Despre noi

Date despre Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD)

Denumirea organizaţiei şi abrevierea (în română)
Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD)

Denumirea organizaţiei şi abrevierea (în Engleză)
Regional Center of Sustainable Development (RCSD)

Data constituirii
12 aprilie 2001
Data înregistrării
18 mai 2001

Adresa:
Str. Naţională Nr.7,
oraşul Ungheni, Republica Moldova,
3600-MD
Date de contact:
Tel./fax: +(373 236) 25309
E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Numele directorului executiv
Ciobanu Svetlana
Tel./fax: +(373 236) 23668, 069293036
E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Experţi / Consultanţi pe domenii
Comunicare, sociologie, IT, economie, administraţie publică locală, business, mediu, psihologie, juridică, asistenţă socială, educaţie, sănătate

Voluntari 25