COMUNICAT DE PRESĂ

On October 26th, 2018, posted in: Acasa, Comunicate de presă, Noutăţi by

Pe 26 octombrie 2018, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Conferința de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN/2014-2020, implementat de Primăria orașului Kutaisi din Georgia, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni/Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știinţă Imereti „Spectri”/Georgia. Durata proiectului este de 26 luni.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea îmbunătățirii calității mediului și reducerea gunoiului fluvial și marin în țările bazinului Mării Negre prin promovarea cooperării transfrontaliere între Georgia, Moldova și România în vederea introducerii practicilor moderne de gestionare a deșeurilor și creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu. Pentru atingerea obiectivului general sunt trasate două obiective specifice care vizează creșterea capacităților comunităților de-a lungul râurilor bazinului MăriiNegre, Rioni și Prut, prin introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor bazate pe abordările și experiența Uniunii Europene, consolidarea cooperării transfrontaliere și a parteneriatelor transsectoriale în Georgia, Moldova și România pentru creșterea gradului de conștientizare privind provocările de mediu, protecția râurilor și a Mării Negre.

Grupurile țintă ale proiectului sunt autorități publice locale, prestatori de servicii publice și infrastructură, ONG-uri, Grupuri de inițiativă, instituții educaționale și de cercetare, centre de instruire, IMM-uri, public general.

La evenimentul de lansare a Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” au participat 35 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale de nivel I și II: primarul municipiului Ungheni Alexandru AMBROS și viceprimarul Lilia BERNIC, președinta raionului Ungheni Ludmila GUZUN; reprezentanți ai întreprinderii municipale „AVE Ungheni”, Asociațiilor proprietarilor de locuințe, Liceelor Teoretice „ V. Alecsandri”, „I. Creangă”, „Gh.Asachi”, „A. Pușkin”, grădinițelor de copii,  Grupurilor de Inițiativă Locală, ONG-urilor, ziarelor locale „Expresul” și „Unghiul”. Toți participanții au urmărit cu atenție cuvintele de salut ale invitaților, informațiile ample prezentate despre proiect, manifestând interes deosebit pentru activitățile planificate și dorința sinceră de implicare în realizarea acestora.

Printre activitățile de bază care vor fi realizate în municipiul Ungheni în cadrul acestui proiect se înscriu următoarele:               dezvoltare program educațional de mediu pentru școli, organizare tabără de vară pentru tineri privind practicile moderne 3R de management al deșeurilor în orașul Ungheni și localitățile limitrofe (R/reducere, R/reutilizare, R/reciclare) și protecția apelor reziduale; realizare campanie de informare despre problemele generale de mediu, legate de râuri și apele marine; participare la vizite de studiu, ateliere transfrontaliere privind dezvoltarea capacităților de colectarea DEEE-urilor, conferința internațională privind armonizarea sectorului de management al deșeurilor cu cerințele UE; organizare traininguri pentru IMM-uri privind tehnologiile inovatoare în sectorul reciclării deșeurilor; organizare evenimente publice privind sărbătorirea Zilelor Internaționale și Locale ale Mediului; organizare Zile Unice de colectare a deșeurilor; dezvoltare sistem de colectare a deșeurilor în municipiul Ungheni; achiziționare autospecială și containere pentru colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice/DEEE-urilor; stabilire puncte de colectare a DEEE-urilor în municipiul Ungheni și localitățile rurale învecinate; elaborare și diseminare materiale informative, promoționale și instructive (bannere, postere, pliante, broșuri, buletine informative, publicații).

Scopul Conferinței de lansare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/Waste Free Rivers for a Clean Black Sea” a fost să informeze actoriii comunitari și publicul larg despre activitățile și rezultatele așteptate și să-i sensibilizeze asupra importanței participării lor în procesul de implementare.

O galerie foto de la eveniment accesați mai jos.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect/ CRDD     

Telefon de contact: 236 23668; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

 

No Responses to “COMUNICAT DE PRESĂ”

Leave a Reply