Fundația Comunitară Ungheni lansează cel de-al IX-lea Program de Granturi Mici

On March 22nd, 2013, posted in: Acasa, Informații utile, Noutăţi by

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) şi are drept scop să sporească implicarea cetăţenilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte  care pot contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

A. Asociaţii Obşteşti, Grupuri de Iniţiativă şi Instituţii Publice, care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi, pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5000 (cinci mii) lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. Asociaţii Obşteşti, Grupuri de Iniţiativă şi Instituţii Publice, care au implementate proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi, pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 ( zece mii) lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor desfăşurate în următoarele domenii: dezvoltare comunitară, educaţie civică, cultură, sănătate, sport, ecologie, cu condiţia ca activităţile derulate să:

* aducă un beneficiu comunităţii

* permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile

* ofere soluţii pentru schimbarea în bine a situaţiei grupurilor ţintă din comunitate

CRITERIILE  DE  ELIGIBILITATE

Criteriile pentru beneficiari:

  • Să fie activi în domeniile propuse
  • Să aibă potenţial uman şi voluntari
  • Să demonstreze capacitatea de a soluţiona  problemele identificate

Criteriile pentru proiect:

  • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe durata proiectului
  • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute ale comunităţii
  • Să aibă o durată de maximum 2 luni

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

  • Activităţi generatoare de profit
  • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
  • Activităţi cu caracter religios
  • Activităţi cu caracter politic

Formularul şi Ghidul Programului de Granturi Mici, pe suport de hârtie sau în  versiune electronică, pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 0 236  2 53 09; 0 236 2 36 68 sau le puteți descărca on-line  Ghid_PGM & Formular Cerere _PGM

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni), în perioada  22 martie -  02 aprilie 2013.

Data limită de depunere a proiectelor: 02 aprilie 2013, ora 17.00.

Persoane de contact: Oxana Ciobanu & Natalia Rîbcic (fc_ungheni@yahoo.com).

No Responses to “Fundația Comunitară Ungheni lansează cel de-al IX-lea Program de Granturi Mici”

Leave a Reply