Mecanisme şi structuri funcţionale pentru DD create de CRDD

  • Şcoala Agenda Locală 21 Ungheni Strategia de Dezvoltare Durabilă a Fiecărei  Localităţi în Mileniul III
  • Şcoala Tinerilor Voluntari XXI
  • Şcoala Novice ONG Dezvoltare şi competitivitate prin proiecte şi programe
  • Centrul de Voluntariat PRO Agenda Locală  21 Ungheni
  • Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă  PRO Agenda Locală  21 Ungheni
  • Grupul Integrat de Acţiune pentru Dezvoltarea Economică  Locală
  • Comitetul Local de Coordonare Agenda Locală 21 Ungheni
  • Consiliile pentru Transparenţa Locală în oraşele Ungheni, Corneşti, comuna Manoileşti, satul Cornova
  • Juriile Cetăţeneşti în or. Ungheni, s. Costuleni, com. Măcăreşti,Valea Mare, Zagarancea, Petreşti, Sculeni