Parteneriate CRDD

CRDD participă activ la  implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă locală şi regională dezvoltînd parteneriate viabile şi diverse cooperări la nivel local, regional şi transfrontalier: are încheiate acorduri de cooperare cu  autorităţi publice locale, firme private şi ONG-uri locale şi regionale

Parteneri locali şi regionali:

  • Autorităţi publice locale – Primăria şi Consiliul orăşenesc Ungheni, Consiliul raional Ungheni, Pimăriile şi Consiliile locale ale satelor  Cornova, Sineşti, Costuleni, comunelor  Condrăteşti, Manoileşti, Boghenii Noi, Sculeni, Petreşti , Zagarancea, Valea Mare, Măcăreşti şi oraşului Corneşti
  • Agenţi economici – Zona Economică Liberă Ungheni-Business, BNV SRL, Aledex-Info SRL, Moldabela SRL, Rincor-Prim SRL, Luceafărul de Seară SRL, Ceramica-Ungheni SA, Danova-Prim SRL,  Trasis-Lux SRL, Dentiţa-Farm SRL
  • ONG-uri – Alianţa ONG-urilor Active pentru Dezvoltarea Durabilă Pro Agenda Locală 21Ungheni, Poarta Deschisă, Creatorii, Sprijin şi Speranţă, Centrul de Voluntariat, Suflet de lumină, Fundaţia Comunitară Ungheni, Speranţa Copiilor, UNCALNIS, Info-Business, Centrul de Iniţiativă Privată,  Casiopeea, Alături de copil, Valentina Butnaru, Spero-Bene , Lucis, De dragul tău,copile, Andrieş, Moştenitorul, Gaudeamus,  Centrul de Dezvoltare Comunitară Sineşti, Marchion, START

Parteneri  naţionali  şi  externi:

  • Autorităţi publice locale – Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria şi Consiliul municipal Iaşi, Primăriile şi Consiliile locale ale comunelor Prisăcani , Bîrnova, Popricani
  • ONG-uri naţionale – IDIS Viitorul, Institutul de Dezvoltare Urbană, Institutul de Consultanţă  în Business, Clubul Politic al Femeilor 50/50, Centrul „Contact”, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural,  Forul Femeilor din Moldova , Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
  • ONG-uri Iaşi, România – Asociaţia Metropolitană Iaşi, Maranatha Penilla Iaşi, Fundaţia Şanse Egale  pentru Femei, Camera Regională de Comerţ şi Industrie Nord-Est România , Fundaţia pentru Armonizarea şi Optimizarea Relaţiilor Interumane, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Centrul de Educaţie şi Formare Continuă CETEX, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003 , Active IAŞI, Fundaţia Universitară pentru Sprijinirea Producătorilor Agricoli „Haralamb Vasiliu