CONCURSUL/EXPOZIȚIE DE PICTURĂ „OBICEIURI ȘI TRADIȚII POPULARE ÎN MUNICIPIUL UNGHENI”

On November 15th, 2017, posted in: Noutăţi by

Proiect  „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”

Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă organizează Concursul/expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în orașul Ungheni” în luna noiembrie 2017 în cadrul proiectului „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”, implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”. 

Dacă eşti o persoană talentată, îți place să-ți redai sentimentele prin pictură, ești un promotor al frumosului și obiceiurilor/tradițiilor populare, atunci participă la Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni”.

I. Ce reprezintă Concursul/Expoziția de pictură?

Concursul/expoziția de pictură are ca scop stimularea creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Ungheni  pentru promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare. Concursul/Expoziția de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” se va organiza în perioada 13 – 24 noiembrie 2017.

II. Cine poate participa la Concurs/Expoziția de pictură?

La concurs pot participa copii şi tineri talentaţi în arta picturii, inclusiv cei care învață la Școala de arte plastice din municipiul Ungheni. Fiecare lucrare va include un titlu, semnătura autorului și datele de contact (telefon, e-mail).

III. Cum, unde şi când se depun picturile?

Picturile în format A4 și A3 se vor depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39) până la data de 24 noiembrie 2017.

IV. Care sunt citeriile de selectare a picturilor?

Se va atrage atenția la:

  1. originalitatea abordării temei concursului
  2. viziunea referitor la transmiterea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor populare
  3. originalitatea picturii
  4. claritatea ideilor exprimate

V. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele Concursului?

Rezultatele Concursului de pictura „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” vor fi prezentate și promovate la Expoziția cu aceeași denumire vernisată în holul Palatului de Cultură din municipiul Ungheni în cadrul Festivalului Folcloric Transfrontalier „Ungheni – 555 de ani”, care va avea loc la în perioada 09 – 10 decembrie 2017. 

Regulamentul Concursului/Expoziției de pictură „Obiceiuri și tradiții populare în municipiul Ungheni” îl găsiți aici.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect
Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

No Responses to “CONCURSUL/EXPOZIȚIE DE PICTURĂ „OBICEIURI ȘI TRADIȚII POPULARE ÎN MUNICIPIUL UNGHENI””

Leave a Reply