Drepturile și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă

Agenda

Miercuri, 2 Aprilie 2014
Primăria oraşului Ungheni, str. Naţională 7, 3600-MD, Centrul Pilot de Informare pentru Cetăţeni
Facilitatoare: Sofia URSUL
Participanţi: 30 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din localităţile urbane şi rurale ale raionului Ungheni

09.40 – 10.00         Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.10         Cuvânt de salut. Scurtă prezentare a contextului evenimentului
Svetlana Ciobanu, Manager proiect

10.10 – 10.25         Context şi noţiuni generale privind descentralizarea şi incluziunea minorităţilor

10.25 – 10.40         Participarea minorităților/ grupurilor marginalizate în procesul de elaborare a politicilor   publice și în procesul de dezvoltare durabilă: drepturi și oportunități.

10.40 – 11.25         Dezbateri: ce vom face pentru a spori participarea minorităților în viața publică

11.25 – 11.30         Întrebări. Discuții. Concluzii. Recomandări.

Pauza de cafea/Fourchette

No Responses to “Drepturile și incluziunea minorităților în procesul de elaborare a politicilor publice și în procesul de dezvoltare durabilă”

Leave a Reply