ANUNȚ ”PROGRAM DE GRANTURI MICI FINANŢAT DE FONDUL PENTRU TINERI DIN UNGHENI CU ASISTENŢA / SUPORTUL FUNDAŢIEI COMUNITARE UNGHENI”, mai 2013

On May 2nd, 2013, posted in: Acasa, Informații utile, Noutăţi, ONG by

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Grupului Local de Tineri creat în cadrul Proiectului Fundaţiei Comunitare Ungheni (FCU) Fondul pentru Tineri din Ungheni şi are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte  care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi:

A. Grupuri de Iniţiativă de Tineri care nu au beneficiat de suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de pînă la 5 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

B. Grupuri de Iniţiativă de Tineri care au implementat deja proiecte cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri din Ungheni.

C. Contribuţia ( parte în numerar şi parte în altă formă – forţă de muncă, materiale etc.) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, sectorului privat, comunităţii.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în următoarele domenii: educaţie, cultură, artă, sport, ecologie, sănătate cu condiţia ca activităţile derulate să:

* Aducă un beneficiu comunităţii

* Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile

* Ofere condiţii de organizare a evenimentelor pentru tineri

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru beneficiari:

 • Să fie active în domeniile indicate
 • Să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona  problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate

Criteriile pentru proiect:

 • Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
 • Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local
 • Să nu aibă o durată mai mare de 1,5 luni
 • Costurile administrative să nu depăşească limita de 5% din costurile totale ale proiectului

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • Activităţi generatoare de profit
 • Construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a teritoriului
 • Activităţi cu caracter religios
 • Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici pe suport de hârtie sau în  versiune electronică pot fi solicitate la adresa: str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni. Tel/fax: 2 53 09; 2 36 68.

Propunerile de proiect se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir.501, or. Ungheni), în perioada  03 –  24 mai 2013.

Data limită de depunere a proiectelor: 24 mai 2013, ora 17.00.

Persoana de contact: Natalia Rîbcic (glt.ungheni@yahoo.com & fc_ungheni@yahoo.com).

 

No Responses to “ANUNȚ ”PROGRAM DE GRANTURI MICI FINANŢAT DE FONDUL PENTRU TINERI DIN UNGHENI CU ASISTENŢA / SUPORTUL FUNDAŢIEI COMUNITARE UNGHENI”, mai 2013”

Leave a Reply