Rolul societăţii civile în monitorizarea respectării principiilor egalităţii de şanse şi incluziunii minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă

Agenda

Marţi, 8 Aprilie 2014
Primăria oraşului Orhei, str. V. Mahu, nr. 160, Sala de şedinţe
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10 Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului

Elena Lupan, coordonator proiect Orhei

10.10 – 10.25 Egalitatea de şanse şi incluziunea minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă: context, noţiuni  generale, principii

10.25 – 11.00 Dezbateri: rolul societăţii civile în promovarea egalităţii de şanse şi incluziunii minorităţilor în procesul de elaborare a politicilor publice şi dezvoltarea durabilă

11.00 – 10.10 Monitorizarea respectării principiilor egalităţii  de şanse  şi  incluziunii  minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice: prevederi legale, mecanisme şi instrumente

11.10 – 11.25 Dezbateri: politici publice mai bune prin respectarea egalităţii de şanse şi incluziunea  minorităților

11.25 – 11.30 Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

No Responses to “Rolul societăţii civile în monitorizarea respectării principiilor egalităţii de şanse şi incluziunii minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă”

Leave a Reply