COMUNICAT DE PRESĂ

On October 24th, 2018, posted in: Acasa, Comunicate de presă, Noutăţi by

Pe 23 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni”, co-finanțat de Facilitatea Globală de Mediu/implementat de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/ și a Proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, co- finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“, gestionat de „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”/ implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă/.

Aceste două proiecte sunt integrate și au un obiectiv general comun care vizează îmbunătăţirea infrastructurii şi condiţiilor de trai, odihnă şi agrement pentru locatarii a patru blocuri mari de locuinţe din Cartierele Centru și Tineretului din oraşul Ungheni prin utilizarea resurselor regenerabile. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate trei obiective specifice care prevăd informarea şi sensibilizarea publicului larg asupra oportunităţilor de implicare la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, odihnă şi agrement; reabilitarea infrastructurii de acces, amenajarea spaţiilor disponibile pentru copii, tineri și adulţi și eficientizarea surselor energetice prindotarea spațiului public cu utilități energetice regenerabile în curtea interioară a blocurilor de locuințe de pestrăzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandrucel Bun 32.

Grupurile țintă ale proiectelor „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” și „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni” sunt Primăria municipiului Ungheni, locuitorii blocurilor locative de pe străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32, iar partenerul civic este Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Activitățile principale care vor fi realizate în cadrul proiectului „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” cuprind un  studiu de evaluare a condițiilor de trai şi impactul lor asupra mediului şi sănătății locuitorilor curții; modernizare infrastructură urbană în curte prin utilizarea eficientă a surselor energetice regenerabile/montare stație  fotovoltaică off–grid, corpuri și stâlpi de iluminat public; o campanie de informare și promovare a unui mediu sănătos de viață utilizându-se surse energetice regenerabile/tehnologii energetice inovative; dezvoltare capacități de organizare comunitară și ecologizarea mediului urban: amenajare spații verzi, instalare mobilier urban (bănci și urne de gunoi), organizare târg–expoziţie de proiecte comunitare implementate și master class privind utilizarea şi menţinerea stației fotovoltaice și spațiilor verzi amenajate.

În cadrul proiectului „Implicarea civică pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în municipiul Ungheni”, în plină derulare  sunt deja lucrările de construcție a locurilor de parcare, trotuarelor, drumului de acces în curte, precum și lucrările de amenajare a curții cu un  teren de joacă și un  teren de fitness. Vor fi amenajate spațiile verzi și va fi creată o asociație de locatari.

Rezultatele cumulative așteptate ca urmare a implementării proiectelor sunt următoarele: locuitori informați despre mecanismul de participare civică și implicați în procesul de revitalizare urbană; un studiu de evaluare a satisfacției locatarilor privind condițiile de trai și prioritizarea necesităților de ecologizare a mediului elaborat; spatiii verzi, locuri de joacă și sport amenajate, resurse energetice eficientizate în curtea blocurilor de locuințe din străzile Porumbescu 3, 5, 7 și Alexandru cel Bun 32; promovată și dezvoltată implicarea civică la nivel de comunitate prin târg-expoziţie și asociația de locatari creată.

La evenimentul de lansare a celor două proiecte, desfășurat sub forma unui atelier de lucru au participat 42 de reprezentanți ai administraţiei publice locale, ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală din cele 7 cartiere ale orașului Ungheni, agenți economici, instituții publice, mass media locală, cetăţeni, inclusiv persoane din grupurile social vulnerabile. Împărțiți în câteva grupuri de lucru, participanții împreună au identificat diverse modalități de implicare civică la soluționarea problemelor legate de spațiul public adiacent, cu care se confruntă  cetățenii blocurilor de locuințe din străzile Porumbescu 3, 5 ,7 și Alexandru cel Bun 32.

Vedeți mai jos o galerie foto de la Conferința de lansare a proiectelor.

Svetlana CIOBANU, Coordonator proiecte de implicare civică

Telefon de contact: 236 2 36 68

 

No Responses to “COMUNICAT DE PRESĂ”

Leave a Reply