Săptămâna trecută, în incinta Biroului pentru consilieri al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruiri cu genericul „Poluarea râurilor și mărilor și managementul modern al deșeurilor, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La training au participat 50 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din municipiul Ungheni și din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche). Activitatea face parte din Programul educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” și are drept scop sporirea cunoștințelor reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale privind poluarea râurilor și mărilor și managementul modern al deșeurilor.

În cadrul instruirilor participanții au fost familiarizați cu impactul negativ al poluării râurilor și Mării Negre și cu cele mai bune practici de management al deșeurilor orientate spre diminuarea poluării mediului. Svetlana Ciobanu, co-coordonatoarea proiectului, a îndemnat reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale să utilizeze cunoștințele obținute la aceste training-uri în activitățile pe care le desfășoară cu grupurile țintă și beneficiarii acestora. În context, dânsa a încurajat organizațiile nonguvernamentale să aplice la diferite programe de granturi și să implementeze proiecte comunitare orientate spre soluționarea problemelor de mediu și diminuarea impactului negativ al poluării mediului înconjurător.

Programul Educațional de mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte activități care vor fi organizate și desfășurate în perioada următoare de implementare a proiectului, așa ca: instruiri pentru jurnaliști, întreprinderi municipale, întreprinderi mici și mijlocii, privind principiul 3R (reduce, reutilizează, reciclează), procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de management al deșeurilor, organizare și desfășurare evenimente dedicate Zilelor Internaționale de Mediu și a activităților de curățenie, concursuri de desen, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more

Săptămâna trecută, în incinta Biroului pentru consilieri al Primăriei municipiului Ungheni s-au desfășurat instruiri cu genericul „Managementul modern al deșeurilor, în cadrul Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oameni lor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia.

La training au participat profesori din 6 instituții preuniversitare din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangheli”), profesori din instituțiile preuniversitare din 8 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche). Activitatea face parte din Programul educațional de mediu pentru școlile din Georgia, Republica Moldova și România și are drept scop sporirea cunoștințelor profesorilor privind managementul modern al deșeurilor.

În cuvântul său de salut, Cristofor Codreanu, viceprimarul municipiului Ungheni a apreciat interesul profesorilor pentru o problemă atât de actuală precum este poluarea mediului înconjurător și le-a mulțumit pentru participarea activă la evenimentele de mediu și zilele de curățenie organizate în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”.

Instruirile au avut partea teoretică și practică. Cei 50 de profesori au fost familiarizați cu practicile moderne de management al deșeurilor și au luat cunoștință de Programul Educațional de Mediu care va fi implementat în 6 instituții preuniversitare din municipiul Ungheni (Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Liceul Teoretic A. Pușkin”, Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Școala primară „Spiridon Vangheli”) și 8 instituții preuniversitare din localități rurale limitrofe municipiului Ungheni (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s. Zagarancea, com. Florițoaia Veche).

Astfel, în luna noiembrie, curent, profesorii instruiți în cadrul training-urilor vor desfășura ore ecologice cu elevii claselor a IV-X. Programul propus cuprinde trei subiecte: „Noile abordări în managementul deșeurilor/principiul 3R”, „Protecția râurilor și mărilor”, „Compostarea individuală a deșeurilor biodegradabile”. Fiecare subiect diferă pentru clasele IV-VI și VII-X, în dependență de nivelul de pregătire și interesul manifestat de elevi. Scopul acestor ore este conștientizarea și sensibilizarea elevilor prin educație informală privind importanța protecției râurilor și a mărilor și problemele de management a deșeurilor.

Programul Educațional de Mediu desfășurat în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” include și alte activități care vor fi organizate și desfășurate în perioada următoare de implementare a proiectului, așa ca: instruiri pentru jurnaliști, întreprinderi municipale, întreprinderi mici și mijlocii, privind principiul 3R (reduce, reutilizează, reciclează), procesul de compostare a deșeurilor verzi, tehnicile moderne de management al deșeurilor, organizare și desfășurare evenimente dedicate Zilelor Internaționale de Mediu și a activităților de curățenie, concursuri de desen, jocuri electronice interactive pentru copii, etc.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

read more