Servicii CRDD

 • Elaborare şi implementare strategii de DD locală şi regională, inclusiv sectoriale
 • Asistenţă  şi consultanţă în materie de actualizare, implementare, monitorizare şi evaluare  strategii de DD locală şi regională
 • Facilitare dezvoltare parteneriate locale, regionale, naţionale, transfrontaliere
 • Consultanţă şi training în materie de participare civică
 • Asistenţă privind mobilizarea de resurse  şi  colectarea de fonduri pentru DD
 • Facilitare dezvoltare ONG-uri şi voluntariat
 • Elaborare şi implementare strategii de advocacy
 • Consultanţă şi training pentru dezvoltarea businessului  mic şi mijlociu
 • Asistenţă şi consultanţă privind buna guvernare la nivel local
 • Facilitare dialog social şi comunicare eficientă la nivel de  comunitate
 • Asistenţă şi consultanţă privind elaborarea de politici publice locale
 • Consultanţă în materie de implementare proiecte şi programe de dezvoltare comunitară