Proiecte majore implementate. Poziţia membrilor CRDD:

 • Proiect Agenda Locală 21 Strategia de Dezvoltare Durabilă Agenda Locală 21 Ungheni, PNUD (2000) – experţi
 • Proiect Strategia educaţională a municipiului UnghenSOROS (2000) – experţi
 • Proiect Consolidarea Administraţiei Publice Locale II, PNUD (2000-2001) – experţi, voluntari
 • Proiect Cross-Border Cooperation Regional Capacity Building Iniţiative, TACIS RBCI (2000-2001) – coordonatori local
 • Proiect Consolidarea Administraţiei Publice Regionale, TACIS (2000-2002) – formatori
 • Proiect Agenda Locală 21 Moldova , PNUD (2001-2006) – experţi naţionali
 • Proiect Femeile Pot Reuşi I,II , OSCE în Moldova, CIDA (2002-2003) – coordonator local
 • Proiect Iniţiativa Regională de Fortificare a Poziţiei Femeii  în Afaceri (REIW), Departamentul de Stat al Muncii SUA (2002-2003) – coordonator local, formatori şi voluntari
 • Proiect Dezvoltarea Relaţiilor de Cooperare Transfrontalieră , TACIS CBC (2002-   2004) – asistent manager, experţi, echipa tehnică, voluntari
 • Proiect Noi Perspective pentru Tinerii Întreprinzători, Banca Mondială (2004)- manager proiect, experţi, voluntari
 • Proiect SMART, TACIS CBC (2005-2006) – formatori
 • Proiect Femeile pot Reuşi. Acţiuni locale, DA Norvegia (2006)  – formatori
 • Proiect Mangementul campaniei electorale , IRI / SUA(2006)- expert indpendent
 • Proiect Să dezvoltăm cetăţenia activă în Ungheni, Agroinform (2006) – experţi
 • Proiect Noi Dimensiuni ale AL 21 Ungheni, PNUD (2006) – aplicant, experţi
 • Proiect Parteneriat pentru Dezvoltarea Durabilă a Cooperării Antreprenoriale Transfrontaliere Ungheni Republica Moldova–Iaşi România, GTZ (2006)- coordonator local, experţi
 • Proiect Promovarea cooperării transfrontaliere între judeţul Iaşi România şi raionul Ungheni Republica Moldova, InWent – GTZ (2006)moderatori
 • Proiect Oportunităţi de investiţii în Ungheni, PNUD ( 2006) – experţi
 • Proiect  Ghid Investitorului în zona transfrontalieră, GTZ ( 2006) – coordonator local, experţi
 • Proiect Produse Tradiţionale în zona transfrontalieră, GTZ (2007) – aplicant, experţi
 • Proiect Consolidarea Societăţii Civile, TACIS (2007) – coordonator regional, formatori
 • Proiect Integritate şi transparenţă în administraţia publică locală ,USAID/ AED (2008) –  aplicant, experţi
 • Proiect Piaţa de gross Popricani, PHARE CBC (2008) – coordonator regional , experţi
 • Proiect Reţeaua de servicii sociale transfrontaliere PHARE CBC (2008) – coordonator regional
 • Proiect LGU – Reţeaua economică transfrontalieră susţinută de administraţia publică locală PHARE CBC (2008) – coordonator regional
 • Proiect Produsele Alimentare Tradiţionale – Oportunitate de Dezvoltare a Regiunii Transfrontaliere PHARE CBC (2008) – coordonator regional
 • Proiect Centrul Transfrontalier de Dezvoltare Durabilă , PHARE CBC (2008) – coordonator regional
 • Proiecte Fundaţia Comunitară Ungheni , PNUD,FG,FEE (2008 -2010) – coordonator Programe de Granturi Mici, experţi voluntari
 • Proiect Oficiul de Resurse pentru Dezvoltarea Economică Transfrontalieră – Oportunitate de Dezvoltare a Regiunii Transfrontaliere, PHARE CBC (2009) – coordonator regional
 • Proiect Cere socoteală pentru banii publici, SOROS (2009) expert
 • Proiect Cetăţeni activi pentru comunităţi prospere la frontieră cu Uniunea Europeană, USAID/AED (2010) – manager, moderator,experţi
 • Proiect Bugetare în bază de performanţă, PNUD (2009 -2010) – membru al Unităţii Specializate a Proiectului
 • Proiect  O şansă pentru copii cu nevoi speciale, FCU /Fondul Global FC (2010) – coordonator activităţi
 • Proiect Asigurarea accesului eficient la informaţie şi a participării publicului în procesul decizional, Acces Info (2010-2011) – facilitator,expert
 • Proiect  Fondul pentru tineri din Ungheni, FCU/ FEE (2010-2011) – asistent, experţi
 • Proiect Abordarea integrată a durabilităţii producţiei de turism, CIUDAD/ CE (2010 – 2012)- experţi, membri grup tehnic/ voluntari