Domenii de activitate

CRDD este o organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, apolitică, are statut de persoană juridică independentă, cu arie de activitate la nivel local şi regional;

CRDD, de la constituire, începînd cu anul 2001 încurajează autorităţile publice locale, societatea civilă şi mediul de afaceri să se implice activ în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţilor la nivel local, regional şi transfrontalier;

CRDD formează şi dezvoltă capacităţile actorilor comunitari în materie de planificare strategică participativă, elaborare, implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă

CRDD promovează, facilitează şi sprijină eforturile comune ale autorităţilor publice locale (APL), societăţii civile,  mediului de afaceri şi instituţiilor publice (IP) în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă (DD) Agenda Locală 21 Ungheni;

CRDD desfăşoară activităţi cu un spectru foarte larg pentru actorii comunitari: de informare şi documentare, formare şi instruire, analiză şi expertiză, planificare şi implicare, asistenţă şi consultanţă;

CRDD sprijină dezvoltarea sectorului de afaceri: prin diverse proiecte şi programe pune în legătură şi dezvoltă parteneriate între agenţii economici ( AE ), organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) şi autorităţile publice locale pentru  impulsionarea dezvoltării economice la nivel local, regional şi transfrontalier;

CRDD promovează şi încurajează dezvoltarea sectorului neguvernamental la nivel local şi regional: consultă, asistă, oferă necesarul pentru înregistrarea ONG-urilor, construirea de parteneriate cu  APL, AE, IP, alte ONG-uri, căutarea şi atragerea de fonduri la implementarea proiectelor comunitare; 

CRDD organizează şi desfăşoară activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare a cetăţenilor privind implicarea lor la soluţionarea problemelor locale şi regionale : seminare, ateliere, întruniri, conferinţe, dezbateri publice, traininguri, mese rotunde, cafenele publice, forumuri, campanii, caravane, tîrguri;

CRDD contribuie la atragerea resurselor interne şi externe pentru dezvoltarea socio- economică locală, regională şi transfrontalieră: acordă asistenţă şi consultanţă la conceperea, scrierea şi căutarea de fonduri pentru implementarea proiectelor;

CRDD dezvoltă reţele de comunicare, intra şi intersectoriale capabile sa asigure schimbul de informaţii rapide şi eficiente între actorii locali care au preocupări comune în sprijinul dezvoltării durabile a comunităţilor la nivel local, regional şi transfrontalier : sunt create şi se actualizează bazele de date despre şi în serviciul constituienţilor – APL, ONG-uri, AE, IP;