Rolul genului și egalității de șanse în procesul de guvernare locală

Agenda

Vineri, 4 aprilie  2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7 ,  3600-MD,
Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitator: Valeriu Botnari
Participanţi: 30 reprezentanţi ai APL din localități urbane și rurale  ale raionului Ungheni

10.40– 11.00          Înregistrarea participanţilor

11.00 – 11.10         Cuvînt de salut. Scurtă prezentare  a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

11.10– 11.30          Participarea femeilor în viața publică: provocări  și  impedimente

11.30– 11.50            Dezbateri: oportunități de participare a femeilor în viața publică

11.50– 12.10   Calități cerute persoanelor publice: concepte de management administrativ  moderne

12.10 – 12.30         Dezbateri: cauze  ce limitează  participarea  femeilor  în viața publică

12.30 – 13.00         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Furshet

No Responses to “Rolul genului și egalității de șanse în procesul de guvernare locală”

Leave a Reply