-au  prioritizat și au constatat  care dintre acestea vor  putea  fi  incluse în proiectele de buget pe anul 2019.

Vedeți mai jos o galerie foto de la audierile publice.

 

Svetlana CIOBANU, Expert/Partener regional AO CRDD                                                                              

Telefon de contact:  236 2 36 68

Audierea Publică_Gimnaziul „Savciuc Mihail”, s. Bușila, r. Ungheni_16.10.2018

Audierea Publică_Gimnaziul Chirileni, s. Chirileni, r. Ungheni_17.10.2018

Audierea Publică_Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Călărași_18.10.2018

Audierea Publică_Gimnaziul Semeni, s. Semeni, com. Zagarancea, r. Ungheni_19.10.2018

read more

COMUNICAT DE PRESĂ

On October 24th, 2018, posted in: Acasa, Comunicate de presă, Noutăţi by

Pe 23 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu/implementat de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/ și a Proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, co- finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“, gestionat de „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”/ implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/.

Aceste două proiecte sunt integrate și au un obiectiv general comun care vizează îmbunătăţirea infrastructurii şi condiţiilor de trai, odihnă şi agrement pentru locatarii a patru blocuri mari de locuinţe din Cartierele Centru și Tineretului din oraşul Ungheni prin utilizarea resurselor regenerabile. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate trei obiective specifice care prevăd informarea şi sensibilizarea publicului larg asupra oportunităţilor de implicare la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, odihnă şi agrement; reabilitarea infrastructurii de acces, amenajarea spaţiilor disponibile pentru copii, tineri și adulţi și eficientizarea surselor energetice prindotarea spațiului public cu utilități energetice regenerabile în curtea interioară a blocurilor de locuințe de pestrăzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandrucel Bun 32.

Grupurile țintă ale proiectelor „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” și „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” sunt Primăria municipiului Ungheni, locuitorii blocurilor locative de pe străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32, iar partenerul civic este Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Activitățile principale care vor fi realizate în cadrul proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” cuprind un  studiu de evaluare a condițiilor de trai şi impactul lor asupra mediului şi sănătății locuitorilor curții; modernizare infrastructură urbană în curte prin utilizarea eficientă a surselor energetice regenerabile/montare stație  fotovoltaică off–grid, corpuri și stâlpi de iluminat public; o campanie de informare și promovare a unui mediu sănătos de viață utilizându-se surse energetice regenerabile/tehnologii energetice inovative; dezvoltare capacități de organizare comunitară și ecologizarea mediului urban: amenajare spații verzi, instalare mobilier urban (bănci și urne de gunoi), organizare târg–expoziţie de proiecte comunitare implementate și master class privind utilizarea şi menţinerea stației fotovoltaice și spațiilor verzi amenajate.

În cadrul proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, în plină derulare  sunt deja lucrările de construcție a locurilor de parcare, trotuarelor, drumului de acces în curte, precum și lucrările de amenajare a curții cu un  teren de joacă și un  teren de fitness. Vor fi amenajate spațiile verzi și va fi creată o asociație de locatari.

Rezultatele cumulative așteptate ca urmare a implementării proiectelor sunt următoarele: locuitori informați despre mecanismul de participare civică și implicați în procesul de revitalizare urbană; un studiu de evaluare a satisfacției locatarilor privind condițiile de trai și prioritizarea necesităților de ecologizare a mediului elaborat; spatiii verzi, locuri de joacă și sport amenajate, resurse energetice eficientizate în curtea blocurilor de locuințe din străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32; promovată și dezvoltată implicarea civică la nivel de comunitate prin târg-expoziţie și asociația de locatari creată.

La evenimentul de lansare a celor două proiecte, desfășurat sub forma unui atelier de lucru au participat 42 de reprezentanți ai administraţiei publice locale, ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală din cele 7 cartiere ale orașului Ungheni, agenți economici, instituții publice, mass media locală, cetăţeni, inclusiv persoane din grupurile social vulnerabile. Împărțiți în câteva grupuri de lucru, participanții împreună au identificat diverse modalități de implicare civică la soluționarea problemelor legate de spațiul public adiacent, cu care se confruntă  cetățenii blocurilor de locuințe din străzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandru cel Bun 32.

Vedeți mai jos o galerie foto de la Conferința de lansare a proiectelor.

Svetlana CIOBANU, Coordonator proiecte de implicare civică

Telefon de contact: 236 2 36 68

 

read more

În perioada 09-18 octombrie 2018, au avut loc competițiile sportive finale între liceele din municipiul Ungheni, în cadrul proiectului „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă”, derulat prin Programul de cooperare teritorială a Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu  Primăria orașului Novoselytsya,Ucraina, Asociațiilor Obștești „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/Ungheni și Clubul sportiv „Kolos”/ Novoselytsya.

Scopul desfășurării competițiilor sportive finale la minifotbal, volei și baschet (fete și băieți) între școli a vizat implicarea  elevilor din  clasele gimnaziale și liceale în campania de promovare a modului sănătos de viață prin sport pentru informarea și sensibilizarea publicului larg asupra importanței practicării sportului.

La aceste competiții sportive au participat 300 de elevi îndrumați de către profesorii de cultură fizică și sport din LT „M. Eminescu” (Dumitru Cebotaru, Sergiu Negru, Viorel Scurtu), LT „V. Alecsandri” (Liuba Malachi, Adelina Rudnic), LT „I. Creangă” ( Igor Friptuleac), LT „Gh. Asachi” (Dumitru Cantemir, Dorin Patrașcu), LT „A. Pușkin” ( Pavel Deleanu, Vladimir Lebedev). Competițiile au fost arbitrate de profesorii de educație fizică și sport din licee precum și de arbitrii invitați de la Școala sportivă din Ungheni: Valentin Baran, Gheorghe Baran, Victor Nazari (volei) și de la Centrul educațional, Sergiu Gulica (baschet). La sfârșitul fiecărei competiții / minifotbal, volei și baschet/ echipele învingătoare (locurile I și II) au fost premiate cu diplome, rucsacuri și mingi și cele participante cu diplome.

Competițiile sportive finale s-au desfășurat, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, la LT „M. Eminescu”/ pe ministadion și  în sala de sport/ și la Școala sportivă din Ungheni/în sala de sport, participanții demonstrând interes deosebit și dedicație pentru toate probele de sport la care au concurat.

După încheierea competițiilor sportive, pe 23 octombrie 2018, la Centrul de Informare pentru Cetățeni a fost desfășurat evenimentul de premiere a liceelor, profesorilor și arbitrilor participanți la aceste activități de amploare. La această festivitate a participat primarul municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, care s-a adresat cu un mesaj de felicitare și apreciere a eforturilor depuse de organizatori și participanți.

Cu  diplome de excelență și mingi pentru locul I au fost premiate  LT „ M. Eminescu” (minifotbal și baschet/fete) și  LT „ Gh. Asachi” (volei și baschet/băieți). Pentru locul II  au fost  acordate diplome și mingi LT „A. Pușkin” (baschet fete și băieți) și  LT„ I. Creangă” (volei băieți).

Pentru locul I la minifotbal, volei și baschet, au primit diplome de merit și premii profesorii de educație fizică și sport: Dumitru Cantemir, Dorin Patrașcu ( LT „Gh. Asachi, director Gheorghe Primac), Dumitru Cebotaru, Sergiu Negru ( LT „M. Eminescu”, director Petru Langa). Diplomă de merit și premiu i-au fost acordate specialistului Sergiu Friniuc de la Direcția Educație Ungheni (șefă Iulia Pancu) pentru coordonarea de succes a competițiilor sportive finale. 

Pentru  rezultate bune – locul II la baschet și volei – diplome și premii au primit profesorii de educație fizică și sport: Pavel Deleanu, Vladimir Lebedev ( LT „A. Pușkin”, director Iurie Țurcanu), Igor Friptuleac ( LT „I. Creangă”, directoare Zinaida Vrabie). Diplome de participare și premii au primit profesorii de educație fizică și sport și arbitrii competițiilor la volei și baschet: Liuba Malachi, Adelina Rudnic ( LT „V.Alecsandri”, directoare Ana Nucă), Valentin Baran, Gheorghe Baran, Victor Nazari (Școala sportivă din Ungheni, director Valentin Baran),  Sergiu Gulica, directorul Centrului Educațional.

O galerie foto de la competițiile sportive finale și evenimentul de premiere accesati mai jos.

Svetlana CIOBANU, Coordonator comunicare, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni

Telefon de contact: 236 25309; 236 23668 

Competitii Sportive finale:

Minifotbal

Volei

Baschet

Eveniment de premiere

read more

Activitățile proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” sunt în plină defășurare. Au fost pavate trotuare și s-a îmbunătățit accesul în curtea blocurilor de locuințe situate pe străzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandru cel Bun 32. Cei mai bucuroși sunt locatarii acestor blocuri de locuințe, care zilnic merg pe trotuarele recent renovate și iși vor putea petrece timpul liber în spațiul public care se conturează a fi de o mare frumusețe. Au fost instalate deja câteva elemente de  fitness. Chiar dacă lucrările de instalare nu au fost finisate, micii locatari au îndrăznit deja să verifice elementele de fitness cât de trainice și rezistente sunt.

„Aspectul estetic în curtea celor patru blocuri de locuințe s-a schimbat mult spre bine, urmare lucrărilor de modernizare a infrastructurii de acces. Până în prezent a fost pus pavaj pe trotuare pe o suprafață de 912 m2. Consider că o mare realizare este că am reușit să soluționăm problema parcărilor în această regiune, amplasată în preajma pieței comerciale centrale din municipiul Ungheni. În zilele de joi și duminică, în special după ploi, terenul unde își parcau unghenenii mașinile, arăta dezastruos. Pentru a amenaja o parcare modernă, s-au pavat 204 m2. Se mai fac încă lucrări și suntem siguri că noua parcare va îmbunătăți aspectul estetic, dar și funcțional al acestei zone. Vor urma activități de salubrizare și amenajare a spațiilor verzi și vreau să îndemn locatarii să participe. Consider că este de datoria fiecărui gospodar să păstreze și să facă ordine acolo unde locuiește”, a specificat Alexandru AMBROS, Primarul municipiului Ungheni.

Se discută cu grupul de inițiativă din rândul locatarilor posibilitatea creării și înregistrării Asociației de locatari pentru cele patru blocuri de locuințe. Odată creată, Asociația de locatari va permite membrilor să-și soluționeze problemele comune și să gestioneze eficient terenul din preajma blocurilor de locuit. Astfel, împreună locatarii își vor soluționa mai eficient și operativ problemele legate de întreținerea fondului locativ, amenajarea curţilor blocurilor de locuinţe prin soluții moderne, ceea ce va duce la creşterea gradului de confort al populaţiei, creşterea atractivităţii curţii, amenajarea estetică adecvată şi nu în ultimul rând la stoparea fenomenului de degradare a mediului înconjurător.

„Sunt sigură că asocierea noastră ne va responsabiliza și mai mult, astfel prin acordul fiecăruia de a face parte din Asociația de locatari, vom obține și anagajamentul locatarilor de a se implica și participa pentru a avea o curte model”, a accentuat Raisa Smerdov, locatara blocului de locuințe de pe str. Alexandru cel Bun 32 și Președinta ONG „Poarta Deschisă”, care oferă servicii sociale familiilor copiilor cu dizablități.

Proiectul „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” este cofinanțat de către programul Polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei și implementat de Primăria municipiului Ungheni.

Pentru mai multe detalii:

Persoana de contact -Svetlana CIOBANU, coordonator proiect

Telefon de contact:  236 2 53 09; 236 2 36 68

Galerie foto

read more