Constituienţi CRDD/Grup ţintă; Beneficiari

Constituienţi CRDD/Grup ţintă

  • Autorităţi publice locale  nivel I şi II
  • Organizaţii neguvernamentale
  • Agenţi economici
  • Instituţii publice

Beneficiari CRDD

  • Comunităţi locale
  • Cetăţeni
  • Copii şi tineri
  • Femei
  • Persoane aflate în dificultate