ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE POEZIE, MUZICĂ ȘI DANS „ÎMI IUBESC ORAȘUL MEU NATAL”

On November 15th, 2017, posted in: Noutăţi by

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” 

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească  Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți poți exprima sentimentele prin versuri, îți place muzica și dansul, ești un promotor al muzicii ușoare sau populare, atunci înscrie-te să participi la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”.

I. Ce reprezintă Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”?

Concursul de poezie, muzică și dans are ca scop stimularea creativității și imaginației artistice, valorificarea inteligențelor multiple la copii și tineri, precum și promovarea tinerelor talente locale care reușesc prin versuri proprii, muzică și dans să cultive dragostea față de orașul natal. Prin acest concurs copiii și tinerii ne vor ghida în lumea creată de ei, plină de noutate, de farmec, de sensibilitate și de fantezie, unde ne vom îmbogăți cu toții din creațiile lor literare, de muzică deosebită și dansuri inedite.

II. Cine poate participa la Concursul de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal”? 

La concurs pot participa copii (de la 4 ani) şi tineri (până la 35 ani) din municipiul Ungheni, care au pasiunea scrisului, a muzicii sau dansului. Se admit în competiție și grupuri (mici sau mari), ansambluri și formații artistice.

III. Care sunt condițiile de participare? 

Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni:

  • Secțiunea poezie
  • Secțiunea interpretare voce sau instrument muzical
  • Secțiunea dans

Fiecare doritor să participe la Concurs va completa Fișa de înscriere (descarcă aici) și va expedia în format electronic câte 1  poezie compusă despre orașul natal/ 1 înregistrare audio interpretare voce sau 1 înregistrare audio melodie interpretată la instrument muzical / 1 înregistrare audio și video dans /un link de pe Youtube sau un mp3.

IV. Cum şi unde se depun lucrările scrise / melodiile și înregistrările audio și video? 

Lucrărea scrisă/cântecul sau melodia/înregistrarea dansului audio și video se va depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) sau vor fi expediate la adresa de e-mail: primaria.ungheni@gmail.com.

Data limită de primire a lucrărilor scrise/cântecelor sau melodiilor audio/înregistrărilor audio și video dansuri – 30 noiembrie 2017.

V. Cine va juriza lucrările/melodiile/înregistrările?

Va fi instituit un juriu din 5 persoane (personalități notorii din municipiul Ungheni) care va stabili criteriile de evaluare a versurilor, interpretărilor și dansurilor. Decizia juriului nu poate fi contestată. 

VI. Unde și când vor fi prezentate și promovate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” vor fi prezentate și promovate în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc în perioada 09 – 10 decembrie 2017 la Palatul de Cultură al municipiului Ungheni.

Învingătorii Concursului vor primi diplome și premii și vor fi invitați să evolueze în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, în ziua a II-a/ 10 decembrie 2017, ora 11:00/.

Regulamentul Concursului de poezie, muzică și dans „Îmi iubesc orașul meu natal” poate fi descărcat aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

No Responses to “ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE POEZIE, MUZICĂ ȘI DANS „ÎMI IUBESC ORAȘUL MEU NATAL””

Leave a Reply