Misiune, viziune, valori şi principii de activitate

Misiune

CRDD promovează  valorile europene, contribuie la  creşterea şi  consolidarea capacităţii  autorităţilor  publice locale, societăţii civile, mediului de afaceri şi  facilitarea procesului de implicare a cetăţenilor în politicile de dezvoltare durabilă locală şi regională  pentru  îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor

Viziune

Bunăstarea comunităţilor este  asigurată prin implicarea activă a cetăţenilor şi a tuturor actorilor publici şi privaţi  în soluţionarea problemelor locale şi regionale

 

Valori şi principii de activitate

  • Competenţă şi profesionalism
  • Servicii de calitate
  • Spirit de echipă
  • Transparenţă şi responsabilitate
  • Deschidere spre colaborare şi parteneriate