COMUNICAT DE PRESĂ “Bună guvernare prin participarea civică în soluţionarea problemelor locale şi regionale”

Încurajarea şi promovarea participării civice în actul de guvernare locală este scopul sesiunilor de informare „Cetăţenii activi participă la actul de guvernare locală, care se vor desfăşura în perioada 23 iulie – 23 august 2012 în localităţile beneficiare ale Proiectului „Cetăţeni activi  pentru comunităţi prospere în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană”, implementat de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

Sesiunile de informare „Cetăţenii activi participă la actul de guvernare locală vor da startul unei campanii de conştientizare şi responzabilizare  care are ca scop informarea, convingerea şi mobilizarea actorilor comunitari din 7 comunităţi ale raionului Ungheni aflate în regiunea de frontieră cu Uniunea Europeană în activităţi de promovare, implementare şi  monitorizare a  politicilor publice locale şi regionale elaborate participativ urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.De asemenea, campania îşi propune să contribuie la informarea şi pregătirea actorilor comunitari pentru implicare în activităţi de voluntariat, participare la colectarea de fonduri  locale şi externe,  în structurile de monitorizare a procesului de implementare a politicilor publice locale şi regionale

 

În cadrul sesiunilor de informare, participanţii vor fi informaţi despre  varietatea metodelor de implicare activă a cetăţenilor în  procesul de implementare şi monitorizare a politicilor publice locale şi regionale care pot contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor  din comunităţile lor. Pentru a implementa cu succes  politicile publice la nivel local şi regional, reprezentanţii actorilor comunitari principali vor putea conştientiza că o bună guvernare se poate obţine  prin implicarea şi participarea activă a tuturor membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor locale.

 

La aceste activităţi vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile din 7 comunităţi beneficiare aflate în regiunea de frontieră cu UE / oraşul Ungheni, comunele Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni şi satul Costuleni/ şi mass-media locală.

Atât participanţii la sesiunilor de informare, cât şi publicul larg prin intermediul  mass media, vor avea prilejul să cunoască posibilităţile de participare şi implicare în soluţionarea problemelor comunităţilor din care fgac parte.

 

Sesiunile de informare sunt organizate de Asociaţia Obştească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă care activează mai bine de 10 ani în promovarea cetăţeniei active, accesului la informaţie şi transparenţei procesului decizional la nivel local, regional şi transfrontalier, în parteneriat cu autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri.

 

Acest eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.

 

 

Pentru mai multe informaţii, vă rog să contactaţi: Svetlana CIOBANU

Directoare executivă CRDD, manager proiect

Tel. +373 0 236 23668

No Responses to “COMUNICAT DE PRESĂ “Bună guvernare prin participarea civică în soluţionarea problemelor locale şi regionale””

Leave a Reply