Respectarea egalităţii de şanse în procesul de luare a deciziilor

Agenda

Vineri, 11 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator din partea CPD : Valeriu BOTNARI
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.30         Participarea femeilor şi bărbaţilor la elaborarea politicilor publice locale: scop, obiective, influenţe reciproce

10.30 – 10.50           Dezbateri:cum se implică femeile la elaborarea  politicilor publice locale

10.50 – 11.10         Strategii de asigurare a egalităţii de şanse în procesul  de paricipare la  luarea deciziilor la nivel local: scenarii, mecanisme şi  instrumente

11.10 – 11.30         Dezbateri: bariere în respectarea  paricipăriii echilibrate a femeilor şi bărbaţilorla  luarea deciziilor

11.30 – 12.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

No Responses to “Respectarea egalităţii de şanse în procesul de luare a deciziilor”

Leave a Reply