Domenii strategice

  • Dezvoltare durabilă locală şi regională
  • Dezvoltare societate civilă şi voluntariat
  • Promovare valori europene