Autorități publice locale din orașul Ungheni la dialog cu cetățenii (foto)

On June 14th, 2016, posted in: Comunicate de presă, Noutăţi by

comunicat În săptămâna 06-10 iunie 2016 în orașul Ungheni s-a început implementarea  Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local care este o componentă a “Fondului Granturilor Mici“ _Programul Fondului „ Solidarity Fund PL” în Republica Moldova, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului Polonez de cooperare pentru dezvoltare _ Polish Aid.

Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  este  implementat de Primăria orașului Ungheni  și are ca scop promovarea dezvoltării socio-economice a orașului  prin sporirea calității participării civice în planificarea bugetară și luarea deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele specifice ale proiectului vizează aplicarea unui model de bugetare participativă în orașul  Ungheni prin dezvoltarea, consolidarea și  promovarea parteneriatelor autorități publice locale -cetăţeni. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului sunt Primăria orașului Ungheni, 7 Grupuri de Inițiativă Locală create pentru  îmbunatatirea procesului de luare a deciziilor, locuitorii din 7 cartiere ale orașului Ungheni.

Printre activitățile de bază ale Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local  se număra crearea Grupurilor de Inițiativă Locală în 7 Cartiere ale orașului Ungheni; informarea, consultarea și mobilizarea cetățenilor privind identificarea și prioritizarea problemelor din cartierele lor;   propunerea soluțiilor  de rezolvare a  acestor probleme prin formularea și elaborarea participativă a ideilor de proiecte comunitare și implementarea celei mai bune dintre ele.

Pe 6 și 10 iunie curent la Centrul de Informare pentru Cetățeni, în incinta Primăriei orașului Ungheni,  s-au desfășurat  primele  întâlniri publice cu reprezentanții  autorităților publice locale, societății civile și mediului de afaceri din 7  Cartiere: Centru, Tineretului, Berești, Vasilica, Ungheni Deal, Ungheni Vale și  Dănuțeni.  La întâlnirile publice au fost prezentate scopul, obiectivele, activitățile  și  rezultatele așteptate ale proiectului, s-au  luat în discuție modalitățile de  identificare a membrilor Grupurilor de Inițiativă locală  în  cartierele orașului  și de mobilizare a cetățenilor la implementarea cu succes a Proiectului Cheltuim  eficient  bugetul  local .

Participanții  la aceste întâlniri publice  au manifestat un deosebit interes pentru toate activitățile planificate în cadrul proiectului,  au salutat inițiativa Primăriei orașului Ungheni de a construi noi parteneriate în comunitate  pentru soluționarea problemelor locale și au recomandat persoane concrete în calitate de membri ai  Grupurilor de Inițiativă locală  în cele 7 cartiere ale orașului. De asemenea,  o  mare  parte dintre participanți și-au luat angajamentul să-i informeze pe cetățeni din cartierele lor  despre activitățile proiectului  și să-i invite la runda  de întălniri neformale, care se vor desfășura în perioada imediat următoare  în toate cartierele orașului, unde vor avea posibilitatea să participe  la formarea  Grupurilor de Inițiativă locală și alegerea  liderilor.  

În același timp, Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni,  viceprimarii Cristofor Codreanu și Eduard Balan, mai mulți consilieri locali și cetățeni activi prezenți la aceste evenimente  și-au exprimat încrederea și speranța că  oportunitățile oferite de Proiectul Cheltuim  eficient  bugetul  local  autorităților publice locale și cetățenilor orașului Ungheni vor fi valorificate din plin  în beneficiul tuturor locuitorilor și vizitatorilor lui.

Svetlana Ciobanu, coordonator proiect

No Responses to “Autorități publice locale din orașul Ungheni la dialog cu cetățenii (foto)”

Leave a Reply